Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przemysł - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport o Stanie Przemysłu w Roku ... : Polska / Ministerstwo Gospodarki. [Departament Analiz Ekonomicznych]
Wydawca:
Warszawa : [s. n.], (Radom : Wydaw. i Zakł. Poligrafii Inst. Technologii Eksploatacji)
Rok wydania:
1997-
Temat:
Przemysł - Polska - 1990- - czasopisma.
Przemysł - Polska - 1990- - statystyki.
Przemysł - Polska - czasopisma.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 8-10 listopada 1993 / pod red. Zbigniewa Zioło ; Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : PTG
Rok wydania:
1994
Temat:
Przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług : uwarunkowania regionalne i globalne : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
Rok wydania:
2001
Temat:
Przemysł - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktury przemysłowe w gospodarce : aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne / pod red. Leona Olszewskiego i Jana Mozrzymasa
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1997
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 1941
Temat:
Przemysł - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki = Structural changes in selected sectors of the economy / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu, 2080-1653 ; 31(1) - 2017
Temat:
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The development of industry in national and regional economic structures / pod redakcją Zbigniewa Zioła i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu, 2080-1653 ; 31(4) - 2017
Temat:
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koniunktura w Przemyśle : Polska / Instytut Rozwoju Gospodarczego. Szkoła Główna Handlowa ; Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk
Wydawca:
Warszawa : IRG SGH
Rok wydania:
1992-2015
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Temat:
Przemysł - Polska - 1990- - czasopisma.
Przemysł - Polska - statystyki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne, organizacyjne i prawne uwarunkowania rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce : przykłady teorii i praktyki / Wojciech Lewicki, Aleksandra A. Olejarz-Wahba, Anna Nurzyńska
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia
Rok wydania:
2018
Temat:
Przemysł samochodowy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przemysł samochodowy - prawo - Polska - 1990-.
Przemysł samochodowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków : materiały konferencyjne = Strategy of industrial developmnet in Poland across the centuries / pod red. Kazimierza Górki i Józefa Szabłowskiego
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria 1, Wydział Zarządzania i Marketingu, 1506-4530 ; z. 3
Temat:
Polityka przemysłowa - Polska - 1990- - konferencje.
Przemysł - Polska - 1990- - konferencje.
Innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki pobudzania mechanizmów podażowych w przedsiębiorstwach przemysłowych w 1992 roku / [kom. red. Andrzej Bocian et al.]
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1993
Seria:
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848 ; 5
Temat:
Ekonomika przemysłu.
Przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych : strategie, aktorzy, efekty / Barbara Gąciarz, Włodzimierz Pańków ; [Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
Rok wydania:
1997
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strukturalne problemy przemysłu polskiego / Zygmunt Bartosik ; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN
Rok wydania:
1988
Temat:
Przemysł - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka państwa wobec przemysłu stoczniowego w Polsce : przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju / Małgorzata Kamola-Cieślik
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2021
Temat:
Przemysł okrętowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w Polsce / Grzegorz Szczubełek
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2011
Seria:
Doktoraty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Temat:
Przemysł mleczarski - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa / redakcja naukowa Adam Tomaszewski, Aneta Nowakowska-Krystman, Paulina Zamelek ; autorzy Cieślar Paweł, Kawalec Magdalena, Królikowski Hubert, Krzeszowski Wiesław, Kurek Sylwester, Łaszczuk Andrzej, Nowakowska-Krystman Aneta, Tomaszewski Adam, Zamelek Paulina ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2018
Temat:
Przemysł zbrojeniowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski przemysł okrętowy : stan aktualny i główne determinanty rozwoju / Joanna Brózda
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (677) 603
Temat:
Przemysł okrętowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy przestrzenne rozwoju przemysłu cementowego w Polsce w latach 1946-1980 / Antoni Kukliński
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
1964
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 6
Temat:
Przemysł cementowy - Polska - 1945-1990.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską : teoria, praktyka, polityka / pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej
Wydawca:
Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencja - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Próba oceny funkcjonowania systemu ekonomiczno-finansowego w przemyśle w latach 1982-1984 / Adam Dobija ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1986
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 155
Temat:
Przemysł - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania : problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 2-4 grudnia 1991 r. / pod red. Zbigniewa Zioło ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : WSP
Rok wydania:
1992
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przemysłu w wybranych krajach = Development of industry in selected countries / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii : b Polskie towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 29/1
Temat:
Budownictwo okrętów wojennych - Europa - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przemysł - Europa - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Przemysł samochodowy - Meksyk - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
10 lat transformacji w Polsce : fakty i opinie / [kolegium red. Andrzej Zawiślak et al.]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
Rok wydania:
1999
Seria:
Materiały i Studia / Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka kulturalna - Polska - 1990- - konferencje.
Przemysł - Polska - 1990- - konferencje.
Rolnictwo - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca nauki i biznesu : doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 / [red. Kamil Bromski ; aut. Kamil Bromski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rok wydania:
2014
Temat:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Innowacje - Polska - 1990-.
Nauka i przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Artysta w fabryce : dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL / Bernadeta Stano
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2019
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; 883
Temat:
Sztuka i przemysł - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu ekonomiki przemysłu : czynniki rozwoju przemysłu : zeszyt poświęcony Profesorowi Emilowi Luchterowi w 35-lecie pracy naukowej i 75-lecie urodzin / [red. nauk. z. Bronisław Byrski]
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 230
Temat:
Luchter, Emil (1910- ).
Przemysł - Polska - 1945-1990.
Przemysł hutniczy - Polska - 1945-1990.
Ekonomika przemysłu - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Research issues in Polish geography of industry / edited by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 32(4) - 2018
Temat:
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność gospodarowania w przemyśle w latach 1961-1986 : (próba oceny) / Zbigniew Żółkiewski
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1988
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 175
Temat:
Efektywność kosztów - ocena - Polska - 1945-1990.
Przemysł - Polska - efektywność kosztów - 1945-1990.
Przemysł - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł polski w perspektywie strategicznej : polityka przemysłowa, strategia rozwoju i restrukturyzacja / Bogusław Pełka ; Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"
Wydawca:
Warszawa : "Orgmasz"
Rok wydania:
1998
Temat:
Polityka przemysłowa - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Programowanie lokalizacji produkcji : (zastosowanie programowania nieliniowego i elektronowej techniki obliczeniowej) / Jan Żurkowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1968
Seria:
Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk ; t. 23
Temat:
Przemysł cementowy - Polska - 1945-1990.
Przemysł - lokalizacja - modele ekonometryczne.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego : studium ekonometryczno-statystyczne / Krystyna Melich-Iwanek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat:
Górnicy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Górnicy węgla - Polska - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Przemysł górniczy - Polska - 1990-.
Przemysł górniczy - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce / Artur Zimny
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2017
Temat:
Wyższe szkoły zawodowe - Polska - 1990-.
Nauka i przemysł - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena i stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w polskim przemyśle hutnictwa żelaza i stali (1990-1998) / Andrzej Muńko
Wydawca:
Warszawa : INE PAN
Rok wydania:
1999
Seria:
Working Papers / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych. PBZ nr 001-09 ; no 13
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przemysł hutniczy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi : uwarunkowania jakości życia - kierunek i dynamika zmian / Krystyna Dziubacka
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Rok wydania:
2015
Temat:
Przemysł - Polska - 1990-.
Industrializacja - aspekt ekonomiczny - Polska.
Industrializacja - wpływ.
Industrializacja - aspekt społeczny - Polska - 1945-.
Jakość życia - Polska - 1990-.
Socjologia wsi - Polska - 1990-.
Turoszowskie, Zagłębie (Polska) - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi : nowe regulacje - nowe wyzwania / pod red. Jana Barcza i Jana Bokszczanina
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa"
Rok wydania:
2013
Temat:
Przemysł zbrojeniowy - Polska - 1945-1990.
Przemysł zbrojeniowy - Polska - 1990-.
Przemysł zbrojeniowy - Kraje Unii Europejskiej.
Przemysł zbrojeniowy - Kraje Unii Europejskiej - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w Unii Europejskiej = La Pologne - nouvelle voisine dans l'UE = Poland in the European Union / red. naukowa Janusz Szopa, Piotr Pachura
Wydawca:
Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Finanse - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VIII konferencja naukowo-techniczna, Ustroń Jaszowiec - Częstochowa, 14-16 czerwiec 2000 / [kol. red. Henryk Bala et al]
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PCz
Rok wydania:
2001
Seria:
Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska
Metalurgia / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; nr 16
Temat:
Przemysł hutniczy - Polska - 1990- - konferencje.
Przemysł hutniczy - zarządzanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VII konferencja naukowo-techniczna, Ustroń Jaszowiec - Częstochowa 1999 / kolegium redakcyjne Henryk Bala [i 6 pozostałych]
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PC
Rok wydania:
2000
Seria:
Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska
Metalurgia / Politechnika Częstochowska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; nr 12
Temat:
Przemysł hutniczy - Polska - 1990- - konferencje.
Przemysł hutniczy - zarządzanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie i modelowanie systemów logistycznych w przemyśle mleczarskim / red. nauk. Maria Nowicka-Skowron ; [aut. Lech Bukowski et al.]
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. PC
Rok wydania:
2004
Seria:
Seria Monografie / Politechnika Częstochowska, 0860-5017 ; nr 101
Temat:
Przemysł mleczarski - Polska - 1990- - prognozy.
Logistyka (organizacja) - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza działalności przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1984-1985 / Józef Chmiel, Adam Dobija, Zofia Pawłowska
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1988
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 170
Temat:
Przemysł - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne problemy uprzemysłowienia : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 27-29 listopada 1989 r. / pod red. Zbigniewa Zioło
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1993
Seria:
Materiały i Sprawozdania / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 0209-374X ; 27
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojska Specjalne w systemie obronnym RP - aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne / redakcja naukowa : Bogusław Pacek, Paweł Soroka, Marek Kubiński ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2013
Temat:
Przemysł zbrojeniowy - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - siły zbrojne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szanse i zagrożenia dla przemysłu polskiego wskutek stowarzyszenia Polski z Unią Europejską : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Cylwika ; oprac. zespół w składzie: Andrzej Cylwik [et al.] ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Fundacja Naukowa
Rok wydania:
1999
Seria:
Raporty CASE = CASE Reports, 1506-1647 ; nr 17
Temat:
Unia Europejska - członkostwo.
Unia Europejska - Polska.
Przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku / Dariusz Skrzypiński
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2001
Temat:
Pracodawcy - Polska.
Biznesmeni - towarzystwa - Polska - 1990-.
Ekonomia i polityka - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Stowarzyszenia zawodowe - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne zróżnicowanie procesu uprzemysłowienia Polski 1945-1975 / Stanisław Misztal, Wojciech Kaczorowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1983
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 76
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1945-1990.
Przemysł - Polska - województwa - 1945-1990.
Rynek pracy - Polska - 1945-1990.
Urbanizacja - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Contemporary issues in Polish industrial geography / ed. by Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 25
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990-.
Przemysł - lokalizacja - badania - Polska.
Geografia ekonomiczna - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 27-30 czerwca 2007 r. 1, Produkcja i zarządzanie w hutnictwie / pod redakcją Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2007
Seria:
Konferencje / Politechnika Częstochowska, 1234-9895 ; 62
Temat:
Przemysł hutniczy - zarządzanie - konferencje.
Przemysł hutniczy - konferencje.
Przemysł hutniczy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zwiększenie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce : studium przypadku wykorzystania funduszy europejskich : praca zbiorowa / Michał Karlikowski, Monika Karlikowska, Grzegorz Ireneusz Plezia
Wydawca:
Warszawa : FIRMA 2000 Sp. z o. o
Rok wydania:
2010
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przemysł samochodowy - Polska - 1990-.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz