Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategiczna transformacja polskich firm : od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Halina Chwistecka-Dudek ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 1990-1991 / Józef Chmiel, Zofia Pawłowska, Zenon Rajewski ; pod kier. nauk. Leszka Zienkowskiego ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1992
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 206
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - statystyki.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. nauk. Małgorzata Okręglicka, Olga Ławińska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Monografie / Politechnika Częstochowska, 0860-5017 ; nr 177
Temat:
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie międzynarodowe : konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. nauk.: Grażyna Gierszewska, Jerzy Kisielnicki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie i Opracowania
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Kultura przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trudna zmiana : zachowania przedsiębiorstw w procesie transformacji : praca zbiorowa / pod kierownictwem Bogdana Wawrzyniaka
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta
Rok wydania:
1992
Seria:
Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 21
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw / Anna Bera
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (901) 827
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Ubezpieczenia przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Ryzyko (ubezpieczenie) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania / Sylwia Sysko-Romańczuk
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (644) 570
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : możliwości rozwoju : InfoGlobMar 2014 / red. nauk. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski ; Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Wydawca:
Gdańsk : Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : studia przypadków / red. naukowa Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik ; [aut. Jerzy Cieślik et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - studium przypadku.
Eksport - Polska - 1990- - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki Powstania i Działania oraz Perspektywy Rozwojowe Polskich Przedsiębiorstw / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Przedsiębiorstw]
Wydawca:
Warszawa : GUS
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Anna Skowronek-Mielczarek
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2013
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie tranformacji / pod red. nauk. Ryszarda Rapackiego ; Kolegium Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa, Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
1995
Temat:
Kultura przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and national conditions of enterprises developments / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii : Polskie towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 30(1)
Temat:
Przedsiębiorstwa - wzrost - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - ocena - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model biznesowy spółdzielni a model biznesowy przedsiębiorstw o innej formie organizacyjno-prawnej : różnice, odrębność czynników sukcesu / Izabela Konieczna
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Temat:
Spółdzielnie - Polska - 1990-.
Spółdzielnie - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju i wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / [kom. red. Anna Zamojska - Adamczak [et al.]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania UG : Fundacja Rozwoju UG
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 2004, 2
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stopy wejścia i wyjścia w polskim przetwórstwie przemysłowym na tle innych krajów : badania demografii przedsiębiorstw / Wojciech Rogowski, Jacek Socha
Wydawca:
Warszawa : NBP
Rok wydania:
2005
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; nr 190
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek ; [Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan]
Wydawca:
Warszawa : Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Rok wydania:
2012
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : od czego to zależy? / Bogdan Nogalski, Jarosław Karpacz, Anna Wójcik-Karpacz
Wydawca:
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza AJG
Rok wydania:
2004
Seria:
Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej (1996) ; z. 250
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania działalności MŚP i gospodarstw rolnych - wybrane aspekty / redakcja naukowa: Aurelia Bielawska, Danuta Zawadzka, Mirosław Wasilewski
Wydawca:
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografia / Wydział Nauk Ekonomicznych
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Ubezpieczenia przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Rolnictwo - rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków, 23-25 listopada 1992 r. / pod red. Zbigniewa Zioło ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe WSP
Rok wydania:
1994
Seria:
Materiały i Sprawozdania / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 0209-374X ; nr 28
Temat:
Przedsiębiorstwa prywatne - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - studium przypadku - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej / pod red. Joanny Kotowicz-Jawor ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo "Key Text" : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2008
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Kraje Unii Europejskiej.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Grzegorza Gołębiowskiego
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia BAS, 2080-2404 ; nr 1(37)2014
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - podatki - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie podatkowe przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Ciupek i Teresy Famulskiej ; [aut. rozdz. Jan Kaczmarzyk et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. Janusz Dworak, Tadeusz Falencikowski
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 1899-9867 T. 3
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Planowanie strategiczne - Polska - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność gospodarcza w sektorze MŚP : praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa / redakcja naukowa Jadwiga Glumińska-Pawlic ; Dominika Bielecka [i 11 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Zagadnienia Prawne
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - poradniki.
Przedsiębiorstwa - tworzenie - Polska - 1990- - poradniki.
Likwidacja przedsiębiorstw - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe / red. nauk. Roman Sobiecki, Jerzy W. Pietrewicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2014
Temat:
Rynki eksportowe - Polska - 1990-.
Rynki eksportowe - Polska - 1990- - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990- - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Eksport - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundusze unijne jako preferowane źródła finansowania rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / Jan Śliwa, Rafał Pawlicki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw : (w świetle badań empirycznych) : opracowanie zbiorowe / pod kier. nauk. Stanisława Sudoła ; przy współpr. Włodzimierza Karaszewskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydawca:
Toruń : UMK
Rok wydania:
1996
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Wrzosek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 172
Temat:
Przedsiębiorstwa - podatki - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym : finanse, struktury, strategie / oprac. zbiorowe pod red. Alicji Antonowicz i Pawła Antonowicza ; [aut Anna Olkiewicz et al.]
Wydawca:
Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Ryzyko.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty Gospodarcze według Rodzajów i Miejsc Prowadzenia Działalności w ... R. / Departament Przedsiębiorstw Głównego Urzędu Statystycznego
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1997-2007
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - statystyki.
Przemysł - lokalizacja - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa wartości przedsiębiorstwa poprzez internacjonalizację - wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod redakcją Herberta Wirtha
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego / pod red. Piotra Możyłowskiego
Wydawca:
Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"
Rok wydania:
2014
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Wierzytelności - środki zabezpieczające - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Anny Nehring
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2004
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ organizacyjnego uczenia się na efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Michna
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografia ; 137
Temat:
Organizacja ucząca się - studium przypadku.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji : aspekty prawne, podatkowe i księgowe / Michał Gosek (red.) ; Katarzyna Adamiec [i 13 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15.10.2021 r
Rok wydania:
2022
Temat:
Specjalne strefy ekonomiczne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Inwestycje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990-.
Specjalne strefy ekonomiczne - prawo - Polska - 1990-.
Podatek - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata Kowalik i Agata Sierpińska-Sawicz ; [aut. Jacek Barburski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Vizja Press&IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2014
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach zmian systemowych : materiały z konferencji Wrocław-Borowice, 21-24 września 1989 r. / [zespół red. Zygmunt Bartosik, Stefan Wrzosek]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 518
Temat:
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2013
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odbudowa sektora małych przedsiębiorstw : analiza i rekomendacje : praca zbiorowa / pod red. Macieja H. Grabowskiego, Przemyslawa Kulawczuka ; Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową
Rok wydania:
cop. 1992
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, 0867-4167 ; nr 25
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku : materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zakopane 2001 / Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania i Marketingu
Wydawca:
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rok wydania:
2001
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod redakcją Romana Niestroja, Krzysztofa Kapery i Mariusza Kuziaka ; [autorzy Anna Czubała, Magdalena Dołhasz, Piotr Hadrian, Krzysztof Kapera, Mariusz Kuziak, Roman Niestrój, Marek Rawski, Halina Wojnarowska]
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Temat:
Marketing - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organicazji Przedsiębiorstw, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania - CECIOS
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : [s.n.]
Rok wydania:
2003
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - statystyki.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - zarządzanie - studium przypadku.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz