Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Polityka przemysłowa - 1990-." according to the criterion: Subject


Full title :
Industrial policy supporting economic transition in Central-Eastern Europe : lessons from Slovenia / Tea Petrin
Publisher :
Berkeley : University of California
Publication Year :
1995
Publication series :
Policy Papers in International Affairs / University of California, Berkeley. Institute of International Studies ; no. 43
Subject :
Polityka przemysłowa - Europa Wschodnia - 1990-.
Polityka przemysłowa - Słowenia - 1990-.
Polityka przemysłowa - Europa Środkowa - 1990-.
Słowenia - sytuacja gospodarcza - 1991-.
Books
Full title :
Zmiany strukturalne przemysłu : metody badania i tendencje światowe a transformacje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Michał Paszkowski
Publisher :
Kraków : Wydaw. UJ
Publication Year :
1996
Publication series :
Rozprawy Habilitacyjne / [Uniwersytet Jagielloński], 0239-782X ; nr 318
Subject :
Polityka przemysłowa - Europa Środkowa - 1990-.
Polityka przemysłowa - Europa Wschodnia - 1990-.
Books
Full title :
Przegląd narodowej polityki naukowej i technicznej : Polska / Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ; [Centrum Współpracy z Gospodarkami w Trakcie Przemian ; tł. na jęz. pol. w oparciu o tekst ang.]
Publisher :
Paris : Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, (Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW")
Publication Year :
1997
Subject :
Polityka naukowa - Polska - 1990-.
Polityka przemysłowa - Polska - 1990-.
Books
Full title :
Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków : materiały konferencyjne = Strategy of industrial developmnet in Poland across the centuries / pod red. Kazimierza Górki i Józefa Szabłowskiego
Publisher :
Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Publication Year :
2000
Publication series :
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria 1, Wydział Zarządzania i Marketingu, 1506-4530 ; z. 3
Subject :
Polityka przemysłowa - Polska - 1990- - konferencje.
Przemysł - Polska - 1990- - konferencje.
Innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Books
Full title :
Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej / [red. nauk. z. Kazimierz Górka]
Publisher :
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
2007
Publication series :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 732
Subject :
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Polityka przemysłowa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Środowisko - ochrona - Polska - finanse - 1990-.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process