Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe)." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-88 z 88
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 5-6 / [kom. red. Zofia Kozłowska-Budkowa et al. ; oprac. tekstu łac. Danuta Turkowska i Maria Kowalczyk ; przekł. na jęz. pol. Julia Mrukówna ; red. t. 3 i koment. Krystyna Pieradzka]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1973
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 7-8 / [kom. red. Zofia Kozłowska-Budkowa et al. ; oprac. tekstu łac. Danuta Turkowska i Maria Kowalczyk ; przekł. na jęz. pol. Julia Mrukówna ; red. t. 4 i koment. Krystyna Pieradzka]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1974
Temat:
Polska - średniowiecze - źródła.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podziały i zjednoczenie państwa polskiego : (1138-1320) / w świetle źródeł przedstawił Roman Grodecki
Wydawca:
Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, (Kraków : Druk W. Ł. Anczyca i Spółki)
Rok wydania:
1924
Seria:
Teksty Źródłowe do Nauki Historji w Szkole Średniej ; z. 18
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historja pierwotna Polski. T. 4 / Juljan Bartoszewicz
Wydawca:
Kraków : nakładem Kazimierza Bartoszewicza, (Kraków : drukiem F. K. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego)
Wydanie:
Wyd. 1 z rękopismu
Rok wydania:
1879
Seria:
Dzieła Juljana Bartoszewicza ; 6
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego / pod red. Henryka Łowmiańskiego ; Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych
Wydawca:
Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo
Rok wydania:
1973
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. T. 2, ks. 5, 6, 7, 8 / przekład Karola Mecherzyńskiego
Wydawca:
Kraków : [wydawca nieznany], (Kraków : "Czas" W. Kirchmayera)
Rok wydania:
1868
Seria:
Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła wszystkie / wydane staraniem Alexandra Przezdzieckiego ; t. 3
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ściąga z historii powszechnej. 2, Europa w okresie uniwersalizmów i krucjat, państwa Europy Środkowo-Wschodniej, monarchie feudalne - angielska i francuska, imperium mongolskie, Polska w okresie rozbicia dzielnicowego i jednoczenia państwa, Europa i Polska u schyłku średniowiecza / Władysław Skarbek
Wydawca:
Raszyn : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
Rok wydania:
cop. 2002
Temat:
Historia średniowieczna - podręczniki.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 5-6 / consilium editorum S. Budkowa [i 7 pozostałych] ; textum recensuit Danuta Turkowska ; commentarium confecit Christina Pieradzka
Wydawca:
Varsaviae : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1973
Temat:
Congregatio Canonicorum Regularium Sanctissimi Salvatoris Lateranensis - Polska - Kłodzko - średniowiecze - źródła.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grody w Polsce Środkowej i Zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego / Jan Szymczak
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:
1980
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis = Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne ; nr 70
Folia Historica
Temat:
Osadnictwo człowieka - Polska - średniowiecze.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pogrobek : powieść z czasów przemysławowskich / Józef Ignacy Kraszewski ; przedsłowie napisał Mieczysław Inglot ; posłowiem i przypisami opatrzyła Ewa Warzenica ; ilustracje wybrała i objaśniła Jolanta Wyleżyńska
Wydawca:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Wydanie:
Wydanie IV
Rok wydania:
1978
Seria:
Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; 11
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - powieści.
Gatunek / Forma:
Powieść historyczna polska - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego / Józef Ignacy Kraszewski ; [przedsłowie napisała Jadwiga Żylińska ; przygot. do druku, posłowiem i przypisami opatrzył Stanisław Grzeszczuk]
Wydawca:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 4
Rok wydania:
1977
Seria:
Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; red. kom. pod przewodnictwem Czesława Hernasa ; 8
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - powieści.
Gatunek / Forma:
Powieść historyczna polska - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. napisał Wiktor Hahn]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo "Śląsk"
Wydanie:
Wyd. 9
Rok wydania:
1983
Seria:
BKM Biblioteka Karola Miarki
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - powieści.
Gatunek / Forma:
Powieść historyczna polska - 1870-1914.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia prawdziwa o Petrku Właście, palatynie, którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku. [T. 1-2] / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. napisał Wiktor Hahn ; przypisami opatrzyli Ludwik Brożek i Józef Lech Kowalczyk]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Śląsk
Wydanie:
Wyd. 9
Rok wydania:
1983
Seria:
BKM Biblioteka Karola Miarki
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - powieści.
Gatunek / Forma:
Powieść historyczna polska - 1870-1914.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia prawdziwa o Petrku Właście, palatynie, którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku. [T. 1-2] / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. i przyp. opatrzyli Ludwik Brożek i Józef Lech Kowalczyk ; posł. i notę bibliogr. nap. Wiktor Hahn]
Wydawca:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw
Rok wydania:
1960
Seria:
Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski / Józef Ignacy Kraszewski ; red. kom. pod przew. Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; 7
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - powieści.
Gatunek / Forma:
Powieść historyczna polska - 19 w.
Powieść historyczna polska - 1870-1914.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309) / Tomasz Jurek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Rok wydania:
1993
Seria:
Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych, 0079-4651 ; t. 45
Temat:
Henryk III (książę głogowski ; około 1260-1309).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrona polskiej granicy zachodniej : okres rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej (1138-1385) / Karol Olejnik
Wydawca:
Poznań : Instytut Zachodni
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1970
Seria:
Dzieje Polskiej Granicy Zachodniej ; 5
Temat:
Obrona - Polska - historia.
Obrona - Polska - średniowiecze.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - granice - Niemcy - historia.
Polska - 14 w.
Polska - granice - Niemcy - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł I : syn Władysława Odonica, książę wielkopolski 1220/1221-1257 / Bronisław Nowacki ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydaw. WBP
Rok wydania:
2003
Seria:
Biblioteka "Kroniki Wielkopolski"
Temat:
Przemysł I (książę wielkopolski ; około 1220-1257) - biografie.
Przemysł I (książę wielkopolski ; około 1220-1257).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bolesław V Wstydliwy : książę krakowski i sandomierski 1226-1279 : długie panowanie w trudnych czasach / Karolina Maciaszek
Wydawca:
Kraków : Avalon
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
Copyright 2021
Temat:
Bolesław V Wstydliwy (książę sandomierski, krakowski ; 1226-1279).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - polityka i rządy - 13 w.
Polska - stosunki zagraniczne - 1138-1320.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306 / Janusz Bieniak
Wydawca:
Wodzislaw Śląski : Templum
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2011
Seria:
Klasyka Polskiej Mediewistyki
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Wielkopolska (Polska ; region) - 14 w.
Kujawy (Polska ; region) - 14 w.
Łęczyca (Polska, powiat łęczycki ; region) - 14 w.
Sieradz (Polska ; region) - 14 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego / Bronisław Włodarski
Wydawca:
Toruń : TNT ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1971
Seria:
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; r. 76, z. 1
Temat:
Konrad I Mazowiecki (książę mazowiecki, kujawski, sieradzki, łęczycki i krakowski ; około 1187-1247).
Mazowsze (Polska ; region) - polityka i rządy - średniowiecze.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie XIII wieku / Bronisław Włodarski
Wydawca:
Toruń : TNT ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1958
Seria:
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; r. 61, z. 1
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - granice - Państwo Krzyżackie - 13 w.
Państwo Krzyżackie - granice - Polska.
Państwo Krzyżackie - stosunki zagraniczne - Polska - 13 w.
Polska - stosunki zagraniczne - Państwo Krzyżackie - 13 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mieszko Stary i jego wiek oraz Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski Piastowskiej / Stanisław Smolka ; [do przedruku przygot. i posł. opatrzył Aleksander Gieysztor]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1959
Temat:
Mieszko III Stary (książę Polski ; około 1125-1202) - biografie.
Mieszko III Stary (książę Polski ; około 1125-1202).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - 12 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad kancelarią księcia Leszka Czarnego / Zygmunt Mazur
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 169
Temat:
Leszek Czarny (książę łęczycki, sieradzki, krakowski i sandomierski ; 1240?-1288).
Dyplomatyka - Polska - 13 w.
Dokumenty administracyjne - Polska - 13 w.
Królowie i władcy - Polska - 13 w. - archiwa.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mieszko, syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa - dzielnicowy władca Polski / Norbert Mika
Wydawca:
Racibórz : Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla
Rok wydania:
2006
Temat:
Piastowie (dynastia).
Mieszko I Plątonogi (książę Polski ; około 1130-1211).
Kościół i państwo - Polska - średniowiecze.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mieszko, syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa - dzielnicowy władca Polski / Norbert Mika
Wydawca:
Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2006
Seria:
Górny Śląsk dla Koneserów
Temat:
Piastowie (dynastia).
Mieszko I Plątonogi (książę Polski ; około 1130-1211).
Kościół i państwo - Polska - średniowiecze.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konrad I Mazowiecki : kniaź wielki lacki (1187/89-31 sierpnia 1247) / Agnieszka Teterycz-Puzio
Wydawca:
Kraków : Avalon
Rok wydania:
copyright 2019
Temat:
Konrad I Mazowiecki (książę mazowiecki, kujawski, sieradzki, łęczycki i krakowski ; około 1187-1247).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Mazowsze (Polska ; region) - polityka i rządy - 13 w.
Polska - polityka i rządy - 13 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335 / Bronisław Nowacki
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1987
Seria:
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 137
Temat:
Polska - stosunki - Czechy - 13 w.
Polska - stosunki - Czechy - 14 w.
Czechy - stosunki - Polska - 13 w.
Czechy - stosunki - Polska - 14 w.
Czechy - roszczenia wobec Polski - 13 w.
Czechy - roszczenia wobec Polski - 14 w.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział Śląska w dawnem zjednoczeniu ziem polskich / Zygmunt Wojciechowski ; Wydawnictwa Instytutu Śląskiego
Wydawca:
Katowice : skł. gł. Kasa im. Mianowskiego - Instytut Popierania Nauki ; Warszawa : Pałac Staszica
Rok wydania:
1935
Seria:
Polski Śląsk : cykl odczytów wygłoszonych w Katowicach w sezonie 1934/1935
Temat:
Piastowie (dynastia).
Śląsk, Górny (Polska ; region) - historia.
Śląsk (region) - 13 w.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historja pierwotna Polski. T. 3 / Juljan Bartoszewicz
Wydawca:
Kraków : nakładem Kazimierza Bartoszewicza, (Kraków : drukiem F. K. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego)
Wydanie:
Wyd. 1 z rękopismu
Rok wydania:
1879
Seria:
Dzieła Juljana Bartoszewicza ; 5
Temat:
Polska - 1081-1102 (Władysław I Herman).
Polska - 1102-1138 (Bolesław III Krzywousty).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego (1079-1138) ; Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków ; Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego / Michał Kopczyński
Wydawca:
[Warszawa] : Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Rok wydania:
[2005?]
Seria:
Historia Polski. Średniowiecze ; 19
Temat:
Polska - 1081-1102 (Władysław I Herman).
Polska - 1102-1138 (Bolesław III Krzywousty).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Audiobook
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koczownicy i rycerze : najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII w. / Jerzy Maroń
Wydawca:
Wrocław : Arboretum
Rok wydania:
2001
Temat:
Sztuka i nauka wojenna - Europa - 12 w.
Legnica, Bitwa (1241) - historiografia.
Sztuka i nauka wojenna - Europa - 13 w.
Mongołowie - sztuka i nauka wojenna - 13 w.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - historiografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 9 / [consilium ed. S. Budkowa et al. ; textum recensuit et moderavit Danuta Turkowska ; comment. confecit C. Pieradzka]
Wydawca:
Varsaviae : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1978
Temat:
Polska - 1320-1333 (Władysław I Łokietek) - dzieła przed 1800.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - dzieła przed 1800.
Polska - 1333-1370 (Kazimierz III Wielki) - dzieła przed 1800.
Polska - 12 w. - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Walki Konrada I Mazowieckiego o Kraków : Skała (1228) - Kalisz (1229) - Suchodół (1243) - Zaryszów (1246) / Agnieszka Teterycz-Puzio
Wydawca:
Tarnowskie Góry ; Połomia : Wydawnictwo Infoteditions
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Seria:
Pola Bitew ; nᵒ 88
Temat:
Konrad I Mazowiecki (książę mazowiecki, kujawski, sieradzki, łęczycki i krakowski ; około 1187-1247).
Kalisz, Bitwa (1229).
Suchodół, Bitwa (1243).
Zaryszów, Bitwa (1246).
Skała, Bitwa (1228).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Królestwo Polskie : 1295-1370. T. 1 / napisał Oswald Balzer
Wydawca:
Lwów : nakł. Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego)
Rok wydania:
1919
Seria:
Prace Naukowe / Wydawnictwo Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej. Dział. 1 ; t. 6
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - 1320-1333 (Władysław I Łokietek).
Polska - 1333-1370 (Kazimierz III Wielki).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Królestwo Polskie : 1295-1370. T. 2 / napisał Oswald Balzer
Wydawca:
Lwów : nakł. Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego)
Rok wydania:
1919
Seria:
Prace Naukowe / Wydawnictwo Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej. Dział 1 ; t. 7
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - 1320-1333 (Władysław I Łokietek).
Polska - 1333-1370 (Kazimierz III Wielki).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Królestwo Polskie : 1295-1370 / Oswald Balzer ; [red. t. Anna Kucińska-Kucharczyk ; wstęp Tomasz Jurek]
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana"
Rok wydania:
2005
Seria:
Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii ; nr 1
Temat:
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - 1320-1333 (Władysław I Łokietek).
Polska - 1333-1370 (Kazimierz III Wielki).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 3-4 / [consilium ed. S. Budkowa et al. ; textum recensuit et moderavit Danuta Turkowska ; comment. confecit C. Pieradzka]
Wydawca:
Varsaviae : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1970
Temat:
Polska - średniowiecze - źródła.
Polska - 11 w.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - 1034-1058 (Kazimierz I Odnowiciel) - dzieła przed 1800.
Polska - 1058-1081 (Bolesław II Śmiały) - dzieła przed 1800.
Polska - 1081-1102 (Władysław I Herman) - dzieła przed 1800.
Polska - 1102-1138 (Bolesław III Krzywousty) - dzieła przed 1800.
Polska - 11 w. - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bolesław Chrobry ; i Odrodzenie się Polski za Władysława Łokietka : dwa opowiadania historyczne / przez Karola Szajnochę
Wydawca:
Lwów : Karol Wild, (Lwów : E. Winiarz)
Wydanie:
Wyd. 2, poprawne
Rok wydania:
1859
Temat:
Bolesław I Chrobry (król Polski ; około 967-1025).
Polska - 992-1025 (Bolesław I Chrobry).
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - 1320-1333 (Władysław I Łokietek).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O kształt zjednoczonego królestwa : niemieckie władztwo terytorialne a geneza społecznoustrojowej odrębności Polski / Sławomir Gawlas
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo DiG
Rok wydania:
1996
Seria:
Studia Humanistyczne ; 1
Temat:
Prawo - Polska - do 1500.
Polska - 1320-1333 (Władysław I Łokietek).
Polska - polityka i rządy - do 1572.
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe).
Polska - granice - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII w. w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza : próba rekonstrukcji / Gerard Labuda
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1983
Seria:
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 106
Temat:
Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae - źródła.
Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae
Polska - 1138-1320 (Rozbicie dzielnicowe) - historiografia.
Książka
    Wyświetlanie 1-88 z 88

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz