Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Pluralizm kulturowy." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krajobraz religijny i etniczny Suwalszczyzny, Bukowiny i Łatgalii na przełomie XVIII i XIX wieku : lokalne społeczności a struktury państwowe i wyznaniowe / Melchior Jakubowski
Wydawca:
Kraków : UNIVERSITAS
Rok wydania:
© 2022
Temat:
Pluralizm kulturowy - Polska - Bukowina (region).
Pluralizm kulturowy - Polska - Suwałki (region).
Pluralizm kulturowy - Łotwa - Łatgalia (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym / redakcja naukowa Małgorzata Rozkwitalska, Łukasz Sułkowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2016
Seria:
HR
Temat:
Pluralizm kulturowy w środowisku pracy.
Pluralizm kulturowy w środowisku pracy - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - zarządzanie - aspekt społeczny.
Zachowania w organizacji - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy / pod red. Andrzeja Frejlicha, Beaty Skrzydlewskiej
Wydawca:
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL
Rok wydania:
2008
Temat:
Pluralizm kulturowy - aspekt religijny.
Pluralizm kulturowy - Polska.
Pluralizm kulturowy - Ukraina.
Muzea - Polska.
Muzea - Ukraina.
Przedmioty sztuki sakralnej - Polska.
Przedmioty sztuki sakralnej - Ukraina.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
My i oni : interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości / red. nauk. Hanna Mamzer
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2010
Seria:
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 0239-3271 ; t. 30
Temat:
Pluralizm kulturowy.
Pluralizm kulturowy - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International handbook on diversity management at work : country perspectives on diversity and equal treatment / ed. by Alain Klarsfeld [et. al.]
Wydawca:
Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Pluralizm kulturowy w środowisku pracy - zarządzanie - badania.
Pluralizm kulturowy w środowisku pracy - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku : štúdie, dokumenty, materiály. 1, Teoretické východiská k výskumu diverzity = Cultural and social diversity in Slovakia : studies, documents, materials. 1, Theoretical perspectives on diversity research / Alexandra Bitušíková ; Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bysrici
Wydawca:
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela
Rok wydania:
2007
Temat:
Pluralizm kulturowy - Słowacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielokulturowość - doświadczanie Innego / pod redakcją Aleksandry Gancarz
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie ; 2
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; 3564
Temat:
Pluralizm kulturowy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności : praca zbiorowa / pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW
Rok wydania:
2017
Temat:
Pluralizm kulturowy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością : materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP i Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Wisła, 8-9 maja 2009 r. / [red. nauk.: Zdzisław Mach, Irena Głuszyńska]
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2009
Temat:
Pluralizm kulturowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie / pod red. Karoliny Golemo, Tadeusza Palecznego, Elżbiety Wiącek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2006
Temat:
Pluralizm kulturowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielokulturowość: iluzje czy rzeczywistość? : socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej / Anna Śliz
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 419
Temat:
Canadian Polish Congress.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny.
Pluralizm kulturowy - Kanada.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczywistość wielokulturowa / red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Kultury ; Centrum Europejskie Natolin
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL ; Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2013
Seria:
Tożsamość Osób, Zbiorowości i Instytucji ; 8
Temat:
Etniczność - Polska - 1990-.
Tożsamość społeczna - Polska - 1990-.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - 1990-.
Etniczność - Europa.
Etniczność - Europa Wschodnia.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia.
Pluralizm kulturowy - Europa.
Pluralizm kulturowy - 1990-.
Pluralizm kulturowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia / Kamilla Dolińska, Julita Makaro
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; No 3486
Temat:
Pluralizm kulturowy - Polska - Wrocław.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Multicultural dilemmas : identity, difference, otherness / Wojciech H. Kalaga, Marzena Kubisz (eds.)
Wydawca:
Frankfurt am Main : Peter Lang
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Literary and Cultural Theory, 1434-0313 ; vol. 28
Temat:
Pluralizm kulturowy - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata / pod red. Grzegorza Piwnickiego, Sylwii Mrozowskiej
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Globalizacja - aspekt społeczny - konferencje.
Globalizacja - aspekt polityczny - konferencje.
Pluralizm kulturowy - aspekt polityczny - konferencje.
Pluralizm kulturowy - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Ashgate research companion to multiculturalism / ed. by Duncan Ivison
Wydawca:
Farnham ; Burlington : Ashgate
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Pluralizm kulturowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość w literaturze i sztuce czasów nowoczesnych i w epoce postmodernizmu : ujęcie transdyscyplinarne / [red. nauk. t. Rafał Solewski]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, 2081-3325 ; 7
Temat:
Pluralizm kulturowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W salonie międzykulturowości : "Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG" w latach 1987-2017 / Paulina Olechowska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1318) 1244
Temat:
Pluralizm kulturowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Theologie im Pluralismus heutiger Kulturen / Bernard Lonergan ; hrsg. von Giovanni B. Sala ; [Übersetzung aus dem Englischen von Elisabeth Darlap]
Wydawca:
Freiburg : Herder
Rok wydania:
cop. 1975
Seria:
Quaestiones Disputatae ; 67
Temat:
Pluralizm kulturowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jerzy Kłoczowski [oraz] Sławomir Łukasiewicz
Wydawca:
Lublin : IEŚW
Rok wydania:
2003
Seria:
Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 22
Temat:
Pluralizm kulturowy - Europa Środkowa - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Europa Wschodnia - konferencje.
Pluralizm religijny - Europa Środkowa - konferencje.
Pluralizm religijny - Europa Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie pogranicza kultur - wyznaniowe, prawne i społeczne konotacje zjawiska = European borderlands of cultures - religious, legal and social connotations of the phenomenon / redakcja naukowa Justyna Pilarska, Arkadiusz Urbanek
Wydawca:
Wrocław : Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Rok wydania:
2016
Seria:
Multicultural Studies, 2451-2877 ; t. 2 (2/2016)
Temat:
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju / red. nauk. Jerzy Kłoczowski i Sławomir Łukasiewicz ; [tł. Urszula Paprocka-Piotrowska, Sebastian Piotrowski, Katarzyna Budynek-Ó'Cróinin, Breandon Ó'Cróinin, Konrad Klimkowski]
Wydawca:
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Rok wydania:
1998
Temat:
Ekumenizm - konferencje.
Tolerancja - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Europa - konferencje.
Inny (filozofia) - konferencje.
Pluralizm kulturowy - konferencje.
Pokój - filozofia - konferencje.
Europa - cywilizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Embracing otherness : canadian minority discourses in transcultural perspectives / ed. by Eugenia Sojka, Tomasz Sikora
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2010
Seria:
Canadiana
Temat:
Pluralizm kulturowy - Kanada.
Pluralizm kulturowy.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny.
Pluralizm kulturowy - w literaturze.
Edukacja międzykulturowa.
Etniczność.
Etniczność - Kanada.
Literatura kanadyjska - tematy, motywy.
Mniejszości - Kanada.
Tożsamość społeczna - Kanada.
Tożsamość społeczna - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W stronę nowej wielokulturowości = Towards a new multiculturalism / red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga ; [tł. z jęz. pol. Ewa Kowal]
Wydawca:
Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury
Rok wydania:
2010
Temat:
Pluralizm kulturowy - Polska - 1990-.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny.
Pluralizm kulturowy - aspekt psychologiczny.
Pluralizm kulturowy - aspekt religijny.
Pluralizm kulturowy - Polska - 1990- - studium przypadku.
Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań (Wrocław, Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielokulturowość w zglobalizowanym świecie : wybrane aspekty wyznaniowe, prawne i instytucjonalne / pod red. Heleny Czakowskiej, Magdaleny Micińskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
Rok wydania:
2010
Temat:
Pluralizm kulturowy - aspekt polityczny.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny.
Pluralizm kulturowy.
Relatywizm kulturowy.
Kultura i globalizacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Managing diversity in the global organization : creating new business values / Celia de Anca and Antonio Vazquez ; transl. by Andy Goodall
Wydawca:
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan
Rok wydania:
2007
Temat:
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - zarządzanie.
Zarządzanie międzykulturowe.
Komunikacja w zarządzaniu - badania transkulturowe.
Personel - kierowanie - badania transkulturowe.
Pluralizm kulturowy w środowisku pracy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo pogranicza polsko-niemieckiego : wyzwania i dylematy / pod red. Roberta B. Woźniaka i Żanety Stasieniuk
Wydawca:
Szczecin : Economicus
Rok wydania:
2007
Temat:
Regiony przygraniczne - konferencje.
Tożsamość społeczna - konferencje.
Współpraca transgraniczna - Polska - konferencje.
Współpraca transgraniczna - Niemcy - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Polska - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Niemcy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielokulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce : język, literatura, kultura / red. tomu: Éva Fórián ; [wstęp: István D. Molnár] ; Katedra Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Debreczyńskiego
Wydawca:
Debreczyn : Kossuth Egyetemi K
Rok wydania:
2004
Temat:
Pluralizm kulturowy - Polska - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Węgry - konferencje.
Tożsamość społeczna - Polska - konferencje.
Tożsamość społeczna - Węgry - konferencje.
Mniejszości - Polska - konferencje.
Mniejszości - Węgry - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość w wielokulturowym kontekście / red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Kultury, Centrum Europejskie Natolin
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL ; Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2013
Seria:
Tożsamość Osób, Zbiorowości i Instytucji ; 7
Temat:
Tożsamość społeczna - konferencje.
Pluralizm kulturowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les enjeux du pluralisme : l'actualité du modèle québécois / avant-propos d'Anna Paola Mossetto. Les lieux de mémoire dans la cité plurielle : actes du colloque de Venise, 24-25 octobre 2008 / sous la direction de Jean-François Plamondon et Anne De Vaucher. Laïcité et religion á l'heure des sociétés plurielles : actes du colloque de Bologne, 8 juin 2009 / sous la direction de Jean-François Plamondon
Wydawca:
Bologna : Pendragon
Rok wydania:
[2010]
Temat:
Pluralizm kulturowy - Kanada - Quebec (prowincja) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym / pod red. Kazimierza Rędzińskiego
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 1734-185X ; 13
Temat:
Edukacja międzykulturowa - Europa Środkowa - 1945-.
Edukacja międzykulturowa - Europa Wschodnia - 1945-.
Mniejszości - edukacja - Europa Środkowa - 1945-.
Mniejszości - edukacja - Europa Wschodnia - 1945-.
Pluralizm kulturowy - Europa Środkowa - 1945-.
Pluralizm kulturowy - Europa Wschodnia - 1945-.
Pluralizm kulturowy - Polska - historia.
Edukacja międzykulturowa - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyszłość wielokulturowości w Polsce? : nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii / pod redakcją naukową Doroty Angutek
Wydawca:
Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski
Rok wydania:
2016
Seria:
Archiwum Etnograficzne = Ethnographic Archives, 0066-6858 ; t. 58
Temat:
Edukacja międzykulturowa.
Pluralizm kulturowy.
Antropologia i edukacja.
Pluralizm kulturowy - Polska.
Edukacja międzykulturowa - konferencje.
Pluralizm kulturowy - konferencje.
Antropologia i edukacja - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formy życia społecznego w wielokulturowej Europie - polsko-niemieckie introspekcje / pod redakcją Ingrid Kollak i Agnieszki Kołodziej-Durnaś ; słowo wstępne Jacek Wódz ; tłumaczenie tekstów autorów niemieckich Magdalena Lippke
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo ECONOMICUS
Rok wydania:
2007
Temat:
Pluralizm kulturowy - Polska.
Pluralizm kulturowy - Niemcy.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny.
Polska - sytuacja społeczna.
Niemcy - sytuacja społeczna.
Niemcy - stosunki - Polska - 1990-.
Polska - stosunki - Niemcy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Buduj mosty nie mury : 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów / Enver Djuliman i Lillian Hjorth ; z norweskiego przełożyli Witold Biliński, Ewa M. Bilińska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog
Rok wydania:
2017
Temat:
Prawa człowieka - podręczniki.
Rozwiązywanie konfliktów - podręczniki.
Pluralizm kulturowy - podręczniki.
Pluralizm kulturowy - studia i nauczanie.
Prawa człowieka - studia i nauczanie.
Rozwiązywanie konfliktów - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego / red. nauk. Antoni Barciak
Wydawca:
Katowice ; Zabrze : Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Urząd Miejski w Zabrzu, Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach
Rok wydania:
2009
Temat:
Pluralizm kulturowy - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wychowanie w duchu wielokulturowości : raport z badań empirycznych wśród nauczycieli na Podhalu / Bogdan Stańkowski
Wydawca:
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM
Rok wydania:
2007
Seria:
Studia Pedagogiczne ; 19
Temat:
Edukacja międzykulturowa - Polska - Podhale (region) - 1990-.
Pluralizm kulturowy - Polska - Podhale (region) - 1990-.
Pluralizm kulturowy - Polska - 1990-.
Nauczyciele szkół średnich - Polska - Podhale (region) - postawy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenie antagonizowania sie kultur we współczesnych kontekstach europejskich = Areas of antagonisation of cultures within the contemporary European contexts / redakcja naukowa Kamila Gandecka
Wydawca:
Wrocław : Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Rok wydania:
2017
Seria:
Multicultural Studies, 2451-2877 ; t. 4 (2/2017)
Temat:
Pluralizm kulturowy.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny.
Konflikt (socjologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku : język - tradycja - kultura / red. Emil Tokarz
Wydawca:
Katowice : Śląsk
Rok wydania:
2001
Temat:
Cywilizacja słowiańska - konferencje.
Języki słowiańskie - 20 w - konferencje.
Literatura słowiańska - 20 w. - historia i krytyka - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Europa Środkowa - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Europa Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropologia polityki i polityka w antropologii / red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński ; Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo IAE PAN
Rok wydania:
2010
Temat:
Antropologia polityczna - konferencje.
Pluralizm kulturowy - aspekt polityczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
From essentialism to choice : American cultural identities and their literary representationes / editors Agnieszka Łobodziec and Blossom N. Fondo
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2018
Seria:
Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, 2657-5906 ; vol. 12
Temat:
Literatura amerykańska - tematy, motywy.
Pluralizm kulturowy - Stany Zjednoczone.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz