Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Postawy konsumentów." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumpcja w czasach pandemii : jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów? / Paweł Chlipała, Agnieszka Żbikowska
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2022
Temat:
Pandemia COVID-19 (2020- ) - aspekt ekonomiczny.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ.
Postawy konsumentów - 1990-.
Postawy konsumentów - badania.
Kryzys gospodarczy (2020) - wpływ.
Postawy konsumentów - badania - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce : niepewność i zaufanie a zachowania nabywców / red. nauk. Lechosław Garbarski, Jolanta Tkaczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
cop. 2009
Temat:
Marketing - Polska - 1990-.
Postawy konsumentów - badania.
Marketing - Polska - podręczniki akademickie.
Postawy konsumentów - badania - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. 1 / [red.] Zofia Kędzior [et al.] ; Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : CBiEAE
Rok wydania:
1998
Temat:
Postawy konsumentów - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. 2 / [red.] Zofia Kędzior [et al.] ; Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : CBiEAE
Rok wydania:
1998
Temat:
Postawy konsumentów - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / Anna Dąbrowska, Felicjan Bylok, Mirosława Janoś-Kresło, Dariusz Kiełczewski, Irena Ozimek
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
cop. 2015
Temat:
Postawy konsumentów - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych : (poziom etnocentryzmu i wpływ efektu kraju pochodzenia) / Kornelia Karcz, Zofia Kędzior
Wydawca:
Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Postawy konsumentów - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania zachowań uczestników rynku w procesach dostosowania produkcji do popytu : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w Polsce) / Stanisław Ślusarczyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1989
Seria:
Rozprawy Wydziału Ekonomicznego. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7605 ; 18
Temat:
Postawy konsumentów - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej : eksploracja struktur ukrytych / Lilianna Nowak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Temat:
Postawy konsumentów.
Studenci - Polska - postawy - 1990-.
Postawy konsumentów - badania - Polska - 1990-.
Młodzi konsumenci - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? : V Międzynarodowa Konferencja Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej, Katowice 1999 = Le consommateur et l'entreprise dans l'espace européen - ethnocentrisme ou globalisation? [T. 2] / [red. Kornelia Karcz et al. ; tł. referatów i streszcz. na j. fr. Katarzyna Fedorowicz et al.] ; Centrum Badań i Ekspertyz. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : CBE AE
Rok wydania:
1999
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Postawy konsumentów - konferencje.
Przedsiębiorstwa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument na rynku prasowym / Ryszard Żabiński ; Edukacja - Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Temat:
Konsumenci - Polska - postawy - 1990-.
Postawy konsumentów - badania.
Prasa - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków / Małgorzata Bartosik-Purgat ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Temat:
Postawy konsumentów - badania - Polska - 1990-.
Postawy konsumentów - badania - Europa - 1990-.
Preferencje konsumenta - Polska - 1990-.
Preferencje konsumenta - Europa - 1990-.
Konsumpcja (ekonomia) - aspekt antropologiczny - Europa - 1990-.
Młodzi konsumenci - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument na rynku usług / redakcja naukowa Grażyna Rosa ; autorzy Anna Bera, Urszula Chrąchol-Barczyk, Magdalena Małachowska, Łukasz Marzantowicz, Beata Meyer, Izabela Ostrowska, Józef Perenc, Kamila Peszko, Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Tomasz Sondej, Anna Szwajlik, Beata Świecka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2015
Seria:
Seria: Zarządzanie, Marketing
Temat:
Usługi - aspekt ekonomiczny.
Postawy konsumentów - badania.
Konsumenci - skutki innowacji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu / [red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 1509-0507 ; nr 36
Temat:
Postawy konsumentów - badania - Polska - 1990-.
Komunikacja marketingowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność / pod red. Iwony D. Czechowskiej, Radosława Pastusiaka
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 284
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Postawy konsumentów - 1990-.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumenci wobec public relations - komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych / Jolanta Zrałek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Public relations - podręczniki akademickie.
Postawy konsumentów - badania - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany zachowań konsumentów : przyczyny, kierunki, zakres / pod redakcją naukową Agnieszki Smalec i Grażyny Rosy ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1250) 1176
Temat:
Konsumenci - badania - 1990-.
Postawy konsumentów - 1990-.
Społeczeństwo konsumpcyjne - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumentenverhalten im Umbruch : die Entdeckung des "unvernunftigen Verbrauchers" im modernen Marketing / Klaus Berg
Wydawca:
Berlin : Erich Schmidt Verl
Rok wydania:
1995
Temat:
Postawy konsumentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Consumer behaviour : applications in marketing / Robert East, Jaywant Singh, Malcolm Wright & Marc Vanhuele
Wydawca:
London [etc.] : SAGE Publications
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
2017
Temat:
Postawy konsumentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / redakcja naukowa Małgorzata Bartosik-Purgat ; autorzy: Marcin Awdziej [i 17 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
cop. 2017
Seria:
Marketing / Wydawnictwo Naukowe PWN
Temat:
Postawy konsumentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Consumer behavior and marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C. Olson
Wydawca:
Boston [i in.] : Irwin/McGraw-Hill
Wydanie:
6th ed
Rok wydania:
cop. 2002
Temat:
Postawy konsumentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Consumer behavior : marketing strategy perspectives / J. Paul Peter, Jerry C. Olson
Wydawca:
Homewood : Irwin
Rok wydania:
1987
Seria:
The Irwin Series in Marketing
Temat:
Postawy konsumentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instructor's manual to accompany Cosumer behavior : marketing strategy perspectives / J. Paul Peter, Jerry C. Olson
Wydawca:
Homewood : Richard D. Irwin
Rok wydania:
1987
Temat:
Postawy konsumentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Consumer behaviour and distributions systems : comparative marketing studies / [red. z. Jerzy Dietl]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1988
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis.Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 85
Temat:
Postawy konsumentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania konsumenckie / pod red. Wandy Patrzałek
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Arboretum" : Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Postawy konsumentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? : Vème Conférence Internationale du Réseau PGV = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [réd. Kornelia Karcz et al. ; traduction Katarzyna Fedorowicz et al.] ; Centre des Recherches et des Expertises de l'Université d'Économie Karol Adamiecki de Katowice
Wydawca:
Katowice : CRE UÉKA
Rok wydania:
1999
Temat:
Postawy konsumentów - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania podmiotów rynku i konsumpcji usług turystycznych : wybrane zagadnienia / Teresa Żabińska
Wydawca:
Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
Rok wydania:
1992
Seria:
Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 72
Temat:
Turystyka - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Postawy konsumentów - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro / red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 54
Temat:
Marketing - 1990-.
Postawy konsumentów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel ; aut. Aleksandra Burgiel [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
2004
Temat:
Konsumenci - Polska - postawy - 1990-.
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1990-.
Konsumpcja (ekonomia) - Polska - 1990-.
Postawy konsumentów - badania - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz