Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyniki Finansowe Banków za ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Finansów
Wydawca:
Warszawa : [Główny Urząd Statystyczny. Departament Finansów]
Rok wydania:
1995-1999
Seria:
Monitoring Banków / Główny Urząd Statystyczny. Departament Finansów
Temat:
Banki - Polska - finanse - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżety Gospodarstw Domowych w ... R. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1974-
Seria:
Statystyka Polski / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Gospodarstwa domowe - Polska - statystyki.
Koszt i poziom życia - Polska - statystyki.
Gospodarstwa domowe - Polska - czasopisma.
Koszt i poziom życia - Polska - czasopisma.
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Prasa ekonomiczna - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawy Ubezpieczeniowe / Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Wydawca:
Warszawa : Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Rok wydania:
cop. 2006-2018
Temat:
Ubezpieczenie - prawo - Polska - 1990- - czasopisma.
Ombudsman - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Scientific Journal : academic quarterly publication = Zeszyty Naukowe / Bielsko-Biała School of Finance and Law ; editor in chief Jacek Binda
Wydawca:
Bielsko-Biała : Bielsko-Biała School of Finance and Law University Press
Rok wydania:
2016-
Temat:
Rachunkowość - czasopisma.
Finanse - czasopisma.
Przedsiębiorstwa - finanse - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koniunktura w Przemyśle : Polska / Instytut Rozwoju Gospodarczego. Szkoła Główna Handlowa ; Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk
Wydawca:
Warszawa : IRG SGH
Rok wydania:
1992-2015
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Temat:
Przemysł - Polska - 1990- - czasopisma.
Przemysł - Polska - statystyki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trwanie Życia w ... R. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Glówny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1998-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Analizy Statystyczne = Statistical Analyses
Temat:
Demografia - Polska - 1990- - statystyki.
Demografia - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse / redakcja naukowa Tadeusz Czernik, Włodzimierz Szkutnik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015-2020
Seria:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2083-8611
Temat:
Finanse - 1990- - czasopisma.
Finanse - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European Spatial Research and Policy : [interdisciplinary studies on environment, society and economy] / University of Łódź [et al.]
Wydawca:
Łódź : Łódź University Press
Rok wydania:
1994-
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt ekonomiczny - czasopisma.
Stosunki międzynarodowe - 1989- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ; Andrzej Herman, red. nacz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
2006-
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - czasopisma.
Przedsiębiorstwa - zyski - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji : analiza popytu i podaży pracy w Województwie Podlaskim w ujęciu lokalnym i regionalnym / [zespół autorski: Joanna Konieczna-Sałamatin et al.]
Wydawca:
Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy
Rok wydania:
2009-
Temat:
Rynek pracy - Polska - Podlaskie, Województwo (1999- ) - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Menedżer Produkcji : MP : magazyn kierowników produkcji, mistrzów i brygadzistów : motywowanie, dyscyplinowanie, nadzór / redaktor naczelna Małgorzata Mrówczyńska
Wydawca:
Poznań : Forum Media Polska Sp. z o.o
Rok wydania:
2018-
Temat:
Personel - kierowanie - czasopisma.
Motywacja personelu - czasopisma.
Grupy robocze - zarządzanie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2007-2021
Temat:
Administracja publiczna - zarządzanie - czasopisma.
Administracja publiczna - zarządzanie - rozprawy akademickie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał Ludzki w Polsce w ... R. = Human Capital in Poland in ... / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku, [Ośrodek Edukacji i Kapitału Ludzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku]
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
2013-
Seria:
Studia i Analizy Statystyczne
Temat:
Zasoby ludzkie - Polska - 1990- - tabele, wykresy.
Zasoby ludzkie - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International Journal of Contemporary Management / editor in chief Barbara Kożuch
Wydawca:
Kraków : Faculty of Management and Social Communication. Jagiellonian University
Rok wydania:
2013-2018
Temat:
Zarządzanie - innowacje - czasopisma.
Jakość totalna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - Kraków - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczny Bank : czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków / Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Wydawca:
Warszawa : Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Rok wydania:
1997-2017
Temat:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny - czasopisma.
Banki - Polska - 1990- - czasopisma.
Finanse - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Regionum / Uniwersytet Szczeciński, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Badań Regionalnych "Europa Regionum"
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1996-
Temat:
Regiony przygraniczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Ekonomia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - Szczecin - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania Koniunktury. Koniunktura Konsumencka : tendencje zmian ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Warunków Życia
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
2001-
Temat:
Koniunktura gospodarcza - badania - statystyki.
Konsumenci - badania - metody statystyczne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Wydawnictwa urzędowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Emerytury i Renty w ... R. = Retirement Pay and Pensions in ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2010-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Emerytura - Polska - 1990- - statystyki - czasopisma.
Renty - Polska - 1990- - statystyki - czasopisma.
Emerytury - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski ... / pod red. Tomasza Kalinowskiego
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Rok wydania:
2005-
Temat:
Inwestycje - Polska - województwa - 1990- - czasopisma.
Inwestycje - Polska - statystyki - czasopisma.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - województwa - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czas Pracy Robotników Grupy Wytwórczej w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Dochodów Ludności
Wydawca:
Warszawa : [GUS]
Rok wydania:
1991-1994
Seria:
Informacje Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Dochodów Ludności
Temat:
Godziny pracy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - statystyki.
Zagospodarowanie czasu pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki Pracy w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Dochodów Ludności
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1989-
Seria:
Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Praca - czasopisma.
Warunki pracy - czasopisma.
Zatrudnienie - Polska - 1990- - statystyki - czasopisma.
Warunki pracy - Polska - 1990- - statystyki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zatrudnienie i Wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej / Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Dochodów Ludności
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1991-2019
Seria:
Informacje Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Płace - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Prasa ekonomiczna - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek Usług Logistycznych w Polsce ... : raport z badania / Data Group S.A. ; oprac. Piotr Szreter
Wydawca:
Warszawa : Data Group S.A
Temat:
Logistyka (organizacja) - czasopisma.
Logistyka (organizacja) - Polska - czasopisma.
Usługi - aspekt ekonomiczny - Polska - czasopisma.
Przewoźnicy - finanse - Polska - statystyki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
2005-cop. 2016
Temat:
Ekonomia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze.
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspólnoty Europejskie : biuletyn informacyjny / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Centrum Badań Wspólnot Europejskich
Wydawca:
Warszawa : CBWE IKiCHZ
Rok wydania:
1991-2011
Temat:
Unia Europejska - Polska - czasopisma.
Wspólnoty Europejskie - czasopisma.
Kraje Unii Europejskiej - handel zagraniczny - Polska - czasopisma.
Polska - handel zagraniczny - Kraje Unii Europejskiej - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie z Działalności Komisji Nadzoru Finansowego w ... Roku
Wydawca:
Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego
Rok wydania:
2008-2017
Temat:
Polska. Komisja Nadzoru Finansowego - czasopisma.
Kontrola finansowa - Polska - 1990- - czasopisma.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Polska - 1990- - czasopisma.
Rynek kapitałowy - kontrola państwa - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka w ... R. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1995-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Analizy Statystyczne = Statistical Analyses
Temat:
Turystyka - Polska - statystyki.
Turystyka - statystyki.
Zakwaterowanie turystyczne - Polska - statystyki.
Turystyka - Polska - 1990- - statystyki - czasopisma.
Zakwaterowanie turystyczne - Polska - 1990- - statystyki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Journal of Public Governance / redaktor naczelny Stanisław Mazur
Wydawca:
Kraków : Małopolska School of Public Administration. Cracow University of Economics
Rok wydania:
2022-
Temat:
Administracja publiczna - zarządzanie - czasopisma.
Administracja publiczna - zarządzanie - rozprawy akademickie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz