Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ... : informacja o działalności Sejmu ... / Kancelaria Sejmu, [Sekretariat Posiedzeń Sejmu, Biuro Legislacyjne, Biuro Komisji Sejmowych, Biuro Listów i Skarg, Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Temat:
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - wydawnictwa informacyjne.
Gatunek / Forma:
Wydawnictwa informacyjne polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej : ujednolicony tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. / [Kancelaria Sejmu Biuro Legislacyjne]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Według stanu prawnego na dzień 21 stycznia 2009 r
Rok wydania:
2009
Temat:
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - regulaminy i procedura.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej : ujednolicony tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. / [Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Wg stanu prawnego na dzień 17 października 1997 r
Rok wydania:
1997
Temat:
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - regulaminy i procedura.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej : (obowiązująca w czasie wyborów 19 września 1993 r.)
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Prawnicze i Ekonomiczne "Temida"
Rok wydania:
1993
Temat:
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - wybory (1993).
Polska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - wybory (1993).
Prawo wyborcze - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo o ustroju sądów powszechnych : ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. / [Kancelaria Sejmu]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Wg stanu prawnego na dzień 31 sierpnia 1992 r
Rok wydania:
1992
Seria:
MiniLex
Temat:
Sądy - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo o adwokaturze : ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 maja 1982 r. / [Kancelaria Sejmu]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Według stanu prawnego na dzień 31 maja 1992 r
Rok wydania:
1992
Seria:
MiniLex
Temat:
Adwokatura - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Radcy prawni : ujednolicony tekst ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. / [Kancelaria Sejmu]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 1992 r
Rok wydania:
1992
Seria:
MiniLex
Temat:
Radcy prawni - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krajowa Rada Sądownictwa : ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. / [Kancelaria Sejmu]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Wg stanu prawnego na dzień 1 listopada 1993 r
Rok wydania:
1993
Seria:
MiniLex
Temat:
Polska. Krajowa Rada Sądownictwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 1997 r., Nr 78, poz. 483, sprostowanie: Dz. U. 2001 Nr 28, poz. 319 / Kancelaria Sejmu]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2005
Temat:
Polska - konstytucja (1997).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta / [Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2010
Temat:
Wybory lokalne - Polska - 1990-.
Prawo wyborcze - Polska - 1990- - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, (Dziennik Ustaw nr 57, poz. 507) / [Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Sejmowe
Rok wydania:
2003
Temat:
Referendum - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw : Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta / [Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2006
Temat:
Prawo wyborcze - Polska - legislacja.
Wybory lokalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dziennik Ustaw z 23 listopada 1992 r., nr 84, poz. 426) oraz utrzymane w mocy przepisy konstytucyjne / [Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
1992
Temat:
Polska - konstytucja (1992).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej : ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. / [Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Sejmowe
Rok wydania:
2001
Temat:
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - wybory.
Polska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - wybory.
Prawo wyborcze - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora : tekst jednolity ustawy z dnia 9 maja 1996 r. : (załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r.) / [Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Sejmowe
Rok wydania:
2004
Temat:
Parlamentarzyści - status prawny - Polska - 1990-.
Mandat parlamentarny - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo pomocy w systemie ochrony praw człowieka / Michał Kowalski ; [Kancelaria Sejmu]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Polski stan prawny na: 1 stycznia 2012
Rok wydania:
2013
Temat:
Pomoc społeczna - prawo - Polska - 1990-.
Prawa człowieka - Europa - orzecznictwo.
Prawa człowieka (prawo europejskie) - orzecznictwo.
Pomoc prawna dla ubogich.
Pomoc społeczna - Europa - 1990-.
Pomoc prawna dla ubogich - Europa - 1990-.
Pomoc prawna dla ubogich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O stanie wojennym w Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej : sprawozdanie Komisji i wniosek mniejszości wraz z ekspertyzami i opiniami historyków / [red. Klemens Górski]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
1997
Temat:
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny - archiwa.
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Polska - 1981-1983 (Stan wojenny) - źródła.
Polska - 1981-1983 (Stan wojenny).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Romowie / pod redakcją Beaty Machul-Telus ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2019
Seria:
Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce
Temat:
Cyganie - Polska - tożsamość etniczna.
Cyganie - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Cyganie - Polska - historia.
Cyganie - towarzystwa - Polska.
Cyganie - edukacja - Polska - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niepełnosprawni i polityka przeciwdziałania ich wykluczeniu / pod redakcją Grzegorza Ciury
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Studia BAS, 2080-2404 ; 2015, nr 2 (42)
Temat:
Wykluczenie społeczne - zapobieganie.
Osoby z niepełnosprawnością - integracja.
Osoby z niepełnosprawnością - edukacja - prawo - Polska - 1990-.
Wykluczenie społeczne - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obywatelstwo Unii Europejskiej / Kancelaria Sejmu. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty OIDE, 1730-8054 ; 9
Temat:
Obywatelstwo (prawo europejskie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Parlament Europejski : wybrane zagadnienia / Kancelaria Sejmu. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Sejmowe
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty OIDE, 1730-8054 ; 4
Temat:
Parlament Europejski.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo międzynarodowe : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca ; Biblioteka Sejmowa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu
Rok wydania:
2001
Seria:
STEBIS System Tezaurusów Biblioteki Sejmowej
Tezaurus Prawa STEBIS
Temat:
Prawo międzynarodowe - terminologia.
Prawo międzynarodowe - słowniki wielojęzyczne.
Tezaurusy wielojęzyczne - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej w latach 1989-2007 / Beata Machul-Telus ; Kancelaria Sejmu
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2019
Temat:
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Mniejszości - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - stosunki międzyetniczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zgromadzenie Krajowe : Parlament Republiki Węgierskiej / Halina Donath ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Sejmowe
Rok wydania:
1993
Seria:
Parlamenty
Temat:
Węgry. Országgyűlés.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Grzegorza Gołębiowskiego
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia BAS, 2080-2404 ; nr 1(37)2014
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - podatki - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mandat wolny a zobowiązania cywilnoprawne / redaktor tomu Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
2007
Seria:
Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Temat:
Parlamentarzyści - status prawny - Polska - 1990-.
Zobowiązania (prawo) - Polska - 1990-.
Mandat parlamentarny - Polska - 1990-.
Polityka - Polska - 1990-.
Weksle własne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polacy za granicą, obcokrajowcy w Polsce / pod redakcją Łukasza Żołądka
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
2019
Seria:
Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2080-2404 ; nr 2019, 4 (60)
Temat:
Cudzoziemcy - Polska.
Polacy - za granicą.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Folketing - parlament Królestwa Danii / Marian Grzybowski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
1993
Seria:
Parlamenty
Temat:
Dania. Folketinget.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego i statut Rady Europy / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych ; [red. Regina Wąsowicz]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
1995
Seria:
Biuletyn Informacyjny / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, 1230-3194 ; z. 2 (25)/1995
Temat:
Rada Europy. Zgromadzenie Parlamentarne - regulaminy i procedura.
Rada Europy - statuty.
Współpraca międzyparlamentarna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa Środkowoeuropejska 1992-1995 / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych ; [red. Regina Wąsowicz]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
1996
Seria:
Biuletyn Informacyjny / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, 1230-3194 ; z. 3 (30)/1996
Temat:
Inicjatywa Środkowoeuropejska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zgromadzenie Parlamentarne OBWE i udział Polski w jego pracach : (1992-1997) / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych ; [red. Regina Wąsowicz]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
1997
Seria:
Biuletyn Informacyjny / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, 1230-3194 ; z. 2 (32)/1997
Temat:
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - 1990- - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i udział Polski w jego pracach / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych ; [red. Regina Wąsowicz]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
1994
Seria:
Biuletyn Informacyjny / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, 1230-3194 ; z. 1 (22)/1994
Temat:
Rada Europy. Zgromadzenie Parlamentarne - i Polska - 1990-.
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - i Unia Europejska.
Polska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - i Unia Europejska.
Współpraca międzyparlamentarna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych ; [oprac. Wierzbicka Małgorzata]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
1992
Seria:
Biuletyn Informacyjny / Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, 1230-3194 ; z. 4 (14)/1992
Temat:
Stany Zjednoczone. Congress.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Łączyła nas chęć rozwoju Polski : wspomnienia senatorów pierwszej kadencji / [oprac. i wybór Monika Maciejewska]
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Senatu : Kancelaria Sejmu
Rok wydania:
2014
Temat:
Polska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - biografie.
Polska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) - relacje osobiste.
Parlamentarzyści - Polska - 1990- - biografie.
Parlamentarzyści - Polska - rozmowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa ustawodawcza obywateli : ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. z komentarzem / komentarz Piotr Uziębło ; tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2008
Seria:
MacroLex
Temat:
Inicjatywa legislacyjna - Polska - 1990-.
Prawo konstytucyjne - interpretacja - Polska.
Prawo konstytucyjne - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zgromadzenie Federalne - parlament Konfederacji Szwajcarskiej / Paweł Sarnecki ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
1995
Seria:
Parlamenty
Temat:
Szwajcaria. Bundesversammlung.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konferencja: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 lat po wejściu w życie, 21 października 2009 r. / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych ; red. Piotr Zieliński]
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu
Rok wydania:
cop. 2009
Temat:
Polska - konstytucja (1997) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
25-lecie podatku od towarów i usług - doświadczenia i przyszłość : konferencja, 26 września 2017 r. / redakcja merytoryczna Jakub Krowiranda ; Biuro Komisji Sejmowych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2018
Temat:
Podatek od wartości dodanej - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo podatkowe - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo podatkowe - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System ochrony własności przemysłowej w Polsce a możliwości rozwoju gospodarczego : konferencja, Warszawa, 6 maja 2014 r. / pod red. Ewy A. Gast
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu : Biuro Analiz Sejmowych
Rok wydania:
2014
Temat:
Własność przemysłowa - ochrona - Polska - 1990- - konferencje.
Własność przemysłowa - ochrona - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Prawo patentowe - interpretacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Karpat Karpacz 6-8 września 2022, 34. konferencja : przyszłość Europy, ekologia, cyfryzacja, infrastruktura, bezpieczeństwo, turystyka, rozwój / opracowanie redakcyjne Karolina Zuber ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2023
Temat:
Inicjatywa "Europa Karpat" - konferencje.
Euroregion Karpacki - konferencje.
Współpraca transgraniczna - konferencje.
Inwazja Rosji na Ukrainę (2022) - konferencje.
Regiony przygraniczne - Europa Środkowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europe of the Carpathians Karpacz 6-8 September 2022, 34. Europe of the Carpathians Conference : the future of Europe, ecology, digitisation, infrastructure, security, tourism, development / editorial design: Karolina Zuber ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2023
Temat:
Inicjatywa "Europa Karpat" - konferencje.
Euroregion Karpacki - konferencje.
Współpraca transgraniczna - konferencje.
Regiony przygraniczne - Europa Środkowa - konferencje.
Inwazja Rosji na Ukrainę (2022) - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz