Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska. Główny Urząd Statystyczny" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budownictwo Mieszkaniowe w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Inwestycji, Budownictwa i Transportu
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1983-
Seria:
Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Domy mieszkalne - projektowanie i konstrukcja - Polska - statystyki - czasopisma.
Domy mieszkalne - projektowanie i konstrukcja - Polska - czasopisma.
Budownictwo - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Budownictwo - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia Osobowe i Majątkowe w Gospodarstwach Domowych w ... R. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS, Departament Warunków Życia
Rok wydania:
1998-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne. Warunki Życia
Temat:
Ubezpieczenie osobowe - Polska.
Ubezpieczenie majątkowe - Polska.
Gospodarstwa domowe - Polska - statystyki.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - statystyki - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w Strukturze Własnościowej Przedsiębiorstw i Produkcji Przemysłowej w Latach ... / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
19uu-
Seria:
Studia i Analizy Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - czasopisma.
Prywatyzacja - Polska - 1990- - statystyki.
Wyroby przemysłowe - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludność, warunki mieszkaniowe : gmina Psary, województwo katowickie : Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 XII 1988 r. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Katowice : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1990
Seria:
Materiały i Opracowania Statystyczne. Narodowy Spis Powszechny
Temat:
Mieszkanie - Polska - Psary (gmina) - 1970-2000 - statystyki.
Polska - spis ludności (1988).
Psary (Polska ; gmina) - ludność - 1970-2000 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludność, warunki mieszkaniowe : miasto Sławków, województwo katowickie : Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 XII 1988 r. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Katowice : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1990
Seria:
Materiały i Opracowania Statystyczne. Narodowy Spis Powszechny
Temat:
Mieszkanie - Polska - Sławków (województwo śląskie) - 1970-2000- - statystyki.
Polska - spis ludności (1988).
Sławków (Polska, województwo śląskie) - ludność - 1970-2000 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludność, warunki mieszkaniowe : gmina Bobrowniki, województwo katowickie : Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 XII 1988 r. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Katowice : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1990
Seria:
Materiały i Opracowania Statystyczne. Narodowy Spis Powszechny
Temat:
Mieszkanie - Polska - Bobrowniki (województwo śląskie ; gmina) - 1970-2000 - statystyki.
Polska - spis ludności (1988).
Bobrowniki (Polska, województwo śląskie ; gmina) - ludność - 1970-2000 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki Życia Ludności w... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Warunków Bytu
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1980-2006
Seria:
Opracowania Analityczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Polska. Główny Urząd Statystyczny - spisy.
Jakość życia - badania - Polska - 1990-.
Koszt i poziom życia - Polska - 1970-2000 - statystyki.
Jakość życia - badania - Polska - 1970-2000.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Wydawnictwa urzędowe - Polska - 1970-2000.
Wydawnictwa urzędowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyniki Spisu Rolniczego : użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, powierzchnia uprawy warzyw gruntowych, drzewa owocowe i krzewy jagodowe oraz zwierzęta gospodarskie / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydaw. Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1977-1997
Seria:
Statystyka Polski / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Rolnictwo - Polska - 1970-2000 - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Produkcja Wyrobów Przemysłowych / Główny Urząd Statystyczny. Departament Przemysłu i Postępu Naukowo-Technicznego
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1989-
Seria:
Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Wyroby przemysłowe - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka Mieszkaniowa w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Inwestycji, Budownictwa i Transportu
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1980-2006
Seria:
Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Mieszkanie - Polska - statystyki.
Mieszkanie - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Mieszkanie - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Prasa specjalistyczna - Polska - 1945-1990.
Prasa specjalistyczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty Gospodarcze według Rodzajów i Miejsc Prowadzenia Działalności w ... R. / Departament Przedsiębiorstw Głównego Urzędu Statystycznego
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1997-2007
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - statystyki.
Przemysł - lokalizacja - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywność Zawodowa i Bezrobocie w Polsce : raport z pierwszego w Polsce badania aktywności ekonomicznej ludności, przeprowadzonego w ... roku / Departament Pracy i Dochodów Ludności GUS ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
Wydawca:
[Warszawa] : [s.n.]
Rok wydania:
1992-
Temat:
Bezrobocie - Polska - statystyki.
Zawód - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki Powstania i Działania oraz Perspektywy Rozwojowe Polskich Przedsiębiorstw / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Przedsiębiorstw]
Wydawca:
Warszawa : GUS
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spis kadrowy : przeprowadzony w 1968 r. według stanu w dniu 31. I . : pracownicy z wykształceniem wyższym w gospodarce uspołecznionej / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Departament Wydawnictw
Rok wydania:
1969
Seria:
Masowe Badania Statystyczne ; nr 46
Masowe Badania Statystyczne. D, Zatrudnienie ; D-2
Temat:
Zawód - Polska - 1945-1970 - statystyki.
Zatrudnienie - Polska - 1945-1970 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność Gospodarcza Podmiotów z Kapitałem Zagranicznym w ... Roku / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
2006-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Informacje i Opracowania Statystyczne. Podmioty Gospodarcze, Finanse
Temat:
Spółki - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan Zdrowia Ludności Polski w... R. : raport przygotowany na podstawie ankietowanego badania stanu zdrowia ludności, przeprowadzonego w ... r. = Health Population Status in Poland in ... : report prepared on the basis of Health Interview Survey carried out in... / Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1997-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Zdrowie - ochrona - Polska - czasopisma.
Zdrowie - ochrona - Polska - statystyki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zatrudnienie i Wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Dochodów Ludności
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1991-2019
Seria:
Informacje Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Płace - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Prasa ekonomiczna - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i Struktura Ludności oraz Ruch Naturalny w Przekroju Terytorialnym w ... R
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2011-2015
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Polska - ludność - 21 w. - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i Struktura Ludności oraz Ruch Naturalny w Przekroju Terytorialnym w ... R. Size and Structure of Population and Vital Statistics by Territorial Division in
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2011-2015
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Polska - ludność - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognoza Demograficzna na Lata... / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Statystyki Społecznej]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2004-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Polska. Główny Urząd Statystyczny.
Prognozy demograficzne - Polska - 21 w.
Prognozy demograficzne - Polska - 1990- - czasopisma.
Prognozy demograficzne - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - ludność - 21 w. - statystyki.
Polska - ludność - 1990- - czasopisma.
Polska - ludność - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miesięczna Informacja o Zmianach Cen w Gospodarce Narodowej / Główny Urząd Statystyczny. Departament Cen
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1991-1997
Seria:
Informacje Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Ceny - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany Cen w Gospodarce Narodowej w ... R. i ... Półroczu ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Cen
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1989-1997
Seria:
Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Ceny - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System rachunków narodowych (SRN). T. 1 / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1996
Seria:
Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, 0867-0854
Temat:
Rachunkowość narodowa - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systematyczny wykaz wyrobów SWW. T. 2, Wyroby przemysłu chemicznego, wyroby przemysłu mineralnego, wyroby przemysłu drzewnego i papierniczego / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Wydanie:
Wyd. 4 uzup. (wznowienie)
Rok wydania:
1993
Temat:
Statystyka - Polska.
Statystyka - tabele, wykresy.
Klasyfikacja towarów.
Przemysły chemiczne - Polska - 1990- - statystyki.
Obróbka drewna - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systematyczny wykaz wyrobów SWW. T. 3, Wyroby przemysłu lekkiego, wyroby przemysłu spożywczego, wyroby innych gałęzi przemysłu, produkty rolnictwa, produkty gospodarki leśnej i łowieckiej, przedmioty gdzie indziej nie sklasyfikowane / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Wydanie:
Wyd. 4 uzup. (wznowienie)
Rok wydania:
1993
Temat:
Statystyki przemysłowe.
Statystyka - Polska.
Statystyka - tabele, wykresy.
Klasyfikacja towarów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systematyczny wykaz wyrobów SWW. T. 4, Zasady metodyczne, metodyka organizacji KTM, skorowidz alfabetyczny wyrobów / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Wydanie:
Wyd. 4 uzup. (wznowienie)
Rok wydania:
1993
Temat:
Statystyka - Polska.
Klasyfikacja towarów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wynagrodzenia Zatrudnionych w Gospodarce Narodowej według Zawodów za ... / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : ZWS
Rok wydania:
1997-1999
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Płace - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochód narodowy i dochody ludności w 1988 r. : zasoby, nakłady, wyniki gospodarki narodowej / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1989
Seria:
Statystyka Polski / Główny Urząd Statystyczny. Studia i Prace ; 19
Temat:
Dochód narodowy - Polska - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty pracy w usługach społecznych i w pośrednictwie finansowym w 1995 r. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1996
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Siła robocza - koszt - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności : Polska : Narodowy Spis Powszechny / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1990
Seria:
Materiały i Opracowania Statystyczne NSP'88 / Główny Urząd Statystyczny, 0867-0846
Temat:
Statystyka demograficzna.
Polska - spis ludności.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarstwa domowe i rodziny : Narodowy Spis Powszechny : Polska / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1990
Seria:
Materiały i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny, 0867-0846
Materiały i Opracowania Statystyczne NSP'88
Temat:
Gospodarstwa domowe - Polska - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamieszkane budynki : Polska : Narodowy Spis Powszechny / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1990
Seria:
Materiały i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny, 0867-0846
Materiały i Opracowania Statystyczne NSP'88
Temat:
Domy mieszkalne - Polska - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności : Polska : spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995 / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1996
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne
Temat:
Mieszkanie - Polska - statystyki.
Struktura społeczna - Polska - statystyki.
Grupy społeczno-zawodowe - Polska - statystyki.
Polska - spis ludności (1995).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Statystyczny Pracy / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1995-
Seria:
Roczniki Branżowe / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Praca - Polska - 1990- - statystyki.
Praca - Polska - statystyki - czasopisma.
Praca - Polska - statystyki.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki mieszkaniowe : Polska : spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995 / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1996
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne
Temat:
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990- - statystyki.
Mieszkanie - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - ludność - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Statystyczny Szkolnictwa / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat
Rok wydania:
1994
Seria:
Roczniki Branżowe / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Szkoły - Polska - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarstwa domowe - ich warunki mieszkaniowe i obciążenia opłatami za mieszkanie : Polska : spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995 / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1996
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990- - statystyki.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990- - statystyki.
Czynsze - Polska - 1990- - statystyki.
Mieszkanie - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - spis ludności (1995).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych i niepełnych z dziećmi w latach 1986 i 1990 / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1990
Seria:
Materiały i Opracowania Statystyczne, 0867-0846 / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Rodzina - aspekt ekonomiczny - Polska - 1970-2000 - statystyki.
Rodzina - wielkość - aspekt ekonomiczny - Polska - 1970-2000 - statystyki.
Rodzina niepełna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1970-2000 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym ... Education in ... School Year / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations
Temat:
Edukacja - Polska - statystyki - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezrobocie Rejestrowane ... = Registred Unemployment ... / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2000-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Informacje Statystyczne = Statistical Information
Temat:
Polska. Główny Urząd Statystyczny - czasopisma.
Bezrobocie - Polska - statystyki - czasopisma.
Bezrobocie - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Statystyki Międzynarodowej... [Dokument elektroniczny] / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2007-
Temat:
Statystyki - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budownictwo - Wyniki Działalności w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Inwestycji, Budownictwa i Transportu
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1989-2017
Seria:
Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Budownictwo - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżety Gospodarstw Domowych w ... R. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1974-
Seria:
Statystyka Polski / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Gospodarstwa domowe - Polska - statystyki.
Koszt i poziom życia - Polska - statystyki.
Gospodarstwa domowe - Polska - czasopisma.
Koszt i poziom życia - Polska - czasopisma.
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Prasa ekonomiczna - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochody i Warunki Życia Ludności Polski : (raport z badania EU-SILC ... r.) / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
2008-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Koszt i poziom życia - Polska - 1990- - statystyki.
Dochody - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludność, zasoby mieszkaniowe, indywidualne gospodarstwa rolne : Polska / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1971
Seria:
Narodowy Spis Powszechny 8 XII 1970. Wyniki Wstępne
Temat:
Mieszkanie - Polska - 1945-1970 - statystyki.
Gospodarstwa rolne - Polska - 1945-1970 - statystyki.
Polska - ludność - 1945-1970 - statystyki.
Polska - spis ludności (1970).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zatrudnienie w Gospodarce Narodowej ... / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1969-1996
Seria:
Statystyka Polski - Materiały Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Temat:
Rynek pracy - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Delimitacja okręgów przemysłowych - zmiany terytorialne zaistniałe w latach 1978-1988 = Delimitation of industrial regions - territorial changes in 1978-1988
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1994
Seria:
Studia i Analizy Statystyczne
Temat:
Statystyka przemysłowa.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-1989 - zróżnicowanie regionalne - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trwanie Życia w ... R. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Glówny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1998-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Analizy Statystyczne = Statistical Analyses
Temat:
Demografia - Polska - 1990- - statystyki.
Demografia - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Monitoring Banków ... = Monitoring of Banks ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Finansów
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2008-
Seria:
Studia i Analizy Statystyczne
Temat:
Banki - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyniki Finansowe Banków za ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Finansów
Wydawca:
Warszawa : [Główny Urząd Statystyczny. Departament Finansów]
Rok wydania:
1995-1999
Seria:
Monitoring Banków / Główny Urząd Statystyczny. Departament Finansów
Temat:
Banki - Polska - finanse - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leśnictwo ... / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny - Departament Wydawnictw
Rok wydania:
1970-2017
Seria:
Statystyka Polski. Materiały Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Statystyka Polski / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Temat:
Leśnictwo - Polska - statystyki.
Lasy - Polska - statystyki.
Leśnictwo - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Prasa rolnicza.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja badań statystycznych : wytyczne opracowania programów badań, organizacji i technologii prac sprawozdawczo-statystycznych oraz kontroli prawidłowości, terminowości i legalności sprawozdawczości statystycznej : komentarze / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Metodyczne / Główny Urząd Statystyczny. Zasady Projektowania i Organizacji Badań Statystycznych
Temat:
Statystyka - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda obliczania wskaźników jednostkowego zużycia paliw i energii w przemyśle chemicznym / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Metodyczne / Główny Urząd Statystyczny. Zasady Metodyczne Sprawozdawczości Statystycznej
Temat:
Przemysły chemiczne - konsumpcja energii.
Przemysły chemiczne - aparatura i sprzęt - paliwa - konsumpcja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skrócona klasyfikacja usług (SKU) : dla potrzeb planowania i sprawozdawczości w zakresie usług / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1985
Seria:
Zeszyty Metodyczne / Główny Urząd Statystyczny. Klasyfikacje, Nomenklatury i Wskaźniki
Temat:
Usługi - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z usług / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1985
Seria:
Zeszyty Metodyczne / Główny Urząd Statystyczny. Zasady Metodyczne Sprawozdawczości Statystycznej
Temat:
Usługi - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda obliczania wskaźników jednostkowego zużycia paliw i energii w przemyśle metalurgicznym / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Metodyczne / Główny Urząd Statystyczny. Zasady Metodyczne Sprawozdawczości Statystycznej
Temat:
Przemysły metalurgiczne - konsumpcja energii.
Przemysły metalurgiczne - aparatura i sprzęt - paliwa - konsumpcja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda obliczania wskaźników jednostkowego zużycia paliw i energii w przemyśle paliwowo-energetycznym. Cz. 2, Przemysł energetyczny / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
dr. 1986
Seria:
Zeszyty Metodyczne / Główny Urząd Statystyczny. Zasady Metodyczne Sprawozdawczości Statystycznej
Temat:
Energetyka - metody statystyczne.
Energetyka - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Definicje podstawowych pojęć z zakresu turystyki / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Wydanie:
Stan prawny w dniu 30 IX 1978 r
Rok wydania:
1979
Seria:
Definicje Pojęć Ekonomicznych Stosowanych w Planowaniu i Statystyce ; zbiór 12
Temat:
Turystyka - terminologia.
Turystyka - Polska - 1970-2000.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz