Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Problemy Teologiczne" wg kryterium: Tytuł


Wyświetlanie 1-51 z 51
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny / Bogdan Ferdek
Wydawca:
Wrocław : Papieski Fakultet Teologiczny
Rok wydania:
1997
Seria:
Rozprawy Naukowe / Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu ; 17
Temat:
Kościół katolicki - doktryny.
Sekty.
Wspólnoty religijne.
Sekty chrześcijańskie.
Nowe ruchy religijne - 1990-.
Wspólnoty religijne - 20 w.
Sekty - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O rzeczach ostatecznych : chrześcijańska nauka o śmierci, oczyszczeniu po śmierci, zmartwychwstaniu, sądzie i wieczności / Romano Guardini ; przekł. Tomasz Grodecki
Wydawca:
Kraków : Wydaw. WAM
Rok wydania:
2004
Seria:
Problemy Teologiczne
Temat:
Śmierć - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Życie pozagrobowe - chrześcijaństwo.
Zmartwychwstanie - chrześcijaństwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny / redakcja naukowa Marian Machinek, Małgorzata Prusak, Tadeusz Zadorożny
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
© copyright 2020
Temat:
Chorzy - prawa - Polska - 1990-.
Etyka medyczna - Polska - 1990-.
Etyka medyczna - aspekt religijny.
Leczenie przymusowe - prawo - Polska - 1990-.
Lekarze - odpowiedzialność zawodowa - Polska - 1990-.
Oświadczenie woli (prawo) - Polska - 1990-.
Zgoda na leczenie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ogólnopolska konferencja dla kadry kierowniczej bibliotek teologicznych w Polsce zorganizowana przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 15 i 16 września 1981 roku w Lublinie na temat Problemy Biblioteki Teologicznej : (omówienie, referaty, głosy w dyskusji)
Wydawca:
Lublin : [Ośrodek ABMK KUL]
Rok wydania:
1982
Temat:
Biblioteki katolickie - Polska.
Biblioteki - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem : teologiczny kontekst problemu / Zbigniew Nikodem Brzózy
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny ; 119
Temat:
Rodzice i dzieci - aspekt psychologiczny.
Rodzice i dzieci - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miłość, płciowość, płodność : aktualne problemy etyki seksualnej / red. Piotr Morciniec
Wydawca:
Opole : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Opolska Biblioteka Teologiczna / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny ; 99
Temat:
Seksualność w małżeństwie - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Seksualność - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Miłość - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Płodność człowieka - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem kryzysu czystości seksualnej i sposoby jego przezwyciężania / Małgorzata Królczyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny
Temat:
Czystość (cnota) - Kościół katolicki - rozprawy akademickie.
Seksualność - aspekt religijny - chrześcijaństwo - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem dialogu międzyreligijnego w teologii Hansa Waldenfelsa / Andrzej Nowicki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
Rok wydania:
2001
Seria:
Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny
Temat:
Waldenfels, Hans (1931- ) - krytyka i interpretacja.
Chrześcijaństwo - stosunki.
Dialog ekumeniczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem odpowiedzialności w kontekście współczesnego sporu wokół moralności autonomicznej / Paweł Kupiec
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny
Temat:
Odpowiedzialność - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Teologia moralna - chrześcijaństwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W śmierci też nadzieja : problem śmierci jako ostatecznej decyzji personalnej we współczesnej niemieckiej literaturze teologicznej / Joachim Nowak
Wydawca:
Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Opolska Biblioteka Teologiczna / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny, 1234-835X ; 51
Temat:
Boros, Ladislaus (1927-1981) - krytyka i interpretacja.
Boros, Ladislaus (1927-1981) - wkład do pojęcia śmierci.
Boros, Ladislaus (1927-1981) - wpływ.
Śmierć (filozofia).
Śmierć - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Teologia - Niemcy - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka : aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki / Maciej Ostrowski
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe PAT
Rok wydania:
1996
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; nr 9
Temat:
Czas wolny - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Turystyka - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Duszpasterstwo podróżników - Kościół katolicki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem etycznego estetycyzmu : (przyczynek do historji etyki i pedagogicznego moralizmu) / L. M. Smisniewicz
Wydawca:
Poznań : [s.n.], (Poznań : Drukarnia Spółki Zjednoczenia Młodzieży)
Rok wydania:
1923
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego
Temat:
Estetyka - historia.
Estetyka i moralność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikty małżeńskie jako problem duszpasterski w świetle dokumentacji sądu biskupiego w Opolu : (1980-1989) / Jerzy Dzierżanowski
Wydawca:
Opole : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Opolska Biblioteka Teologiczna / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny ; 36
Temat:
Przemoc w małżeństwie - Polska - 1945-.
Przemoc w małżeństwie - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Terapia małżeńska - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Duszpasterstwo małżeństw - Kościół katolicki.
Rozwód - Polska - aspekt psychologiczny.
Rozwód - Polska - Opolskie, Województwo (1975-1998) - statystyki.
Para małżeńska - socjologia.
Rozwód.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wolność jako problem graniczny filozofii i teologii : studium z (meta)teologii moralnej / Wojciech Bartkowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej
Rok wydania:
2004
Seria:
Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja Św. Jana Chrzciciela, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. ks. Romana Archutowskiego ; t. 2
Temat:
Teologia moralna.
Wolność - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy współczesnej rodziny. [Cz.] 1 / red. tomu Piotr Morciniec
Wydawca:
Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Family Forum / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Nauk o Rodzinie ; 2084-1698, t. 1
Temat:
Rodzina - socjologia - 1990-.
Rodzina - aspekt religijny.
Rodzina nieprzystosowana - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem psychofizyczny, czyli Pytanie o istnienie i naturę duszy / pod redakcją Janusza Lemańskiego i Piotra Goniszewskiego
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Studia i Rozprawy / Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 51
Temat:
Dusza - aspekt antropologiczny.
Dusza - dzieła przed 1800.
Dusza - filozofia.
Dusza - Kościół Katolicki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykluczenie społeczne jako problem wielowymiarowy / redakcja Ireneusz Celary, Grzegorz Polok
Wydawca:
Katowice : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego : Księgarnia św. Jacka
Rok wydania:
2016
Seria:
Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1643-0131 ; nr 83
Temat:
Wykluczenie społeczne - konferencje.
Wykluczenie społeczne - zapobieganie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między prawem a moralnością : wybór tekstów : księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Piotrowi Kosmolowi w uznaniu za długoletnią pracę naukowo-dydaktyczną / Piotr Kosmol ; red. Piotr Morciniec, Janusz Podzielny
Wydawca:
Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Opolska Biblioteka Teologiczna = Theological Collection of Opole / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny ; 112
Temat:
Kosmol, Piotr (1937- ) - bibliografia.
Prawo i etyka.
Księgi pamiątkowe - Polska - Opole (województwo opolskie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek chory w rodzinie : analiza problemów i formy pomocy / red. Joanna Dzierżanowska-Peszko
Wydawca:
Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Nauk o Rodzinie ; 18
Temat:
Chorzy - prawa.
Chorzy psychicznie - opieka i pomoc.
Chorzy psychicznie - rodzina.
Chorzy - rodzina.
Pielęgnacja chorych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem władzy i powierzania urzędów w kościele katolickim / Marian Żurowski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy WAM
Rok wydania:
dr. 1985
Seria:
Seria Bobolanum 15
Temat:
Kościół katolicki - rządy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bóg i człowiek w filozofii religii - problem relacji wzajemnych / pod red. Józefa Baniaka
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2006
Seria:
Filozofia Religii ; t. 2
Temat:
Bóg - badania porównawcze.
Filozofia religii - podręczniki akademickie.
Człowiek (teologia chrześcijańska) - Kościół katolicki - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doświadczenie religijne jako problem filozofii religii i teologii / pod red. Józefa Baniaka
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2008
Seria:
Filozofia Religii = Philosophy of Religion, 1895-9555 ; t. 4
Temat:
Filozofia i religia.
Teologia i filozofia.
Doświadczenie religijne.
Filozofia religii.
Filozofia religii - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem zjednoczenia w Kościele kijowskim w I połowie XVII wieku / Jarosław Moskałyk
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2006
Seria:
Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny = Studies and Texts / Adam Mickiewicz University. Faculty of Theology ; 93
Temat:
Kościół katolicki - stosunki - Kościół prawosławny - 17 w.
Kościół prawosławny - stosunki - Kościół katolicki - 17 w.
Eklezjologia - 17 w.
Unia brzeska (1596) - wpływ.
Kijów (Ukraina ; region) - historia religijna - 17 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem małżeństwa w relacjach ewangelicko-rzymskokatolickich : historia i perspektywy nowych rozwiązań / Piotr Jaskóła
Wydawca:
Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria: Ekumenizm i Integracja / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją ; nr 29
Temat:
Małżeństwo międzywyznaniowe.
Małżeństwo - aspekt religijny - Kościół ewangelicko-augsburski.
Małżeństwo - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Małżeństwo - aspekt religijny - chrześcijaństwo - historia doktryn.
Kościół katolicki - stosunki - Kościół ewangelicko-augsburski.
Kościół ewangelicko-augsburski - stosunki - Kościół katolicki.
Małżeństwo międzywyznaniowe - Kościół katolicki - 1990- - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka oceny z religii w perspektywie dydaktyki katechezy / Jan Szpet
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw
Rok wydania:
2008
Seria:
Biblioteka Pomocy Naukowych / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny ; 30
Temat:
Katecheza - studia i nauczanie - Polska - 1990-.
Uczniowie - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem kulturowo-religijnej reintegracji współczesnej Europy : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Szukalskiemu z okazji 20. rocznicy pracy dydaktyczno-naukowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu i 40. rocznicy święceń kapłańskich / redakcja Jarosław Moskałyk
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2019
Seria:
Colloquia Disputationes ; 49
Temat:
Szukalski, Wojciech (1953- ) - księgi pamiątkowe.
Tożsamość społeczna - Europa - 1990-.
Cywilizacja chrześcijańska - 1990-.
Europa - zjednoczenie - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Książka
    Wyświetlanie 1-51 z 51

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz