Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska - handel zagraniczny - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego a międzynarodowe powiązania transportowe / Tomasz Komornicki
Wydawca:
Wrocław : Continuo
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 177
Temat:
Transport międzynarodowy - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - statystyki.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport o Stanie Handlu Zagranicznego w Roku ... : Polska / Ministerstwo Gospodarki. [Departament Analiz Ekonomicznych]
Wydawca:
Warszawa : [s. n.], (Radom : Wydaw. i Zakł. Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji)
Rok wydania:
1997-
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1990- - czasopisma.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - statystyki.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój powiązań gospodarczych między przedsiębiorstwami z Polski i przedsiębiorstwami zagranicznymi w latach dziewięćdziesiątych : wyniki badań dotyczących działalności eksportowej oraz transferu kapitału, wiedzy technicznej i metod zarządzania / Feliks Grądalski [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2001
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 473
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i przesłanki polityki proeksportowej / Stefan Felbur, Stanisław Upława, Józef Wierzbołowski
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1994
Seria:
Raporty : studia nad strategią / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848; 28
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja handlu zagranicznego w Polsce : od monopolu i reglamentacji do wolnego handlu i wymienialności : materiały na konferencję naukową zorganizowaną w dniach 24-25 kwietnia 1996 roku z okazji: 30-lecia kierunku handlu zagranicznego oraz 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu / red. nauk. Jerzy Schroeder ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Handlu Międzynarodowego
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1996
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska polityka handlu zagranicznego wobec procesów globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej : P - 132 : [pakiet informacyjny] / [oprac. Dział Analiz i Dokumentacji Europejskiej. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu]
Wydawca:
Warszawa : Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu
Rok wydania:
1997
Temat:
Polityka handlowa - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilateralna współpraca gospodarcza a przewagi konkurencyjne / redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Polska : raport o konkurencyjności ; 2021
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilateral economic cooperation and competitive advantages / edited by Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa
Wydawca:
Warsaw : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
First edition
Rok wydania:
2021
Seria:
Poland: Competitiveness Report ; 2021
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy handlu międzynarodowego 1996 : materiały z IV Konferencji Naukowej : Kraków, październik 1996 / pod red. Klemensa Budzowskiego i Stanisława Wydymusa ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1996
Temat:
Handel międzynarodowy - 1990- - konferencje.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i funkcjonowanie oddziału banku : na przykładzie Oddziału Centrum PKO BP SA we Włocławku / Marek Stefański ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku : LEGA
Rok wydania:
2003
Temat:
Banki - Polska - Włocławek - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handel zagraniczny : obroty towarowe i usługowe Polski w ujęciu regionalnym : wybrane zagadnienia / Karolina Drela, Agnieszka Malkowska, Jolanta Zieziula
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1144) 1070
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powiązania Cen w Polskim Handlu Zagranicznym z Cenami Światowymi w Latach...: (towary surowcowe) / [red. Krzysztof Marczewski, Janusz Chojna] ; Główny Urząd Ststystyczny. Departament Cen
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Departament Cen
Rok wydania:
1999-
Seria:
Studia i Analizy Statystyczne, 0867-0838
Temat:
Ceny - badania porównawcze.
Ceny - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty polskiego handlu zagranicznego / Wojciech Mroczek, Michał Rubaszek
Wydawca:
Warszawa : NBP. Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2003
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; z. 161
Temat:
Handel międzynarodowy - 1990-.
Handel międzynarodowy - modele ekonometryczne.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka państwa w zakresie wspierania aktywności małych i średnich przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym Polski / Waldemar Pierzchlewski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Handel międzynarodowy - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zur realen Wirtschaftsintegration der Visegrad-Staaten mit der europäischen Union (EU) / Eugeniusz Puciński
Wydawca:
Warsaw : Warsaw School of Economics
Rok wydania:
1996
Seria:
Working Papers / World Economy Research Institute ; No 159
Temat:
Czechy - handel zagraniczny - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Słowacja - handel zagraniczny - 1990-.
Węgry - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany strukturalne w handlu zagranicznym Polski z Niemcami w okresie 1989-1995 / Eugeniusz Pluciński ; Instytut Gospodarki Światowej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace i Materiały - Instytut Gospodarki Światowej. Centrum ds. Międzynarodowych Badań Porównawczych ; mr 165
Temat:
Polska - handel zagraniczny - Niemcy - 1990-.
Niemcy - handel zagraniczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów / Henryk Maćkowiak
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2013
Seria:
Studia i Prace z Geografii i Geologii ; nr 37
Temat:
Eksport - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : wyzwania integracji i rozwoju / redakcja naukowa Edward Molendowski, Arkadiusz Mroczek
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2015
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Rozwój gospodarczy - badania - Kraje rozwijające się.
Handel międzynarodowy - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska - Niemcy a transformacja systemowa / pod red. Witolda Małachowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarki Światowej. Zakład Polsko-Niemieckich Stosunków Gospodarczych
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1997
Temat:
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - Niemcy - 1990-.
Niemcy - stosunki gospodarcze z zagranicą - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środki polityki handlowej w wymianie międzynarodowej : na przykładzie Unii Europejskiej / Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, Paweł Hanclich, Piotr Witkowski ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki
Rok wydania:
2011
Temat:
Polityka handlowa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Handel międzynarodowy - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury : analiza przestrzenna / Tomasz Komornicki, Jacek Zaucha, Barbara Szejgiec, Rafał Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 250
Temat:
Koniunktura gospodarcza - 1990-.
Eksport - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jabłko niezgody : regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej / redaktorzy naukowi Bogusława Drelich-Skulska, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 407
Temat:
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Gospodarka regionalna - badania porównawcze.
Azja - polityka gospodarcza - 1990-.
Azja - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski) / Maria Bijak-Kaszuba
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
European Free Trade Association - i Polska.
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu - i Polska.
Wolny handel - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej / [red. nauk. Halina Nakonieczna-Kisiel]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2080-4881 ; nr 18
Temat:
Handel międzynarodowy.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka rozwoju handlu zagranicznego w Polsce / red. nauk. Oli Havrylyshyn, Dariusz Rosati ; Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Bank Światowy
Wydawca:
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Rok wydania:
[ca 1990]
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System ekonomiczno-organizacyjny polskiego handlu zagranicznego w okresie reformy gospodarczej / pod red. Jana Rymarczyka
Wydawca:
Wrocław : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, 0239-8532 ; nr 65
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handel zagraniczny Polski w latach osiemdziesiątych / [wybór i koordynacja Czesława Szczepańska] ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1982
Seria:
Problemy Handlu Zagranicznego, 0137-5512 ; 14
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handel zagraniczny Polski : stan i kierunki rozwoju / Marek Korona ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR
Rok wydania:
1983
Seria:
Biblioteczka Marksizmu-Leninizmu ; 11
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej / Maria Majewska-Bator
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rok wydania:
2010
Seria:
Nauki Ekonomiczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-1428 ; nr 9
Temat:
Handel międzynarodowy.
Handel międzynarodowy - 1990-.
Dyfuzja innowacji.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. WSZ
Rok wydania:
2003
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 14
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje niemieckie w Polsce a handel bilateralny: substytucja czy komplementarność? / Marzenna A. Weresa
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace i Materiały / Instytut Gospodarki Światowej ; nr 240
Temat:
Inwestycje niemieckie - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - Niemcy - 1990-.
Niemcy - handel zagraniczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
II etap reformy w handlu zagranicznym : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Handlu Zagranicznego AE we Wrocławiu, Polską Izbę Handlu Zagranicznego oddział we Wrocławiu i THZ "Interpregro" w Warszawie, Wrocław, czerwiec 1988 / [zespół red. Jan Rymarczyk, Przemysław Skulski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 493
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej / redakcja naukowa Halina Nakonieczna-Kisiel ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, 1640-6818 ; nr 553
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2080-4881 ; nr 13
Temat:
Handel międzynarodowy.
Polska - handel zagraniczny.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / Bohdan Jeliński
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Wyd. 2, uzup. i zaktual
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - handel zagraniczny.
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska.
Polityka handlowa - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka handlowa - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2016
Temat:
Handel międzynarodowy - 1990-.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Handel międzynarodowy - aspekt społeczny.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 22-23 maja 2000 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Marcin Sutkowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność a rywalizacja : na przykładzie eksportu polskiego do Rosji w latach 1997-2000 / Paweł Glikman, Adam Lipowski ; [Instytut Nauk Ekonomicznych PAN]
Wydawca:
Warszawa : "Key Text"
Rok wydania:
2005
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Eksport - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - Rosja - 1990-.
Rosja - handel zagraniczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Republika Węgierska : poradnik eksportera i inwestora / [aut. Edward Molendowski et al.]
Wydawca:
Budapeszt : Biuro Radcy Handlowego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie
Rok wydania:
cop. 1998
Temat:
Węgry - handel zagraniczny - 1990-.
Węgry - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - handel zagraniczny - Węgry - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - Węgry - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z praktycznych badań w dziedzinie ekologii i gospodarki wodnej oraz handlu / [red. nauk. Krzysztof Stanek]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego , 0866-9503 ; 62
Temat:
Człowiek - skutki oddziaływania środowiska - Polska.
Handel - Polska.
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej / [red. nauk. Halina Nakonieczna-Kisiel]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2080-4881 ; nr 23
Temat:
Handel międzynarodowy - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji : ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA / Edward Molendowski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 184
Temat:
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Węgry - handel zagraniczny - 1990-.
Czechy - handel zagraniczny - 1990-.
Słowacja - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zewnętrzne uwarunkowania reformy gospodarczej / red. nauk. Paweł Glikman i Bronisław Wojciechowski ; [wstęp Paweł Glikman i Dariusz Ledworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1987
Seria:
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 0239-6416 ; 15
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1945-1990.
Kraje socjalistyczne - sytuacja gospodarcza - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwości kontynuowania powiązań handlowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i firmami z obszaru byłej NRD / Józef Misala, Roland Pac, Lidia Kalinowska
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta
Rok wydania:
1991
Seria:
Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 13
Temat:
Polska - handel zagraniczny - Niemiecka Republika Demokratyczna.
Niemiecka Republika Demokratyczna - handel zagraniczny - Polska.
Polska - handel zagraniczny - Niemcy - 1990-.
Niemcy - handel zagraniczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe problemy restrukturyzacji handlu zagranicznego makroregionu południowego : konferencja naukowa zorganizowana przy współudziale Izby Gospodarczej Eksporterów Importerów Województwa Katowickiego ; [materiały konferencyjne pod red. Jerzego Siemianowicza] ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowo-Badawcze i Konferencje / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Seria A ; 3
Temat:
Polska Południowa - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska Południowa - handel zagraniczny - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19 / redakcja naukowa Iwona Pawlas, Anna Czech
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2022
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ.
Subwencje - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem.
Inwestycje zagraniczne - Europa Środkowo-Wschodnia - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Kraje Grupy Wyszehradzkiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe warunki polskiego handlu z ZSRR / Barbara Durka
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Centrum Badań Radzieckich
Rok wydania:
1991
Seria:
Studia i Materiały CBR / Uniwersytet Warszawski. Centrum Badań Radzieckich ; z. 12
Temat:
Związek Radziecki - handel zagraniczny - Polska.
Polska - handel zagraniczny - Związek Radziecki - 1990-.
Związek Radziecki - handel zagraniczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handel Zagraniczny Małopolski : metodologia badań oraz analiza obrotów w latach ... / [Departament Gospodarki i Infrastruktury. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego]
Wydawca:
Kraków : Departament Gospodarki i Infrastruktury. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Rok wydania:
2005-
Temat:
Eksport - Polska - Małopolska (region) - 1990- - statystyki.
Małopolska (Polska ; region) - handel zagraniczny - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) / aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [et al.] ; opracowanie wykonane na zlec. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wydawca:
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji
Rok wydania:
2005
Seria:
Biblioteka Europejska ; 35
Temat:
Polska - handel zagraniczny - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - handel zagraniczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Eugeniusz Najlepszy
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1997
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 241
Temat:
Konkurencja międzynarodowa.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Handel międzynarodowy.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka handlu zagranicznego w świetle "statystyki lustrzanej"
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Departament Produkcji i Usług
Rok wydania:
1996
Seria:
Studia i Analizy Statystyczne, 0867-0838
Temat:
Kraje Unii Europejskiej - handel zagraniczny - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - handel zagraniczny - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Process of moving up the global value chains : a case of Polish-German economic coopetition / editors Tomasz M. Napiórkowski, Mariusz-Jan Radło, Jürgen Wandel
Wydawca:
Warsaw : SGH Publishing House
Wydanie:
First edition
Rok wydania:
2020
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Niemcy - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Niemcy - handel zagraniczny - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - Niemcy - 1990-.
Niemcy - stosunki gospodarcze z zagranicą - 1990-.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską : mechanizmy i skutki gospodarcze / red. naukowi Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław Socha
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - handel zagraniczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz