Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Pedagogika - metodologia." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy metodologiczne pedagogiki : materialy z obrad Sekcji I "Dylematy metodologiczne pedagogiki" I Zjazdu Pedagogicznego (Warszawa-Rembertów 1993) / pod red. Tadeusza Lewowickiego
Wydawca:
Warszawa : Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Cieszyn : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego - Filii w Cieszynie
Rok wydania:
1995
Temat:
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szanse naukowego rozwoju pedagogiki : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 4 i 5 października 1985 r. / wybór i opracowanie Stanisław Palka
Wydawca:
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1987
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne, 0239-5436 ; z. 6
Temat:
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwości rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 8 i 9 listopada 1994 roku / pod red. Stanisława Palki
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne, 0239-5436 ; z. 22
Temat:
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narracja - krytyka - zmiana : praktyki badawcze we współczesnej pedagogice / pod red. Ewy Kurantowicz i Mirosławy Nowak-Dziemianowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP
Rok wydania:
2007
Temat:
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych / red. nauk. Kalina Bartnicka ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Wydawca:
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Rok wydania:
2007
Temat:
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych : rozprawy z pedagogiki społecznej / pod red. Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Pilcha ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1970
Seria:
Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 19
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Pedagogika społeczna - metodologia.
Pedagogika społeczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Barbary Żechowskiej
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1117
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologiâ i metody pedagogičeskogo issledovaniâ / Â. Skalkova i kollektiv
Wydawca:
Moskva : "Pedagogika"
Rok wydania:
1989
Seria:
Zarubežnaâ Škola i Pedagogika
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój i znaczenie odczytów pedagogicznych / Jan Janicki ; Instytut Kształcenia Nauczycieli
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1976
Seria:
Z Doświadczeń Nauczycieli
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy z metodologii badań pedagogicznych. Cz. 2 / Włodzimierz Goriszowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej
Wydawca:
Bielsko-Biała : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli
Rok wydania:
1987
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika - pedagogika wczesnoszkolna - dylematy metodologiczne / [red. nauk. Włodzimierz Goriszowski] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydawca:
Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ; Kielce : Wydawnictwo WSP
Rok wydania:
1995
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologiczne vademecum badacza pedagoga / Heliodor Muszyński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejścia metodologiczne w pedagogice : koncepcje - badania - wyniki / Redakcja naukowa Alina Budniak i Małgorzata Mnich
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3883
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydanie:
Wyd. 5
Rok wydania:
1997
Seria:
Literatura Pedagogiczna
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych / Kazimierz Żegnałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Rok wydania:
2008
Temat:
Pedagogika - badania - metodologia - podręczniki akademickie.
Pedagogika - metodologia - podręczniki akademickie.
Pedagogika - badania - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność pedagogiczna w poradnictwie wychowawczym / Alojzy Matuszczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1989
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne, 0137-1096 ; 79
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologiczne problemy pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Heliodora Muszyńskiego ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1967
Seria:
Monografie Pedagogiczne ; t. 19
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna : materiały z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 26-27 maja 1988 r. / pod red. Stanisława Palki
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1989
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne, 0239-5436; z. 10
Temat:
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Nauczanie - innowacje - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania i eksperymenty pedagogiczne na Lubelszczyźnie : 1964-1969 : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Marczuka ; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie ; Kuratorium Okręgu Szkolnego
Wydawca:
Lublin : Wojewódzka Rada Narodowa
Rok wydania:
1969
Seria:
Materiały na sesję naukową poświęconą osiągnięciom szkolnictwa na Lubelszczyźnie w 25-leciu PRL ; t. 3
Temat:
Pedagogika - badania - Polska.
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki : monografia naukowa / pod red. Barbary Janiny Grzyb, Artura Łaciny-Łanowskiego i Marka Wasielewskiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
Rok wydania:
2013
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Dydaktyka - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana : konsekwencje metodologiczne / pod redakcją naukową Dariusza Kubinowskiego i Maksymiliana Chutorańskiego
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania:
2017
Seria:
Seminaria Metodologii Pedagogiki / Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Edukacja - badania - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda Decroly / Amelja Hamaïde ; tł. M. Górska ; wstępem opatrzyła M. Lipska-Librachowa
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : nakł. "Naszej Księgarni" Spółki Akc. Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powsz
Rok wydania:
1926
Seria:
Bibljoteka Dzieł Pedagogicznych ; r. 1, nr 1
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Wychowanie dzieci - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elementy cybernetyki w pedagogice : wybór referatów z konferencji zorganizowanych w Wyższej Szkole Pedagogogicznej w Opolu w roku akad. 1985-86 / [red. nauk. Włodzimierz Chojnowski] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu
Wydawca:
Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Rok wydania:
1987
Temat:
Cybernetyka - konferencje.
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Nauczanie - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice : oblicza akademickiej praktyki / pod red. nauk. Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając, Krzysztofa J. Szmidta
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2010
Seria:
Seminaria Metodologii Pedagogiki / Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Edukacja - badania - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania pedagogiczne w zarysie : skrypt dla studentów pedagogiki / zebr. i oprac. Włodzimierz Goriszowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : WSP TWP
Wydanie:
[Wyd. 3 uzup. i zm.]
Rok wydania:
2003
Temat:
Pedagogika - metodologia - podręczniki akademickie.
Pedagogika - badania - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania pedagogiczne w zarysie : skrypt dla studentów pedagogiki / zebr. i oprac. Włodzimierz Goriszowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wydanie:
Wyd. 4 zm. i rozsz
Rok wydania:
2005
Temat:
Pedagogika - badania - podręczniki akademickie.
Pedagogika - metodologia - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elementy cybernetyki w pedagogice : wybór referatów naukowych wygłoszonych w WSP w Opolu na konferencjach, seminariach i posiedzeniach naukowych PTC i Komisji Metrologii PAN - Oddział w Katowicach w latach akad. 1986-87 i 1987-88 / [red. nauk. Włodzimierz Chojnowski] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu
Wydawca:
Opole : WSP
Rok wydania:
1990
Temat:
Cybernetyka - aspekt psychologiczny.
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy metodologii badań : do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Stachurski
Wydanie:
Wyd. 5 popr
Rok wydania:
2001
Temat:
Rozprawy akademickie - poradniki.
Dysertacja - poradniki.
Pedagogika - metodologia - poradniki.
Pedagogika - badania - metodologia.
Pedagogika - badania - Polska.
Rozprawy akademickie - Polska - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Contribution de los educadores no ensenantes al proceso educativo no formal : la experiencia de las misiones culturales en Mexico / J. Ricardo Hernandez Pulido
Wydawca:
Paris : UNESCO
Rok wydania:
1979
Seria:
Division de Estructuras, Contenidos, Metodos, Tecnicas de Educacion ; ED-79/WS/8
Temat:
Pedagogika - metodologia.
Edukacja i państwo - Meksyk.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych / Tadeusz Pilch ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1971
Seria:
Monografie Pedagogiczne ; t. 34
Temat:
Pedagogika społeczna.
Pedagogika - badania - metodologia.
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja w badaniach pedagogicznych : problemy - koncepcje - rozwiązania : praca zbiorowa / pod redakcją Hewilii Hetmańczyk, Eweliny Kawiak, Marcina Musioła
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2017
Seria:
Biblioteka The New Educational Review
Temat:
Pedagogika - badania.
Pedagogika - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych / pod red. Anny Gajdzicy, Aleksandry Minczanowskiej, Małgorzaty Stokłosy
Wydawca:
Cieszyn ; Kraków : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Instytut Nauk o Edukacji
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN ; z. 15
Temat:
Metodologia - konferencje.
Pedagogika - badania - konferencje.
Pedagogika - badania - metodologia - konferencje.
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Pedagogika - Polska - 1990- - konferencje.
Pedagogika społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badanie, dojrzewanie, rozwój : (na drodze do doktoratu) : metodologia nauk społecznych a metodologia badań pedagogicznych / pod redakcją Franciszka Szloska ; Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu
Wydawca:
Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB
Rok wydania:
2016
Seria:
Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 275
Temat:
Nauki społeczne - metodologia - konferencje.
Nauki społeczne - badania - konferencje.
Pedagogika - metodologia - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz