Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Przedsiębiorstwa - innowacje." according to the criterion: Subject


Full title :
Przedsiębiorstwo w mechaniźmie funkcjonowania gospodarki narodowej / [aut.: Ewa Bieniasz et al. ; red. nauk. Tadeusz Kierczyński]
Publisher :
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Publication Year :
1989
Publication series :
Vademecum ekonomisty / przew. komitetu red. Stanisław Polaczek ; t. 2
Subject :
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwa - innowacje.
Fabryki - informatyka.
Planowanie strategiczne.
Books
Full title :
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe / red. nauk. Tadeusz Falencikowski
Publisher :
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu
Publication Year :
2010
Publication series :
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; t. 7
Subject :
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Planowanie strategiczne.
Kultura przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Books
Full title :
Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne / [red. nauk. Halina Czubasiewicz, Wiesław Golnau]
Publisher :
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Publication Year :
2007
Publication series :
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2007, 2
Subject :
Sukces w biznesie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - innowacje.
Planowanie strategiczne.
Marketing - zarządzanie.
Books
Full title :
Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 1, Koncepcje i modele / red. nauk. Henryk Bieniok
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2014
Publication series :
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 183
Subject :
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie.
Planowanie strategiczne.
Produkcja - zarządzanie.
Innowacje organizacyjne.
Books
Full title :
Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 2, Kierunki i wyniki badań / red. nauk. Teresa Kraśnicka
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2014
Publication series :
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 183
Subject :
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie.
Planowanie strategiczne.
Produkcja - zarządzanie.
Innowacje organizacyjne.
Books
Full title :
Strategic management of technological learning : learning to learn and learning to learn-how-to-learn as drivers of strategic choice and firm performance in global, technology-driven markets / Elias G. Carayannis
Publisher :
Boca Raton : CRC Press
Publication Year :
cop. 2001
Publication series :
Technology Management Series / ed. Richard C, Dorf
Subject :
Organizacja ucząca się.
Planowanie strategiczne.
Innowacje.
Zatrudnienie.
Pracownicy - edukacja.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process