Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Pedagogika - czasopisma." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka Wychowanie Terapia : pismo metodyczno-teoretyczne poświęcone problemom profilaktyki społecznej i resocjalizacji : kwartalnik Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Wydawca:
Warszawa : KKWRTPD
Rok wydania:
1989-2013
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Nauki Pedagogiczne/ Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Uczelniane WSP
Rok wydania:
1968-1989
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne
Wydawca:
Kraków : nakł. UJ
Rok wydania:
1984-
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Von der pädagogischen Auslandskunde zur Vergleichenden Erziehungswissenschaft : die Entwicklung im Spiegel pädagogischer Zeitschriften von 1880 bis 1930 / Oskar Anweiler
Wydawca:
[Ratingen : A. Henn Verlag
Rok wydania:
1966]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
Wydawca:
Katowice : WSP
Rok wydania:
1956-1967
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
Wydawca:
Opole : WSP
Rok wydania:
1961-1972
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sinn und Gehalt von Vorlesungen über Vergleichende Erziehungswissenschaft / Ursula K. Springer
Wydawca:
[Ratingen : A. Henn Verlag
Rok wydania:
1966]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Christlich-Pädagogische Blätter : Zeitschrift für Religionsunterricht, Kinder- und Jugendseelsorge / Hrsg. von der Katechetischen Abteilung des Erzbischöflichen Amtes für Unterricht und Erziehung der Erzdiözese Wien in Verbindung mit den Diözesanarbeitsgemeinschaften der katholischen Religionslehrer und dem Katholischen Jugendwerk Österreichs
Wydawca:
Wien : Erzbischöfliches Amt für Unterricht der Erziehung der Erzdiözese
Rok wydania:
1878-2011
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego
Wydawca:
Kielce : WSP
Rok wydania:
1994-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Wydawca:
Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk
Rok wydania:
1973-
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Documentation et Information Pédagogiques : bulletin du Bureau international d'éducation / [publ.] par l'Unesco, Bureau international d'éducation
Wydawca:
Paris : Unesco ; Genève : Bureau international d'éducation
Rok wydania:
1971-1984
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Nauk. WSP
Rok wydania:
1972-1999
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Paedagogica
Wydawca:
Bratislava : Slovenské Pedagogické Nakladatel'stvo
Rok wydania:
1968-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Repertoire international de revues pedagogiques / etabli par l'UNESCO et l'Educational Press Association of America
Wydawca:
Paris : UNESCO
Rok wydania:
1957
Seria:
Etudes et Documents d'Education ; no 23
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne. Pedagogika i Psychologia / Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : [s.n.]
Rok wydania:
1973-1975
Seria:
Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne / Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica / Uniwersytet Łódzki
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:
1980-1996
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Komisji Pedagogiki i Psychologii / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Bydgoszcz : BTN ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1971-
Seria:
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria A (BTN), 0521-9310
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Uczestników Studium Doktoranckiego / Uniwersytet Opolski. [Wydział Historyczno-Pedagogiczny]
Wydawca:
Opole : UO
Rok wydania:
2000-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczyciel i Wychowanie / Zespół Pedagogiczno-Społeczny ZG ZNP
Wydawca:
Warszawa : Inst. Wydaw. "Nasza Księgarnia"
Rok wydania:
1965-1989
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia / Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW
Rok wydania:
1976-
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Psychologia i Pedagogika
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1957
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne
Wydawca:
Kraków : Państ. Wydaw. Nauk : nakł. UJ
Rok wydania:
1960-1983
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna. Pedagogika i Psychologia
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. WSP
Rok wydania:
1993-1999
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 0867-0757
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska Myśl Pedagogiczna / Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ; redaktor naczelna Janina Kostkiewicz
Wydawca:
Kraków : cop. Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej IP UJ
Rok wydania:
2015-
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Pedagogika, Historia Wychowania / Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : UG
Rok wydania:
1979-1988
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne / Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
Wydawca:
Bytom : KN
Rok wydania:
1999-
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja kulturowa : ujęcie monograficzne / [red. tematyczny Agnieszka Ogonowska]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2014
Seria:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 2083-7275 ; 6
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica / pod red. Mirosława J. Szymańskiego
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 1643-6512
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Katedra Pedagogiki / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
Wydawca:
Katowice : WSP
Rok wydania:
1961-1965
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filozofia, Psychologia, Pedagogika
Wydawca:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1956-1966
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika
Wydawca:
Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
1971-1972
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne
Wydawca:
Kraków : AGH
Rok wydania:
1982-1993
Seria:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 0373-8558
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Roczniki Pedagogiczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
2009-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Seria A, Nauki Pedagogiczne i Psychologia / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Wydawca:
Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk
Rok wydania:
1958-1962
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Seria A
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Społeczno-Polityczne
Wydawca:
Kraków : PWN
Rok wydania:
1970-1982
Seria:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konteksty Pedagogiczne / Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ; redaktor naczelna Joanna Skibska
Wydawca:
Bielsko-Biała : Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna ; Kraków : Wydawnictwo LIBRON
Rok wydania:
2013-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania / Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : UG
Rok wydania:
1972-1977
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Nauki Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Zakład Produkcji Skryptów WZPPT
Rok wydania:
1955
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Auxilium Sociale Novum / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
Rok wydania:
2008-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Instytutu Pedagogiki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Rok wydania:
1955-1964
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Zagadnienia Społeczno-Polityczne
Wydawca:
Kraków : PWN
Rok wydania:
1969-1969
Seria:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika Rodziny = Family Pedagogy / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Wydawca:
Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Rok wydania:
2011-2015
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Naukowe. Seria Humanistyczna. Cz. 2, Filozofia, Psychologia, Socjologia, Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : WSP
Rok wydania:
1978-1983
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika
Wydawca:
Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
1973-
Seria:
Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno-Społeczne
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica / pod red. nauk. Danuty Wolskiej, Adama Mikruta
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2012-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata i pedagogika w Polsce i w świecie : rok 1969 / [red. nauk. Bogdan Suchodolski] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1971
Seria:
Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 22
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Humanistyczny : kwartalnik naukowy i pedagogiczny wydawany przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych z pomocą Ministerstwa W. R. i O. P. pod redakcją Wiktora Wąsika
Wydawca:
Warszawa : TNSŚiW, (Warszawa: Druk. Art. K. Kopytowski i Ska)
Rok wydania:
1922-1925
1930-1933
Gatunek / Forma:
Czasopisma literackie.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialpädagogik / hrsg. von der Dr.-Kurt-Herberts-Stiftung zur Förderung von Forschung und Lehre der Wirtschafts-und Sozialpädagogik
Wydawca:
Freiburg, Lambertus-Verlag
Rok wydania:
1964-1970
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Niemcy - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Głos Pedagogiczny
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Forum
Rok wydania:
2008-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura - Przemiany - Edukacja = Culture - Changes - Education
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika Kultury / [Zakład Pedagogiki Kultury UMCS]
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
2005-2009
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji
Wydawca:
Wrocław : TWP
Rok wydania:
1998-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Pedagogiczny (1882-1905) : zarys monograficzny / Tadeusz Kamiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1978
Seria:
Monografie z Dziejów Oświaty ; t. 32
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego
Wydawca:
Kielce : WSP
Rok wydania:
1989-2000
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Resocjalizacja Polska / Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie ; redaktor naczelny Lesław Pytka
Wydawca:
Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Rok wydania:
2010-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika Pracy / Instytut Kształcenia Zawodowego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1975-2009
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Forum Pedagogiczne / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2011-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej : czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydawane w formie kwartalnika / redaktor naczelny Iwona Chrzanowska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2013-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoła Specjalna : kwartalnik poświęcony sprawom wychowania i nauczania anormalnych, organ Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych / Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej ; red. Maria Grzegorzewska
Wydawca:
Warszawa : Michał Wawrzynowski
Rok wydania:
1924-1939
1946-1948
1957-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czasopismo pedagogiczne "Chowanna" : (1929-1997) : zarys monograficzny / Alina Budniak
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1838
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cieszyński Almanach Pedagogiczny / pod red. nauk. Urszuli Szuścik ; [Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii w Cieszynie]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2012-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparative higher education : sources of information / Robert O. Berdahl and George Altomare
Wydawca:
[New York] : ICED
Rok wydania:
1972
Seria:
Occasional Paper - International Council for Educational Development ; no. 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Szkoła Polska" Ewarysta Estkowskiego / Stefan Truchim
Wydawca:
[Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Rok wydania:
1958]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Revue Internationale de Défense Sociale : bulletin de la Société et de l'Institut Internationaux de Defense Sociale et de l' Instituto Inter-Americano de Defensa Social
Wydawca:
Genova : L'informatore Medico
Rok wydania:
1952-1957
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka pedagogiki specjalnej na łamach czołowych polskich periodyków pedagogicznych po II wojnie światowej : [surdopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, resocjalizacja, pedagogika terapeutyczna] / Małgorzata Kupisiewicz
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów polskiego czasopiśmiennictwa na Śląsku : czasopismo pedagogiczne "Chowanna" (1929-1996) : zarys monograficzny / Alina Budniak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1997
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Szkoła Specjalna" (1924-2017) : monografia prasoznawcza : Bibliografia zawartości "Szkoły Specjalnej" (1924-2017). / Marta Gawlik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International Journal of Disability, Development and Education
Wydawca:
St. Lucia : University of Queensland Press
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Pedagogiczny : organ Wydziału Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Literatury Dziecięcej "Nasza Księgarnia"
Rok wydania:
1959-1994
1998-
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy : nauki o edukacji
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW
Rok wydania:
2006-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wszystko dla Szkoły : miesięcznik z pokoju nauczycielskiego
Wydawca:
Warszawa : Agencja " Sukurs "
Rok wydania:
1995-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik / Eigentum des Deutschen Instituts für Wissenschaftliche Pädagogik zu Münster in Westfalen ; hrsg. von M. Honecker und B. Rosenmöller
Wydawca:
Münster : Münsterverlag G.M.B.H
Rok wydania:
1925-1933
1950-
Gatunek / Forma:
Czasopisma niemieckie - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 w świetle czasopiśmiennictwa : ujęcie metahistoryczne / Sławomir Sztobryn
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2000
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz