Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Podejmowanie decyzji." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych we wspomaganiu podejmowania decyzji / Agnieszka Hankus-Kubica ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2013
Temat:
Podejmowanie decyzji - symulacja komputerowa.
Sieci neuronowe (informatyka) - wykorzystanie.
Przedsiębiorstwa - podejmowanie decyzji.
Inwestycje kapitału - podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspomaganie procesów podejmowania decyzji i sterowania w systemach o różnej skali złożoności z udziałem metod sztucznej inteligencji / Izabela Rojek
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Sztuczna inteligencja - metodologia.
Podejmowanie decyzji - oprogramowanie.
Podejmowanie decyzji - modele ekonometryczne.
Podejmowanie decyzji - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wnioskowanie na bazie strategii rozmytych / Henryk Piech ; Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie / Politechnika Częstochowska, 0860-5017 ; nr 110
Temat:
Podejmowanie decyzji rozmyte.
Wnioskowanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handbook of the fundamentals of financial decision making. Pt. 2 / ed. Leonard C MacLean, WilliamT Ziemba
Wydawca:
Singapore [etc.] : World Scientific
Rok wydania:
2013
Seria:
World Scientific Handbook in Financial Economic Series, 2010-1732 ; vol. 4
Temat:
Inwestycje - podejmowanie decyzji.
Finanse - podejmowanie decyzji.
Zarządzanie ryzykiem.
Inwestycje - podejmowanie decyzji - modele ekonometryczne.
Inwestycje - podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Zarządzanie ryzykiem - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handbook of the fundamentals of financial decision making. Pt. 1 / ed. Leonard C MacLean, William T Ziemba
Wydawca:
Singapore [etc.] : World Scientific
Rok wydania:
2013
Seria:
World Scientific Handbook in Financial Economic Series, 2010-1732 ; vol. 4
Temat:
Inwestycje - podejmowanie decyzji.
Finanse - podejmowanie decyzji.
Zarządzanie ryzykiem.
Inwestycje - podejmowanie decyzji - modele ekonometryczne.
Inwestycje - podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Zarządzanie ryzykiem - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzje polityczne w systemach społecznych / pod red. nauk. Artura Bodnara i Waldemara J. Szczepańskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Politycznych
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1987
Seria:
Biblioteka Nauk Politycznych
Temat:
Decyzje polityczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do technik decyzyjnych i organizatorskich : (skrypt dla studentów studiów administracyjnych) / Hanna Machińska, Andrzej Malinowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
1985
Temat:
Podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie decyzji menedżerskich / Henryk Bieniok, Henryk Halama, Marian Ingram
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2006
Seria:
Podręcznik, Materiały Dydaktyczne
Temat:
Podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych / Stanisław Marciniak, Ryszard Rafalski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1983
Seria:
BKK Biblioteka Kadr Kierowniczych
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podejmowanie decyzji.
Skuteczność organizacyjna - ocena.
Podejmowanie decyzji - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu : podstawy badań operacyjnych / Dorota Witkowska
Wydawca:
Łódź : Firma Księgarsko-Wydawnicza "Menadżer"
Rok wydania:
2000
Seria:
Seria Wydawnictw Dydaktycznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Temat:
Podejmowanie decyzji - modele matematyczne - podręczniki akademickie.
Zarządzanie - podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek i jego decyzje. 1 / red.: Kazimierz Albin Kłosiński, Adam Biela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Temat:
Decyzja (etyka).
Podejmowanie decyzji.
Podejmowanie decyzji - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania operacyjne i systemowe 2004 : podejmowanie decyzji, podstawy metodyczne i zastosowania / pod red. Romana Kulikowskiego, Janusza Kacprzyka, Romana Słowińskiego ; Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Wydawca:
Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
Rok wydania:
2004
Seria:
Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Badania Operacyjne i Systemowe
Temat:
Badania operacyjne - konferencje.
Podejmowanie decyzji - metodologia - konferencje.
Podejmowanie decyzji - modele matematyczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbieg środków służących weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych / Angelika Kurzawa
Wydawca:
Radom : nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego "Spatium"
Wydanie:
Stan prawny: kwiecień 2017 r
Rok wydania:
© copyright 2017
Temat:
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - podejmowanie decyzji - prawo - Polska.
Nieważność (prawo) - Polska.
Prawo - podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej / pod red. Tadeusza Trzaskalika
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Informatyka w Badaniach Operacyjnych
Praca Naukowa
Temat:
Badania operacyjne.
Podejmowanie decyzji.
Gospodarka rynkowa - badania - Polska.
Podejmowanie decyzji - modele ekonometryczne.
Podejmowanie decyzji - informatyka.
Badania operacyjne - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ćwiczenia z teorii organizacji i kierownictwa. Cz. 1, Procesy informacyjno-decyzyjne / Mariusz Bratnicki, Kazimierz Śliwa
Wydawca:
Katowice : UŚ
Rok wydania:
1980
Seria:
Uniwersytet Śląski, 0209-0473 ; 235
Temat:
Organizacja - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Zarządzanie - podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym / Lidia Klat-Wertelecka, Beata Kozicka, Ewa Pierzchała
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Wydanie:
Stan prawny na 1 marca 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Administracja Publiczna. Biblioteka
Temat:
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990-.
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990- - formularze.
Administracja publiczna - podejmowanie decyzji - Polska - 1990-.
Prawo - podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie / Danuta Kisperska-Moroń ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Wydanie:
Wyd. 5
Rok wydania:
2010
Seria:
Podręcznik, Materiały Dydaktyczne
Temat:
Logistyka (organizacja) - podejmowanie decyzji.
Logistyka (organizacja) - podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Logistyka (organizacja) - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych / Monika Czerwonka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Finanse - aspekt psychologiczny.
Finanse - aspekt religijny.
Finanse - aspekt antropologiczny.
Inwestycje - podejmowanie decyzji.
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek i jego decyzje. 2 / red.: Kazimierz Albin Kłosiński, Adam Biela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Temat:
Decyzja (etyka).
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy decyzji grupowych / Jacek W. Mercik
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 20
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychologia procesów przeddecyzyjnych : (badania eksperymentalne) / Józef Kozielecki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1969
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy wspomagania podejmowania decyzji w bezpieczeństwie / Edward Kołodziński, Tomasz Lachowicz, Łukasz Tomczyk, Piotr Zapert
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O podejmowaniu decyzji / [red. prowadzący Joanna Perzyńska ; tł. zespół tłumaczy Harvard Business Review Polska]
Wydawca:
Warszawa : ICAN Institute
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
10 Idei HBR
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niespójność osądów w analitycznym procesie hierarchicznym / Anna Prusak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 249
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanisms and methods of decision making / ed. by Ewa Roszkowska
Wydawca:
Białystok : University of Białystok
Rok wydania:
2014
Seria:
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 0860-150X ; 37 (50)
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie trudnych decyzji : osiąganie celów dzięki odważnemu działaniu / Peter Shaw ; przeł. Justyna Kowalczewska
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2013
Seria:
Biznes
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entscheidungstheorie : klassische konzepte und fuzzy-erweiterungen / Heinrich J. Rommelfanger, Susanne H. Eickemeier
Wydawca:
Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Springer-Lehrbuch
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie procesem podejmowania decyzji w oparciu o model symultaniczny - S / Hashem Saad Ali, Hamza M. Hamer, Szymon T. Dziuba, Mateusz Łasecki
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie decyzji : pojęcia, teorie, kontrowersje / redakcja Andrzej Dąbrowski, Andrew Schumann, Jan Woleński
Wydawca:
Kraków : Copernicus Center Press
Rok wydania:
2015
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria podejmowania decyzji : wstęp do badań operacyjnych / Wiesław Sadowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie trzecie
Rok wydania:
1964
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie właściwych decyzji / Harvard Business Review ; [tł. Michał Lipa, Cezary Welsyng]
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Helion
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Onepress VIP
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka podejmowania decyzji : dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów / Gary Klein ; [tł. Bartosz Sałbut]
Wydawca:
Gliwice : Helion - Onepress
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Psychologia
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychologiczna teoria decyzji / Józef Kozielecki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i rozsz
Rok wydania:
1977
Seria:
Biblioteka Psychologii Współczesnej
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie decyzji / Peter F. Drucker [et al. ; tł. Adriana Ossowska, Tomasz Rzychoń, Magda Witkowska]
Wydawca:
Gliwice : "Helion"
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Onepress VIP
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczne podejmowanie decyzji / Stephen P. Robbins ; tł. Andrzej Ehrlich
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
2005
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychologiczne aspekty procesu podejmowania decyzji / red. nauk. Grażyna Bartkowiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1997
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1 0208-4902 z. 250
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The analytic hierarchy & network processes : application in solving multicriteria decision problems / scientific ed. Wiktor Adamus
Wydawca:
Kraków : Jagiellonian University Press
Rok wydania:
2008
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielokryterialne wspomaganie decyzji / Bernard Roy ; z fr. przeł. Roman Słowiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Rok wydania:
1990
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie trudnych decyzji : osiąganie celów dzięki odważnemu działaniu / Peter Shaw ; przeł. Justyna Kowalczewska
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2010
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polioptymalizacja : metody podejmowania decyzji kompromisowych w zagadnieniach inżynieryjno-technicznych / M. Peschel, C. Riedel ; z języka niemieckiego tłumaczył Janusz Kacprzyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
1979
Temat:
Decyzje wielokryterialne.
Podejmowanie decyzji - matematyka.
Optymalizacja matematyczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia psychologii decyzji / pod red. Maryli Łukasiak-Goszczyńskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1979
Seria:
Zeszyty Naukowe Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ; z. 14
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji / Edward Kofler ; Uniwersytet w Zurychu
Wydawca:
Warszawa : Real Publishers : 1000 R Centrum Badań i Ekspertyz Inżynierii Systemów
Rok wydania:
1993
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzje i prognozy / Wiesław Sadowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie drugie zmienione
Rok wydania:
1981
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie decyzji / Barbara Czarniawska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1980
Temat:
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : rozwój badań : praca zbiorowa / pod red. Henryka Sroki i Stanisława Stanka
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
1996
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Systemy wspomagania decyzji - konferencje.
Zarządzanie - informatyka - konferencje.
Zarządzanie - podejmowanie decyzji - konferencje.
Zarządzanie - podejmowanie decyzji - podręczniki.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz