Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość gospodarcza w Polsce : szanse i ograniczenia w dobie wychodzenia z kryzysu / pod red. Adama Sadowskiego i Adama Wyszkowskiego ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Rok wydania:
2014
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w XXI wieku : oblicza i wyzwania / [redaktorzy tematyczni Agnieszka Postuła, Beata Glinka]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Rok wydania:
2015
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 13, nr 1(51), t. 2
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych = The role of entrepreneurship in education and in the development of organisations and spatial systems / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Rok wydania:
© copyright 2020
Seria:
Przedsiębiorczość, Edukacja, 2083-3296 ; 16 (1), 2020
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinants and consequences of entrepreneurship in Poland : theoretical approach / Sandra Misiak-Kwit ; University of Szczecin. Faculty of Economics, Finance and Management
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - selected examples of economic activity / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
© copyright 2021
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 17 (2), 2021
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady = Behaviors of economic entities and local systems - selected examples / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wioletty Kilar
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
© copyright 2022
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 18 (2), 2022
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego : diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów / Przemysław Zbierowski, Ulyana Dzyuma-Zaremba, Ruslan Harasym
Wydawca:
Warszawa : Difin ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
cop. 2016
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich : narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością przedsiębiorców na poziomie lokalnym / Jerzy Cieślik, Izabela Koładkiewicz ; (współpr. Michał Klepka, Mariusz Łopaciński)
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext : Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Partnerstwo publiczno-prywatne - Polska.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola instytucji edukacyjnych w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości = The role of educational institutions in fostering the development of entrepreneurship / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
© copyright 2021
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 17 (1), 2021
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004 / Krzysztof Bacławski ; współpr. Maciej Koczerga, Przemysław Zbierowski
Wydawca:
Poznań : Fundacja Edukacyjna Bachalski
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Global Entrepreneurship Monitor, 1732-3355 ; 2004
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Ekonomika przedsiębiorstwa - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce / [red. merytoryczna Krystyna Szczepaniak, Krystyna Zbytniewska] ; Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia / red. nauk. Monika Boguszewicz-Kreft, Małgorzata Rozkwitalska
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; t. 22
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Zarządzanie - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy : praca zbiorowa / pod red. Adama Sadowskiego, Adama Wyszkowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydawca:
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku
Rok wydania:
2012
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości / Magdalena Campion
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 623
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość akademicka - dylematy rozwoju : raport z badań : [praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Pregiela ; aut.: Robert Gadowski et al. ; Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo IZTECH - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : cykl terenowych konferencji, Łódź 12.12.2002 r., Kielce 20.05.2003 r., Bydgoszcz 18.11.2003 r. / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska]
Wydawca:
Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master"
Rok wydania:
2004
Temat:
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy / Grzegorz Gawron, Bożena Pactwa
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka
Rok wydania:
2008
Temat:
Kobiety - praca - Polska - 1990-.
Bezrobocie kobiet - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / redakcja naukowa Izabela Czaja, Ewa Kozień ; [autorzy: Izabela Czaja, Julia Gorzelany, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Małgorzata Kosała, Ewa Kozień, Zbigniew Michalik, Krzysztof Misiołek, Rafał Morawczyński, Zofia Szafrańska, Robert Śliwa, Maria Urbaniec
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość : teoria i praktyka / Franciszek Kapusta ; [Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia we Wrocławiu]
Wydawca:
Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Forum Naukowe : Passat - Paweł Pietrzyk
Rok wydania:
2006
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / pod red. Jana Targalskiego ; [aut.: Izabela Czaja et al.]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa
Temat:
Atrakcyjność inwestycyjna - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Konkurencja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość imigrantów w Polsce : podejścia i wyzwania w prowadzeniu badań / Sabina Kubiciel-Lodzińska, Jolanta Maj, Piotr Bębenek
Wydawca:
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Rok wydania:
2020
Seria:
Studia i Monografie / Politechnika Opolska, 1429-6063 ; z. 538
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Imigranci - praca - Polska - 1990-.
Imigranci - Polska - sytuacja społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach dekoniunktury gospodarczej / red. nauk. Józef Szabłowski
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2014
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach = Financial and tax aspects of regional enterprise development / redakcja naukowa Marek Dylewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 52, nr 1, 2014
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa
Temat:
Atrakcyjność inwestycyjna - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość : jak założyć i prowadzić własną firmę? / redakcja naukowa Hanna Godlewska-Majkowska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2009
Seria:
Przedsiębiorczość w XXI Wieku
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - tworzenie - Polska - 1990.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej Rapacz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Gospodarka a Środowisko , 1732-0690 ; 6
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej / pod red. Hanny Gabrieli Adamkiewicz-Drwiłło
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2007
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Regiony przygraniczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku / pod red. Elżbiety Jantoń-Drozdowskiej
Wydawca:
Poznań : Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik START : przedsiębiorczość akademicka : praca zbiorowa / pod red. Agaty Pradeli
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - poradniki.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - poradniki.
Kreatywność (biznes) - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w agrobiznesie / Sylwester Makarski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Akademia Rolnicza w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Rok wydania:
2000
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja na wsi - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : referaty i wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Rzeszowie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska] ; Rzecznik Praw Obywatelskich
Wydawca:
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Rok wydania:
2006
Temat:
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorczości w świetle teorii ekonomii i doświadczeń gospodarczych / red. nauk. Józef Szabłowski
Wydawca:
Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2006
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - prawo - Polska.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej / pod red. Eugeniusza Rydza i Romana Rudnickiego ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk
Wydawca:
Warszawa : PTG : PAN. IGiPZ
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, 1642-4689 ; t. 17
Temat:
Infrastruktura (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Rolnictwo - reorganizacja - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski / Janusz Korol, Ewa Kusideł, Przemysław Szczuciński
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2016
Temat:
Gospodarka regionalna - ocena - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych = The role of entrepreneurship in the development of enterprises and spatial systems / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa : Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie
Rok wydania:
2014
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 10
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo / Ewa Grzegorzewska-Mischka, Wojciech Wyrzykowski ; [red. nauk. Wojciech Wyrzykowski]
Wydawca:
Gdańsk : Bookmarket
Rok wydania:
2009
Temat:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska.
Biznesmeni - status prawny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji / [red. nauk. z. Adam Stabryła]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 730
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - Małopolskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku : praca zbiorowa / pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Gospodarcza
Rok wydania:
2009
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - studium przypadku.
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Własność intelektualna - ochrona - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach / pod red. nauk. Beaty Filipiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 38/2011
Temat:
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Portfel.pl : finanse, gospodarka, firma, dotacje, prawo, prestiż, kraj, świat / [red. nacz. Magdalena Sadowska]
Wydawca:
Warszawa : Portfel.pl
Rok wydania:
2008-2011
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1990- - czasopisma.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - czasopisma.
Zarządzanie finansowe - 1990- - czasopisma.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość akademicka : stan, bariery i przesłanki rozwoju / red. nauk. Bogusław Plawgo
Wydawca:
Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2011
Seria:
Raporty ; 2011
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001 : praca zbiorowa T. 4, Przedsiębiorczość i konkurencyjność / pod red. Joanny Kotowicz-Jawor
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Dom Wydawniczy Bellona
Rok wydania:
2001
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencja - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych / Redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Socjologia ekonomii - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość społeczna - Polska - 1990-.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990- - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej / Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz ; Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo "Print Group" Daniel Krzanowski : na zlecenie Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Europa Wschodnia - badania porównawcze.
Studenci - Polska - postawy - 1990-.
Przedsiębiorstwa - tworzenie - Europa Wschodnia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej : rekomendacje dla polityk publicznych / Krzysztof Herbst ; współprac. Marta Żakowska
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2013
Seria:
Biblioteka Pożytku Publicznego
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Ekonomia społeczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka przedsiębiorczości w Polsce : przegląd OECD / OECD. Centrum Przedsiębiorczości, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rozwoju Lokalnego
Wydawca:
[Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki ; Radom : współpraca wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski / Janusz Żmija ; Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zakład Agrobiznesu
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo "Czuwajmy"
Rok wydania:
1999
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - Małopolska (region).
Małopolska (Polska ; region) - sytuacja na wsi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The role of entrepreneurship in socio-economic development / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edkacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2018
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education, 2083-3296 ; nr 14
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie - Polska.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Turystyka - 1990-.
Usługi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w Polsce : bariery i perspektywy rozwoju / red. merytoryczna Aldona Frączkiewicz-Wronka, Mirosław Grewiński
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
Rok wydania:
2012
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Ekonomia społeczna - Kraje Unii Europejskiej.
Ekonomia społeczna - Polska - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości / Małgorzata Jabłońska
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego
Rok wydania:
cop. 2017
Seria:
Ekonomia
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - finanse - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego = Regional development and entrepreneurship in spite of the economic crisis / red. nauk. Marek Dylewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 46, nr 1 (2013)
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo i rynek : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Łaguny ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
Wydawca:
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
Rok wydania:
2003
Temat:
Konsumenci - Polska - 1990-.
Marketing - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Reklama - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Znaki handlowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej / red. nauk. Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnegi i Lokalnego
Wydawca:
Warszawa : Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Uniwersytet Warszawski
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia Regionalne i Lokalne / Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego ; 5(38)
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / pod red. Jana Targalskiego ; [aut.: Izabela Czaja et al.]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - Małopolskie, Województwo (1999- ).
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola przedsiębiorczości w edukacji / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa : Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Przyrodniczego
Rok wydania:
2012
Seria:
Przedsiębiorczość, Edukacja, 2083-3296 ; nr 8
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie - Polska.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. T. 2 / red. nauk. Zofia Kędzior [et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz
Wydawca:
Katowice : CBiE AE
Rok wydania:
2004
Temat:
Konsumenci - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Marketing - Polska - 1990-.
Badania rynku - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Rynek (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw : studia przypadków : [naukowy akcelerator przedsiębiorczości : praca zbiorowa] / [red. nauk. Mariusz Citkowski]
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
Rok wydania:
cop. 2011
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - studium przypadku.
Personel - kierowanie - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa - finanse - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Firmy typu "Spin-off" i Spin-out" jako sposób komercjalizacji dóbr intelektualnych : poradnik / [Oprac. i red.: Jerzy Kosanowski]
Wydawca:
Kielce : Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Rok wydania:
[2010]
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - poradniki.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 21 w.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Urzędnicy i przedsiębiorcy : kulturowe bariery współpracy / Przemysław Hensel, Beata Glinka
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Rok wydania:
2012
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Urzędnicy - Polska - 1990-.
Biznesmeni - Polska - 1990-.
Biurokracja - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Partnerstwo publiczno-prywatne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością / Mirosława Janoś-Kresło, Olga Komorowska, Teresa Skalska, Teresa Słaby
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - rodzina - Polska - sytuacja społeczna - 1990-.
Socjologia niepełnosprawności - badania.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością - praca - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny - motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19 : monografia / Katarzyna Olejniczak-Szuster ; Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2021
Temat:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990-.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - aspekt ekonomiczny.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Grzegorza Gołębiowskiego
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia BAS, 2080-2404 ; nr 1(37)2014
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - podatki - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regions in the process of changes / eds Krystian Heffner, Andrzej Klasik
Wydawca:
Katowice : The Karol Adamiecki University of Economics
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe
Temat:
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Wielka Brytania - Szkocja.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. T. 1 / red. nauk. Zofia Kędzior [et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz
Wydawca:
Katowice : CBiE AE
Rok wydania:
2004
Temat:
Place targowe - Polska - 1990-.
Konsumenci - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Marketing - Polska - 1990-.
Badania rynku - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Rynek (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz