Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza. Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody doskonalenia dydaktyki języków obcych w wyższych uczelniach
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1981
Seria:
Prace Naukowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej ; 16
Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały ; 14
Temat:
Języki obce - studia i nauczanie (akademickie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, 0324-9484 ; 22
Temat:
Zarządzanie - konferencje.
Organizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Automatyzacja systemów biblioteczno-informacyjnych : wybrane zagadnienia
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1977
Seria:
Prace Naukowe Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Main Library and Scientific Information Centre of the Technical University of Wrocław. Studies and Research ; 2
Temat:
Bibliotekarstwo - oprogramowanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizmy i narzędzia gospodarki rynkowej
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1996
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Institute of Economic and Social Sciences of the Technical University of Wrocław. Studies and Research, 0239-3212 ; 19
Temat:
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interferencja w procesie przekładu językowego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1974
Seria:
Prace Naukowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały ; 2
Temat:
Interferencja językowa.
Tłumaczenie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu : międzynarodowa konferencja naukowa, Szklarska Poręba, 17-19 września 1998
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, 0324-9484 ; 21
Temat:
Organizacja - konferencje.
Organizacja przedsiębiorstwa - konferencje.
Zarządzanie - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Retrieval system models of documents indexed by weighted descriptors / Tadeusz Radecki
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1980
Seria:
Prace Naukowe Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie = Scientific Papers of the Main Library and Scientific Information Centre of the Technical University of Wrocław. Monographs ; 4
Temat:
Wyszukiwanie informacji.
Języki informacyjno-wyszukiwawcze.
Tezaurusy - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Asymptotycznie optymalne algorytmy rozpoznawania i identyfikacji w warunkach probabilistycznych / Włodzimierz Greblicki
Wydawca:
Wrocław : Redakcja Wydawnictw Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1974
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 3
Temat:
Rachunek prawdopodobieństwa - zastosowania naukowe.
Cybernetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Parametry magnetyczne a właściwości katalityczne γ -Fe2O3 / Edward Zienkiewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1977
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Monografie 0324-9859 9
Temat:
Katalizatory metaliczne.
Żelazo - związki.
Materia - właściwości magnetyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie techniki różnicowej kalorymetrii skaningowej do badań olejów uszlachetnionych i ich komponentów / Bronisława Paluszkiewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9859 ; 17
Temat:
Kalorymetria.
Chemia - terminologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie struktur organizacyjnych budownictwa : studium regionalne / Mieczysław Piotrowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 3
Temat:
Budownictwo - planowanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktury języka ludzkiego / Wiktor Kołwzan
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1983
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 7
Temat:
Językoznawstwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne planowanie gospodarki odpadami / Ryszard Szpadt
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1981
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0084-2869 ; 18
Temat:
Usuwanie odpadów - Polska - Legnickie, Województwo (1975-1998) - studium przypadku.
Usuwanie odpadów - modele matematyczne.
Odpady - zarządzanie kompleksowe - Polska - Legnickie, Województwo (1975-1998) - mapy.
Wysypiska odpadów - rozmieszczenie geograficzne - Polska - Legnickie, Województwo (1975-1998) - mapy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oczyszczanie gazów odlotowych z tlenków azotu / Józef Kuropka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0084-2869 ; 30
Temat:
Gazy odlotowe - oczyszczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych / Mirosław Szklarczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0084-2869 ; 33
Temat:
Gazy odlotowe - oczyszczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i synteza ochrony informacji w procesach przetwarzania i teletransmisji danych / Zygmunt Topolewski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1985
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 11
Temat:
Ochrona danych (informatyka).
Transmisja danych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katalizatory niklowe i rutenowo-niklowe na nośnikach zawierających zeolit ZSM-5 i tlenek glinu : wybrane właściwości fizykochemiczne i katalityczne / Aleksandra Masalska
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Monografie = Scientific Papers of the Faculty of Chemistry of the Wrocław University of Technology. Monographs ; 7
Temat:
Katalizatory niklowe - rozprawy akademickie.
Zeolity - wykorzystanie - rozprawy akademickie.
Katalizatory niklowe.
Katalizatory zeolitowe.
Ruten.
Tlenek aluminium.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody interpretacji widm mas związków nieorganicznych i ich zastosowania w wybranych badaniach termodynamicznych / Jan Kapała
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Monografie = Scientific Papers of the Faculty of Chemistry of the Wrocław University of Technology. Monographs ; 6
Temat:
Spektroskopia mas.
Związki nieorganiczne - termodynamika.
Związki nieorganiczne - widma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Defekty strukturalne jako centra lokalizacji ekscytonów trypletowych i nośników prądu w czystych kryształach antracenu / Zbigniew Zboiński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1985
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9816 ; 10
Temat:
Antracen.
Przewodnictwo elektryczne - badania.
Struktura krystaliczna (ciała stałe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Flokulacja w złożach filtracyjnych / Jolanta Maćkiewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. PW
Rok wydania:
1979
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0084-2869 ; 16
Temat:
Flokulacja.
Filtracja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Search for molecular - ionic and molecular crystals exhibiting ferroelectric and electrooptic properties / Andrzej Miniewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9816 ; 21
Temat:
Ferroelektryczność.
Kryształy.
Optyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Investigation of pyroelectric properties of triglicyne sulphate and sodium trihydrogen selenite single crystals at an electric bias field / Henryk Pykacz
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1980
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; nr 6
Temat:
Kryształy ferroelektryczne - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elementy teorii grafów losowych / Wojciech Kordecki
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1976
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej ; 15
Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 3
Temat:
Teoria grafów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Właściwości termodynamiczne układów LiReO4, - CsReO4, NaReO4 - CsReO4, KReO4 - CsReO4, RbReO4 - CsReO4 i KReO4 - RbReO4 = thermodynamic properties of the LiReO4, - CsReO4, NaReO4 - CsReO4, KReO4 - CsReO4, RbReO4 - CsReO4 and KReO4 - RbReO4 systems / Wojciech Lukas
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1985
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9840 ; 24
Temat:
Termodynamika.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pewne zastosowania teorii wiązek / Andrzej Derdziński
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 2
Temat:
Teoria wiązek (matematyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozszerzalność termiczna kryształów molekularnych / Bolesław Jakubowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1980
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9816 ; 6
Temat:
Kryształy - właściwości cieplne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Własności widmowe i luminescencyjne pseudoazulenów - pochodnych oksalenu / Andrzej Olszowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1982
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9816 ; 9
Temat:
Spektroskopia.
Chemia organiczna - badania.
Luminescencja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kataliza międzyfazowa i micelarna w utlenianiu związków aromatycznych jonami metali / Jacek Skarżewski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9816 ; 15
Temat:
Węglowodory aromatyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy chemii kwasów aminofosfonowych / Mirosław Soroka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9816 ; 17
Temat:
Kwasy aminofosfonowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie związków selenu w reakcjach utleniania cząsteczek organicznych / Ludwik Syper
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9816 ; 18
Temat:
Związki organiczne - badania.
Selen - związki organiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania termodynamiki układów halogenków metali metodą wysokotemperaturowej spektrometrii mas / Mirosław Miller
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9840 ; 33
Temat:
Halogenki metali alkalicznych - termodynamika - badania.
Halogenki metali przejściowych - termodynamika - badania.
Spektroskopia mas.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-przestrzenne uwarunkowania dostępności wyższego wykształcenia / Jan Osiński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1971
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; nr 1
Prace Naukowe Instytutu Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 4
Temat:
Demokratyzacja edukacji - Polska.
Młodzież - edukacja - aspekt społeczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych / Izabela Sówka
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej ; 90
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0084-2869 ; 55
Temat:
Powietrze - jakość - normy.
Zanieczyszczenie powietrza - badania.
Powietrze - jakość - badania.
Zapachy - badania.
Zapachy - zwalczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oczyszczanie gazów odlotowych w poziomych skruberach natryskowych / Michał Głomba
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0084-2869 ; 45
Temat:
Gazy odlotowe - oczyszczanie.
Skrubery.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Termochemia halogenków lantanowców i związków tworzących się w układach halogenki lantanowców - halogenki litowców / Leszek Rycerz
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9840 ; 35
Temat:
Termochemia.
Halogenki metali alkalicznych - analiza.
Metale ziem rzadkich - analiza.
Halogenki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys - stan wojenny - prześladowania : intelektualiści i inteligenci / Marian Surmaczyński
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2000
Temat:
Intelektualiści - Polska - postawy.
Opór wobec władzy - Polska - 1970-2000.
Intelektualiści - działalność polityczna - Polska - 1970-2000.
Intelektualiści - Polska - sytuacja społeczna - 1970-2000.
Represje polityczne - Polska - 1970-2000.
Polska - 1981-1983 (Stan wojenny).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów : na przykładzie Kłodzka, Nysy, Legnicy i Wrocławia / Bogna Galantowicz
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1997
Temat:
Societas Jesu - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 16 w.
Societas Jesu - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 17 w.
Architektura sakralna - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 16 w.
Architektura sakralna - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 17 w.
Architektura barokowa - Polska - Śląsk, Dolny (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań / Radosław Ryńca
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2009
Temat:
Planowanie strategiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wytwarzanie cienkowarstwowych struktur Al-SiOx, Al-SiOx+Cr-Al i ocena ich własności elektrycznych / Benedykt Licznerski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1970
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 1
Temat:
Mikroelektronika.
Warstwy cienkie (fizyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania wymiany masy w sitowej kolumnie ekstrakcyjnej z pulsacją / Elżbieta Nowińska
Wydawca:
Wrocław : Redakcja Wydawnictw Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1971
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 2
Temat:
Ekstrakcja (chemia) - aparatura i sprzęt.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia brzegowe i brzegowo-początkowe równań mikropolarnej elastostatyki i elastodynamiki / Janusz Dyszlewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie = [Scientific Papers of the Institute of Mathematics of the Technical University of Wrocław. Monographs], 0324-9603 ; 5
Temat:
Zagadnienia brzegowe (matematyka).
Równania różniczkowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieć złożona jako narzędzie poznania w metrologii / Ireneusz Jabłoński
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Sieci (matematyka) - podręczniki akademickie.
Teoria grafów - podręczniki akademickie.
Szeregi czasowe - podręczniki akademickie.
Teoria systemów - podręczniki akademickie.
Teoria poznania - podręczniki akademickie.
Pomiar - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane metody propagacji danych w systemach rozproszonych / Dariusz Król
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Przetwarzanie rozproszone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunek ekonomiczny w modelowaniu efektywności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie / Sławomir Nahotko
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. PW
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 25
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - efektywność kosztów.
Rachunek ekonomiczny - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fotoaktywność układów organicznych : fotochromizm i fotoluminescencja 1,4-dihydropirydyn i zasad Schiffa / Aleksandra Lewanowicz
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Monografie = Scientific Papers of the Faculty of Chemistry of the Wrocław University of Technology. Monographs ; 4
Temat:
Pirydyna - pochodne - rozprawy akademickie.
Fotoluminescencja - rozprawy akademickie.
Fotochromia - rozprawy akademickie.
Zasady Schiffa - właściwości optyczne - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Tadeusz Dudycz
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2013
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) - 1990-.
Spółki kapitałowe - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Spółki kapitałowe - finanse - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spektroskopia molekularna i funkcje termodynamiczne związków pierwiastków IV grupy głównej i pobocznej / Wiesław Żyrnicki
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1978
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej= Scientific Papers of Institute of Inorganic Chemistry and Metallurgy of Rare Slements of Wrocław Technical University ; nr 39
Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 15
Temat:
Tytanowce - związki - widma.
Węglowce - związki - widma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura elektronowa i właściwości magnetyczne związków lantanowców z siarką, selenem i tellurem / Stefan Pokrzywnicki
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1979
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9840 ; 19
Temat:
Metale ziem rzadkich - związki - właściwości magnetyczne.
Metale ziem rzadkich - związki - struktura.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność dydaktyczna - kategoria teorii kształcenia w szkole wyższej : (próba analizy systemowej) / Arnold Goldsztejn
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1977
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 7
Temat:
Dydaktyka.
Nauczanie akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sterowanie oparte na modelu dla nieholonomicznych manipulatorów mobilnych / Alicja Mazur
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9786 ; 31
Temat:
Manipulatory (mechanizmy) - automatyka.
Manipulatory (mechanizmy) - dynamika.
Kinematyka robotów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cechy postawy ciała i przestrzeń pracy : obciążenie posturalne w pozycji siedzącej / Ryszard Paluch
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1993
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 27
Temat:
Ergonomia.
Postawa ciała - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spór naturalizmu z antynaturalizmem jako obszar pytań o status nauk społecznych / Maria Reut
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
a Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie 0239-3204 27
Temat:
Naturalizm.
Epistemologia nauk społecznych.
Nauki społeczne - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustalanie i wprowadzanie techniczno-ekonomicznych parametrów realizacji budów w przedsiębiorstwie budowlanym / Franciszek Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 19
Temat:
Budownictwo - aspekt ekonomiczny.
Przemysł budowlany - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Scjentyzm i kryzys scjentyzmu / Maria Reut
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0239-3204 ; 30
Temat:
Scjentyzm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój zachodnioeuropejskiej integracji gospodarczej w latach 1970-1980 : propozycja pomiaru / Bożena Błahut
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0239-3204 ; 31
Temat:
Ekonomia matematyczna.
Europa Zachodnia - integracja gospodarcza - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania konsumpcyjne społeczeństwa polskiego w okresie oświecenia / Magdalena Bartkiewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0239-3204 ; 29
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - Polska - 18 w.
Struktura społeczna - Polska - 18 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój produkcji energii elektrycznej w Polsce : zagadnienia podstawowe / Zdzisław Szalbierz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskeij. Monografie, 0239-3204 ; 25
Temat:
Przemysły elektryczne - Polska - 1945-1990.
Przemysły elektroniczne - aspekt środowiskowy - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona informacji w procesie przetwarzania i teletransmisji danych / Zygmunt Topolewski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 14
Temat:
Bazy danych - środki zabezpieczające.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Zofia Zymonik
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 33
Temat:
Koszt - zarządzanie.
Zarządzanie jakością.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych wobec ich potrzeb współcześnie w Polsce / Mariusz Zadworny
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2013
Temat:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Polityka mieszkaniowa - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka mieszkaniowa - Polska.
Ubodzy - mieszkanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenie z metryką rzutową / Eugenia Jasińska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1974
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie ; 1
Temat:
Geometria rzutowa.
Geometria hiperboliczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przechodnie relacje rozmyte i ich zastosowania / Waldemar Kołodziejczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 23
Temat:
Badania operacyjne.
Relacje rozmyte (matematyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego / Waldemar Dołęga
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-976X ; 34
Temat:
Bezpieczeństwo energetyczne - Polska - 1990-.
Elektroenergetyka - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motywowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej / Zofia Sekuła
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 24
Temat:
Motywacja personelu - Polska - 1990-.
Polityka płacowa - Polska - 1990-.
Świadczenia dodatkowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reakcja Kabacznika-Fieldsa : synteza biologicznie aktywnych aminofosfonianów / Roman Gancarz
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 1429-2645 ; 23
Temat:
Aminokwasy - synteza.
Fluoren - pochodne - synteza.
Kwasy aminofosfonowe - pochodne - synteza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza wyników pomiarów fizycznych wspomagana algebrą komputerową / Leon Magiera
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW
Rok wydania:
2004
Seria:
Materiały Dydaktyczne Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Temat:
Pomiary fizyczne - matematyka - podręczniki laboratoryjne.
Pomiary fizyczne - informatyka - podręczniki laboratoryjne.
Rachunek formalny - oprogramowanie - podręczniki laboratoryjne.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz