Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polityka kryminalna." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kriminalpolitik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert : eine vergleichende Analyse zur inneren Sicherheit / von Hans Joachim Schneider
Wydawca:
Berlin ; New York : Walter de Gruyter
Rok wydania:
1998
Seria:
Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin ; H. 155
Temat:
Polityka kryminalna - Niemcy - badania porównawcze.
Polityka kryminalna - Stany Zjednoczone - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka kryminalna w Polsce w świetle badań opinii prokuratorów i sędziów / Brunon Hołyst ; [Wyższa Szkoła Biznesu w Pile]
Wydawca:
Piła : [BINGO Reklama-Promocja] : na zlec. Wyższej Szkoły Biznesu
Rok wydania:
2004
Temat:
Polityka kryminalna - ankiety.
Polityka kryminalna - Polska.
Polityka kryminalna - badania - Polska - 1990-.
Prokuratura - badania - Polska - 1990-.
Sędziowie - Polska - postawy - 1990-.
Wymiar sprawiedliwości - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Freiheitsstrafe / red. Kazimierz Buchała
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1989
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze, 0083-4394 ; z. 127
Temat:
Uwięzienie - Polska.
Uwięzienie - Niemiecka Republika Demokratyczna.
Polityka kryminalna - Niemiecka Republika Demokratyczna.
Polityka kryminalna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem / Barbara Stańdo-Kawecka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 listopada 2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Monografie, 1897-4392
Temat:
Polityka kryminalna - Stany Zjednoczone.
Polityka kryminalna - Europa.
Wykonywanie kar - Europa.
Wykonywanie kar - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doktryny i ruch "obrony społecznej" we współczesnym prawie karnym / Leon Tyszkiewicz
Wydawca:
Poznań : UAM
Rok wydania:
1968
Seria:
Prace Wydziału Prawa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 32
Temat:
Polityka kryminalna - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia nauki polityki kryminalnej / Adam Krukowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa UW
Rok wydania:
1977
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1945-1990.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1945-1990.
Polityka kryminalna - 20 w. - podręczniki akademickie.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna treść przestępstwa : studium z zakresu polityki kryminalnej / Adam Krukowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa UW
Rok wydania:
1973
Seria:
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - rozprawy akademickie.
Polityka kryminalna - Związek Radziecki - rozprawy akademickie.
Prawo karne - Polska - rozprawy akademickie.
Przestępczość - aspekt społeczny - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
XIV. Internationaler Strafrechtskongreß : Wien, 1.-7. Oktober 1989 : Kongressakten = XIVe Congrès International de Droit Pénal : Vienne, 1er-7 Octobre 1989 : actes du congres = XIVth International Congress on Penal Law : 1st-7th October 1989 : congress proceedings / Internationale Strafrechtsgesellschaft
Wydawca:
Wien : Landesgruppe Österreich der Internationalen Strafrechtsgesellschaft
Rok wydania:
[około 1989]
Temat:
Prawo karne - konferencje.
Polityka kryminalna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die kriminalpolitischen Aufgaben der Strafrechtsreform : Gutachten für den 43. Deutschen Juristentag / erstattet von Dietrich Lang-Hinrichsen
Wydawca:
Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Rok wydania:
1960
Seria:
Verhandlungen des Dreiundvierzigsten Deutschen Juristentages ; Bd. 1 (Gutachten), 3. Teil B
Temat:
Polityka kryminalna - Republika Federalna Niemiec - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die kriminalpolitischen Aufgaben der Strafrechtsreform : Gutachten für den 43. Deutschen Juristentag / erstattet von Reinhart Maurach
Wydawca:
Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Rok wydania:
1960
Seria:
Verhandlungen des Dreiundvierzigsten Deutschen Juristentages ; Bd. 1 (Gutachten), 3. Teil A
Temat:
Polityka kryminalna - Republika Federalna Niemiec - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Racjonalna sankcja karna w systemie prawa / redakcja naukowa Piotr Góralski, Anna Muszyńska
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Rok wydania:
2019
Temat:
Kary - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo karne - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka kryminalna - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Międzynarodowe trybunały karne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce / Filip Ciepły ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2017
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Prawo karne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Probacyjne środki polityki karnej - stan i perspektywy : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności : 20-21 października 2000 r. / [oprac. Bogumiła Cichońska et al.] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa: Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu
Rok wydania:
2001
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gnade, Recht und Kriminalpolitik / Friedrich Geerds
Wydawca:
Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Rok wydania:
1960
Seria:
Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart : eine Sammlung von Vorträgen und Schriften aus dem Gebiet der gesamten Staatswissenschaften ; 228/229
Temat:
Polityka kryminalna - Republika Federalna Niemiec.
Łaska (prawo) - Republika Federalna Niemiec.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Granice kryminalizacji i penalizacji / pod red. Stanisława Pikulskiego, Marty Romańczuk-Grąckiej ; [aut. Andrzej Bałandynowicz et al.]
Wydawca:
Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet"
Rok wydania:
2013
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo karne - Polska - 1990- - konferencje.
Karanie - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka kryminalna - Polska - 20 w. - konferencje.
Prawo karne - Europa - badania porównawcze - konferencje.
Prawo karne - Polska - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji / Teodor Szymanowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 31 stycznia 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Przestępczość - Polska - 1990-.
Przestępczość - Polska - opinia publiczna.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezradność lub represja : władze wobec przestępczości gospodarczej w PRL (1956-1970) / Krzysztof Madej
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 70
Temat:
Przestępczość gospodarcza - zwalczanie - Polska - 1945-1970.
Polityka kryminalna - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Katarzyna Mirosław-Nawrocka, Joanna Moleda
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Rok wydania:
2014
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Kary więzienia - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej / Monika Płatek ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Więzienia - Skandynawia (region).
Więźniowie - status prawny - Skandynawia (region).
Polityka kryminalna - Skandynawia (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne przekształcenia sankcji karnych : zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania / redakcja naukowa Piotr Góralski, Anna Muszyńska
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Rok wydania:
2018
Temat:
Kary - konferencje.
Sankcje (prawo) - konferencje.
Probacja (prawo) - konferencje.
Polityka kryminalna - konferencje.
Sprawiedliwość naprawcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Represyjność polskiego prawa karnego : materiały Zjazdu Katedr Prawa Karnego (Gniezno, 26-29 września 2006 r.) / pod red. Andrzeja J. Szwarca
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie
Rok wydania:
2008
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo karne - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość - zwalczanie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 : opracowanie zbiorowe / pod red. Ireny Dybalskiej
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Rok wydania:
2009
Seria:
Ex Libris Pracownika Socjalnego
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniarki - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka karna wobec sprawców drobnych kradzieży : (w świetle badań aktowych w Warszawie) / Jerzy Szumski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1986
Temat:
Złodzieje - Polska - Warszawa - 1970-2000.
Kradzież - Polska - Warszawa - 1970-2000.
Polityka kryminalna - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych / red. nauk. Jolanta Jakubowska-Hara, Celina Nowak ; Instytut Nauk Prawnych PAN
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2010
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Więźniowie - Polska - konferencje.
Więzienia - Polska - 1990- - konferencje.
Probacja (prawo) - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej / Anna Błachnio-Parzych [et al.] ; red. nauk. Jolanta Jakubowska-Hara, Jan Skupiński ; Instytut Nauk Prawnych PAN
Wydawca:
Warszawa : Scholar
Rok wydania:
2009
Temat:
Kary zastępcze - Polska - 1990-.
Kary zastępcze - Polska - 1990- - statystyki.
Grzywny - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka kryminalna w zarysie / Emil Stanisław Rappaport
Wydawca:
Łódź : Spółdzielnia Wydawnicza "Prawo"
Rok wydania:
1948
Seria:
Biblioteka Komentarzy i Podręczników ; nr 9
Temat:
Polityka kryminalna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les grands systèmes de politique criminelle / Mireille Delmas-Marty
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1992
Seria:
Thémis. Droit Privé
Temat:
Polityka kryminalna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej / Stefan Lelental
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1995 r. oraz projektu kodeksu karnego wykonawczego z 1995 r
Rok wydania:
1996
Temat:
Prawo karne - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Wykonywanie kar - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej / red. nauk. Marian Filar, Jarosław Utrat-Milecki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Rok wydania:
2014
Seria:
Kultury Penalne
Temat:
Polityka kryminalna - badania transkulturowe.
Polityka kryminalna.
Postępowanie karne - aspekt społeczny.
Postępowanie karne - badania porównawcze.
Prawo karne - aspekt społeczny.
Kary - aspekt społeczny.
Kary - socjologia.
Kryminalistyka - badania - Polska - 1990-.
Prawo karne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych / Teodor Szymanowski
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Statystyki kryminalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne w perspektywie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku / pod redakcją Tomasza Kalisza
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 2084-5065 ; 37
Acta Universitetis Wratislaviensis, 0239-6661 ; 3709
Temat:
Prawo karne - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Kary - Polska - 1990-.
Wykonywanie kar - Polska - 1990-.
Zawieszenie wykonania kary - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym / Janusz Sawicki
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3293
Temat:
Odpowiedzialność karna - Polska - 1990-.
Okoliczności łagodzące - Polska.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Prawo podatkowe - przepisy karne - Polska - 1990-.
Usprawiedliwienie (prawo) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kary długoterminowe : polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia / red. nauk. Teresa Gardocka
Wydawca:
Warszawa : Wyższa szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; nr 12
Temat:
Kary więzienia - Polska - 1990-.
Wykonywanie kar - Polska - 1990-.
Prawo karne - Polska - 1990-.
Kara dożywotniego więzienia - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej / pod redakcją Tomasza Kalisza
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 2084-5065 ; 33
Acta Universitetis Wratislaviensis, 0239-6661 ; 3617
Temat:
Kary zastępcze - Polska - 1990-.
Probacja (prawo) - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Więźniowie - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych / Teodor Szymanowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 1 (dodruk)
Rok wydania:
2005
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - 1990-.
Więzienia - prawo - Polska - 1990-.
Statystyki kryminalne - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Andrzej Adamski [et al.]
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2007
Temat:
Prawo karne - Kraje Unii Europejskiej - podręczniki akademickie.
Wymiar sprawiedliwości karnej - Kraje Unii Europejskiej - podręczniki akademickie.
Polityka kryminalna - Kraje Unii Europejskiej - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mit represyjności albo O znaczeniu prewencji kryminalnej = The myth of repression or the importance of crime prevention / red. Janina Czapska i Helmut Kury ; [tł. tekstów z jęz. ang. Teresa Michalak, z jęz. niem. Teresa Krajewska]
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska.
Przestępczość - zapobieganie - aspekt społeczny.
Polityka kryminalna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej : zarys historii więziennictwa w Polsce przedstawił Jacek Pomiankiewicz / Teodor Szymanowski
Wydawca:
Warszawa : Wolter Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2016 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Prawo karne - Polska - podręczniki akademickie.
Wykonywanie kar - Polska - podręczniki akademickie.
Więzienia - prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Więzienia - Polska - historia.
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności 27-28 października 2008 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Senatu
Rok wydania:
2010
Temat:
Kuratorzy sądowi - Polska - 1990- - konferencje.
Probacja (prawo) - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Probacja (prawo) - Polska - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce = Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen / Maciej Małolepszy (red./Hrsg.)
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Sankcje (prawo) - konferencje.
Sankcje (prawo) - Austria - konferencje.
Sankcje (prawo) - Niemcy - konferencje.
Sankcje (prawo) - Polska - konferencje.
Probacja (prawo) - konferencje.
Sprawiedliwość naprawcza - konferencje.
Polityka kryminalna - konferencje.
Kary - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka kryminalna : między teorią a praktyką : księga jubileuszowa profesor Janiny Błachut / Magdalena Grzyb, Krzysztof Krajewski redakcja ; autorzy: Maciej Bocheński [i 26 pozostałych]
Wydawca:
Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Wydanie:
Wydanie 1, stan prawny na dzień 1 czerwca 2022 r
Rok wydania:
2022
Temat:
Błachut, Janina (1951- ) - księgi pamiątkowe.
Polityka kryminalna.
Księgi pamiątkowe - Polska - Kraków - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej : księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz / pod redakcją Marka Bojarskiego, Joanny Brzezińskiej, Katarzyny Łucarz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3654
Temat:
Sienkiewicz, Zofia (1945- ) - biografie.
Sienkiewicz, Zofia (1945- ) - bibliografia.
Sienkiewicz, Zofia (1945- ) - księgi pamiątkowe.
Księgi pamiątkowe - Polska - Wrocław - 1990-.
Prawo karne - Polska - 1990- - miscellanea.
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uchwała Zjazdu Penologów : w sprawie programu studiów prawniczych, programu nauczania prawa karnego i dyscyplin pokrewnych oraz planowania badań naukowych i koordynacji działalności naukowo-badawczej, Kołobrzeg, 6-8 IX 1971
Wydawca:
Kołobrzeg : [s.n.]
Rok wydania:
dr. 1971
Temat:
Wykonywanie kar - Polska - konferencje.
Kary - konferencje.
Polityka kryminalna - Polska - konferencje.
Sankcje (prawo) - Polska - konferencje.
Sankcje (prawo) - konferencje.
Prawo - studia i nauczanie (akademickie) - konferencje.
Prawo - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Crime & law enforcement in Poland : on threshold of the 21st century / ed. by Andrzej Siemaszko ; [contrib. Andrzej Adamski et al.] ; Institute of Justice
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Rok wydania:
2000
Temat:
Przestępczość - badania - Europa.
Przestępczość - badania - Polska.
Przestępczość - przepisy karne - Polska.
Przestępczość - zwalczanie - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska.
Statystyki kryminalne - Polska - 1970-2000.
Statystyki kryminalne - Stany Zjednoczone - 1990-.
Przestępczość - Europa - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne i polityka w państwie rzymskim / redakcja naukowa Krzysztof Amielańczyk, Antoni Dębiński, Dariusz Słapek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Kuryłowicz, Marek (1944- ).
Kuryłowicz, Marek (1944- ) - księgi pamiątkowe.
Prawo karne (prawo rzymskie) - konferencje.
Księgi pamiątkowe - Polska - Lublin - 1990-.
Polityka kryminalna - Rzym (państwo) - konferencje.
Procesy polityczne - Rzym (państwo) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej / redakcja naukowa Iwona Sepioło-Jankowska ; autorzy Michał Abramczyk [i 35 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2016
Temat:
Sprawiedliwość naprawcza - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Kary zastępcze - Polska - 1990- - konferencje.
Odpowiedzialność karna - interpretacja - Polska - konferencje.
Odpowiedzialność karna - Polska - 1990- - konferencje.
Ugoda obrończa - konferencje.
Prawo karne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych : księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. T. 2 / red. nauk. Andrzej Adamski [et al.]
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2012
Temat:
Filar, Marian (1942-2020).
Księgi pamiątkowe - Polska - Toruń - 1990-.
Kryminologia - miscellanea.
Kryminalistyka - miscellanea.
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - miscellanea.
Postępowanie karne - Polska - miscellanea.
Prawo karne międzynarodowe - miscellanea.
Wykonywanie kar - Polska - 1990- - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Penologia ogólna : perspektywa integralnokulturowa. T. 1, Kara kryminalna jako ogólna kategoria instytucji prawnej i społecznej / Jarosław Utrat-Milecki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
copyright © 2022
Seria:
Penology.org
Temat:
Polityka kryminalna.
Prawo - filozofia.
Karanie.
Karanie - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les principaux aspects de la politique criminelle moderne : recueil d'études en hommage à la mémoire du professeur Henri Donnedieu de Vabres / préface de Louis Hugueney ; Institut de Droit Comparé de l'Université de Paris
Wydawca:
Paris : Éditions Cujas
Rok wydania:
1960
Seria:
Travaux de la Section de Droit Pénal et de Science Criminelle ; 3
Temat:
Donnedieu de Vabres, Henri (1880-1952).
Księgi pamiątkowe - Francja.
Polityka kryminalna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka kryminalna w zakresie zwalczania działalności szpiegowskiej w Polsce / Remigiusz Rosicki
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE
Rok wydania:
2023
Temat:
Szpiegostwo - Polska.
Służby wywiadowcze - Polska.
Polityka kryminalna - Polska.
Szpiegostwo - zwalczanie - Polska.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Family life and crime : contemporary research and essays / Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3600
Temat:
Rodzina - socjologia - 21 w.
Rodzina nieprzystosowana - aspekt społeczny.
Młodociani przestępcy.
Przestępczość - badania.
Polityka kryminalna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kriminologie und Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde : Festschrift für Frieder Dünkel zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Kirstin Drenkhan, Bernd Geng, Joanna Grzywa-Holten, Stefan Harrendorf, Christine Morgenstern, Ineke Pruin
Wydawca:
Mönchengladbach : Forum Verlag Godesberg GmbH
Rok wydania:
2020
Temat:
Dünkel, Frieder (1950- ) - księgi pamiątkowe.
Dünkel, Frieder (1950- ) - biografie.
Dünkel, Frieder (1950- ) - bibliografia.
Kryminologia.
Polityka kryminalna.
Prawo karne.
Księgi pamiątkowe - Niemcy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki działań w przestrzeni resocjalizacyjnej / redakcja naukowa Anita Kotlenga, Małgorzata H. Kowalczyk, Danuta Mackojć
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2019
Seria:
Za Kurtyną Resocjalizacji
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna.
Polityka kryminalna.
Przestępczość - aspekt społeczny.
Przestępczość - zapobieganie.
Więźniowie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego / pod redakcją naukową Ewy M. Guzik-Makaruk, Katarzyny Laskowskiej, Wojciecha Filipkowskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2023
Temat:
Pływaczewski, Emil W. (1951- ) - księgi pamiątkowe.
Pływaczewski, Emil W. (1951- ) - biografie.
Pływaczewski, Emil W. (1951- ) - bibliografia.
Kryminologia.
Prawo karne.
Polityka kryminalna.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Korupcja gospodarcza : studium z dziedziny polityki kryminalnej / Janusz Bojarski ; [recenzent Wojciech Dadak]
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
cop. 2015
Temat:
Polityka kryminalna.
Przedsiębiorstwa - praktyki nielojalne.
Przedsiębiorstwa - praktyki nielojalne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - praktyki nielojalne - zwalczanie - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz