Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przedsiębiorstwa publiczne - finanse." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe warunki funkcjonowania samodzielnych przedsiębiorstw państwowych / [red. nauk. Elżbieta Czerwińska]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 186
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforms of legal and financial system of public enterprises in Poland and other socialist countries / Natalia Gajl
Wydawca:
Łódź : ŁTN ; Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Wydziału II Nauk Historycznych i Społecznych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 0208-4201 ; nr 93
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Kraje socjalistyczne - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola instrumentów prawnofinansowych w gospodarce produkcyjnym majątkiem trwałym przedsiębiorstw państwowych / Krystyna Sawicka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1988
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 0524-4544 ; 166
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Przedsiębiorstwa - finanse - prawo - Polska.
Środki trwałe - aspekt ekonomiczny - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse 2009 - teoria i praktyka : rynki finansowe i ubezpieczenia / [red. nauk. Waldemar Tarczyński, Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 40
Temat:
Finanse - Polska - 1990-.
Ubezpieczenia przedsiębiorstwa - Polska.
Place targowe - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizm funkcjonowania parametrycznego systemu ekonomiczno-finansowego / Andrzej Cichowicz, Ryszard Wolke ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 3 popr
Rok wydania:
1978
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - zarządzanie.
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Majątek przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia prawne rachunkowości / Zbigniew Żabiński
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Rok wydania:
1973
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1970.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Rachunkowość - prawo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie systemu finansowego przedsiębiorstw państwowych / pod red. Elżbiety Czerwińskiej
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1984
Seria:
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i nauk Społecznych, 0554-8985 ; t. 6
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samodzielność finansowa przedsiębiorstwa państwowego / Elżbieta Czerwińska
Wydawca:
Poznań : PTPN
Rok wydania:
1963
Seria:
Prace Komisji Nauk Społecznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; t. 11, z. 1
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse - 1945-1970.
Przedsiębiorstwa publiczne - Kraje socjalistyczne - 1945-1970.
Przedsiębiorstwa publiczne - Kraje socjalistyczne - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System powiązań z budżetem i wewnętrzna redystrybucja środków finansowych przedsiębiorstw państwowych w polskiej reformie gospodarczej (lata 1982-1984) / Kazimierz Gorczyński
Wydawca:
Gdańsk : UG
Rok wydania:
1989
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Gdański. Rozprawy i Monografie ; 123
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa państwowe w procesie transformacji gospodarczej 1992-93 : wyniki badań / Janusz M. Dąbrowski, Michał Federowicz, Anthony Levitas
Wydawca:
Warszawa ; Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Rok wydania:
1993
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 0867-4167 ; nr 38
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwowa regulacja makroproporcji podziału dochodu narodowego w przedsiębiorstwach socjalistycznych / Bożena Klimczak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu. Seria: Monografie i Opracowania, 0239-8532 ; nr 37
Temat:
Podział dochodu - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kasa zapomogowo-pożyczkowa : - zasady funkcjonowania - kompletna dokumentacja - ewidencja księgowa z polityką rachunkowości (z suplementem elektronicznym) / Krzysztof Korociński
Wydawca:
Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komantytowa
Rok wydania:
2022
Temat:
Pożyczki - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo państwowe w nowym systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową : zagadnienia prawne / pod red. Jana Grabowskiego
Wydawca:
Katowice : UŚ
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 854
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The economics of a socialist enterprise : a case study of the Polish firm / George R. Feiwel
Wydawca:
New York [etc.] : Frederick A. Praeger, Publishers
Rok wydania:
1965
Seria:
Praeger Special Studies in International Economics and Development
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - zarządzanie - 1945-1970.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System dochodów budżetowych od państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w państwach socjalistycznych : [praca zbiorowa]. Cz. 2 / [pod red. Mariana Weralskiego ; oprac. zespół prawa podatkowego w składzie Lesław Adam et al. ; Instytut Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Finansów]
Wydawca:
Warszawa : [s.n.], ([Warszawa] : "Tłumacz-Tekst")
Rok wydania:
1975
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Kraje socjalistyczne - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy dochodów budżetowych od państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w państwach socjalistycznych : praca zbiorowa / pod red. M. Weralskiego ; Instytut Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Finansów
Wydawca:
Warszawa : [s.n.]
Wydanie:
Stan prawny obowiązujący w dniu 1 czerwca 1974 r
Rok wydania:
1975
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Kraje socjalistyczne - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sanacja przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia finansowoprawne / Marek Zdebel
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo UŚ
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 30.08.2000 r.]
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1980
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał państwowy w spółkach prawa handlowego u schyłku Drugiej Rzeczypospolitej : szczegółowe sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw o kapitale mieszanym za rok 1937 wzgl. 1937/1938 / wstęp i oprac. Jerzy Gołębiowski
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1900-1945 - źródła.
Spółki handlowe - Polska - 1900-1945.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse / [zespół red. Maria Komarnicka, Maria Myszkowska ; tł. streszcz. Marek Konieczny (j. ang.), Maria Mendoń (j. ros.)]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 416
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1945-1990.
Pożyczki bankowe - Polska - 1945-1990.
Postęp naukowy i techniczny - aspekt ekonomiczny.
Finanse lokalne - Polska - 1945-1990.
Kurs walutowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawnofinansowe instrumenty zabezpieczenia zapłaty za dostawy między przedsiębiorstwami państwowymi / Marek Zdebel
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1983
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - finanse.
Dostawa (prawo) - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problèmes juridiques et financiers des entreprises socialistes / Natalia Gajl ; [trad. par Irena Józefowiczowa] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1984
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - Kraje socjalistyczne - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Kraje socjalistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie obrotu środkami produkcji w gospodarce narodowej / Andrzej Zawalski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : PTE
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
1988
Temat:
Wyposażenie przemysłowe - wykorzystanie.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Volkswirtschaftliche Investitionskriterien für Gemeindeunternehmen / von Peter Friedrich
Wydawca:
Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Rok wydania:
1969
Seria:
Schriften zur Angewandten Wirtschaftsforschung ; 22
Temat:
Inwestycje - podejmowanie decyzji - Republika Federalna Niemiec.
Przedsiębiorstwa publiczne - Republika Federalna Niemiec - finanse.
Służby publiczne - Republika Federalna Niemiec - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Charakter prawny stosunków między Narodowym Bankiem Polskim a przedsiębiorstwami państwowymi / Urszula Marzec-Roguska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1989
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Narodowy Bank Polski - prawo.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska.
Banki - finanse - prawo - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka / red. nauk. Grażyna Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 982
Temat:
Banki - Czechy - 1990-.
Banki - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Czechy - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 4/2016 (82), cz.1
Czas na Pieniądz
Temat:
Przedsiębiorstwa - wielkość - aspekt ekonomiczny.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Controlling.
Kontrola finansów publicznych.
Finanse międzynarodowe - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian. Cz. 1 / red. nauk. Tadeusz Kamiński
Wydawca:
Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Temat:
Finanse publiczne - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian. Cz. 2 / red. nauk. Tadeusz Kamiński, Olga Charucka
Wydawca:
Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Temat:
Finanse publiczne - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2018
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; 1/2018 (91)
Temat:
Przedsiębiorstwa - 21 w.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Rynek kapitałowy - 21 w.
Efektywność kosztów - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce / red. nauk. Marek Dylewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2084-0152 ; Nr 3/2012
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Pożyczki hipoteczne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse / [zespół red. Maria Komarnicka, Maria Myszkowska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
dr. 1988
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 392
Temat:
Kredyt - polityka publiczna - Polska - 1945-1990.
Finanse publiczne - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa joint venture - Kraje socjalistyczne.
Finanse - Szwajcaria.
Inwestycje - Stany Zjednoczone.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne : wybrane aspekty / red. nauk. Aldona Uziębło, Marcin Kalinowski, Michał Pronobis
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; T. 6
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i gospodarka / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 5/2017 (89), cz. 1
Czas na Pieniądz
Temat:
Finanse publiczne - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Banki depozytowe.
Służba zdrowia - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych / Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Magdalena Zioło, Arkadiusz Babczuk
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2015
Temat:
Finanse publiczne - zarządzanie - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki ; redaktorzy tematyczni Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Michał Grudziński, Marcin Pawlak, Justyna Wasilewicz, Magdalena Wasylkowska, Tomasz Wiśniewski ; redaktor statystyczny Anna Gdakowicz
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 1/2017 (85)
Czas na Pieniądz
Temat:
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Rynek kapitałowy - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / Sławomir Dudzik
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny na 21 stycznia 2002 r
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Subwencje - prawo europejskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse / [zespół red. Maria Komarnicka, Maria Myszkowska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 473
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Finanse publiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse : podręcznik. Cz. 1, Finanse systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, przedsiębiorstw : wykład / Ewa Jarocka
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2001
Seria:
Edukacja
Temat:
Finanse - podręczniki akademickie.
Banki - finanse - podręczniki.
Finanse publiczne - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Rynek kapitałowy - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła finansowania i miary oceny finansowej podmiotów publicznych i prywatnych / [red. nauk. Jolanta Iwin-Garzyńska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Prace, 0860-2751 ; T. (DCCCXII) 738
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Efektywność kosztów - ocena - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Arkadiusz Borowiec
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Zamówienia publiczne - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w systemie finansowym w latach 90-tych na przykładzie wybranych krajów Europy : (materiały z konferencji naukowej) / [red. nauk. Kazimierz Trzęsicki ; tł. zespół lektorów WSFiZ]
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria 1, Wydział Finansów i Informatyki, 1509-1627 ; z. 1
Temat:
Finanse publiczne - Europa - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Europa - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kredytowanie sektora budżetowego i niefinansowego przez banki a wzrost gospodarczy / Teresa Lubińska, Jolanta Iwin
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Rok wydania:
2001
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 394
Temat:
Pożyczki bankowe - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor prywatny a sektor publiczny : ujęcie interdyscyplinarne / Redaktor naukowy: Marek Gruchelski ; autorzy Marek Garbicz [i 31 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2020
Temat:
Przedsiębiorstwa prywatne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa publiczne - 1990-.
Przedsiębiorstwa prywatne - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T. 2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji / pod red. Piotra Karpusia, Jerzego Węcławskiego ; [aut. Piotr Karpuś et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Zarządzanie finansowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik do nauki finansów i prawa finansowego / pod red. Ryszarda Ciałkowskiego ; oprac. Ryszard Ciałkowski [et al.]
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1982
Seria:
Uniwersytet Śląski ; 285
Temat:
Finanse - Polska - 1945-1990 - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1945-1990 - podręczniki akademickie.
Pracodawca i pracownik (prawo) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - sprzedaż - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi : praca zbiorowa / pod red. Jana Czekaja
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów
Rok wydania:
2006
Temat:
Finanse publiczne - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Zarządzanie informacją - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania jednostkami gospodarczymi / Zdzisław Fedorowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1978
Temat:
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Kraje socjalistyczne.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Przedsiębiorstwa - finanse - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania jednostkami gospodarczymi / Zdzisław Fedorowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 3 zm
Rok wydania:
1989
Temat:
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Kraje socjalistyczne.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Przedsiębiorstwa - finanse - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2015
Temat:
Kontrola finansowa - Polska.
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość.
Kontrola finansów publicznych - Polska - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami / [red. nauk. Teresa Lubińska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 1
Temat:
Finanse publiczne.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Rynek kapitałowy.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz