Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przedsiębiorstwa - ocena - Polska." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / Ryszard Borowiecki [et al.] ; pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego
Wydawca:
Warszawa : Twigger
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
1995
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw / Ryszard Borowiecki [et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Twigger"
Rok wydania:
2002
Seria:
Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw ; 9
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstw : zasady, procedury, metody / Elżbieta Mączyńska
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Rok wydania:
2005
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnozowanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw : materiały z sympozjum naukowego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN i AE we Wrocławiu, Przesieka 20-21 kwietnia 1989 / [zespół red. Marek Obrębalski, Marek Walesiak]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 534
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej / red. nauk. Halina Buk
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2083-8611 ; 82
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy wyceny nieruchomości przedsiębiorstw, organizacji i zasobów : kompendium wiedzy i studium przypadków / red. nauk. Dariusz Łaguna, Teresa Maria Łaguna ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydawca:
Olsztyn ; Włocławek : Expol, P. Rybiński, J. Dąbek
Rok wydania:
2014
Temat:
Własność nieruchoma - ocena - Polska - 1990- - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990- - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Połączenie i podział jednostek gospodarczych w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych / Marzena Remlein
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Rok wydania:
2008
Temat:
Fuzja przedsiębiorstw - finanse - prawo - Polska.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu / [red. nauk. Joanna Próchnik, Mariusz Chmielewski]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2010, 4/2
Temat:
Instytucje finansowe - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska po 15 latach - efekty transformacji systemowej / [red. nauk. tomu Stefan Krajewski, Anna Stępniak-Kucharska]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 219
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - badania porównawcze.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielowymiarowa analiza rentowności aktywów spółek przejmujących w Polsce / Piotr Luty
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie i Opracowania, 2084-6193 ; nr 286
Temat:
Rentowność - badania.
Analiza wielowartościowa - aspekt ekonomiczny.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw : w poszukiwaniu doskonałości biznesowej / Rafał Haffer ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2011
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola : studium przypadków sektora publicznego i prywatnego / red. nauk. Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2013
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość.
Kontrola finansowa - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / [aut. rozdz. Lech Bednarski et al. ; oprac. i red. nauk. Lech Bednarski i Edmund Kurtys]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 2 uzup. i zaktualiz
Rok wydania:
1995
Temat:
Analiza finansowa - podręczniki akademickie.
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój gospodarki polskiej i rosyjskiej : stan i perspektywy / red. nauk. Stanisław Kiełczewski, Barbara Olszewska
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 920
Temat:
Rozwój gospodarczy - ocena - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - ocena - Rosja - 1990-.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - ocena - Rosja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa wartości przedsiębiorstwa poprzez internacjonalizację - wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod redakcją Herberta Wirtha
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa : stan i kierunki rozwoju potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście dostosowywania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Marka Jacka Stankiewicza
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
1999
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Europa Zachodnia - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i instrumenty sterowania działalnością przemysłową / [red. nauk. Władysław Janasz] ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1989
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Ekonomiki Produkcji Nr 27
Temat:
Skowroński, Antoni (1901-1988).
Waśniewski, Tadeusz (1928-2003).
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : studia przypadków / redakcja Elżbieta Bukalska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2019
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - studium przypadku.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - studium przypadku.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa / [red. nauk. Edward Urbańczyk]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 24
Temat:
Systemy informacyjne zarządzania - Polska.
Systemy informacyjne zarządzania - badania.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990- - zarządzanie.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy / Alina Szewc-Rogalska
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Wydziały Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 15
Temat:
Spółki kapitałowe - Polska - 1990-.
Spółki kapitałowe - Polska - zarządzanie.
Ład korporacyjny - Polska - 1990-.
Akcjonariusze - Polska.
Udział w zyskach - Polska.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2015
Temat:
Kontrola finansowa - Polska.
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość.
Kontrola finansów publicznych - Polska - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty rynkowe w gospodarce : problemy transformacji / red. nauk. Jan Szczygielski
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0239-3212 ; 21
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and national conditions of enterprises developments / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii : Polskie towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 30(1)
Temat:
Przedsiębiorstwa - wzrost - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - ocena - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Aneta Karina Bernat
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2015
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - Świętokrzyskie, Województwo (1999- ) - finanse.
Świętokrzyskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju / [red. nauk. z. Bogumiła Szopa]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447 ; nr 863
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - integracja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Zdrowie - ochrona - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i kształtowanie sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw / Czesław Skowronek, Bożena Piechowicz ; Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
Wydawca:
Siedlce : Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Rok wydania:
2012
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - badania porównawcze.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła finansowania i miary oceny finansowej podmiotów publicznych i prywatnych / [red. nauk. Jolanta Iwin-Garzyńska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Prace, 0860-2751 ; T. (DCCCXII) 738
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Efektywność kosztów - ocena - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie / pod redakcją Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990- - konferencje.
Rachunkowość - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Ukraina - 1990- - konferencje.
Rachunkowość - Ukraina - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w praktyce gospodarczej / Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Małgorzata Porada-Rochoń, Mirela Romanowska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1285) 1211
Temat:
Analiza finansowa - metodologia.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Płynność finansowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL / Lidia Karbownik
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Transport - aspekt ekonomiczny.
Transport - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / [red. nauk. Edward Urbańczyk]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 23
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - badania porównawcze.
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki ; [zespół aut.: Ryszard Borowiecki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : TNOiK
Rok wydania:
1993
Temat:
Analiza finansowa.
Ekonomika przedsiębiorstwa - Polska.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - ocena.
Ekonomika przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw / Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Dariusz Zarzecki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (MLXXXIX) 1015
Temat:
Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji (prawo).
Przedsiębiorstwa - ocena.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji (prawo) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena Kondycji Finansowej Przedsiębiorstw w ... Roku ze Szczególnym Uwzględnieniem Zjawisk Pieniężno-Kredytowych : w świetle badań ankietowych i danych GUS / [oprac. P. Boguszewski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2002-
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - statystyki.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych / Jacek Gad
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Ekonomiczna wartość dodana.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Rachunkowość zarządcza.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - 1990-.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Ład korporacyjny.
Spółki - rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Due diligence operational risk management of polish heat and power generating plants = Due diligence w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym polskich elektrociepłowni / Anna Wrycol-Moruś
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Zarządzanie ryzykiem - ocena.
Zarządzanie ryzykiem - Polska.
Analiza finansowa.
Elektrownie cieplne - zarządzanie.
Inwestycje.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu prognozowania / [red. nauk. z. Jolanta Kurkiewicz]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 740
Temat:
Analiza finansowa - metodologia.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Teoria prognozowania.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Polska - sytuacja społeczna - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestowanie na rynku akcji : jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie / Tomasz Nawrocki, Bartłomiej Jabłoński
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2011
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) - studium przypadku.
Giełda - Polska - 1990-.
Spółki akcyjne - Polska - 1990-.
Akcje - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Inwestycje - ocena - Polska.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Analiza wskaźnikowa.
Analiza finansowa.
Rentowność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lider zespołu / Stanisław Smoleński
Wydawca:
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego
Rok wydania:
2002
Seria:
Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; zeszyt 235
Temat:
Kadry kierownicze - ocena - Polska.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Uzdolnienia kierownicze.
Kreatywność (biznes).
Personel - kształcenie.
Personel - kierowanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego ; [zespół aut.: Ryszard Borowiecki et al.] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Globalizacja.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych / redakcja naukowa Jacek Grzywacz
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2015
Temat:
Kapitał.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Kapitał - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych / redakcja naukowa Jacek Grzywacz
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2015
Temat:
Kapitał.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Kapitał - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - finanse.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz