Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Pedagogika - czasopisma." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka Wychowanie Terapia : pismo metodyczno-teoretyczne poświęcone problemom profilaktyki społecznej i resocjalizacji : kwartalnik Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Wydawca:
Warszawa : KKWRTPD
Rok wydania:
1989-2013
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna - czasopisma.
Pedagogika - czasopisma.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 1990- - czasopisma.
Pedagogika - Polska - 1990- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Von der pädagogischen Auslandskunde zur Vergleichenden Erziehungswissenschaft : die Entwicklung im Spiegel pädagogischer Zeitschriften von 1880 bis 1930 / Oskar Anweiler
Wydawca:
[Ratingen : A. Henn Verlag
Rok wydania:
1966]
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sinn und Gehalt von Vorlesungen über Vergleichende Erziehungswissenschaft / Ursula K. Springer
Wydawca:
[Ratingen : A. Henn Verlag
Rok wydania:
1966]
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Christlich-Pädagogische Blätter : Zeitschrift für Religionsunterricht, Kinder- und Jugendseelsorge / Hrsg. von der Katechetischen Abteilung des Erzbischöflichen Amtes für Unterricht und Erziehung der Erzdiözese Wien in Verbindung mit den Diözesanarbeitsgemeinschaften der katholischen Religionslehrer und dem Katholischen Jugendwerk Österreichs
Wydawca:
Wien : Erzbischöfliches Amt für Unterricht der Erziehung der Erzdiözese
Rok wydania:
1878-2011
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Nauki Pedagogiczne/ Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Uczelniane WSP
Rok wydania:
1968-1989
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne
Wydawca:
Kraków : nakł. UJ
Rok wydania:
1984-
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Documentation et Information Pédagogiques : bulletin du Bureau international d'éducation / [publ.] par l'Unesco, Bureau international d'éducation
Wydawca:
Paris : Unesco ; Genève : Bureau international d'éducation
Rok wydania:
1971-1984
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica / pod red. Mirosława J. Szymańskiego
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 1643-6512
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Nauk. WSP
Rok wydania:
1972-1999
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Wydawca:
Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk
Rok wydania:
1973-
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Katedra Pedagogiki / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
Wydawca:
Katowice : WSP
Rok wydania:
1961-1965
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Seria A, Nauki Pedagogiczne i Psychologia / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Wydawca:
Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk
Rok wydania:
1958-1962
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Seria A
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Psychologia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna. Pedagogika i Psychologia
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. WSP
Rok wydania:
1993-1999
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 0867-0757
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Psychologia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska Myśl Pedagogiczna / Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ; redaktor naczelna Janina Kostkiewicz
Wydawca:
Kraków : cop. Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej IP UJ
Rok wydania:
2015-
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Pedagogika - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konteksty Pedagogiczne / Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ; redaktor naczelna Joanna Skibska
Wydawca:
Bielsko-Biała : Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna ; Kraków : Wydawnictwo LIBRON
Rok wydania:
2013-
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Psychologia wychowawcza - czasopisma.
Pedagogika specjalna - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Auxilium Sociale Novum / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
Rok wydania:
2008-
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Integracja społeczna - czasopisma.
Zaniedbani społecznie - opieka i pomoc - czasopisma.
Pomoc społeczna - czasopisma.
Pedagogika społeczna - czasopisma.
Opieka społeczna - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata i pedagogika w Polsce i w świecie : rok 1969 / [red. nauk. Bogdan Suchodolski] ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1971
Seria:
Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 22
Temat:
Pedagogika - Polska - 1945-1970.
Pedagogika - czasopisma.
Edukacja - 1945-1970.
Edukacja - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Humanistyczny : kwartalnik naukowy i pedagogiczny wydawany przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych z pomocą Ministerstwa W. R. i O. P. pod redakcją Wiktora Wąsika
Wydawca:
Warszawa : TNSŚiW, (Warszawa: Druk. Art. K. Kopytowski i Ska)
Rok wydania:
1922-1925
1930-1933
Temat:
Historia - czasopisma.
Pedagogika - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma literackie.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialpädagogik / hrsg. von der Dr.-Kurt-Herberts-Stiftung zur Förderung von Forschung und Lehre der Wirtschafts-und Sozialpädagogik
Wydawca:
Freiburg, Lambertus-Verlag
Rok wydania:
1964-1970
Temat:
Nauki społeczne - czasopisma.
Ekonomia - czasopisma.
Szkoły zawodowe - czasopisma.
Pedagogika - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Niemcy - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwartalnik Pedagogiczny : organ Sekcji Pedagogicznej Stowarzyszenia Chrz.-Narod. Naucz. Szkół Powszechnych
Wydawca:
Warszawa : SChNNSP, (Warszawa: Drukarnia Wzorowa)
Rok wydania:
1929-1938
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Szkoły - Polska - 1900-1945 - czasopisma.
Edukacja - Polska - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Pedagogiczny (1882-1905) : zarys monograficzny / Tadeusz Kamiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1978
Seria:
Monografie z Dziejów Oświaty ; t. 32
Temat:
Przegląd Pedagogiczny (czasopismo ; Polska ; 1882-1905).
Pedagogika - czasopisma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Pedagogiczne
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
1972-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Resocjalizacja Polska / Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie ; redaktor naczelny Lesław Pytka
Wydawca:
Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Rok wydania:
2010-
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna - czasopisma.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Forum Pedagogiczne / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2011-
Temat:
Pedagogika.
Pedagogika - czasopisma.
Pedagogika - aspekt religijny - Kościół katolicki - czasopisma.
Nauki o wychowaniu - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej : czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydawane w formie kwartalnika / redaktor naczelny Iwona Chrzanowska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2013-
Temat:
Pedagogika specjalna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoła Specjalna : kwartalnik poświęcony sprawom wychowania i nauczania anormalnych, organ Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych / Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej ; red. Maria Grzegorzewska
Wydawca:
Warszawa : Michał Wawrzynowski
Rok wydania:
1924-1939
1946-1948
1957-
Temat:
Pedagogika specjalna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cieszyński Almanach Pedagogiczny / pod red. nauk. Urszuli Szuścik ; [Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii w Cieszynie]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2012-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Nauki o wychowaniu - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Nauczanie - czasopisma.
Pedagogika - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paideia : międzynarodowy rocznik pedagogiczny / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1972-
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Nauczanie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1970-2000.
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Revue Internationale de Défense Sociale : bulletin de la Société et de l'Institut Internationaux de Defense Sociale et de l' Instituto Inter-Americano de Defensa Social
Wydawca:
Genova : L'informatore Medico
Rok wydania:
1952-1957
Temat:
Prawo międzynarodowe - czasopisma.
Pomoc społeczna - czasopisma.
Prawo medyczne - czasopisma.
Pedagogika resocjalizacyjna - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka pedagogiki specjalnej na łamach czołowych polskich periodyków pedagogicznych po II wojnie światowej : [surdopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, resocjalizacja, pedagogika terapeutyczna] / Małgorzata Kupisiewicz
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2005
Temat:
Pedagogika specjalna - czasopisma.
Pedagogika specjalna - w prasie - Polska.
Prasa pedagogiczna - Polska - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Szkoła Specjalna" (1924-2017) : monografia prasoznawcza : Bibliografia zawartości "Szkoły Specjalnej" (1924-2017). / Marta Gawlik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Szkoła specjalna (czasopismo ; Polska ; 1924- ).
Pedagogika specjalna - Polska - czasopisma.
Pedagogika - czasopisma - bibliografia zawartości.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Pedagogiczny : organ Wydziału Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Literatury Dziecięcej "Nasza Księgarnia"
Rok wydania:
1959-1994
1998-
Temat:
Związek Nauczycielstwa Polskiego - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Pedagogika - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie = Annuary of the Faculty of Education Jesuit University "Ignatianum" in Krakow
Wydawca:
Kraków : Akademia "Ignatianum"
Rok wydania:
2011-2013
Temat:
Pedagogika - aspekt religijny - Kościół katolicki - czasopisma.
Pedagogika - aspekt religijny - czasopisma.
Kościół katolicki - edukacja - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - Kraków - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Paedagogica Ignatiana : rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Instytut Nauk o Wychowaniu. Wydział Pedagogiczny. Akademia Ignatianum w Krakowie
Rok wydania:
2014-
Temat:
Pedagogika - aspekt religijny - czasopisma.
Pedagogika - aspekt religijny - Kościół katolicki - czasopisma.
Kościół katolicki - edukacja - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - Kraków - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik / Eigentum des Deutschen Instituts für Wissenschaftliche Pädagogik zu Münster in Westfalen ; hrsg. von M. Honecker und B. Rosenmöller
Wydawca:
Münster : Münsterverlag G.M.B.H
Rok wydania:
1925-1933
1950-
Temat:
Pedagogika - Niemcy - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma niemieckie - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 w świetle czasopiśmiennictwa : ujęcie metahistoryczne / Sławomir Sztobryn
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Pedagogika - filozofia - historia.
Pedagogika - filozofia - 1900-1945.
Pedagogika - Polska - 1900-1945.
Edukacja - filozofia - historia.
Pedagogika - historiografia - czasopisma.
Pedagogika - Polska - historiografia.
Pedagogika - badania - Polska - 1900-1945.
Pedagogika - historiografia.
Prasa pedagogiczna - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paedagogia Christiana / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Pedagogiki. Zakład Edukacji Chrześcijańskiej
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Rok wydania:
1997-
Temat:
Pedagogika - aspekt religijny - Kościół katolicki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1990-.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz