Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa państwowe w roku 1990 - wyniki badań / Janusz M. Dąbrowski, Michał Federowicz, Anthony Levitas ; [Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową]
Wydawca:
Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna
Rok wydania:
1991
Seria:
Transformacja Gospodarki ; nr 11
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1991 : wyniki badań empirycznych / Teresa Olko-Bagieńska, Julian Pańków, Paweł Ruszkowski ; ["Zmiany" Instytut Badawczo-Doradczy, Fundacja im. Friedricha Eberta.Przedstawicielstwo w Polsce]
Wydawca:
Warszawa : FFE
Rok wydania:
1992
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
State-owned enterprises in their second year of economic transformation : research finding / Janusz M. Dąbrowski, Michał Federowicz, Anthony Levitas
Wydawca:
Gdańsk ; Warsaw : B.P.S. Consultants
Rok wydania:
1992
Seria:
Economic Transformation / The Gdańsk Institute for Market E conomics ; no 27
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa państwowe w procesie transformacji gospodarczej 1992-93 : wyniki badań / Janusz M. Dąbrowski, Michał Federowicz, Anthony Levitas
Wydawca:
Warszawa ; Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Rok wydania:
1993
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 0867-4167 ; nr 38
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo komunalne w świetle obowiązujących przepisów : poradnik dla gmin. Cz. 1 / Krzysztof Dobrowolski [et al.] ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Wydawca:
Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna
Rok wydania:
1991
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ; nr 10
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - poradniki.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa państwowe w drugim roku transformacji gospodarczej : wyniki badań / Janusz M. Dąbrowski, Michał Fedorowicz, Anthony Levitas ; Instytut Badan nad Gospodarką Rynkowa
Wydawca:
Gdańsk ; Warszawa : Gdańska Grupa Promocyjna
Rok wydania:
1992
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ; nr 27
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005) / [aut. Małgorzata Antczak et al. ; red. nauk. Ewa Balcerowicz]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 89
Temat:
Przedsiębiorstwa prywatne - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Prywatyzacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego / Daria Kostecka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 0524-4544 ; 299
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany Strukturalne Grup Podmiotów Gospodarki Narodowej w ... R. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1994-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Przedsiębiorstwa prywatne - Polska - 1990- - statystyki.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo komunalne w warunkach samorządności terytorialnej / Zygmunt Dziembowski, Marta Sadowy ; [Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Samorządowe [Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej]
Rok wydania:
1992
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Służby publiczne - prawo - Polska.
Samorząd lokalny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany Strukturalne Grup Podmiotów Gospodarczych w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Spisów i Badań Masowych
Wydawca:
Warszawa: GUS
Rok wydania:
1991-1994
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Przedsiębiorstwa prywatne - Polska - 1990- - statystyki.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych : materiały z konferencji 10-11 marca 1997, Pałac Staszica w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC
Rok wydania:
[1997]
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa publiczne - komercjalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse 2009 - teoria i praktyka : rynki finansowe i ubezpieczenia / [red. nauk. Waldemar Tarczyński, Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 40
Temat:
Finanse - Polska - 1990-.
Ubezpieczenia przedsiębiorstwa - Polska.
Place targowe - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sanacja przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia finansowoprawne / Marek Zdebel
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo UŚ
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 30.08.2000 r.]
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1980
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zapaść sektora państwowego : etap prawdy : I połowa 1991 roku / Janusz M. Dąbrowski, Michał Federowicz, Anthony Levitas ; [Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową]
Wydawca:
Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna
Rok wydania:
1991
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 0867-4167 ; nr 18
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe warunki funkcjonowania samodzielnych przedsiębiorstw państwowych / [red. nauk. Elżbieta Czerwińska]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 186
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organy przedsiębiorstwa państwowego / Bronisław Ziemianin ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie
Rok wydania:
1985
Seria:
Rozprawy i Studia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie ; t. 71
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej / red. nauk. Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnegi i Lokalnego
Wydawca:
Warszawa : Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Uniwersytet Warszawski
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia Regionalne i Lokalne / Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego ; 5(38)
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo państwowe w nowym systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową : zagadnienia prawne / pod red. Jana Grabowskiego
Wydawca:
Katowice : UŚ
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 854
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działania organizacyjne i odpowiedzialność ministra wobec przedsiębiorstwa państwowego / Aleksandra Monarcha-Matlak
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; T. (555) 481
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - podejmowanie decyzji.
Administracja publiczna - podejmowanie decyzji - Polska - 1990-.
Odpowiedzialność ministra - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbiór podstawowych przepisów / zebrał i oprac. Andrzej Szkopański
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Wydanie:
Według stanu prawnego na dzień 30 września 1979 r
Rok wydania:
1979
Seria:
WOG Wielkie Organizacje Gospodarcze
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990 - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w drodze przekształcania w jednoosobowe spółki skarbu państwa : materiały szkoleniowe / Jerzy Krok
Wydawca:
Bydgoszcz : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Rok wydania:
1991
Seria:
Biblioteczka Służby Pracowniczej ; z. 35
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcje społeczne zakładu pracy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Paszkowskiego i Tadeusza Haładaja
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych
Rok wydania:
1990
Seria:
Centralny Program Badań Podstawowych. 09.09, Polityka Społeczna w Polsce. Podprogram 09.09.09, Funkcja Społeczna Zakładu Pracy
Temat:
Przedsiębiorstwa - socjologia - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Privatization of the polish state-owned enterprises: the second report / Janusz M. Dąbrowski, Michał Federowicz, Jan Szomburg
Wydawca:
Gdańsk ; Warsaw : B.P.S. Consultants Poland
Rok wydania:
1992
Seria:
Economic Transformation / The Gdańsk Institute for Market Economics, 1233-0922 ; no 29
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, formy i sposoby jej realizacji : (pierwsze doświadczenia) / Stefan Dulski, Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych
Rok wydania:
1992
Seria:
Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych ; 1
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System powiązań z budżetem i wewnętrzna redystrybucja środków finansowych przedsiębiorstw państwowych w polskiej reformie gospodarczej (lata 1982-1984) / Kazimierz Gorczyński
Wydawca:
Gdańsk : UG
Rok wydania:
1989
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Gdański. Rozprawy i Monografie ; 123
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw : diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych : perspektywy rozwoju / autorzy Anna Brzezińska-Rawa, Henryk Nowicki, Dorota Sylwestrzak ; redakcja Anna Brzezińska-Rawa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor prywatny a sektor publiczny : ujęcie interdyscyplinarne / Redaktor naukowy: Marek Gruchelski ; autorzy Marek Garbicz [i 31 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2020
Temat:
Przedsiębiorstwa prywatne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - 1990-.
Przedsiębiorstwa prywatne - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo państwowe w gospodarce rynkowej / [red. Maria Szczur, Halina Żeglicka] ; Polska Fundacja Promocji Kadr, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Fundacja im. Friedricha Eberta
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1994
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1994, z. 7=z. (397)
Polska a Europa
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - zarządzanie - konferencje.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Łódź ; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji
Wydanie:
Stan prawny na dzień 10 kwietnia 1997 r
Rok wydania:
1997
Temat:
Gospodarka miejska - prawo - interpretacja - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa państwowe w gospodarce rynkowej Polski i Rosji / pod red. Stanisława Rączkowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Rok wydania:
1993
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa publiczne - Rosja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Likwidacja przedsiębiorstw państwowych ; Prawo celne I / [red. zeszytu J. Cisewski]
Wydawca:
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego
Rok wydania:
1993
Seria:
Vademecum Zarządzania Przedsiębiorstwem / Ośrodek Postępu Organizacyjnego w Bydgoszczy ; z. 12
Temat:
Likwidacja przedsiębiorstw - prawo - Polska.
Prawo celne - Polska - 1990-.
Prawo celne - Polska - 1990- - legislacja.
Likwidacja przedsiębiorstw - prawo - Polska - 1990-.
Likwidacja przedsiębiorstw - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grupowanie przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia prawne : prace z zakresu studiów nad problemtyką prawną zarządzania gospodarką narodową / pod red. Ludwika Bara ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1972
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Położenie prawne przedsiębiorstwa państwowego w sferze prawa administracyjnego : z badań nad pozycją przedsiębiorstwa państwowego w PRL : studium wstępne / Ludwik Bar ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1968
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Majątek przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia prawne rachunkowości / Zbigniew Żabiński
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Rok wydania:
1973
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1970.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Rachunkowość - prawo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka państwa w zakresie wspierania aktywności małych i średnich przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym Polski / Waldemar Pierzchlewski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Handel międzynarodowy - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania przedsiębiorczości / praca pod red. Kazimierza Jaremczuka ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu]
Wydawca:
Tarnobrzeg : PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Inkubatory przedsiębiorczości - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 4, Instytucje socjalistycznych jednostek gospodarczych / red. t. Marian Weralski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1987
Temat:
Prawo bankowe - Polska.
Towarzystwa ubezpieczeniowe - Polska.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ograniczenia udziału mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych / Agnieszka Piwowarczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2022
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Zamówienia publiczne - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych / Roman Sowiński, Marek Tarka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
1986
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - zarządzanie - 1945-1990 - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka przedsiębiorczości w Polsce : przegląd OECD / OECD. Centrum Przedsiębiorczości, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rozwoju Lokalnego
Wydawca:
[Warszawa] : Ministerstwo Gospodarki ; Radom : współpraca wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital / Halina Waniak-Michalak
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2007
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Pożyczki handlowe - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw i instytucji : aspekty globalne i lokalne / redakcja naukowa Tomasz Wójtowicz
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP
Rok wydania:
2015
Temat:
Przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwowa regulacja makroproporcji podziału dochodu narodowego w przedsiębiorstwach socjalistycznych / Bożena Klimczak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu. Seria: Monografie i Opracowania, 0239-8532 ; nr 37
Temat:
Podział dochodu - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunek kosztów normatywnych jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem / Zbigniew Messner, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : [s.n.]
Rok wydania:
1975
Temat:
Rachunek kosztów - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - zarządzanie - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie rozwoju gminy i restrukturyzacji usług komunalnych / Piotr Karpuś, Marian Stefański, Krzysztof Żuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1996
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - badania - Polska.
Gminy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Służby publiczne - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej / Ireneusz Janiuk
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2004
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych : komentarz / Marek Michalski (red.) ; aut. Paweł Błaszczyk [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2014
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Instrumenty finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Papiery wartościowe - prawo - Polska - 1990-.
Akcje - prawo - Polska - 1990-.
Spółki - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego : stanowisko prawne w świetle zasady jednoosobowego kierownictwa / Zdzisław Niedbała
Wydawca:
Poznań : UAM
Rok wydania:
1973
Seria:
Prace Wydziału Prawa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 59
Temat:
Szefowie przedsiębiorstw - status prawny - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozycja prawna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego / [kol. red. K. Fiedor et al. ; red. nauk. Walerian Sanetra] ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1983
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Szefowie przedsiębiorstw - status prawny - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa / Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Ekonomia
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Spółki kapitałowe - Polska - 1990-.
Długi spółek.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postulowane role służby organizatorskiej w usprawnianiu procesów zarządzania w organizacjach społeczno-gospodarczych / Waldemar Jaworski
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Śląski
Rok wydania:
1978
Seria:
Dni Organizacji. Doskonalenie Procesu Zarządzania Przedsiębiorstwem / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Śląski
Temat:
Organizacja przedsiębiorstwa - 1945-1970.
Organizacja - zarządzanie - 1945-1970.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - zarządzanie - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola organizacji społeczno-politycznych w przedsiębiorstwach państwowych / Roman Kuryłek ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Akademia Nauk Społecznych
Wydawca:
Warszawa : Akademia Nauk Społecznych
Rok wydania:
1984
Seria:
Problemy Rozwoju Socjalizmu w PRL ; nr 25
Temat:
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1945-1990.
Związki zawodowe - Polska - 1945-1990.
Samorząd pracowniczy - Polska - 1945-1990.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia własnościowe polskich przedsiębiorstw przebieg procesu, bariery, pierwsze efekty : trzeci raport z badań / aut. Janusz M. Dąbrowski [et al.]
Wydawca:
Gdańsk : B.P.S. Consultants Poland
Rok wydania:
1993
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ; nr 33
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - badania porównawcze.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - badania porównawcze.
Prywatyzacja - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elastyczność krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP / [Piotr Dziewulski, Włodzimierz Grudziński, Piotr Warchałowski]
Wydawca:
Warszawa : CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 78
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Poręczenie - Polska - konferencje.
Pożyczki handlowe - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział organów załogi w zarządzaniu wielkimi organizacjami gospodarczymi w PRL : (problemy struktury prawnej i kompetencji) / Zdzisław Niedbała
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1977
Seria:
Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 83
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Personel - udział w zarządzaniu - Polska - 1945-1990.
Samorząd pracowniczy - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorstwa - szanse i zagrożenia / red. nauk. Józef Szabłowski
Wydawca:
Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania : Europejskie Konsorcjum Prywatnych Szkół Wyższych
Rok wydania:
2008
Temat:
Przedsiębiorstwa - wzrost - 1990-.
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość : poradnik dla osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą / Jan Brzóska [et al. ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach]
Wydawca:
Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOIK
Rok wydania:
2002
Temat:
Biznes - poradniki.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie.
Przedsiębiorstwa - tworzenie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia własnościowe w przemyśle a ochrona środowiska / aut. Wojciech Stodulski, Grażyna Starczewska
Wydawca:
Warszawa : InRE
Rok wydania:
1993
Seria:
Raport / Instytut na Rzecz Ekorozwoju ; 1/1993
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Środowisko - ochrona - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje prawne zarządzania państwowymi organizacjami gospodarczymi / pod red. Karola Podgórskiego
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1985
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 755
Temat:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność przedsiębiorstw komunalnych : studium na przykładzie Elbląga / Marek Bucholc
Wydawca:
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Rok wydania:
2014
Temat:
Gospodarka miejska.
Konkurencyjność (ekonomia).
Przedsiębiorstwa publiczne.
Gospodarka miejska - Polska - Elbląg - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - Elbląg - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - Elbląg - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie obrotu środkami produkcji w gospodarce narodowej / Andrzej Zawalski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : PTE
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
1988
Temat:
Wyposażenie przemysłowe - wykorzystanie.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka i gospodarka w oczach pracowników / Juliusz Gardawski, Tomasz Żukowski ; Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta
Rok wydania:
1992
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Ekonomika przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - statystyki.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Socjologia pracy - Polska - 1990-.
Związki zawodowe - Polska - opinia publiczna.
Związki zawodowe - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - polityka i rządy - 1989- - opinia publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw : stan obecny i perspektywy / pod red. Wacławy Starzyńskiej i Justyny Wiktorowicz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - badania.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Zamówienia publiczne - badania - 1990-.
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo przedsiębiorców : komentarz / redakcja naukowa Aldona Pietrzak ; autorzy Michał Boryczka [i 9 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2019 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Komentarze
Temat:
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Przedsiębiorstwa - prawo - interpretacja - Polska - 1990-.
Prawo gospodarcze publiczne - interpretacja - Polska - 1990-.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990- - legislacja.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz