Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Prawo karne." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej : wybrane zagadnienia / pod red. Stanisława Frankowskiego ; [aut.] Marian Filar [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Rok wydania:
1982
Temat:
Prawo karne - Europa Zachodnia.
Prawo karne - Francja.
Prawo karne - Włochy.
Prawo karne - Republika Federalna Niemiec.
Prawo karne - Austria.
Prawo karne - Szwajcaria.
Prawo karne - Szwecja.
Prawo karne - Wielka Brytania - Anglia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Schutz der Landesverteidigung : viertes Strafrechtsänderungsgesetz vom 11. Juni 1957 (BGBl. I 597) : Erläuterung der Strafbestimmungen : Kommentar / von Richard Lange
Wydawca:
Berlin : Walter de Gruyter & CO
Wydanie:
41. Auflage
Rok wydania:
1957
Seria:
Sammlung Guttentag ; 2a
Temat:
Prawo karne - Niemcy.
Prawo karne - Niemcy - kodeksy.
Prawo karne - interpretacja - Niemcy.
Prawo karne - Niemcy - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mały kodeks karny : komentarz i orzecznictwo / Mieczysław Siewierski
Wydawca:
Łódź : Marian Ginter Wydawnictwo Prawnicze i Naukowe
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
1949
Temat:
Prawo karne - interpretacja - Polska.
Prawo karne - Polska - orzecznictwo.
Prawo karne - Polska - kodeksy.
Prawo karne - Polska - 1945-1970 - legislacja.
Prawo karne - Polska - 1900-1945 - orzecznictwo.
Prawo karne - Polska - 1945-1970 - orzecznictwo.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : komentarz / redaktor Ryszard A. Stefański ; autorzy Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Aleksander Herzog, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rainhardt Kokot, Violetta Konarska-Wrzosek, Jacek Kosonoga, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka-Michalska, Witold Kutzmann, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski, Łukasz Pohl, Jacek Potulski, Tomasz Przesławski, Jerzy Skorupka, Jan Skupiński, Jacek Sobczak, Blanka J. Stefańska, Ryszard A. Stefański, Zofia Świda, Anna Walczak-Żochowska, Jarosław Warylewski, Anna Wilkowska-Płóciennik, Wojciech Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny na 1.1.2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Temat:
Prawo karne - interpretacja - Polska.
Prawo karne - Polska - kodeksy.
Prawo karne - Polska - 1990- - kodeksy.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das erste deutsch-japanisch-polonische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung / hrsg. von. Andrzej J. Szwarc, Andrzej Wąsek ; tł. Piotr Kołtunowski ; Societas Humboldtiana Polonorum
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie
Rok wydania:
1998
Temat:
Prawo karne - konferencje.
Prawo karne - Polska - konferencje.
Prawo karne - Japonia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : część szczególna : pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice / Małgorzata Gałązka [et al.]
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Rok wydania:
2005
Seria:
Repetytoria Becka
Temat:
Prawo karne - Polska - egzaminy, pytania.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Prawo karne - Polska - podręczniki akademickie.
Prawo karne - Polska - zadania i ćwiczenia.
Prawo karne - Polska - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego w świetle poglądów orzecznictwa / Agnieszka Kania
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Acta Iuridica Lebusana ; vol. 6
Temat:
Prawo karne - podręczniki akademickie.
Prawo karne - Polska - 1990- - legislacja.
Prawo karne - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Prawo karne - Polska - orzecznictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. : krótki komentarz praktyczny / Janusz Wojciechowski
Wydawca:
Rawa Mazowiecka : Doradztwo Finansowo-Organizacyjne i Prawne "Dorfin"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30 września 1994 r
Rok wydania:
1994
Temat:
Prawo karne - Polska - kodeksy.
Prawo karne - Polska - orzecznictwo.
Prawo karne - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das dritte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung : aktuelle Probleme des deutschen, japanischen und polnischen Strafrechts / hrsg. von Andrzej J. Szwarc ; Societas Humboldtiana Polonorum
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie
Rok wydania:
2006
Temat:
Prawo karne - Japonia - konferencje.
Prawo karne - Niemcy - konferencje.
Prawo karne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch : allgemeiner / von Hans-Joachim Rudolphi, Eckhard Horn, Erich Samson ; Gesamtredaktion: Hans-Joachim Rudolphi
Wydawca:
Neuwied ; Kriftel ; Berlin : Alfred Metzner Verlag
Wydanie:
6., neubearbeitete Auflage
Rok wydania:
© 1994-
Temat:
Prawo karne - Niemcy - kodeksy.
Prawo karne - Niemcy - legislacja.
Prawo karne - interpretacja - Niemcy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : komentarz, orzecznictwo / Janusz Wojciechowski
Wydawca:
Warszawa : "Librata"
Wydanie:
Wyd. 2 poszerz. i uaktual., stan prawny na 1 września 2000 r. z uwzględnieniem dodanych art. 49a i 178a, obowiązujących od 15 grudnia 2000 r
Rok wydania:
2000
Temat:
Prawo karne - interpretacja - Polska.
Prawo karne - Polska - kodeksy.
Prawo karne - Polska - orzecznictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : część ogólna : komentarz / Jacek Giezek, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda ; red. Jacek Giezek
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2007 r
Rok wydania:
2007
Seria:
Komentarze
Temat:
Prawo karne - interpretacja - Polska.
Prawo karne - Polska - kodeksy.
Prawo karne - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konfiskata in rem : nowoczesna metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej = Confiscation in rem : a modern method to combat organized crime / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ; tłumaczenie = translated by zespół tłumaczy IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2021
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Zajęcie i konfiskata (prawo karne).
Konfiskaty.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Salus rei publicae suprema lex : ochrona interesów państwa w prawie karnym Starożytnej Grecji i Rzymu / pod red.: Antoniego Dębińskiego, Henryka Kowalskiego, Marka Kuryłowicza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2007
Temat:
Prawo karne (prawo greckie) - konferencje.
Prawo karne (prawo rzymskie) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła prawa karnego / red. Tadeusz Bojarski ; aut. Tadeusz Bojarski [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN
Rok wydania:
2011
Seria:
System Prawa Karnego ; t. 2
Temat:
Prawo karne - Polska - źródła.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska.
Prawo karne międzynarodowe.
Prawo karne - interpretacja - Polska.
Prawo karne - Polska - historia.
Prawo karne (prawo europejskie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : część szczegółna : komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego / Grzegorz Bogdan, Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Maria Szewczyk, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; pod redakcją Andrzeja Zolla
Wydawca:
Kraków : Zakamycze
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 1999 r
Rok wydania:
1999
Seria:
Komentarz do k.k. ; t. 2
Temat:
Prawo karne - interpretacja - Polska.
Prawo karne - Polska - kodeksy.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawstwo kierownicze i inne szczególne postacie sprawstwa w polskim prawie karnym / Małgorzata Marciniak
Wydawca:
Opole : Scriptorium Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Seria Scriptorium: Prawo
Temat:
Sprawca (prawo karne) - Polska.
Prawo karne - Polska.
Odpowiedzialność karna - Polska - 1990-.
Współsprawstwo (prawo karne) - Polska - 1990-.
Sprawca (prawo karne) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les codes pénaux européens. T. 1, Introduction comparative Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark et loi criminelle Groenlandaise / présentés, dans leur texte actuel, avec une notice spéciale sur chaque code et une introduction comparative générale par Marc Ancel ; avec la collab. de Yvonne Marx ; et des assistants et chercheurs du Centre Français de Droit Comparé
Wydawca:
Paris : Centre Français de Droit Comparé
Rok wydania:
[1956?]
Seria:
Nouvelle Collection du Comité de Législation Étrangère et de Droit International
Temat:
Prawo karne - kodeksy.
Prawo karne - Europa - badania porównawcze.
Prawo karne - Europa - kodeksy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idee nowelizacji kodeksu karnego / redakcja naukowa Marek Lubelski, Renata Pawlik, Adam Strzelec
Wydawca:
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Prawo karne - Polska - miscellanea.
Prawo karne - Polska - kodeksy - badania porównawcze.
Prawo karne - Polska - kodeksy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne materialne : część ogólna : kazusy i zadania problemowe : orzecznictwo / Agnieszka Kania-Chramęga, Olaf Włodkowski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie II, stan prawny na dzień 1 października 2020 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Prawo karne - Polska - 1990-.
Prawo karne - Polska - 1990- - orzecznictwo.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europäische Einigung und Europäisches Strafrecht : Beiträge zum Gründungssymposium der Vereinigung für Europäisches Strafrecht e.V / hrsg. von Ulrich Sieber
Wydawca:
Köln [etc.] : Carl Heymanns Verlag KG
Rok wydania:
1993
Seria:
Ius Criminale ; Bd. 1
Temat:
Prawo karne - unifikacja międzynarodowa - konferencje.
Prawo karne - Europa - konferencje.
Prawo karne międzynarodowe - Europa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne zagadnienia litewskiego i polskiego prawa karnego / red. nauk. Krzysztof Indecki, Stefan Lelental ; Katedra Prawa Karnego. Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Karnego. Uniwersytet Wileński
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Prawo karne - Litwa.
Prawo karne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das Indische (pakistanische) Strafgesetzbuch : (Act XLV vom 1860) / Mit Einleitung versehen und übersetzt von Georg Dahm
Wydawca:
Berlin : Walter de Gruyter & Co
Rok wydania:
1954
Seria:
Sammlung Außerdeutscher Strafgesetzbücher in Deutscher Übersetzung ; 64
Temat:
Prawo karne - Indie.
Prawo karne - Pakistan.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Karalność podżegania i pomocnictwa do przestępstw indywidualnych w kodeksie karnym polskim / Stanisław Lisocki
Wydawca:
Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego
Rok wydania:
1937
Temat:
Współsprawstwo (prawo karne).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Agnieszka Barczak-Oplustil [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Wyd. 2 poszerz
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Prawo karne - Polska - egzaminy, pytania.
Prawo karne - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny - część ogólna : pytania, kazusy, tablice / Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk, Krzysztof Wiak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Wyd. 4 rozsz. i zm
Rok wydania:
2015
Seria:
Repetytoria C. H. Beck
Temat:
Prawo karne - Polska - egzaminy, pytania.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Prawo karne - Polska - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Krzysztof Wiak (red.) ; Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
4. wydanie, stan prawny: 1 maja 2020 r. (do Dz.U. poz. 791)
Rok wydania:
2020
Seria:
Repetytoria Becka
Temat:
Prawo karne - Polska - egzaminy, pytania.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Prawo karne - Polska - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Krzysztof Wiak (red.) ; Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
3. wydanie poprawione i uzupełnione, stan prawny: 1 stycznia 2019 r. (do Dz.U. z 2018 r. poz. 2137)
Rok wydania:
2019
Seria:
Repetytoria Becka
Temat:
Prawo karne - Polska - egzaminy, pytania.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Prawo karne - Polska - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Krzysztof Wiak (red.) ; Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: 1 października 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Repetytoria Becka
Temat:
Prawo karne - Polska - egzaminy, pytania.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Prawo karne - Polska - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny z 1932 roku / redakcja naukowa Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Karnego
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2015
Seria:
Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
Temat:
Prawo karne - Polska - kodeksy.
Prawo karne - Polska - 1900-1945.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Krzysztof Wiak (red.) ; Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wydanie, stan prawny: 1 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904)
Rok wydania:
2018
Seria:
Repetytoria Becka
Temat:
Prawo karne - Polska - egzaminy, pytania.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Prawo karne - Polska - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od Rzeczypospolitej szlacheckiej do Rzeczypospolitej ludowej : studia z dziejów prawa karnego / Adam Lityński ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Prawo karne - Polska - historia.
Prawo karne - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das schwedische Kriminalgesetzbuch vom 21. Dezember 1962 : in Kraft getreten am 1. Januar 1965 / übers., erl. und eingel. von Gerhard Simson
Wydawca:
Berlin ; New York : Walter de Gruyter
Wydanie:
Nach dem Stand vom 1. Januar 1975
Rok wydania:
1976
Seria:
Sammlung Außerdeutscher Strafgesetzbücher in Deutscher Übersetzung ; 96
Temat:
Prawo karne - Szwecja.
Prawo karne - Szwecja - kodeksy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik po prawie karnym : tablice, orzecznictwo, kazusy / Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wydanie 4, stan prawny na 1 maja 2022 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Prawo karne - Polska - podręczniki akademickie.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Prawo karne - Polska - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik po prawie karnym : tablice, orzecznictwo, kazusy / Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Elżbieta Zatyka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
3. wyd., stan prawny na 23 maja 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Prawo karne - Polska - podręczniki akademickie.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Prawo karne - Polska - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik po prawie karnym : tablice, orzecznictwo, kazusy / Wojciech Filipkowski [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
2. wyd., stan prawny na 29 lutego 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Prawo karne - Polska - podręczniki akademickie.
Prawo karne - Polska - zadania i ćwiczenia.
Prawo karne - Polska - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International criminal law / Magdalena Perkowska
Wydawca:
Białystok : "Temida 2" Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2008
Temat:
Prawo karne międzynarodowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tratado de derecho penal internacional e internacional penal. T. 2 / Antonio Quintano Ripollés
Wydawca:
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto "Francisco de Vitoria,"
Rok wydania:
1957
Temat:
Prawo karne międzynarodowe.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz