Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-76 z 76
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie metody Boxa-Jenkinsa i metody wyrównywania wykładniczego w krótkookresowym prognozowaniu zjawisk ekonomicznych / Małgorzata Radziukiewicz ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1985
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 145
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 28-30 IV 1992 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1993
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XXIV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 23-26 IV 2002 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
2003
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XXV ogólnopolskiego seminarium naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 22-25 IV 2003 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2004
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XXVI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 20-23 IV 2004 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2005
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Zakopane, 24-26 IV 1996 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1997
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 1, Prognozowanie z Excelem / Jan Acedański, Monika Hadaś-Dyduch, Włodzimierz Szkutnik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Podręcznik
Temat:
Prognozy gospodarcze - metodologia.
Microsoft Excel for Windows (oprogramowanie) - podręczniki.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 28-30 IV 1993 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1994
Temat:
Ekonomia - modele matematyczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - modele matematyczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych / Krzysztof Barteczko, Andrzej F. Bocian ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2010
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne.
Makroekonomia - modele ekonometryczne.
Polityka gospodarcza - modele ekonometryczne.
Rozwój gospodarczy - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / [red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2007, 5
Temat:
Statystyka - konferencje.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / pod red. Józefa Pociechy ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : aktualny stan i perspektywy rozwoju / pod red. Barbary Pawełek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 2, Prognozowanie z gretlem / Jan Acedański, Włodzimierz Szkutnik, Monika Hadaś-Dyduch, Agnieszka Przybylska-Mazur
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Podręcznik
Temat:
Prognozy gospodarcze - metodologia.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne.
GRETL (oprogramowanie) - podręczniki akademickie.
GRETL (oprogramowanie) - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XVI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 27-29 IV 1994 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1995
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Ekonomia - modele matematyczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - modele matematyczne - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Alternatives to the development of economic situation in Poland : (econometric model simulation analyses) / Grażyna Juszczak [et al.]
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Seria F, Prognozy, 0860-6498 ; [14]
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji / [red. nauk. Jan Zawadzki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (416) 342
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne.
Szeregi czasowe.
Interpolacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / pod red. Barbary Pawełek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Temat:
Ekonometria - metodologia - konferencje.
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy społeczne - modele matematyczne - konferencje.
Ekonomia - metody statystyczne - konferencje.
Socjologia - metody statystyczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyczne modelowanie przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwach w warunkach niepewności / Robert Kowal
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (815) 741
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - finanse - 1990- - statystyki.
Ryzyko.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne.
Podejmowanie decyzji - modele ekonometryczne.
Przepływy kapitałów - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat:
Ekonomia - metody statystyczne.
Socjologia - metody statystyczne.
Statystyka - metodologia.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / [red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2011, 4/8
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Inwestycje kapitału - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywiczny model konsumpcji / [kom. red. Włodzimierz Wesołowski et al. ; aut. Józef Pajestka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000"
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1970
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - Polska - modele ekonometryczne.
Konsumpcja (ekonomia) - Polska - konferencje.
Prognozy gospodarcze - Polska - modele ekonometryczne.
Polska - sytuacja gospodarcza - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Contemporary problems of statistical and econometric research / ed. by Aleksander Zeliaś
Wydawca:
Cracow : Uniwersity of Economics Publishers
Rok wydania:
2001
Temat:
Ekonometria.
Statystyka.
Ekonomia - filozofia.
Instrumenty finansowe - modele matematyczne.
Modele ekonometryczne.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne.
Polska - sytuacja gospodarcza - badania - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej / pod red. Władysława Welfe
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 172
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - modele ekonometryczne - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - modele ekonometryczne.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele i modelowanie makroekonomiczne - zastosowania
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1997
Seria:
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848 ; 56
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - modele ekonometryczne - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - modele ekonometryczne.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XXVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Zakopane, 18-21.IV.2006 r.) / pod red. Józefa Pociechy
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Temat:
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody badania gospodarki narodowej : materiały na konferencję międzynarodową zorganizowaną przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej AE we Wrocławiu / [zespół red. Maria Cieślak et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 513
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-1989 - modele ekonometryczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie predyktywne i prognozowanie zjawisk ekonomicznych / [red. nauk. Jan Zawadzki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 1230-4298 ; nr 3
Temat:
Modele ekonometryczne.
Prognozy gospodarcze - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XXII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Zakopane, 12-15 IV 2000 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : AE
Rok wydania:
2001
Temat:
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały VI Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie w zarządzaniu firmą = Forecasting for company management / red. Paweł Dittmann, Jacek Szanduła
Wydawca:
Wrocław : Akademia Ekonomiczna : Wydawnictwo Indygo Zahir Media
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Prognozy gospodarcze - 21 w.
Prognozy gospodarcze.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - prognozy.
Planowanie strategiczne - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XIX Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Zakopane, 27-30 IV 1997 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1998
Temat:
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rozwój gospodarczy - prognozy - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XXI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Zakopane, 21-23 IV 1999 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
2000
Temat:
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rozwój gospodarczy - prognozy - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XXVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 26-29 IV 2005 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rozwój gospodarczy - prognozy - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : teoria i zastosowania / redakcja naukowa Dorota Appenzeller ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Podejmowanie decyzji - informatyka - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 26-28 IV 1995 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
1996
Temat:
Gospodarka rynkowa - modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial markets and macroprudential policy / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 295
Temat:
Banki - modele ekonometryczne.
Polityka pieniężna - modele ekonometryczne.
Prognozy gospodarcze - modele matematyczne.
Rynek kapitałowy - modele ekonometryczne.
Kryzys gospodarczy (2008).
Ryzyko finansowe - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XX ogólnopolskiego seminarium naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 27-30 IV 1998 r.) / pod red. Aleksandra Zeliasia ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
1999
Temat:
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - prognozy - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego / [red. nauk. Mirosław Szreder]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2005, 1
Temat:
Rozwój gospodarczy - badania.
Rozwój gospodarczy - modele ekonometryczne.
Rozwój gospodarczy - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski / Władysław Welfe, Waldemar Florczak, Aleksander Welfe ; pod red. Władysława Welfe
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Zarządzanie wiedzą - metodologia.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka pieniężna zorientowana na przyszłość : wybrane aspekty analityczne / Jacek Kotłowski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Polityka pieniężna - Polska - prognozy.
Banki - Polska - 1990-.
Banki centralne - 1990-.
Inflacja - modele ekonometryczne.
Inflacja - modele matematyczne.
Polityka pieniężna - modele matematyczne.
Finanse - modele matematyczne.
Banki centralne - finanse.
Prognozy gospodarcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej / red. nauk. Józef Garczarczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu EKonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 115
Temat:
Koniunktura gospodarcza - modele ekonometryczne.
Koniunktura gospodarcza - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The spatial transformation of the economy / Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 7
Temat:
Gospodarka regionalna.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna.
Geografia ekonomiczna.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne.
Książka
    Wyświetlanie 1-76 z 76

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz