Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koniunktura w gospodarce - aspekty metodologiczne / [red. nauk. Elżbieta Adamowicz]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa : Wydawnictwa IRG
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 0866-9503 ; t. 55
Temat:
Koniunktura gospodarcza - badania.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - badania porównawcze.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja Makroekonomiczna w Polsce na Tle Procesów w Gospodarce Światowej w ... R. = Macroeconomic Situation in Poland in the Context of the World Economic Processes in ... / opracowanie Główny Urząd Statystyczny. Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2015-
Temat:
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - czasopisma.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - statystyki.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziesięć lat po szoku : polska gospodarka w latach 1989-1998 : materiały z konferencji Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego - wrzesień 1998 / Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych UW : "Nowy Dziennik"
Rok wydania:
1999
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 7 grudnia 1995 / [red. nauk. Bogusław Fiedor, Bożena Klimczak]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1996
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka polska u progu XXI wieku : szanse i zagrożenia / red. nauk. Witold Jakóbik
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Konferencje Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki badawcze młodzieży akademickiej : nauki ekonomiczne : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Jankowskiego, Ryszarda Jabłonki, Marka Niewęgłowskiego ; [red. tomu Ryszard Jabłonka, Marek Niewęgłowski]
Wydawca:
Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
Rok wydania:
2005
Seria:
Nauki Ekonomiczne
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drugi etap transformacji gospodarki Polski : przemiany mikroekonomiczne : badania statystyczne i ankietowe : raport ze wspólnego projektu badawczego INE PAN i ICEG / pod red. Tadeusza Baczko ; [aut.: Baczko Tadeusz et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Rok wydania:
1995
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka Polski w 2010 roku : makroekonomiczny model i scenariusze rozwoju / Krzysztof Barteczko, Andrzej Bocian
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych
Rok wydania:
1996
Seria:
Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2589 ; z. 29
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ polityki średniookresowej na długofalowy wzrost gospodarczy : scenariusze rozwoju gospodarki Polski do 2010 roku / Krzysztof Barteczko, Andrzej Bocian
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1998
Seria:
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848 ; 73
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Otwarcie gospodarki polskiej 1990-1993 : (teorie gospodarki otwartej, doświadczenia krajów zachodnich w zakresie otwarcia gospodarki, relacje gospodarki polskiej z rynkami zagranicznymi) / pod red. Leona Olszewskiego
Wydawca:
[Wrocław] : Kolonia
Rok wydania:
cop. 1995
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989-2018 : wybrane sektory mechanizmy instrumenty wsparcia / pod redakcją Marianny Kotowskiej-Jelonek
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie, Studia, Rozprawy, 1897-2691 ; M128
Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyniki badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krzysztofa Stanka
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1995
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego ; 46
Temat:
Koniunktura gospodarcza - badania.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka - rynek - przedsiębiorstwo : uwarunkowania rozwoju i zasady funkcjonowania / red. nauk. Maria Sławińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Rok wydania:
2008
Seria:
Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1895-9970 ; 3
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w otoczeniu marketingowym podmiotów rynku w Polsce : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Marketingu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999 / red. nauk. Władysława Muszyńska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Marketing - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] : praca zbiorowa / [red. nauk. Zbigniew Paszek]
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1996
Temat:
Ekonomia - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra, 22-23 września 1997 / red. nauk. Marek Obrębalski
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 785. Materiały Konferencyjne
Temat:
Gospodarka regionalna - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski u progu XXI wieku : materiały z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 24-25 maja 1999 / red. nauk. Jarosław Brach, Jan Rymarczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne / redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydawca:
Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Rok wydania:
2019
Temat:
Handel zagraniczny - miscellanea.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywa - wyzwania współczesnych finansów i gospodarki. T. 2 / redakcja Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2017
Temat:
Ekonomia - 1990- - miscellanea.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy / [red. nauk. Marek Lubiński, Tadeusz Smuga]
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1995
Seria:
Raporty : studia nad konkurencyjnością / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848; 35
Temat:
Konkurencja międzynarodowa - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atlas Polski. T. 1, Przyroda, społeczeństwo, gospodarka / [red. naukowa Rajmund Mydel ; [zespół aut. Wojciech Adamski et al.]
Wydawca:
Kraków : Fogra ; Warszawa : Świat Książki
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Popularna encyklopedia powszechna
Temat:
Środowisko przyrodnicze - Polska - encyklopedie.
Środowisko przyrodnicze - Polska - mapy.
Polska - ludność - 1990- - encyklopedie.
Polska - ludność - 1990- - mapy.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - encyklopedie.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - mapy.
Polska - mapy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Propozycje przekształceń polskiej gospodarki / [redaguje komisja w składzie : Tadeusz Kowalkowski et al.] ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1989
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socio-economic transformation of old urban and industrial agglomerations in Poland against the background of other East-Central European countries : abstracts of papers for the conference, May 26-18, 1995, Łódź / [ed. Andrzej Werwicki] ; University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization
Wydawca:
Łódź : UŁ
Rok wydania:
1995
Seria:
Studia i Materiały / University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization. Department of Space Economy and Spatial Planning ; 3/1995
Temat:
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The economic sciences and contemporary challenges : fundamental problems in theory and practice / edited by Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Elżbieta Mączyńska ; translated from the Polish by James West Translations
Wydawca:
Warsaw : The Polish Economic Society
Wydanie:
First edition
Rok wydania:
2022
Seria:
Economists for Development
Temat:
Ekonomia - konferencje.
Kapitalizm - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności : fundamentalne problemy w teorii i praktyce / redakcja naukowa Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Elżbieta Mączyńska
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Wydawnicza Ekonomiści dla Rozwoju
Temat:
Ekonomia - konferencje.
Kapitalizm - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej : materiały konferencyjne / pod red. naukową Urszuli Janeczek ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego w Katowicach. Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Scenariusze rozwoju gospodarczego Polski do roku 2000 / [oprac. zespół pod kier. Władysława Welfe w składzie: Maria Magdalena Kaźmierska-Zatoń, Waldemar Florczak, Robert Kelm]
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1993
Seria:
Raporty : studia nad strategią / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848 ; 9
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Jerzego J. Paryska i Henryka Rogackiego ; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
2000
Temat:
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza wariantów zmian makrostruktury gospodarki Polski w okresie 1986-1995 / Krzysztof Barteczko, Andrzej Bocian, Tomasz Sapociński
Wydawca:
Warszawa : Instytut Gospodarki Narodowej
Rok wydania:
1985
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Gospodarki Narodowej, 0239-5150 ; 17
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka w procesie transformacji systemowej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Finansów i Rachunkowości Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Jelenia Góra, 16-17 czerwca 1993 / [red. Grażyna Borys]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1993
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 670
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polen - der lange Weg zur Marktwirtschaft : Deutsch- und englischsprachige Literatur / bearb. von Milija Pajević und Frauke Siefkes ; Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland
Wydawca:
Kiel : Institut für Weltwirtschaft
Rok wydania:
1993
Seria:
Kieler Bibliographien zu Aktuellen Ökonomischen Themen ; Bd. 9
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - bibliografia.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Z. nauk. 2 / red. Stanisław Korenik, Małgorzata Rogowska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej. Wydział Nauk Ekonomicznych. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Biblioteka Regionalisty ; nr 5 (3/2006)
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Z. nauk. 1 / red. Stanisław Korenik, Małgorzata Rogowska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej. Wydział Nauk Ekonomicznych. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Biblioteka Regionalisty ; nr 5 (3/2006)
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / pod red. Zygmunta Szymli ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka polska 1990-1993 : kontrowersje wokół oceny doświadczeń i polityki gospodarczej : referaty i głosy w dyskusji na konferencji w Warszawie 20 września 1993 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica / pod nauk. red. Eugeniusza Rychlewskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper
Rok wydania:
1994
Seria:
Studia i Materiały / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych ; 44
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku : konferencja u Prezydenta RP w dniach 18-19 kwietnia 2001 roku / Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ; [tł. skrótu w jęz. ang. Katarzyna Rettner]
Wydawca:
Warszawa : Elipsa
Rok wydania:
2001
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model równowagi ogólnej z uwzględnieniem zachowan monopolistycznych / Zbigniew Żółkiewski ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1995
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace
Temat:
Równowaga ekonomiczna - modele ekonometryczne.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z konferencji Katedry Inwestycji, Ustroń 12-14 października 1994 / [red. nauk. Halina Henzel]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Inwestycje kapitału - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce / [red. merytoryczna Krystyna Szczepaniak, Krystyna Zbytniewska] ; Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atlas Polski. T. 1, Przyroda, społeczeństwo, gospodarka / pod red. Rajmunda Mydela ; [zespół aut. Wojciech Adamski et al.]
Wydawca:
Kraków : Fogra
Rok wydania:
cop. 2001
Temat:
Środowisko przyrodnicze - Polska - encyklopedie.
Środowisko przyrodnicze - Polska - mapy.
Polska - mapy.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - encyklopedie.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - mapy.
Polska - ludność - 1990- - encyklopedie.
Polska - ludność - 1990- - mapy.
Gatunek / Forma:
Atlasy ogólnogeograficzne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989-2018 : wybrane aspekty makroekonomiczne / pod redakcją Marianny Kotowskiej-Jelonek
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie, Studia, Rozprawy, 1897-2691 ; M127
Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Temat:
Polityka pieniężna - Polska.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - podręczniki akademickie.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja gospodarcza a problemy zarządzania / pod red. Genowefa [i.e. Genowefy] Sobczyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu UMCS ; t. 5
Temat:
Bezrobocie - Polska.
Gospodarka rynkowa - Polska.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uproszczona metoda szacunków PKB według regionów : (szacunki produktu krajowego brutto według województw w latach 1993-1994) / Elżbieta Saganowska, Teresa Śmiłowska
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1996
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace
Temat:
Produkt krajowy brutto - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polen heute : zeitgenössische polnische Kultur, Kunst und Wirtschaft : Symposium der Industrie- und Handelskammer zu Köln in Zusammenarbeit mit dem Päpstlichen Rat für Kultur, Rom, der Künstlerseelsorge und der Erzdiözese Köln und den Wirtschaftsjunioren Köln / Red. Gabriele Lesser
Wydawca:
Köln : Treff-Punkt-Verl
Rok wydania:
1991
Temat:
Polska - życie intelektualne - 20 w. - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz