Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-75 z 75
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby wyceny przedsiębiorstw / Tomasz Kufel
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (640) 566
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem / red. nauk.: Tadeusz Dudycz, Łucja Tomaszewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1183
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka ekonomiczna oddzialu gospodarczego / [red. Henryk Sajecki]
Wydawca:
Warszawa : Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego
Rok wydania:
1980
Seria:
Materiały i Studia / Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych ; nr 87
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem / red. nauk.: Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 144
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia - konferencje.
Racjonalność gospodarcza - konferencje.
Skuteczność organizacyjna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw : w poszukiwaniu doskonałości biznesowej / Rafał Haffer ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2011
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem / redakcja naukoa Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Brycz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3191 ; nr 261
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia - konferencje.
Controlling - konferencje.
Skuteczność organizacyjna - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - efektywność kosztów - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unternehmens-bewertung : Wertermittlung bei Kauf, Verkauf und Fusion von kleinen und mittleren Unternehmen / Karl Seiler mit einem Beitrag von Stallworth M. Larson
Wydawca:
Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer- Verlag
Rok wydania:
cop. 2004
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Niemcy.
Przedsiębiorstwa - ocena - Niemcy.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Przedsiębiorstwa - ocena - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych / Janusz Pawłowski
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i popr
Rok wydania:
2007
Temat:
Zarządzanie finansowe - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia - podręczniki akademickie.
Inwestycje - efektywność kosztów - podręczniki akademickie.
Inwestycje kapitału - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / [red. nauk. Edward Urbańczyk]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 23
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - badania porównawcze.
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryteria i metody oceny efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw i ich weryfikacja praktyczna / Jan Duraj [et al.]
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace Naukowo-Badawcze / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Przedsiębiorstwa - wzrost.
Organizacja przedsiębiorstwa.
Ekonomika przedsiębiorstwa - badania.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprzedaż - kupno przedsiębiorstwa : ocena standingu finansowego firmy : wzorcowy prospekt emisyjny / Janusz Ostaszewski
Wydawca:
Warszawa : Centrum Informacji Menedżera
Rok wydania:
1993
Seria:
Lektury Menedżera : zarządzanie finansami
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Przedsiębiorstwa - sprzedaż.
Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu publicznego - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw : zastosowania SAS Enterprise Miner / Mirosława Lasek
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Rok wydania:
2007
Seria:
Studia Informatyki Gospodarczej
Temat:
Przedsiębiorstwa - efektywność kosztów.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Przedsiębiorstwa - prognozy - modele matematyczne.
Eksploracja danych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja ekonomiczna w bieżącym kierowaniu przedsiębiorstwem / [red. nauk. E. Czerwińska]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1974
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1 ; z. 59
Temat:
Przedsiębiorstwa - sieci komputerowe - zarządzanie.
Przedsiębiorstwa - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Płynność finansowa.
Rachunek kosztów - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstw w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć / redakcja naukowa Dorota Ciesielska, Karolina Mazur ; [recenzent Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
cop. 2015
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Przedsiębiorstwa - ocena - modele ekonometryczne.
Fuzja przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa - przejęcie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych / Paweł Kossecki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Handel elektroniczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Barbara Woźniak-Sobczak
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Planowanie strategiczne.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Kapitał.
Ryzyko.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kreowanie i pomiar wartości przedsiębiorstwa w świecie internetu / Paweł Kossecki
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace naukowe PWSFTvi : Rynek Mediów
Temat:
Handel elektroniczny.
Internet - aspekt ekonomiczny.
Marketing w Internecie.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Przedsiębiorstwa wirtualne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Urbańczyka
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2001
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Ekonomiczna wartość dodana.
Globalizacja - zarządzanie.
Fuzja przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa - wzrost.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Analiza wartości (kontrola kosztów).
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa - przejęcie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System pomiaru dokonań w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami / Piotr Waśniewski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (MLX) 986
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metodologia.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w praktyce gospodarczej / Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Małgorzata Porada-Rochoń, Mirela Romanowska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1285) 1211
Temat:
Analiza finansowa - metodologia.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Płynność finansowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / redakcja naukowa Adam Stabryła ; autorzy: Katarzyna Bartusik, Paweł Cabała, Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki, Tomasz Małkus, Czesław Mesjasz, Zdzisław Onderka, Mariusz Sołtysik, Adam Stabryła, Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz, Sławomir Wawak, Krzysztof Woźniak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2015
Seria:
Seria: Zarządzanie
Temat:
Organizacja przedsiębiorstwa - metodologia.
Zarządzanie projektami.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Planowanie strategiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej / Andrzej Niemiec
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metodologia.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - ocena.
Kluczowe wskaźniki efektywności.
Przedsiębiorstwa - produktywność - pomiar.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu prognozowania / [red. nauk. z. Jolanta Kurkiewicz]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 740
Temat:
Analiza finansowa - metodologia.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Teoria prognozowania.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Polska - sytuacja społeczna - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3199
Temat:
Sprawozdania finansowe - ocena.
Efektywność kosztów - metodologia.
Rentowność - badania.
Zysk.
Analiza wskaźnikowa.
Książka
    Wyświetlanie 1-75 z 75

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz