Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych : zbiór przepisów
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informator Zaopatrzeniowca
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze
Rok wydania:
1957-1986
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Weryfikacja sprawozdań bilansowych / Henryk Nurowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1976
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hotelarstwo : elementy marketingu / Marek Turkowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne problemy komputeryzacji / Mieczysław Moszkowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1988
Seria:
Informatyka w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Refleksje o jakości produkcji, pracy i zarządzaniu / Franciszek Szlachcic
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1988
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie produkcją przemysłową : problemy, metody, środki / Andrzej Matczewski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1990
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mierniki gospodarowania surowcami i materiałami / Krystyna Kowalska
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrozumieć nabywcę / Lechosław Garbarski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1994
Seria:
Marketing bez Tajemnic
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja formalna zakładu pracy / Bogdan Wawrzyniak
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System informacyjny w organizacji gospodarczej : metody badania i ich ocena / Urszula Gros
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1989
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozliczenia między przedsiębiorstwami / Kazimierz Latopolski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samofinansowanie przedsiębiorstw i zjednoczeń / Hanna Niemira
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1976
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie rozmieszczenia inwestycji : system rachunków / Lucyna Wojtasiewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka dla ekonomistów. T. 1, Opis statystyczny / Bohdan Szulc
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 4. popraw
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Techniki zarządzania / Kazimierz Zimniewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka w przedsiębiorstwie handlu wewnętrznego / Zofia Lonc
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1977
Seria:
Statystyka w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja organizacyjna przemysłu / Henryk Mreła
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1978
Seria:
BKK Biblioteka Kadr Kierowniczych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka inwestycji / Aleksander Madeja
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1978
Seria:
Statystyka w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Światowa gospodarka surowcami mineralnymi / Jacek Dembowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1978
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka dla ekonomistów. T. 1, Opis statystyczny / Bohdan Szulc
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarowanie materiałami w działalności remontowej / Jerzy Wrotkowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1976
Seria:
GM Biblioteka Gospodarki Materiałowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka w gospodarce narodowej / Jan Giezgała
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych : metody taksonomiczne i analizy czynnikowej / Wiesław Pluta
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Infrastruktury komputeryzacji : serwis informatyczny w przyszłości / Zygmunt Łuczak
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1988
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody analizy input-output / Łucja Tomaszewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania / Bogdan Wawrzyniak
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka dla ekonomistów. T. 1, Opis statystyczny / Bohdan Szulc
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 5
Rok wydania:
1976
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje : finansowanie i efektywność : (według zmodyfikowanego systemu) / Zbigniew Wit
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
1978
Seria:
WOG Wielkie Organizacje Gospodarcze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
BHP w magazynach / Krzysztof Machalski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo. Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2 popr. (dodr. do wyd. z 1979 r.)
Rok wydania:
1980
Seria:
BGM Biblioteka Gospodarki Magazynowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Usługi w gospodarce narodowej / Czesław Niewadzi
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1975
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mierniki rozwoju regionów / Mirosława Opałło
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompresja danych w systemach informatycznych / Janusz Wojdyła
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1988
Seria:
Informatyka w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele ekonometryczne w planowaniu centralnym / Marian Kanton
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1975
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Kazimiera Wódz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1991
Seria:
Polityka Społeczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody kształtowania zapasów / Bronisław Garliński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1971
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska - Bułgaria : gospodarka, współpraca / Kazimierz Derbin
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1969
Seria:
Polska, RWPG, Świat
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrót materiałowy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Tadeusz Cichoń
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1961
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia drobnej wytwórczości / Waldemar Goettig
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1969
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżet i rachunkowość budżetowa / Józef Cewe
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1962
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewizja działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego / Adolf Gaweł
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1964
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy cen środków produkcji / Albin Płocica
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne
Rok wydania:
1964
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość budżetowa / Ryszard Łukasik
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i rozsz
Rok wydania:
1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys ekonomiki postępu technicznego / Julian Gordon
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1966
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce 1950-1965 / Tadeusz Żarski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1966
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc zagraniczna a rozwój gospodarczy : (przykład Indii) / Marian Paszyński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1967
Seria:
Problemy Krajów Słabo Rozwiniętych ; 15
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rekonstrukcja branż, gałęzi i regionów gospodarczych / Grzegorz Halak
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1967
Seria:
Biblioteka Służby Ekonomicznej Przemysłu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewizja działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego / Adolf Gaweł
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1967
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynnik organizacyjny w postępie technicznym / Elżbieta Hołdowska
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody perspektywicznego planowania rozwoju gałęzi przemysłu / Jan Macieja
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1968
Seria:
Biblioteka Służby Ekonomicznej Przemysłu ; 9
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie postępu naukowo-technicznego w krajach socjalistycznych / Mieczysław Marlewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i zasady działania centrali zbytu / Jerzy Bengom
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1969
Seria:
GM Biblioteka Gospodarki Materiałowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka dla ekonomistów. T. 1, Opis statystyczny / Bohdan Szulc
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
1969
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy młodych robotników wobec pracy zawodowej / Józef Tulski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1969
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalna wielkość państwowych przedsiębiorstw handlu detalicznego / Feliks Warchol
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1966
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ewidencji obrotu towarowego i rozrachunków z tytułu dostaw / Marian Jagieliński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1968
Seria:
Biblioteka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Magazyn i jego wyposażenie / Ryszard Bąkowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1974
Seria:
BGM Biblioteka Gospodarki Magazynowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System gospodarowania surowcami wtórnymi / Lucjan Siemion
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
BHP w magazynach / Krzysztof Machalski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1975
Seria:
BGM Biblioteka Gospodarki Magazynowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady rachunkowości / Tadeusz Pięta
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1975
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handelsdeutsch : deutsche Import- und Exportkorrespondenz / Henryk Lewandowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1976
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentacja obrotu magazynowego / Bolesław Fimiński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1976
Seria:
BGM Biblioteka Gospodarki Magazynowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja pracy zaopatrzeniowca-branżysty / Kazimierz Bełc
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1976
Seria:
GM Biblioteka Gospodarki Materiałowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwentaryzacja okresowa : środki pieniężne, materiały i przedmioty nietrwałe / Wiktor Gorczycki
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ciągłość pracy a macierzyństwo / Adam Kurzynowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1967
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Załoga i jej organy w zarządzaniu / Władysław Ratyński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1975
Seria:
Biblioteka Dyrektora
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska - Włochy : gospodarka, stosunki ekonomiczne / Marian Paszkowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1972
Seria:
Polska, RWPG, Świat
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czas w problematyce inwestycyjnej / Elżbieta Hołdowska
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje : finansowanie i efektywność / Zbigniew Wit
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1976
Seria:
WOG Wielkie Organizacje Gospodarcze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy kierownictwa w przedsiębiorstwie / Leopold Ząbkowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1966
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe instrumenty zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi / Andrzej Firlejczyk
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie społeczne / Jacek Wódz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1986
Seria:
Polityka Społeczna w PRL
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dyscyplina pracy : problemy społeczno-ekonomiczne i prawne / Tadeusz Grzeszczyk
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1978
Seria:
Polityka Społeczna w PRL
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania naukowe i prace rozwojowe w gospodarce narodowej / Zbigniew Ostrowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność pracy badawczej instytutów przemysłowych / Zdzisław Jach
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gry statystyczne i ich zastosowania / Jerzy Greń
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia dobrobytu : prezentacja i próba analizy / Andrzej Michalewski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska a kraje rozwijające się / Bogusław Muszyński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1969
Seria:
Polska, RWPG, Świat
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Programowanie komputerów II : COBOL / Magdalena Szaniawska
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1979
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Programowanie komputerów I : Algol 60 / Magdalena Szaniawska
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1978
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska - Meksyk : gospodarka, stosunki ekonomiczne / Ryszard Rapacki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1983
Seria:
Polska, RWPG, Świat
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zintegrowane modele gospodarki narodowej / Łucja Tomaszewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1983
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewizja gospodarcza w jednostkach i zakładach budżetowych / Józef Cewe
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1978
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Egalitaryzm a płace / Grażyna Kruczkowska
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1979
Seria:
Polityka Społeczna w PRL
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ceny nowości / Włodzimierz Kincel
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1979
Seria:
WOG Wielkie Organizacje Gospodarcze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia przemysłu drobnego i usług / Waldemar Goettig
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1980
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika projektowania inwestycji / Eugeniusz Ostrowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1980
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna bilansu / Henryk Nurowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1980
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współliniowość statystyczna / Jerzy Jakubczyc
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1987
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne gospodarowanie zasobami pracy / Janusz Meller
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1981
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handelsdeutsch : deutsche Import- und Exportkorrespondenz / Henryk Lewandowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1981
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Monopol na rynku polskim / Witold Jakóbik
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1988
Seria:
Reforma Gospodarcza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie płac w Polsce / Janusz Meller
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1988
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie / Wiktor Gorczycki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1982
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komputery Jednolitego Systemu / Romuald Jagielski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1980
Seria:
Informatyka w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna teoria dobrobytu / Wincenty Kamiński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1980
Seria:
Krytyka Burżuazyjnej Ideologii i Rewizjonizmu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca przemysłowa krajów RWPG / Józef Kowalewski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1980
Seria:
Polska, RWPG, Świat
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca mistrza i jej usprawnianie / Wiesław Załęski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1988
Seria:
Biblioteka Organizatora Pracy
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz