Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-70 z 70
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej : czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydawane w formie kwartalnika / redaktor naczelny Iwona Chrzanowska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2013-
Temat:
Pedagogika specjalna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoła Specjalna : kwartalnik poświęcony sprawom wychowania i nauczania anormalnych, organ Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych / Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej ; red. Maria Grzegorzewska
Wydawca:
Warszawa : Michał Wawrzynowski
Rok wydania:
1924-1939
1946-1948
1957-
Temat:
Pedagogika specjalna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura / pod redakcją Agnieszki Ogonowskiej, Zbigniewa Bauera, Bogusława Skowronka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2010-
Seria:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 1689-9903
Temat:
Cywilizacja - 21 w. - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The New Educational Review / Pedagogical Faculty. University of Ostrava, Faculty of Education. Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Education and Psychology University of Silesia ; editor in chief: Stanisław Juszczyk
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2003-
Temat:
Psychologia wychowawcza - czasopisma.
Socjologia edukacji - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Resocjalizacja Polska / Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie ; redaktor naczelny Lesław Pytka
Wydawca:
Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Rok wydania:
2010-
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna - czasopisma.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [Andrzej Stypuła, red. nacz.]
Wydawca:
Kraków : Fundacja Źródło : przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz Duszpasterstwa Nauczycieli "Ostoja"
Rok wydania:
1993-
Temat:
Nauczyciele - Polska - 1990- - czasopisma.
Wychowawcy - Polska - 1990- - czasopisma.
Wychowawcy - praca - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewalidacja : czasopismo dla nauczycieli i terapeutów : zeszyty problemowe Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN
Rok wydania:
1997-2012
Temat:
Dzieci z niepełnosprawnością - rehabilitacja - Polska - czasopisma.
Osoby z niepełnosprawnością - rehabilitacja - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katecheza - Rodzina, Parafia i Szkoła = Catechesis - Family, Parish and School / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Wydawca:
Poznań : UAM. WT
Rok wydania:
2003-
Temat:
Edukacja religijna - Kościół katolicki - czasopisma.
Katecheza rodzinna - czasopisma.
Katecheza - czasopisma.
Katechetyka - Kościół katolicki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Horyzonty Wychowania / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie. Wydział Pedagogiczny ; redaktor naczelny Wit Pasierbek
Wydawca:
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"
Rok wydania:
2002-2021
Temat:
Edukacja chrześcijańska - czasopisma.
Antropologia filozoficzna - czasopisma.
Wychowanie moralne - filozofia - czasopisma.
Wychowanie moralne - aspekt religijny - Kościół katolicki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce / Związek Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Kraków : ZNP
Rok wydania:
1947-
Temat:
Edukacja - czasopisma.
Edukacja - Polska - historia - czasopisma.
Pedagogika - Polska - historia - czasopisma.
Nauczyciele - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paedagogia Christiana / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Pedagogiki. Zakład Edukacji Chrześcijańskiej
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Rok wydania:
1997-
Temat:
Pedagogika - aspekt religijny - Kościół katolicki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cieszyński Almanach Pedagogiczny / pod red. nauk. Urszuli Szuścik ; [Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii w Cieszynie]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2012-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Nauki o wychowaniu - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Nauczanie - czasopisma.
Pedagogika - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paideia : międzynarodowy rocznik pedagogiczny / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1972-
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Nauczanie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1970-2000.
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli / Akademia im. J. Długosza w Częstochowie - Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" : Akademia im. Jana Długosza
Rok wydania:
2006-2021
Temat:
Nauczanie przedszkolne - czasopisma.
Nauczanie początkowe - studia i nauczanie - Polska - czasopisma.
Nauczanie przedszkolne - studia i nauczanie - Polska - czasopisma.
Nauczanie przedszkolne - metody aktywne - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Forum Pedagogiczne / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2011-
Temat:
Pedagogika.
Pedagogika - czasopisma.
Pedagogika - aspekt religijny - Kościół katolicki - czasopisma.
Nauki o wychowaniu - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z Problematyki Kształcenia Językowego w Szkole / Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Języka Polskiego ; pod redakcją Piotra Wróblewskiego
Wydawca:
Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku
Rok wydania:
dr. 1996-
Temat:
Język polski - studia i nauczanie (podstawowe) - Polska - czasopisma.
Język polski - 1990- - studia i nauczanie (gimnazjalne) - Polska - czasopisma.
Kompetencja i performancja (językoznawstwo) - czasopisma.
Język polski - składnia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo / Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Rok wydania:
2005-
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - czasopisma.
Pedagogika specjalna - czasopisma.
Osoby z niepełnosprawnością - sytuacja społeczna - czasopisma.
Osoby z niepełnosprawnością - psychologia - czasopisma.
Osoby z niepełnosprawnością - opinia publiczna - czasopisma.
Osoby z niepełnosprawnością - prawa - Polska - 1990- - czasopisma.
Rehabilitacja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne : miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej : czasopismo dla nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek szkolnych
Wydawca:
Warszawa : Spółdzielcza Agencja Reklamowa : Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy
Rok wydania:
1989-
Temat:
Wychowanie fizyczne dzieci - aspekt zdrowotny - Polska - czasopisma.
Wychowanie fizyczne dzieci - studia i nauczanie - Polska - czasopisma.
Nauczyciele wychowania fizycznego - dokształcanie - Polska - czasopisma.
Uczniowie - opieka medyczna - Polska - czasopisma.
Uczniowie - zdrowie i higiena - Polska - czasopisma.
Medycyna sportowa - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod redakcją Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Edukacja, Historia Wychowania
Temat:
Edukacja - edytorstwo - Polska - 20 w.
Edukacja - edytorstwo - Polska - 1990-.
Nauka - popularyzacja - edytorstwo - Polska - 1990-.
Nauka - popularyzacja - edytorstwo - Polska - 20 w.
Prasa i edukacja - Polska - 1990-.
Prasa i edukacja - Polska - 20 w.
Prasa pedagogiczna - Polska - 1990-.
Prasa pedagogiczna - Polska - 20 w.
Wydawcy - Polska - 1990-.
Wydawcy - Polska - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czasopismo "Język Rosyjski" : zarys monograficzny / Halina Uchto ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Rok wydania:
2017
Seria:
Dysertacje Doktorskie
Temat:
Język Rosyjski (czasopismo ; Polska ; 1948-1990) - rozprawy akademickie.
Prasa pedagogiczna - Polska - 1900-1945 - rozprawy akademickie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku : biblioteki pedagogiczne / Monika Olczak-Kardas
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
2020
Temat:
Biblioteki pedagogiczne - Polska - 1990-.
Prasa bibliotekarska - Polska - historia i krytyka.
Prasa bibliotekarska - sztuka pisania.
Bibliotekoznawstwo - czasopisma - 1990- - historia i krytyka.
Prasa bibliotekarska - Polska - 1990- - historia i krytyka.
Książka
    Wyświetlanie 1-70 z 70

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz