Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Politechnika Śląska (Gliwice). Wydawnictwo. Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Der Einfluss von Rechtsvorschriften auf Rekultivierung und Folgenutzung von Bergehalden am Beispiel des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens und des Ruhrgebietes / Łukasz Gawor
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografia ; 354
Temat:
Hałdy - recykling - Niemcy - Ruhry, Zagłębie.
Hałdy - recykling - Polska - Górnośląskie Zagłębie Węglowe.
Odpady (mineralurgia) - prawo - Niemcy.
Odpady (mineralurgia) - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Basic concepts of Klein geometries / Brunon Szociński
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Matematyka-Fizyka, 0072-470X ; z. 62
Temat:
Geometria nieeuklidesowa.
Grupy Kleina.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ niektórych czynników chemicznych, fizykochemicznych i krystalochemicznych na wielkość współczynników współkrystalizacji D2/1 śladowych ilości jonów metali podczas krystalizacji wybranych soli z roztworów wodnych / Marek Smolik
Wydawca:
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Chemia, 0372-9494 ; z. 148
Temat:
Związki nieorganiczne.
Krystalizacja.
Jony metali - modele matematyczne.
Roztwory wodne (chemia).
Sole - chemia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces wymiany masy pomiędzy cieczą a powierzchnią ciała stałego we współprądowym reaktorze ze stałym złożem / Grażyna Bartelmus
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Chemia, 0372-9494 ; z. 124
Temat:
Reaktory chemiczne.
Ciała stałe - powierzchnie - badania.
Ciecze.
Reaktory o złożu stałym.
Ciecze - dynamika.
Przenoszenie masy - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym : technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji / Michał Stangel
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 186
Temat:
Rewitalizacja miast.
Społeczeństwo informacyjne.
Techniki informatyczne - aspekt społeczny.
Telekomunikacja - aspekt społeczny.
Urbanistyka - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Określanie emisji rtęci ze źródeł przemysłowych / Wojciech Mniszek
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Chemia, 0372-9494 ; z. 133
Temat:
Rtęć - aspekt środowiskowy.
Zanieczyszczenie powietrza - aspekt środowiskowy.
Rtęć - aspekt środowiskowy - Polska.
Rtęć - pomiar.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie architektów na Górnym Śląsku : na tle ewolucji koncepcji edukacji architektonicznej / Joanna Serdyńska
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografia ; 560
Temat:
Architekci - kształcenie - Polska - Śląsk, Górny (region).
Architektura - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - Śląsk, Górny (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Liczby zespolone, wielomiany oraz rozkłady na ułamki proste. T. 2, Równania, nierówności oraz odwrotna transformacja Laplace'a / Roman Wituła
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Liczby zespolone - zadania i ćwiczenia.
Wielomiany - zadania i ćwiczenia.
Ułamki - zadania i ćwiczenia.
Równania - zadania i ćwiczenia.
Nierówności (matematyka) - zadania i ćwiczenia.
Przekształcenie Laplace'a - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Semiformal common criteria compliant IT Security Development Framework / Andrzej Białas
Wydawca:
Gliwice : Silesian University of Technology Press
Rok wydania:
2008
Seria:
Studia Informatica / Politechnika Śląska ; vol. 29, nr 2B (77)
Temat:
Cyberbezpieczeństwo.
Systemy informatyczne - środki zabezpieczające. [stare hasło]
Teleinformatyka - środki zabezpieczające.
Teleinformatyka - środki bezpieczeństwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja obliczeń rekurencyjnych na komputerach wektorowych i równoległych / Przemysław Stpiczyński
Wydawca:
Gliwice : Silesian University of Technology Press
Rok wydania:
2008
Seria:
Studia Informatica - Politechnika Śląska ; vol. 29, nr 3B (79)
Temat:
Komputery równoległe.
Rekurencje (matematyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samooczyszczanie i remediacja zakwaszonych zbiorników wodnych na obszarach dawnej eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy (Łuk Mużakowa) / Sylwia Lutyńska
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 501
Temat:
Jeziora zaporowe - Polska - Łęknica (województwo lubuskie ; region).
Remediacja in situ.
Zakwaszenie wód śródlądowych.
Węgiel brunatny - kopalnie i wydobycie - aspekt środowiskowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych / Ewa Opoka
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
1999
Seria:
Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska, 0434-0825 ; nr 2173
Temat:
Dysertacja.
Rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele kolejkowe systemów komputerowych / Tadeusz Czachórski
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
1999
Seria:
Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska, 0434-0825 ; nr 2151
Temat:
Systemy informatyczne - modele matematyczne - podręczniki akademickie.
Sieci komputerowe - modele matematyczne - podręczniki akademickie.
Teoria obsługi masowej - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium syntezy nadtlenków organicznych z wodoronadtlenkowych soli metali alkalicznych i halogenków alkilowych w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego / Stefan Baj
Wydawca:
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Chemia, 0372-9494 ; z. 132
Temat:
Nadtlenki.
Metale alkaliczne.
Kataliza międzyfazowa.
Nadtlenki - synteza.
Związki organiczne - synteza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sekwencyjne i równoległe algorytmy znajdowania podciągów / Sebastian Deorowicz
Wydawca:
Gliwice : Silesian University of Technology Press
Rok wydania:
2010
Seria:
Studia Informatica : quarterly / Politechnika Śląska ; vol. 31, no 4B (93)
Temat:
Algorytmy.
Ciągi (matematyka).
Wyszukiwanie informacji.
Ciągi (matematyka) - informatyka.
Algorytmy równoległe.
Struktury danych (informatyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza mikrostruktury biodegradowalnych poliestrów otrzymywanych z glikolidu, laktydu i e-kaprolaktonu metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości / Janusz Kasperczyk
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Chemia, 0372-9494 ; z. 145
Temat:
Poliestry - struktura - badania.
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wykorzystanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 2, Infrastruktura punktowa - magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe / Sylwester Markusik
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2013
Temat:
Infrastruktura transportu - podręczniki akademickie.
Logistyka (organizacja) - podręczniki akademickie.
Transport towarowy - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Izomeryzacja alkenów i ich funkcyjnie podstawionych pochodnych katalizowana kompleksami rutenu / Stanisław Krompiec
Wydawca:
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
1997
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Chemia, 0372-9494 ; z. 136
Temat:
Alkeny.
Alkeny - pochodne.
Izomeryzacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Charakterystyki kolejkowania markowskich modeli ruchu w sieciach pakietowych / Andrzej Chydziński
Wydawca:
Gliwice : Silesian University of Technology Press
Rok wydania:
2007
Seria:
Studia Informatica / Politechnika Śląska ; vol. 28, no 3B (73)
Temat:
Teoria obsługi masowej - zastosowania naukowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
English in materials engineering = Angielski w inżynierii materiałowej / Wilhelm Gorecki
Wydawca:
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2003
Temat:
Język angielski - język techniczny - glosaria polskie.
Język angielski - język techniczny - podręczniki akademickie.
Język angielski - język techniczny - glosaria.
Materiałoznawstwo - terminologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy reologii uplastycznionych polimerów napełnionych / Józef Stabik
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Mechanika, 0434-0817 ; z. 143
Temat:
Polimery - reologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kinetyka krzepnięcia kompozytów dyspersyjnych / Mirosław Cholewa
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Mechanika, 0434-0817 ; z. 151
Temat:
Kompozyty metaliczne.
Krzepnięcie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ tektoniki złoża na rozkład deformacji terenu górniczego / Roman Ścigała
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 437
Temat:
Skały - odkształcenia - prognozy.
Skały - odkształcenia - modele matematyczne.
Mechanika skał - badania.
Tektonika - badania.
Regiony górnicze - ochrona.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Datowanie luminescencyjne osadów czwartorzędowych - teoria, ograniczenia, problemy interpretacyjne / Andrzej Bluszcz
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Matematyka-Fizyka. Geochronometria ; 17
Temat:
Datowanie termoluminescencyjne.
Luminescencja - pomiar.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza powierzchniowych procesów elektronowych w strukturze metal-SiO2-GaAs / Stanisław Kochowski
Wydawca:
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Matematyka-Fizyka, 0072-470X ; z. 88
Temat:
MIS (elektronika).
Złącza półprzewodnikowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fale termiczne w badaniach ciał stałych / Jerzy Bodzenta
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Matematyka-Fizyka, 0072-470X ; z. 85
Temat:
Ciała stałe - badania.
Termokinetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach / Beata Komar
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 514
Temat:
Osiedla mieszkaniowe - Polska - 1945-1990.
Mieszkanie spółdzielcze - Europa.
Mieszkanie spółdzielcze - Polska.
Osiedla mieszkaniowe - innowacje.
Budynki mieszkalne wielorodzinne - innowacje.
Urbanistyka zrównoważona.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych : wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku / Joanna Tymkiewicz
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 381
Temat:
Ściany zewnętrzne.
Fasady.
Architektura - badania.
Czynnik ludzki w architekturze.
Architektura - estetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powstawanie i rozpad agregatów ciała stałego zawieszonych w cieczy / Andrzej Gierczycki
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Chemia, 0372-9494 ; z. 149
Temat:
Agregacja (chemia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 2, Infrastruktura punktowa - magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe / Sylwester Markusik
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Infrastruktura transportu - podręczniki akademickie.
Logistyka (organizacja) - podręczniki akademickie.
Transport towarowy - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspomaganie decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym : wieloatrybutowe wspomaganie organizacji przestrzennej komórek produkcyjnych z zastosowaniem teorii gier / Maciej Wolny
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 130
Temat:
Teoria gier.
Podejmowanie decyzji.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania numeryczne i eksperymentalne akustycznej separacji CO2 / Leszek Remiorz
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografia ; 562
Temat:
Dwutlenek węgla - wychwytywanie i składowanie.
Fale stojące.
Modele akustyczne.
Termoakustyka - aparatura i sprzęt - modele matematyczne.
Separacja gazów.
Fale akustyczne - zastosowania przemysłowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie pierwotnych i wtórnych metod redukcji tlenków azotu / Robert Wejkowski
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 785
Temat:
Tlenek azotu - rozprawy akademickie.
Kotły - rozprawy akademickie.
Paliwa kopalne - spalanie - aspekt środowiskowy.
Zanieczyszczenie powietrza - zwalczanie - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami / Joachim Gmyrek
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
1993
Seria:
Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska, 0434-0825 ; nr 1741
Temat:
Fizyka - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ organizacyjnego uczenia się na efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Michna
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografia ; 137
Temat:
Organizacja ucząca się - studium przypadku.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie własnego magnetycznego pola rozproszenia w diagnostyce elementów ferromagnetycznych / Maciej Roskosz
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 530
Temat:
Pole magnetyczne - zastosowania przemysłowe.
Magnetometria.
Stal konstrukcyjna - właściwości magnetyczne.
Stal konstrukcyjna - zmęczenie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych pracujących w systemie elektroenergetycznym / Adrian Nocoń
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 787
Temat:
Elektroenergetyka - rozprawy akademickie.
Stan nieustalony (elektryczność) - rozprawy akademickie.
Elektryczność - produkcja - wytwarzanie rozproszone - rozprawy akademickie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz