Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska - polityka gospodarcza - 1989-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski / Władysław Welfe, Waldemar Florczak, Aleksander Welfe ; pod red. Władysława Welfe
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Zarządzanie wiedzą - metodologia.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany makrostruktury ekonomicznej do 2000 roku : (metody i wyniki badań docelowego obrazu gospodarki) / Krzysztof Barteczko
Wydawca:
Warszawa : Instytut Gospodarki Narodowej
Rok wydania:
1990
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Gospodarki Narodowej, 0239-5150 ; 50
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie państwa jako ośrodka sterującego polską gospodarką : materiały konferencyjne, Maciejowiec, 10-13 stycznia 1991 / [red. Ber Haus]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 568
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne Ustroń, 12-14 maja 1994 / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Temat:
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej / red. nauk. Mirosława Grabowska, Krzysztof Pankowski, Edmund Wnuk-Lipiński ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1994
Temat:
Prywatyzacja - Polska - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - opinia publiczna - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele i modelowanie makroekonomiczne - zastosowania
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1997
Seria:
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848 ; 56
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - modele ekonometryczne - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - modele ekonometryczne.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej / pod red. Władysława Welfe
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 172
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - modele ekonometryczne - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - modele ekonometryczne.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy : intelektualna historia reform Leszka Balcerowicza / redakcja naukowa Jacek Luszniewicz, Wojciech Morawski, Andrzej Zawistowski
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka "Więzi" : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
copyright 2021
Seria:
Biblioteka "Więzi", 0519-9336 ; t. 373
Temat:
Balcerowicz, Leszek (1947- ) - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka w procesie transformacji systemowej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Finansów i Rachunkowości Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Jelenia Góra, 16-17 czerwca 1993 / [red. Grażyna Borys]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1993
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 670
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza wariantów zmian makrostruktury gospodarki Polski w okresie 1986-1995 / Krzysztof Barteczko, Andrzej Bocian, Tomasz Sapociński
Wydawca:
Warszawa : Instytut Gospodarki Narodowej
Rok wydania:
1985
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Gospodarki Narodowej, 0239-5150 ; 17
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Z. nauk. 1 / red. Stanisław Korenik, Małgorzata Rogowska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej. Wydział Nauk Ekonomicznych. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Biblioteka Regionalisty ; nr 5 (3/2006)
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Z. nauk. 2 / red. Stanisław Korenik, Małgorzata Rogowska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej. Wydział Nauk Ekonomicznych. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Biblioteka Regionalisty ; nr 5 (3/2006)
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / pod red. Zygmunta Szymli ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka polska 1990-1993 : kontrowersje wokół oceny doświadczeń i polityki gospodarczej : referaty i głosy w dyskusji na konferencji w Warszawie 20 września 1993 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica / pod nauk. red. Eugeniusza Rychlewskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper
Rok wydania:
1994
Seria:
Studia i Materiały / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych ; 44
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna a polityka gospodarcza Polski, wobec nowych wyzwań : praca zbiorowa / pod red. Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Wydawca:
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Rok wydania:
2006
Seria:
Człowiek, Społeczeństwo, Polityka : Projekt Wydziału Nauk Politycznych ; t. 6
Temat:
Polska - polityka społeczna - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka fiskalna, monetarna i inne formy polityki ekonomicznej : (wybrane problemy) / red. nauk. Jerzy Sokołowski
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 995
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma finansów publicznych w Polsce / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut.: Marek Góra, Maciej Krzak, Agnieszka Szymecka]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 94
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej / pod red. nauk. Stanisława Zięby, Eugeniusza Mazurkiewicza ; [aut. poszczególnych rozdz. Eugeniusz Mazurkiewicz et al.]
Wydawca:
Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Rok wydania:
2007
Temat:
Unia Europejska - Polska - podręczniki akademickie.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - podręczniki akademickie.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - podręczniki akademickie.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Stanisław Korenik, Kazimiera Wilk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1129
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998 / Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej
Wydawca:
Szczecin : Walkowska Wydawnictwo
Rok wydania:
1999
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Gospodarka regionalna - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania wobec polityki gospodarczej : Polska na początku XXI wieku / red. nauk. Jerzy Tarajkowski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; [kom. red.: Bohdan Gruchman et al. ; tł. na jęz. ang. Dariusz Gulczyński]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo PTPN
Rok wydania:
2006
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka gospodarcza - 21 w. - prognozy.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek-Zdrój, 6-7 listopada 1997 / red. nauk. Stanisław Korenik
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O potrzebie strategicznej koncepcji rozwoju Polski i roli nauki w przebudowie gospodarki = About the need of strategic concept of Poland's development and the role of science in economy reconstruction : raport / [oprac. red. Maria Stefańska-Matuszyn] ; Komitet Prognoz "Polska w XXI Wieku" przy Prezydium PAN
Wydawca:
Warszawa : Elipsa
Rok wydania:
1993
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyszłość : świat - Europa - Polska : biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk / Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa"
Rok wydania:
2005-2017
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - czasopisma.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej / Marian Gorynia
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne, 1230-6673 ; z. 141
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza Polski w latach 1995-2003 : ze szczególnym uwzględnieniem równowagi zewnętrznej / Janusz Biernat
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
2005
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między państwem a rynkiem : dylematy polityki gospodarczej Polski : raport PPRG / redaktor naukowy Marek Okólski ; autorzy: Marek Bednarski [i 15 pozostałych] ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1994
Seria:
Przedsiębiorczość
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak zdynamizować polską gospodarkę ? : tezy w sprawie polityki gospodarczej / [oprac. zespołowe pod red. Zdzisława Sadowskiego] ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zespół Analiz i Ocen
Wydawca:
Warszawa : PTE
Rok wydania:
1993
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Lisa
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja"
Rok wydania:
1994
Seria:
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3353 ; nr 18
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska na drodze do zjednoczonej Europy. [T. 2], Rola polityki państwa w procesach dostosowawczych do Unii Europejskiej / Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
1996
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z zagadnień rozwoju gospodarki polskiej : aspekty teoretyczne i praktyczne / [red. nauk. Krzysztof Stanek]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 0866-9503 ; t. 69
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakie reformy są potrzebne Polsce? / [aut. Barbara Błaszczyk et al. ; red. nauk. Ewa Balcerowicz]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2006
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 83
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy polityki ekonomicznej / [red. nauk. Andrzej Rapacz, Jerzy Sokołowski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 751
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między Wschodem a Zachodem : gospodarcze miejsce Polski w Europie dziś i jutro / Jan Danielewski, Mieczysław Kloc
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta
Rok wydania:
1991
Seria:
Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 8
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System decyzji rynkowych w gospodarce / Leszek Żabiński
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
1995
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Badania Rynkowe i Marketingowe ; 3
Temat:
Rachunek ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Organizacja przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja po latach : wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin / red. nauk. Elżbieta Adamowicz ; aut.: Elżbieta Adamowicz [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2010
Seria:
Academia Oeconomica
Temat:
Winiecki, Jan (1938-2016) - bibliografia.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of national economy processes transformation of functioning of economic units and spatial patterns / pod red. Zbigniewa Zioło ; [Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]
Wydawca:
Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Kraków : Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
Rok wydania:
1996
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola sektora publicznego w procesach wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Przesieka, 13-14 marca 1997 / red. nauk. Jan Borowiec, Mariusz Raszczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 5, Problemy rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Jacka Brdulaka
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Dom Wydawniczy Bellona
Rok wydania:
2001
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej / red. nauk. Bożena Popowska, Katarzyna Kokocińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 170
Temat:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki budowy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce i w Rosji / pod red. Joanny Kotowicz-Jawor ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Key Text
Rok wydania:
2005
Temat:
Rozwój gospodarczy - prognozy - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Rosja - polityka gospodarcza - 1991- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 930
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 930
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Propozycje dla Polski : rządzenie strategiczne / [kol. red. Andrzej Zawiślak et al.]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
Rok wydania:
2001
Seria:
Materiały i Studia
Temat:
Polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka ekonomiczna / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 111
Temat:
Polityka gospodarcza - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską : wybrane zagadnienia / Konrad Bajan
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej
Rok wydania:
1999
Temat:
Unia Europejska - Polska - podręczniki akademickie.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - podręczniki akademickie.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pytania o rozwój : wybór publiczny w polityce społeczno-gospodarczej państwa / pod red. Piotra Lewandowskiego ; [aut. ekspertyz Piotr Denderski et al. ; aut. esejów Michał Boni et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Strukturalnych
Rok wydania:
2008
Temat:
Debaty i spory - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - opinia publiczna.
Polska - polityka społeczna - 1989- - opinia publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa"
Rok wydania:
1997
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka Współczesna : roczniki naukowe UJK / [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim ; redaktor naczelny Sławomir Juszczyk]
Wydawca:
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
2014-
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990- - czasopisma.
Rozwój gospodarczy - 1990- - czasopisma.
Gospodarka rynkowa - 1990- - czasopisma.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz