Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przedsiębiorstwa - ocena." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena biznesu w praktyce : metody, przykłady / pod red. Marka Panfila
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo "Poltext"
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody / Andrzej Jaki
Wydawca:
Kraków : Oficyna Ekonomiczna
Wydanie:
Wyd. 2 uaktual. i rozsz
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstw dystresywnych : teoria i praktyka / Błażej Prusak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unternehmens-bewertung : Wertermittlung bei Kauf, Verkauf und Fusion von kleinen und mittleren Unternehmen / Karl Seiler mit einem Beitrag von Stallworth M. Larson
Wydawca:
Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer- Verlag
Rok wydania:
cop. 2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena firmy dla potrzeb tworzenia spółek kapitałowych : praca zespołowa / pod red. Wiesława M. Grudzewskiego ; [oprac. zespół: Zbigniew Bogusławski et al.]
Wydawca:
Warszawa : "ORGMASZ"
Wydanie:
Dodr
Rok wydania:
1994
Seria:
Zarządzanie Firmą ; 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstw : w teorii i praktyce / Halina Zadora
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Wydanie:
[Wyd. 2 popr. i uzup.]
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka ekonomiczna oddzialu gospodarczego / [red. Henryk Sajecki]
Wydawca:
Warszawa : Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego
Rok wydania:
1980
Seria:
Materiały i Studia / Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych ; nr 87
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie mierników produkcji w analizie efektywności gospodarowania / Stanisław Paradysz
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego
Rok wydania:
1982
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena i zarządzenie wartością zakładu ubezpieczeń / red. nauk. Jerzy Handschke ; [aut.: Tadeusz Sangowski et al.]
Wydawca:
Poznań : Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wyceny przedsiębiorstw : aspekty teoretyczne i praktyczne / Michał Buszko, Małgorzata Jaworek
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw / Katarzyna Byrka-Kita
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak oceniać firmę : metodyka badania i przykłady liczbowe / Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej / Marzena Strojek-Filus
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Praca Naukowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstwa : pomiar i ocena wartości / Andrzej Jaki
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Rok wydania:
2000
Seria:
Zarządzanie, Ekonomia, Marketing
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody / Andrzej Jaki
Wydawca:
Kraków : Oficyna Ekonomiczna
Wydanie:
Wyd. 3 uaktualnione
Rok wydania:
2006
Seria:
Seria Akademicka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa / Andrzej Jaki
Wydawca:
Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Wyd. 4 poszerz
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstw ubezpieczeniowych / Anna Jańska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2021
Seria:
Ubezpieczenia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak oceniać firmę : metodyka badania i przykłady liczbowe : poradnik praktyczny / Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
cop. 1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw : w poszukiwaniu doskonałości biznesowej / Rafał Haffer ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unternehmenswert : Methoden und Strategien fur eine wertorientierte Unternehmensfuhrung / Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin; aus dem amerikan. von Thorsten Schmidt
Wydawca:
Frankfurt : Campus Verlag
Rok wydania:
1990
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / Ryszard Borowiecki [et al.] ; pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego
Wydawca:
Warszawa : Twigger
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby wyceny przedsiębiorstw / Tomasz Kufel
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (640) 566
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa : metody wyceny w praktyce / Wiktor Patena
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System oceny przedsiębiorstwa - założenia Centrum a praktyka : materiały na ogólnopolską konferencję / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Wojewódzki w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1985
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wyceny przedsiębiorstw / Mieczysław Kufel
Wydawca:
Bielsko-Biała : Park
Rok wydania:
1992
Seria:
Nieznany Świat Finansów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena finansowa firmy / Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak ; Zachodnie Centrum Organizacji
Wydawca:
Warszawa ; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich / Urszula Malinowska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw / Ryszard Borowiecki [et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Twigger"
Rok wydania:
2002
Seria:
Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw ; 9
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi / Andrzej Fierla
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena firmy dla potrzeb tworzenia spółek kapitałowych : praca zespołowa / pod red. Wiesława M. Grudzewskiego ; [oprac. zespół : Zbigniew Bogusławski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego
Rok wydania:
1990
Seria:
Zarządzanie Firmą ; 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena majątku firmy : poradnik menedżera / Kazimierz Dobrucki ; Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
Wydawca:
Zielona Góra : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
Rok wydania:
1992
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstw : zasady, procedury, metody / Elżbieta Mączyńska
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena : mierzenie i kształtowanie wartości firm / Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin ; przeł. Alek Kalinauskas, Tomasz Wiazowski
Wydawca:
Warszawa : WIG-Press
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój gospodarki polskiej i rosyjskiej : stan i perspektywy / red. nauk. Stanisław Kiełczewski, Barbara Olszewska
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 920
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstwa : od teorii do praktyki / redakcja naukowa Marek Panfil, Andrzej Szablewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Wydanie:
Wyd. w opr. miękkiej
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstwa : od teorii do praktyki / red. nauk. Marek Panfil, Andrzej Szablewski
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Rok wydania:
cop. 2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia do oceny i analizy przedsiębiorstw / Ilisio Manuel de Jesus
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / Ryszard Borowiecki [et al.] ; pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego
Wydawca:
Warszawa : Twigger
Wydanie:
Wyd. 3 zaktual
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody analizy dynamiki zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie / Edward Nowak ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Rok wydania:
1994
Seria:
Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera ; 26
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak oceniać firmę : metodyka badania i przykłady liczbowe / Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem / red. nauk.: Tadeusz Dudycz, Łucja Tomaszewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1183
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem / red. nauk. Tadeusz Dudycz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1060
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw / Stefan Grzesiak
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Rok wydania:
1997
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (340) 266
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; [aut.] Ryszard Borowiecki [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Twigger
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Share valuations / T. A. Hamilton Baynes ; revised by E. J. Newman and J. M. Pitts
Wydawca:
London : Heinemann
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
1984
Seria:
The Heinemann Accountancy and Administration Series
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstw : w teorii i praktyce / Halina Zadora
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak oceniać firmę : metodyka badania, przykłady liczbowe / Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Wyd. zaktualizowane
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Nowaka ; [aut. Dorota Bartosińska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / Ryszard Borowiecki [et al.] ; pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego
Wydawca:
Warszawa : Twigger
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnozowanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw : materiały z sympozjum naukowego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN i AE we Wrocławiu, Przesieka 20-21 kwietnia 1989 / [zespół red. Marek Obrębalski, Marek Walesiak]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 534
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena przedsiębiorstwa : funkcje, metody, zasady / Manfred Jürgen Matschke, Gerrit Brösel ; przeł. Henryk Gurgul
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy wyceny w rachunkowości / red. nauk. Teresa Cebrowska, Waldemar Dotkuś
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 911
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
What every business owner should know about valuing their business / Stanley J. Feldman, Timothy G. Sullivan, Roger M. Winsby
Wydawca:
New York [i pozostałe] : McGraw-Hill
Rok wydania:
copyright © 2003
(2012)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych / Piotr Figura
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świadomy inwestor : odkrywanie ukrytego potencjału spółki / Paweł Zaremba-Śmietański
Wydawca:
Gliwice : Helion
Rok wydania:
2013
Seria:
Onepress Exclusive
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia prywatyzacji / Janusz Lewandowski, Jan Szomburg ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Wydawca:
Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna
Rok wydania:
1990
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ; nr 7
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza wartości przedsiębiorstwa / Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
cop. 2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Juliusz Engelhardt
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak oceniać firmę : metodyka badania i przykłady liczbowe / Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak oceniać firmę : metodyka badania, przykłady liczbowe / Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Wyd. 5
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak oceniać firmę? : metodyka badania i przykłady liczbowe / Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak oceniać firmę : metodyka badania, przykłady liczbowe / Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa / Waldemar Tarczyński
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Rok wydania:
1995
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; 204
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryteria i metody oceny sprawności organizacji przedsiębiorstw handlowych / Tadeusz Sztucki
Wydawca:
Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług
Rok wydania:
1976
Seria:
Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 135
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością / [red. nauk. Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 37
Czas na Pieniądz
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mergers, acquisitions, and corporate restructurings / Patrick A. Gaughan
Wydawca:
New York : John Wiley & Sons
Wydanie:
3th ed., university ed
Rok wydania:
cop. 2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak oceniać firmę? : (metodyka badania, przykłady liczbowe) : praktyczny poradnik / Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wyceny spółki : perspektywa klienta i inwestora : praca zbiorowa / pod red. Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego ; aut. Andrzej Cwynar [et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Poltext"
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu kosztowym / Mieczysław Prystupa
Wydawca:
Warszawa : ALMAMER Szkoła Wyższa
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu porównawczym / Mieczysław Prystupa
Wydawca:
Zakrzewo : Wydawnictwo Replika ; Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt logistyczny : metodyka, organizacja, praktyka / Piotr Buła, Bartosz Niedzielski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright © 2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wyceny spółki : perspektywa klienta i inwestora : praca zbiorowa / pod red. Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego ; aut. Andrzej Cwynar [et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Poltext"
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym / Mieczysław Prystupa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe FREL
Wydanie:
Wyd. 2 [nowe i uzup.]
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody oceny gospodarki majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Rokity
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji : konferencja Studenckich Kół Naukowych, Poznań, marzec 2000 / zorganizowana przez MAKSIMUS Studenckie Koło Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Jerzy Kur
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena małego przedsiębiorstwa : praktyczny poradnik z przykładami / Jacek Kuczowic
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.PL
Rok wydania:
2012
Seria:
ABC Przedsiębiorcy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena małego przedsiębiorstwa / Jacek Kuczowic
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena małego przedsiębiorstwa / Jacek Kuczowic
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie III
Rok wydania:
2024
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza fundamentalna : standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa / Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Akademia Zarządzania i Finasów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym / Mieczysław Prystupa
Wydawca:
Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Business analysis & valuation : using financial statements ; text & cases / Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, Victor L. Bernard
Wydawca:
Mason : Thomson/South-Western
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
cop. 2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego / Jerzy Więckowski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze
Wydanie:
Wydanie II poprawione i uzupełnione
Rok wydania:
1958
Seria:
Biblioteka Rady Robotniczej ; 9
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego / Jerzy Więckowski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze
Wydanie:
Wydanie III poprawione i uzupełnione
Rok wydania:
1960
Seria:
Biblioteka Rady Robotniczej ; 11
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem : aspekt teoretyczno-aplikacyjny / Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk, Tomasz Rojek
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prowartościowe kierunki rozwoju przedsiębiorstw / Tomasz Rojek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie : prace doktorskie, 1898-6439 ; nr 16
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Value-based marketing : marketing strategies for corporate growth and shareholder value / Peter Doyle
Wydawca:
Chichester : John Wiley & Sons
Rok wydania:
cop. 2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Value-based marketing : marketing strategies for corporate growth and shareholder value / Peter Doyle
Wydawca:
Chichester : John Wiley & Sons
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja systemowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa / [red. nauk. Marek Lubiński, Tadeusz Smuga]
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1995
Seria:
Raporty : studia nad konkurencyjnością / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848 ; 34
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość w warunkach rynku kapitałowego : materiały z Konferencji Międzynarodowej RACH - 91, Wrocław, wrzesień 1991 / [zespół red. Andrzej Kardasz (przewodn.), Dorota Jeżowska, Edward Pielichaty]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 637
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza fundamentalna : metody wyceny przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Krzysztof Borowski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Business analysis and valuation : IFRS edition : text only / Krishna G. Palepu, [et.al]
Wydawca:
London : South-Western Cengage Learning
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 5
Rok wydania:
dr. 2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 2 (dodr. 2)
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 4
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr
Rok wydania:
2005
Seria:
FFF
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 2
Rok wydania:
2006
Seria:
FFF
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3
Rok wydania:
dr. 2007
Seria:
FFF
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7
Rok wydania:
[2012]
Seria:
FFF
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz