Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przedsiębiorstwa - finanse." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i kształtowanie sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw / Czesław Skowronek, Bożena Piechowicz ; Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
Wydawca:
Siedlce : Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania:
2012
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - badania porównawcze.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse firmy w decyzjach menedżerskich / redakcja naukowa Marta Postuła
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Przedsiębiorstwa - finanse - podejmowanie decyzji.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Inwestycje kapitału - podejmowanie decyzji.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse przedsiębiorstw w przykładach i zadaniach / Jolanta Iwin-Garzyńska, Adam Adamczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zakład Finansów Przedsiębiorstw
Wydawca:
Szczecin : ECONOMICUS
Rok wydania:
2007
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - zadania i ćwiczenia.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa z aspektami zrównoważonego rozwoju / redakcja naukowa Grzegorz Mikołajewicz, Jarosław Nowicki ; autorstwo rozdziałów Grzegorz Mikołajewicz, Andrzej Niemiec, Jarosław Nowicki, Piotr Ratajczak, Agata Sierpińska-Sawicz, Aleksandra Szulczewska-Remi, Dawid Szutowski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo UEP
Rok wydania:
2021
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena Kondycji Finansowej Przedsiębiorstw w ... Roku ze Szczególnym Uwzględnieniem Zjawisk Pieniężno-Kredytowych : w świetle badań ankietowych i danych GUS / [oprac. P. Boguszewski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2002-
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - statystyki.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse w gospodarce socjalistycznej - elementy finansów przedsiębiorstw / Maciej S. Wiatr ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych. Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydawca:
Warszawa : Akademia Nauk Społecznych
Rok wydania:
1988
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - Polska.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Krystyna Znaniecka ; [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1997
Seria:
Szkolenie Kandydatów na Biegłych Rewidentów. Segment 2, Finanse
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik po finansach : 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menedżerów / Joel G. Siegel, Jae K. Shim, Stephen W. Hartman ; red. nauk. przekł. Zbigniew Czerwiński ; [poszcz. hasła tł.: Elżbieta Czerwińska et al.] ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1995
Seria:
Przedsiębiorczość
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie / red. nauk. Janusz Ostaszewski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Przedsiębiorczość / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy finansów przedsiębiorstwa dla niefinansistów... czyli Jak czytać bilans i rachunek wyników firmy?, jak policzyć podstawowe wskaźniki finansowe?, co trzeba wiedzieć o przepływach pieniężnych?, jak zmienia się wartość pieniądza w czasie?, jak zdiagnozować typowe problemy firmy? / Jarosław Zysnarski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2001
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Krystyna Znianiecka ; [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2001
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Leon Dorozik, Jolanta Iwin-Garzyńska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1640-6818 ; nr 549
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 39
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw / pod red. Zbigniewa Dreslera
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa : treść wykładu i przykłady / Grzegorz Michalski
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. WSZ
Rok wydania:
2003
Seria:
Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawidłowości i nieprawidłowości w cenach : materiał na konferencję "Metody kalkulacji kosztów i cen w przedsiębiorstwie" / Romualda Gołębiowska ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie
Wydawca:
Lublin : TNOiK
Rok wydania:
1986
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe problemy samofinansowania w przedsiębiorstwie państwowym i spółdzielni : (materiały pomocnicze do celów szkolenia) / Henryk Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Dyrekcja Główna Zakładu Szkolenia Ekonomicznego
Rok wydania:
1987
Seria:
Edukacja Ekonomiczna Załóg Przedsiębiorstw
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza statystyczna kosztów własnych i zagadnień finansowych / Daniel Stos ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Łodzi
Wydawca:
Łódź : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1985
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Adam Kopiński, Tomasz Słoński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 365
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akad. Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 0324-8445 894
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1152
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Z. 1 / Wiktor Gabrusewicz, Mirosław Hamrol, Edmund Kurtys ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 4 zm
Rok wydania:
1978
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku / red. Olga Ławińska, Małgorzata Okręglicka
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie / Politechnika Częstochowska, 0860-5017 ; nr 223
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy finansów przedsiębiorstw / redakcja naukowa Dorota Ostrowska, Ewa Niedźwiedzka ; [autorzy poszczególnych rozdziałów: Dorota Ostrowska, Ewa Niedźwiedzka, Aneta Ejsmont, Michał Bąkowski]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-finansowa analiza przedsiębiorstw / Karl Hedderwick ; [weryfikacja językowa z ang. przez Lecha Bednarskiego przy współpr. Teresy Tul i Jarosława Kujawskiego]
Wydawca:
Gdańsk : Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
Rok wydania:
1992
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik po finansach : 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menedżerów / Joel G. Siegel, Jae K. Shim, Stephen W. Hartman ; redaktor naukowy przekładu Zbigniew Czerwiński ; poszczególne hasła tłumaczyli: Elżbieta Czerwińska, Zbigniew Czerwiński, Witold Jurek, Marzena Remlein ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie II poprawione
Rok wydania:
1995
Seria:
Przedsiębiorczość
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Future of finance. 2, Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / pod red. Iwony Doroty Czechowskiej i Radosława Pastusiaka
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 300
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Ubezpieczenie - konferencje.
Systemy emerytur dodatkowych - Polska - konferencje.
Ubezpieczenie samochodowe - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła informacji i podstawowe metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw kapitalistycznych / Jerzy Cieślik, Wincenty Kamiński ; Ministerstwo Handlu Zagranicznego. Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych
Wydawca:
Warszawa : [Ministerstwo Handlu Zagranicznego]
Rok wydania:
1981
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa - Kraje uprzemysłowione - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Wandy Skoczylas
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Rok wydania:
2009
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Sprawozdania finansowe - badania.
Analiza finansowa - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarowanie kapitałem w firmie : praca zbiorowa / [poszczególne rozdz. oprac.: H. Buk, B. Woźniak-Sobczak, B. Izydorczyk] ; pod red. Barbary Woźniak-Sobczak
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1996
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie systemu finansowego przedsiębiorstw państwowych / pod red. Elżbiety Czerwińskiej
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1984
Seria:
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i nauk Społecznych, 0554-8985 ; t. 6
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz