Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przedsiębiorstwa - Polska - finanse." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Jana Szczepańskiego i Lecha Szyszko ; [aut. Dorota Bem et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i rozszerz
Rok wydania:
2007
2006
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce : analiza i ocena wyników badań / Barbara Siuta-Tokarska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej : materiały na konferencję Katedr Finansów, Bierutowice, 13-15 marca 1985 r
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1985
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 293
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizm finansowy zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi / pracę wykonał zespół: Janina Ickiewicz [et al.] ; pod kierunkiem naukowym Jana Szczepańskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uczelniane Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
Rok wydania:
1988
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 0239-9105 ; 175
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa : materiały konferencyjne z XIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów " Konkurencyjność i rynek pracy" / pod redakcją Renaty Nowak Lewandowskiej
Wydawca:
Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samofinansowanie procesów rozwojowych a polityka restrukturyzacji : doświadczenia i perspektywy / Witold Walkowiak ; Instytut Finansów. Zakład Finansowania Inwestycji i Postępu Technicznego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Finansów
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Zakładu Finansowania Inwestycji i Postępu Technicznego
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1970-2000.
Polska - polityka gospodarcza - 1970-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw : (w świetle badań empirycznych) : opracowanie zbiorowe / pod kier. nauk. Stanisława Sudoła ; przy współpr. Włodzimierza Karaszewskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydawca:
Toruń : UMK
Rok wydania:
1996
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Wrzosek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 172
Temat:
Przedsiębiorstwa - podatki - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne : wybrane aspekty / red. nauk. Aldona Uziębło, Marcin Kalinowski, Michał Pronobis
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; T. 6
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka funduszem dewizowym akwizycyjnym w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego / Nikodem B. Muszyński
Wydawca:
Warszawa : Centrum Badania Rynków Polskiej Izby Handlu Zagranicznego : Biuro Koordynacji Promocji i Usług Ministerstwa Handlu Zagranicznego
Rok wydania:
1985
Seria:
Poradnik Eksportera ; z. 18
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - poradniki.
Polska - handel zagraniczny - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : praca zbiorowa / pod red. Gabrieli Łukasik ; [rozdz. oprac. Gabriela Łukasik et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : zarządzanie, marketing, finanse : praca zbiorowa / pod red. Teresy Bal
Wydawca:
Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Oddział w Rzeszowie
Wydanie:
Wyd. 2, zm. i rozsz
Rok wydania:
[1994]
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska.
Marketing - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ procesów transformacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw / Anna Marzec
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
1999
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa ; 451
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska.
Ekonomika przedsiębiorstwa - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kredytowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw / Barbara Szczygielska ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1985
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1945-1990.
Inwestycje kapitału - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i mozliwości / red. nauk. Aldona Uziębło
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; t. 10
Temat:
Nieruchomości - zarządzanie - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Rachunkowość - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki : aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne / pod red. Urszuli Wojciechowskiej ; [aut. Zdzisław Fedorowicz et al.]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2001
Temat:
Płynność finansowa - modele matematyczne.
Płynność finansowa - zarządzanie.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość finansowa : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Lutego ; [aut. Teresa Cebrowska et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
1995
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Rachunkowość - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Rachunkowość - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy obiegu pieniężnego, kredytu i finansowania przedsiębiorstw / [oprac. red. Barbara Łuczon, Joanna Jezierska]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Rok wydania:
1963
Seria:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki ; 45
Temat:
Kredyt - Polska - 1945-1970.
Finanse - Ameryka Łacińska.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy teorii i polityki makroekonomicznej / [red. nauk. Czesław Sułkowski]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński ; nr 19
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Polityka energetyczna - 1990-.
Ekonomia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie / Józefa Monika Gryko [et al.]. ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2011
Temat:
Finanse - planowanie - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie / Józefa Monika Gryko, Marta Kluzek, Jarosław Kubiak, Tomasz Nowaczyk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wydanie trzecie zmienione
Rok wydania:
2019
Temat:
Finanse - planowanie - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie podatkowe przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Ciupek i Teresy Famulskiej ; [aut. rozdz. Jan Kaczmarzyk et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sustainable finance in a changing macroeconomic and microeconomic environment = Stabilność podatkowa i finansowa w zmieniających się warunkach makro- i mikroekonomicznych / edited by Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2018
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; vol. 78, nr 1 (2018)
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Stabilizacja gospodarcza - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zysk, oprocentowanie, podatek obrotowy / Józef Zajda
Wydawca:
[Warszawa] ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1966
Seria:
Rozprawy i Monografie / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Poznaniu ; nr 13
Temat:
Przedsiębiorstwa - podatki - Polska.
Obrót (ekonomia) - podatki - Polska.
Koszt produkcji - Polska.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Programy i fundusze wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Ministerstwo Gospodarki. Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ; [oprac. Ewa Dobrzyńska, Alicja Siadul]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Gospodarki
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2000
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła finansowania i miary oceny finansowej podmiotów publicznych i prywatnych / [red. nauk. Jolanta Iwin-Garzyńska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Prace, 0860-2751 ; T. (DCCCXII) 738
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Efektywność kosztów - ocena - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju i wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / [kom. red. Anna Zamojska - Adamczak [et al.]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania UG : Fundacja Rozwoju UG
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 2004, 2
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja ewidencji w małym przedsiębiorstwie : podręcznik akademicki / Elżbieta Wysłocka ; Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 września 2020 r
Rok wydania:
2020
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach = Financial and tax aspects of regional enterprise development / redakcja naukowa Marek Dylewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 52, nr 1, 2014
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek finansowy i finanse przedsiębiorstw w okresie zmian gospodarczych / red. Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - Lubelskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ogólne warunki i zasady kredytowania przedsiębiorstw / Józef Steckiewicz ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1985
Temat:
Kredyt - Polska - 1970-2000.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1970-2000.
Pożyczki handlowe - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola : studium przypadków sektora publicznego i prywatnego / red. nauk. Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2013
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość.
Kontrola finansowa - Polska.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz