Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Postępowanie karne - badania porównawcze." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-40 z 40
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego / Maria Rogacka-Rzewnicka
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Monografie, ISSN 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnich / Cezary Kulesza
Wydawca:
Białystok : Temida 2
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym / redaktorzy: Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki ; autorzy: Jordi García Albero [i 52 pozostałych] ; [tł. Artur Smarzyk]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym / Paweł Wiliński
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze
Wydanie:
Stan prawny na 31 stycznia 2006 r
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie Zakamycza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań w procesie karnym / Zbigniew Gostyński
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe tendencje w prawie karnym procesowym : Niemcy, Polska, Ukraina / redakcja: Friedrich-Christian Schroeder, Tina de Vries
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum IX. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung, Teheran 1974 / hrsg. von Hans-Heinrich Jescheck
Wydawca:
Berlin ; New York : Walter de Gruyter
Rok wydania:
1974
Seria:
Beiheft zur Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la normalisation de l'exception : étude de droit comparé (Belgique, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France) / sous la direction de Maria Luisa Cesoni
Wydawca:
Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i wyrok cywilny / Kazimierz Piasecki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1970
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środki zaskarżenia w procesie karnym : księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody / pod red. Andrzeja Gaberle, Stanisława Waltosia ; aut.: A. Gaberle [et al.]
Wydawca:
Kraków : Zakamycze
Wydanie:
Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2000 r
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prawa karnego procesowego. T. 2, Proces karny - rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym / red. nauk. Piotr Kruszyński ; aut. Hanna Gajewska-Kraczkowska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Rok wydania:
cop. 2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stosowanie środków przymusu w procesie karnym : problem karnoprocesowych ograniczeń praw obywatelskich / pod red. Knuta Amelunga i Kazimierza Marszała
Wydawca:
Katowice : UŚ
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1105
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym / red. Damian Gil ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Wydanie:
Stan prawny na 1 lipca 2013
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeksy karne wykonawcze 1969-1997 / oprac. Ryszard Skarbek ; wprow. Stefan Lelental
Wydawca:
Sopot : Lex
Rok wydania:
cop. 1998
Seria:
Zestawienia Porównawcze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeksy postępowania karnego : 1969-1997 / oprac. Wojciech Cieślak ; słowo wstępne Marian Cieślak
Wydawca:
Sopot : Lex
Rok wydania:
1998
Seria:
Zestawienia Porównawcze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks postępowania karnego : zestawienie nowelizacji / przygotowanie i wprowadzenie Michał Gabriel-Węglowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2015 r
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prawa karnego procesowego. T. 8, Dowody. Cz. 1 / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; autorzy: Łukasz Błaszczak, Dagmara Gruszecka, Barbara Janusz-Pohl, Jerzy Kasprzak, Marta Kłopocka-Jasińska, Józef Koredczuk, Karolina Kremens, Hanna Kuczyńska, Cezary Kulesza, Dobromiła Nowicka, Szymon Pawelec, Marian J. Ptak, Maria Rogacka-Rzewnicka, Jarosław Rominkiewicz, Andrzej Sakowicz, Jerzy Skorupka, Denis Solodov, Damian Wąsik
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasada równości stron w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze
Rok wydania:
2003
Seria:
Monografie Zakamycza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research / collective monograph edited by Cezary Kulesza
Wydawca:
Białystok : Temida2
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola świadka w prawie karnym / Tadeusz Stępień
Wydawca:
Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej / red. nauk. Marian Filar, Jarosław Utrat-Milecki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Rok wydania:
2014
Seria:
Kultury Penalne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Norma postępowania karnego : sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego / Jerzy Skorupka, Kazimierz J. Leżak redakcja ; autorzy: Marek Bielski, Piotr Kardas, Piotr Karlik, Martyna Kusak, Kazimierz J. Leżak, Jerzy Skorupka, Szymon Tarapata, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska, Jerzy Zajadło, Małgorzata Żbikowska
Wydawca:
Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trybunał Konstytucyjny a proces karny / Barbara Nita
Wydawca:
Kraków : Zakamycze
Rok wydania:
1999
Seria:
Monografie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrońca w postępowaniu przygotowawczym / Tomasz Grzegorczyk
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1988
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dobrowolne poddanie się karze w kodeksie postępowania karnego / Monika Zbrojewska
Wydawca:
Białystok : Temida 2
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagubiona szybkość procesu karnego : światło w tunelu / pod red. Stanisława Waltosia i Janiny Czapskiej
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das amerikanische Strafverfahren : eine Einführung / Niklaus Schmid
Wydawca:
Heidelberg : C.F Müller Juristischer Verlag
Rok wydania:
1986
Seria:
MTM Motive, Texte, Materialien ; Bd. 35
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej / redakcja Damian Gil ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Wydanie:
Stan prawny na 15 lutego 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości ; 6
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych / Katarzyna Dudka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice systems in the context of the fair trial guarantees / (collective work ed. by Cezary Kulesza) ; [aut.] Katarzyna T. Boratyńska [et al.]
Wydawca:
Białystok : Publishing House "Temida 2"
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Różnice między dochodzeniem a śledztwem w polskim procesie karnym / Danuta Tarnowska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (808) 734
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym : rozważania na tle prawnoporównawczym z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej oraz powinności wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Barbara Nita
Wydawca:
Sopot : Arche
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym / Joanna Długosz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zakazy dowodowe w procesie karnym / Zbigniew Kwiatkowski
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; 2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział sędziów niezawodowych w rozstrzyganiu spraw karnych : perspektywa prawnoporównawcza / Katarzyna Girdwoyń
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck
Rok wydania:
2021
Seria:
Monografie Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u progu nowych wyzwań / redakcja naukowa Sławomir Steinborn
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 listopada 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świadek anonimowy w procesie karnym / Piotr Hofmański
Wydawca:
Kraków : Zakamycze
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 września 1998 r
Rok wydania:
1998
Seria:
Monografie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym / Monika Zbrojewska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ekonomik - Jacek Musiałkiewicz
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym / Ewa Kowalewska-Borys
Wydawca:
Kraków : Zakamycze
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie Zakamycza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania osobopoznawcze i ich wykorzystanie w postępowaniu z nieletnimi / Irena Rudnik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1977
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
    Wyświetlanie 1-40 z 40

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz