Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Prawo bankowe - Polska." according to the criterion: Subject


Full title :
Prawo bankowe : orzecznictwo / oprac. Przemysław Kierończyk
Publisher :
Sopot : Wydaw. Prawnicze "Lex"
Publication :
Wyd. 3, wg stanu prawnego na dzień 12 lutego 1999 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 11 marca 1999 r. i 1 kwietnia 1999 r
Publication Year :
cop. 1999
Publication series :
Seria z Temidą
Subject :
Prawo bankowe - Polska - orzecznictwo.
Prawo bankowe - Polska - legislacja.
Books
Full title :
Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających : komentarz / Teresa Olko-Bagieńska, Teresa Stoksik, Janusz Szymański
Publisher :
Warszawa : "Twigger"
Publication :
[stan prawny na dzień 31 marca 2001 r.]
Publication Year :
2001
Publication series :
Biblioteka Bankowca
Subject :
Prawo bankowe - Polska.
Prawo bankowe - Polska - legislacja.
Banki spółdzielcze - Polska.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process