Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Organizacja międzynarodowa - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozycja Polski w społeczności międzynarodowej, czyli jak wzrastać na peryferiach Europy? / Dominika Woźniak-Szymańska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2021
Temat:
Organizacja międzynarodowa - 1990-.
Polska - stosunki zagraniczne - 1989-.
Polska - stosunki - Europa - 1990-.
Europa - stosunki - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego organizacji pozarządowych dla społeczności lokalnej w Ugandzie : studium etnopedagogiczne / Anna Kawula
Wydawca:
Kraków : WNUP
Rok wydania:
2022
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2450-7865 ; 1140
Temat:
Pomoc międzynarodowa - Uganda - 1990-.
Organizacje pozarządowe - Uganda - 1990-.
Uganda - sytuacja społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku : multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym / pod red. Izabeli Wróbel
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2877
Temat:
Organizacje międzynarodowe - 1990- - podręczniki akademickie.
Współpraca międzynarodowa - 21 w. - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych / redaktorzy naukowi Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Monika Krukowska
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa"
Rok wydania:
2016
Temat:
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Ekorozwój - współpraca międzynarodowa - 1990-.
Rozwój gospodarczy - aspekt środowiskowy.
Dobra publiczne - współpraca międzynarodowa.
Organizacje międzynarodowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście obecnych i przyszłych zagrożeń / Magdalena Molendowska
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
2021
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Organizacje międzynarodowe - Kraje Unii Europejskiej.
Współpraca międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego : koncepcje, struktury,funkcjonowanie / Ryszard Zięba ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Foundation of International Studies
Wydawca:
Warszawa : SCHOLAR
Rok wydania:
1999
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Organizacje międzynarodowe.
Współpraca międzynarodowa.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - Europa - 1990-.
Organizacje międzynarodowe - Europa - 1990-.
Współpraca międzynarodowa - 1990-.
Europa - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego : koncepcje, struktury, funkcjonowanie / Ryszard Zięba ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Foundation of International Studies
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar"
Wydanie:
Wyd 4 popr. i zaktualizowane
Rok wydania:
2004
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Współpraca międzynarodowa.
Organizacje międzynarodowe.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - Europa - 1990-.
Organizacje międzynarodowe - Europa - 1990-.
Współpraca międzynarodowa - 1990-.
Europa - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Einigung Europas als Herausforderung für die Kirche / Wojciech Bołoz/Gerhard Höver (Hrsg.)
Wydawca:
Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft
Rok wydania:
2000
Seria:
Schriften des Zentrum für Europäische Integrationforschung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; Bd. 21
Temat:
Chrześcijaństwo - Europa - 1990-.
Kościół katolicki - i Unia Europejska.
Kościół i organizacja międzynarodowa - Kościół katolicki.
Europa - zjednoczenie - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Europa - cywilizacja - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego : koncepcje - struktury - funkcjonowanie / Ryszard Zięba ; Fundacja Studiów Międzynarodowych
Wydawca:
Warszawa : Scholar
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i zaktual
Rok wydania:
1999
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Współpraca międzynarodowa.
Organizacje międzynarodowe.
Bezpieczeństwo narodowe - Europa - 1990-.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - 1990-.
Współpraca międzynarodowa - 1990-.
Organizacje międzynarodowe - Europa - 1990-.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990-.
Współpraca europejska - 1990-.
Europa - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja Marek Wrzosek ; [współautorzy: Marek Wrzosek, Leszek Elak, Przemysław Paździorek, Waldemar Łydka, Wojciech Więcek, Aneta Nowakowska-Krystman, Sławomir Olearczyk, Arkadiusz Widła, Tomasz Kacała, Szymon Markiewicz, Waldemar Scheffs, Zbigniew Modrzejewski, Tadeusz Zieliński, Rafał Zajkowski, Radosław Bielawski, Paweł Mróz, Klaudia Kwapisz, Barbara Drapikowska, Jolanta Mijewska, Milena Palczewska] ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2016
Temat:
Siły zbrojne - organizacja.
Siły zbrojne - współpraca międzynarodowa - 1990-.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990-.
Siły zbrojne - za granicą.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Bartosz Michalski
Wydawca:
Warszawa : Difin ; Wrocław : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990- - podręczniki akademickie.
Organizacje gospodarcze międzynarodowe - podręczniki akademickie.
Konkurencja międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej / red. nauk. Eugeniusz Najlepszy
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 266
Temat:
Konkurencja międzynarodowa.
Strategia.
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa współpraca naukowa. Cz. 3, Współpraca naukowa wybranych krajów rozwiniętych Francja, Niemcy / [Mieczysław Boguta et al.] ; Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce przy współudz. Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Fundacji im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce
Rok wydania:
1998
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Polityka naukowa - Francja - 1990-.
Polityka naukowa - Niemcy - 1990-.
Nauka - Francja - 1990-.
Nauka - Niemcy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ogólny przegląd instytucji Unii Europejskiej : struktury i procedury / Cathryn Ross ; [tł. Jacek Papaj]
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2000
Seria:
Samorząd Lokalny wobec Integracji Europejskiej ; 1
Temat:
Unia Europejska - administracja.
Instytucje europejskie - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - współpraca międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Global governance : ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki / Małgorzata Zachara
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Momentum
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Stosunki międzynarodowe - 1989-.
Zarządzanie - 1990- - podręczniki akademickie.
Współpraca międzynarodowa - 1990-.
Organizacje międzynarodowe - 1990-.
Globalizacja - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa współpraca regionów : wybór ekspertyz : praca zbiorowa / pod red. Witolda Toczyskiego, Witolda Sartoriusa i Jacka Zauchy ; Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Przedświt
Rok wydania:
1997
Temat:
Regionalizm (polityka międzynarodowa).
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Regiony przygraniczne - Polska - 1990-.
Projekty rozwoju gospodarczego - Kraje Unii Europejskiej.
Współpraca europejska - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Europa.
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek, granice państw, gospodarka / red. Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2008
Temat:
Geografia człowieka - 20 w.
Człowiek (teologia chrześcijańska) - Kościół katolicki - 1990-.
Globalizacja - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Granice - aspekt społeczny.
Rozwój gospodarczy - aspekt moralny.
Rozwój gospodarczy - aspekt społeczny - Europa Środkowa.
Międzynarodowa integracja gospodarcza - aspekt społeczny.
Pomoc międzynarodowa - 1990-.
Organizacje pozarządowe - 1990-.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagospodarowanie transportowe zurbanizowanych obszarów przygranicznych czesko-polskich : drugi etap : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Dziadka ; [zespół aut. Stanisław Dziadek et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Regiony przygraniczne - Czechy - 1990-.
Regiony przygraniczne - Polska - 1990-.
Transport międzynarodowy - Czechy - 1990-.
Transport międzynarodowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2005
Temat:
Zarządzanie wiedzą - Polska.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencja międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka regionalna na Pacyfiku Południowym / Joanna Siekiera
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2021
Temat:
Regionalizm (polityka międzynarodowa).
Regionalizacja ekonomiczna - Pacyfik (region) - 1990-.
Pacyfik Południowy (region) - polityka i rządy - 1945-.
Pacyfik Południowy (region) - sytuacja gospodarcza.
Pacyfik Południowy (region) - aspekt strategiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych : praca zbiorowa / pod red. Marii Michałowskiej
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Międzynarodowa integracja gospodarcza - 1990-.
Transport publiczny - aspekt ekonomiczny.
Transport publiczny - Kraje Unii Europejskiej - zarządzanie.
Transport - aspekt ekonomiczny - Polska.
Transport - Polska - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej konkurencji / Adam Radomyski ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2007
Temat:
Transport lotniczy - aspekt ekonomiczny.
Transport lotniczy - zarządzanie.
Marketing usług.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Konkurencja międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa współpraca naukowa. Cz. 2, Europa / [Mieczysław Boguta, Andrzej Bylicki] ; Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce przy współudz. Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Fundacji im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce
Rok wydania:
1998
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Współpraca europejska.
Polityka naukowa - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transport morski Polski w zintegrowanej Europie / [kol. red. Konrad Misztal et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Morskiego ; nr 20
Temat:
Transport morski - Polska - 1990-.
Transport morski - Kraje Unii Europejskiej.
Bałtyk (morze) - żegluga.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System międzynarodowy : koncepcje, wyzwania, perspektywy / pod redakcją Aleksandry Wentkowskiej, Michała Kaczmarczyka
Wydawca:
Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright 2005
Temat:
Globalizacja - aspekt społeczny - Europa.
Globalizacja.
Organizacje międzynarodowe - Europa.
Globalizacja - 1990-.
Organizacje międzynarodowe - 1990-.
Stosunki międzynarodowe - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych : aspekty prawne i praktyka / Dorota Heidrich-Hamera
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Dissertationes WUW, 0509-7177 ; 458
Temat:
Organizacja Narodów Zjednoczonych - 1990-.
Migracja wewnętrzna.
Uchodźcy - status prawny.
Pomoc międzynarodowa - 1990-.
Organizacje międzynarodowe - 1990-.
Uchodźcy iraccy.
Uchodźcy wewnętrzni - Irak - 1990-.
Uchodźcy wewnętrzni - opieka i pomoc - 1990-.
Uchodźcy wewnętrzni - status prawny.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategy of Poland's membership in the European Union / ed. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński ; Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Wydawca:
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Rok wydania:
2004
Seria:
Biblioteka Europejska ; 32
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gwarancje niezależności pełnienia funkcji związkowych i warunki materialne ułatwiające ich wykonywanie / Antoni Dral ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wydawca:
Rzeszów : Bonus Liber Drukarnia i Wydawnictwo
Wydanie:
Stan prawny: 30 czerwca 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Monografie / WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; nr 39
Temat:
International Labour Organization.
Związkowcy - Polska - 1945-1990.
Związkowcy - status prawny - Polska - 1990-.
Związki zawodowe - prawo - Polska - 1990-.
Prawo pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw : aspekty globalne, regionalne, sektorowe / red. nauk. Małgorzata Kokocińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Rok wydania:
2006
Seria:
Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1895-9970 ; 2
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nacìonal'na akademìâ nauk Ukraïni : problemi rozvitku ta vhodžennâ v êvropejs'kij naukovij prostìr / za red. O. S. Oniŝenka, B. A. Malìc'kogo ; Nacìonal'na akademìâ nauk Ukraïni. Centr doslìdžen' naukovo-tehnìčnogo potencìalu ta ìstorïì nauki ìmenì G. M. Dobrova, Nacìonal'na bìblìoteka Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernads'kogo
Wydawca:
Kiïv : Nacìonal'na bìblìoteka Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernads'kogo : Centr doslìdžen' naukovo-tehnìčnogo potencìalu ta ìstorïì nauki ìmenì G. M. Dobrova NAN Ukraïni
Rok wydania:
2007
Temat:
Nacìonalʹna akademìâ nauk Ukraïni.
Współpraca międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku / Jan W. Bossak, Wojciech Bieńkowski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2004
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia).
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencja międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca dla pokoju : agenda globalna na lata dziewięćdziesiąte i następne / Gareth Evans ; [przekł. Krzysztof Paturej, Robert Smoleń]
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1994
Temat:
Organizacja Narodów Zjednoczonych i obserwatorzy.
Organizacja Narodów Zjednoczonych - 1990-.
Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Pokój.
Stosunki międzynarodowe - 1945-1989.
Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Współpraca międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagraniczna polityka naukowo-techniczna Polski : diagnoza, uwarunkowania, kierunki / Grażyna Monkiewicz, Jan Monkiewicz, Jerzy Ruszkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1989
Temat:
Nauka - współpraca międzynarodowa.
Nauka - współpraca międzynarodowa - aspekt ekonomiczny - Kraje socjalistyczne.
Badania - polityka publiczna - Polska - 1945-1990.
Polityka naukowa - Polska - 1945-1990.
Nauki przyrodnicze
Technika
Współpraca naukowo-techniczna
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy / Dariusz Makowski
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 września 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Akademia Prawa
Temat:
Polska. Państwowa Inspekcja Pracy.
International Labour Organization.
Inspekcja pracy - Polska - historia.
Inspekcja pracy - Polska - 1990-.
Prawo pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej : zagadnienia politologiczno-prawne / Andrzej Żebrowski ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie]
Wydawca:
Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Temat:
Przestępczość zorganizowana.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Kraje Unii Europejskiej.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - współpraca miedzynarodowa.
Cyberobrona - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka integracyjna Niemcy-Polska : materiały polsko-niemieckiej sesji naukowej 30 listopada - 1 grudnia 1995 / pod red. Mirosława Piotrowskiego ; [tł. tekstów: Hans Joachim Hahn et al.]
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : Fundacja Rozwoju KUL
Rok wydania:
1997
Temat:
Europa - zjednoczenie.
Niemcy - stosunki - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - stosunki - Niemcy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
WTO i gospodarka światowa w dobie globalizacji / Marek Rewizorski
Wydawca:
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
Temat:
World Trade Organization.
General Agreement on Tariffs and Trade.
Globalizacja - wpływ.
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Współpraca międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Armia w systemie demokratycznym / Jerzy Kunikowski, Ryszard Rosa, Lech Wyszczelski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona
Rok wydania:
2001
Seria:
Biblioteka Wiedzy Wojskowej
Temat:
Polska. Wojsko Polskie (1918-1939) - organizacja.
Polska. Wojsko Polskie (1944- ) - organizacja.
Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Bezpieczeństwo narodowe.
Siły zbrojne.
Prawo wojskowe - Polska - 20 w.
Prawo wojskowe - Kraje NATO.
Socjologia wojska - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niemcy z krajów Europy Środkowowschodniej w polityce wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949-1993 / Mirosław Cygański ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
Wydawca:
Opole : Instytut Śląski
Rok wydania:
1994
Temat:
Bund der Vertriebenen - działalność polityczna.
Wojna światowa (1939-1945) - deportacje z Europy Wschodniej.
Uchodźcy - działalność polityczna - Niemcy.
Ziomkostwa.
Niemcy - polityka i rządy - 1945-1990.
Niemcy - polityka i rządy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czerwony rynek : na tropie handlarzy organów, złodziei kości, producentów krwi i porywaczy dzieci / Scott Carney ; przeł. Janusz Ochab
Wydawca:
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne
Rok wydania:
2014
Seria:
Reportaż
Temat:
Nielegalny handel narządami.
Przestępczość zorganizowana.
Gatunek / Forma:
Reportaż literacki amerykański - 1990- - tłumaczenia polskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czerwony rynek : na tropie handlarzy organów, złodziei kości, producentów krwi i porywaczy dzieci / Scott Carney ; przełożył Janusz Ochab
Wydawca:
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2016
Seria:
Reportaż
Temat:
Nielegalny handel narządami.
Przestępczość zorganizowana.
Gatunek / Forma:
Reportaż literacki amerykański - 1990- - tłumaczenia polskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa : zbliżenia, kontrowersje, perspektywy / pod red. Elżbiety Hałas
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 81
Temat:
Prawa człowieka - Europa.
Opinia publiczna - Europa - 1990-.
Europa - zjednoczenie.
Europa - zjednoczenie - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Rosja - 1991- - filozofia.
Polska - 1990- - opinia publiczna europejska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku / Robert Białoskórski ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki
Rok wydania:
2010
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990-.
Broń masowego rażenia - 1990-.
Stosunki międzynarodowe - 1989-.
Wojna - 1990-.
Problemy społeczne - 1990-.
Terroryzm.
Przestępczość zorganizowana.
Ekologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie / David Ost ; przeł. Hanna Jankowska
Wydawca:
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza
Rok wydania:
2007
Seria:
Spectrum
Temat:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" - wpływ.
Postkomunizm - Europa Wschodnia.
Demokratyzacja - Europa Wschodnia - 1990-.
Europa Wschodnia - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prawa pracy. T. 9, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy globalne / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; autorzy Maria Bosak-Sojka, Antoni Dral, Izabela Florczak, Monika Gładoch, Zbigniew Góral, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Magdalena Kuba, Tadeusz Kuczyński, Małgorzata Kurzynoga, Monika Latos-Miłkowska, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Dariusz Makowski, Andrzej Patulski, Jan Piątkowski, Łukasz Pisarczyk, Joanna Połatyńska, Piotr Prusinowski, Magdalena Rycak, Ewa Staszewska, Artur Tomanek, Monika Tomaszewska, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Marcin Wujczyk, Teresa Wyka, Janusz Żołyński
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2019
Temat:
International Labour Organization.
Prawo pracy - Polska - 1990-.
Prawo pracy (prawo międzynarodowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Sporka
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Euro.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Europa - zjednoczenie.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska przestrzeń w europejskiej integracji i transgranicznej współpracy = Polish space in European integration and transborder co-operation / red. Maria Baranowska-Janota [et al.] ; tł. na ang. Oskar Sumień ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Wydawca:
Warszawa : [IGPiK]
Rok wydania:
1998
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Współpraca transgraniczna - Polska.
Regiony przygraniczne - Polska - 1990-.
Europa - integracja gospodarcza.
Europa - zjednoczenie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Polish economy in the process of the European integration : methodological and comparative approach / ed. Wacława Starzyńska, Anna Malarska
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1998
Temat:
Europa - zjednoczenie.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Europa - zjednoczenie - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy prawa. T. 2, Nadużycia prawa / pod redakcją naukową Izabeli Nowickiej, Doroty Mocarskiej
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2016
Temat:
Interpol.
Nadużycie prawa.
Nadużycie prawa - badania porównawcze.
Prawo i etyka.
Chorzy psychicznie - prawa - Polska - 1990-.
Paserstwo - Niemcy.
Paserstwo - Polska.
Groźby - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'Europe occidentale a l'heure américaine : le Plan Marshall et l'unité européenne (1945-1952) / Gérard Bossuat
Wydawca:
Bruxelles : Éditions Complexe
Rok wydania:
cop. 1992
Seria:
Questions au XXe Siècle ; 51
Temat:
Plan Marshalla (1948-1952).
Pomoc gospodarcza amerykańska - Europa - 1945-1990.
Europa Zachodnia - stosunki zagraniczne - Stany Zjednoczone - 1945-1990.
Europa Zachodnia - integracja gospodarcza - 1945-1970.
Europa - zjednoczenie.
Europa - polityka i rządy - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw / [red. Cezary Supeł]
Wydawca:
Płock : "Novum"
Rok wydania:
2002
Seria:
Zeszyty Naukowe / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ; vol. 22
Temat:
Globalizacja.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / Emil W. Pływaczewski red
Wydawca:
Kraków : Zakamycze
Rok wydania:
2005
Temat:
Przestępczość zorganizowana.
Terroryzm.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Rosja - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Wielka Brytania.
Świadek koronny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska, Unia Europejska, świat : wybrane problemy / pod red. Józefa M. Fiszera ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2007
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Europa - zjednoczenie.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki zagraniczne - 1990-.
Polska - stosunki zagraniczne - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wizje dobrego państwa : państwo w procesach przemian : teoria i praktyka / pod red. Alicji Lisowskiej i Andrzeja W. Jabłońskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Rok wydania:
2009
Seria:
Biała Seria PTNP
Temat:
Państwo.
Globalizm.
Regionalizm (polityka międzynarodowa).
Tożsamość społeczna.
Zmiana społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między tożsamością i wspólnotą : współczesne wyznaczniki polityki zagranicznej państw europejskich / pod red. Janusza Stefanowicza ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
1996
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Europa - 1990-.
Suwerenność.
Stosunki międzynarodowe.
Europa - polityka i rządy - 1989-.
Europa - polityka i rządy - 1945-.
Europa - zjednoczenie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prawa pracy. T. 10, Międzynarodowe publiczne prawo pracy : standardy europejskie / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; autorzy Renata Babińska-Górecka, Antoni Dral, Aleksander Gadkowski, Zbigniew Góral, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Daniel E. Lach, Mariusz Lekston, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Dariusz Makowski, Monika Nowak, Paweł Nowik, Marta Otto, Piotr Prusinowski, Magdalena Rycak, Katarzyna Serafin, Iwona Sierocka, Michał Skąpski, Krzysztof Stefański, Michał Szypniewski, Krzysztof Ślebzak, Artur Tomanek, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Marcin Wujczyk, Teresa Wyka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2020
Temat:
International Labour Organization.
Prawo pracy - Polska - 1990-.
Prawo pracy (prawo międzynarodowe).
Prawo pracy (prawo europejskie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja Europy : (elementy historii, problemy, przyszłość) / red. nauk. Lech W. Zacher, Piotr Matusak
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Edukacyjna "Transformacje"
Rok wydania:
1996
Seria:
Biblioteczka "Transformacje"
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Unia Europejska.
Współpraca europejska.
Europa - zjednoczenie.
Polska - stosunki zagraniczne - Europa Zachodnia - 1990-.
Europa Zachodnia - stosunki zagraniczne - Polska - 1990-.
Europa Zachodnia - integracja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
Wydawca:
Białystok : Temida 2
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uaktual
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska.
Unia Europejska - Polska.
Unia Europejska - członkostwo.
Międzynarodowa integracja gospodarcza.
Europa - zjednoczenie.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Europa Zachodnia - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym / Alicja Budzyńska, Olga Trocha ; redakcja naukowa Lidia Mazowiecka
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Prokurator Ofiarom Przestępstw
Temat:
Dzieci jako świadkowie - Polska.
Prawa dziecka - Polska - 1990-.
Postępowanie karne - Polska - 1990-.
Dzieci - status prawny (prawo międzynarodowe).
Prawa dziecka - Europa.
Konwencja Praw Dziecka (1989).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kobieca przestępczość zorganizowana w warunkach izolacji więziennej / Grzegorz Kosiński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Więzienia dla kobiet.
Więzienia dla kobiet - Polska - 1990-.
Więźniarki - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz