Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Prawo podatkowe - Polska - legislacja." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa wraz z indeksem rzeczowym / [red. Iwona Czauderna]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Wyd. 4, stan prawny: czerwiec 2001 r
Rok wydania:
cop. 2001
Seria:
Twoje Prawo : kieszonkowe teksty przepisów
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatki '99 : aktualne teksty ustaw wraz z indeksem rzeczowym : [podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, ordynacja podatkowa] / [red. Izabela Pawlak]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 1999 r
Rok wydania:
1999
Seria:
Teksty Ustaw Becka
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Doroty Kosackiej-Łędzewicz oraz z indeksem rzeczowym
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 2003 r
Rok wydania:
2003
Seria:
Teksty Ustaw Becka
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks podatkowy : zbiór przepisów podatkowych / zebr. i oprac. Marek Kalinowski, Wojciech Morawski
Wydawca:
Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wyd. 9, stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r
Rok wydania:
2001
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks podatnika : zbiór najnowszych przepisów : ordynacja podatkowa, numer identyfikacji podatkowej (NIP), podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa / [red. Marzena Jurczewska]
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 20 lutego 2000 r
Rok wydania:
2000
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks podatnika : zbiór najnowszych przepisów : ordynacja podatkowa, numer identyfikacji podatkowej (NIP), podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa / [red. Marzena Jurczewska]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR
Wydanie:
Stan prawny na dzień 20 stycznia 1999 r
Rok wydania:
1999
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo podatkowe '97/98 : regulacje podatkowe związane z likwidacją skutków powodzi ; podatek dochodowy od osób fizycznych ; podatek dochodowy od osób prawnych ; podatek od towarów i usług, akcyzowy, od spadków i darowizn oraz opłata skarbowa ; doradztwo podatkowe ; ordynacja podatkowa / oprac.: Teresa Olszewska, Dariusz Ziółkowski
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydaw. "Park"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r
Rok wydania:
cop. 1998
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatki : przepisy prawa materialnego, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów / oprac. Jerzy Bieluk [et al.]
Wydawca:
Białystok : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Centrum Szkoleniowe
Wydanie:
Stan prawny na dzień 01.04.1994 r
Rok wydania:
1994
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo podatkowe : ujednolicone teksty aktów prawnych. T. 1 / [wybór i oprac. Marek Janczyk]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 lipca 1997 roku
Rok wydania:
1997
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo podatkowe : ujednolicone teksty aktów prawnych. T. 2 / [wybór i oprac. Marek Janczyk ; red. Krystyna Sobkowicz]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 lipca 1997 roku
Rok wydania:
1997
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo podatkowe : zbiór przepisów / pod red.: Jerzego Harasimowicza i Janusza Marciniuka
Wydawca:
Nördlingen : C. H. Beck ; [Warszawa] : Państ. Wydaw. Naukowe
Wydanie:
Stan prawny: sierpień 1993; stan prawny 1-go zestawu uzupełniającego: czerwiec 1994
Rok wydania:
1993
Seria:
Zbiory Przepisów Becka
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatki 1996 : zryczałtowany podatek dochodowy, podatkowa księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa, wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady ewidencji i identyfykacji podatników
Wydawca:
Bielsko-Biała : Studio Sto
Rok wydania:
1996
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatki 2000 : aktualne teksty ustaw wraz z indeksem rzeczowym / [red. Iwona Czauderna]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 2000 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Teksty Ustaw Becka
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zobowiązania podatkowe : omówienie przepisów znowelizowanej ustawy o zobowiązaniach podatkowych / Aldona Małgorzata Dereń
Wydawca:
Bydgoszcz : TNOiK : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego
Rok wydania:
1996
Seria:
Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z. 30/96
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Prawo podatkowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karno-skarbowe : kontrola skarbowa, postępowanie egzekucyjne w administracji, zobowiązania podatkowe i inne akty wykonawcze, objaśnienia, orzecznictwo sądowe / Tadeusz Fijałkowski
Wydawca:
Warszawa : WiK "Hanka"
Wydanie:
Stan prawny na 10 kwietnia 1997 r
Rok wydania:
1997
Temat:
Prawo podatkowe - przepisy karne - Polska - legislacja.
Postępowanie egzekucyjne - Polska - legislacja.
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polish taxation and customs duties 1993 / transl. Dariusz Chmiel [et al.] ; consultants Vivien Cohen, Mieczysław Puławski, Andrzej W. Wiśniewski ; annotated by Teresa Drozdowska and Mieczysław Puławski ; assistant ed. Dorota Staniszewska and Marek Gizmajer ; juristic ed. Andrzej W. Wiśniewski ; gen. ed. Danuta Kierzkowska
Wydawca:
Warsaw : Ministry of Privatisation. Information Centre : Polish Society of Economic, Legal and Court Translators TEPIS
Wydanie:
The law is stated as at 1 January 1993
Rok wydania:
1993
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Prawo celne - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks podatkowy : zbiór przepisów podatkowych / zebr. i oprac. Bogumił Brzeziński [et al.]
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa -Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności"Dom Orgnizatora"
Wydanie:
Wyd. 18, stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r
Rok wydania:
2010
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Prawo podatkowe - Polska - kodeksy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. = Act on rules for taxation : dated 29 August 1997, Dziennik Ustaw [1997] No. 137, item 926 as amended / przekł. Katarzyna Miller, James Yrkoski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1.03.2002
Rok wydania:
cop. 2002
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Administracja skarbowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis"
Wydanie:
Wyd. 4, stan prawny na 1 czerwca 2007 r
Rok wydania:
2007
Temat:
Prawo podatkowe - interpretacja - Polska.
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Prawo podatkowe - Polska - 1990- - legislacja.
Administracja skarbowa - interpretacja - Polska.
Administracja skarbowa - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem : aktualny tekst ustawy, przepisy wykonawcze i związkowe, objaśnienia, pisma okólne i wytyczne praktyki, orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego / Feliks Prusak
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Wydanie:
Wyd. 2 uzup. i uaktualnione, stan prawny na dzień 1 października 1996 r
Rok wydania:
1996
Temat:
Prawo podatkowe - interpretacja - Polska.
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Prawo podatkowe - Polska - orzecznictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zobowiązania podatkowe : komentarz do działu I, II i III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Agnieszka Olesińska
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
1999
Seria:
Ordynacja podatkowa : komentarz ; [t. 1]
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - 1990-.
Prawo podatkowe - interpretacja - Polska.
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2010 roku : wybrane akty prawne / oprac. Czesław Sławski
Wydawca:
Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Biblioteka Podatnika, 1234-7582 ; 107
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Przedsiębiorstwa - finanse - prawo - Polska - legislacja.
Rachunkowość - prawo - Polska - legislacja.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz