Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przestępczość - zapobieganie - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antykryminalistyka : taktyka i technika działań kontrwykrywczych / redakcja naukowa Piotr Chlebowicz, Paweł Łabuz, Tomasz Safjański
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2022
Temat:
Służby wywiadowcze - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - 1990-.
Przestępstwa komputerowe - zapobieganie.
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Życie w społeczeństwie ryzyka : nowe obszary zagrożeń i współczesne technologie bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Walancik, Maciej Witkowski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Dorastanie - aspekt społeczny.
Dorastanie - aspekt społeczny - 1990-.
Dewiacje społeczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość zorganizowana - element współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa : geneza, rozwój, metody zwalczania / Andrzej Skwarski ; Akademia im. Jakuba z Paradyża
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża
Rok wydania:
2022
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - historia.
Przestępczość zorganizowana - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagrożone dorastanie i bezpieczeństwo młodzieży : konteksty ryzyka i profilaktyki / Mariusz Z. Jędrzejko, Dariusz Sarzała, Wojciech Piestrzyński
Wydawca:
Toruń ; Józefów : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
Rok wydania:
2022
Temat:
Młodzież - postawy - 1990-.
Przestępczość młodocianych - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Młodzież w trudnej sytuacji - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. 2, Aspekty ekonomiczno-społeczne / redakcja naukowa Konrad Stańczyk, Ryszard Chyrzyński ; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
2019
Seria:
Securitas et Societas
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - aspekt ekonomiczny.
Bezpieczeństwo państwa - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Obrona - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Obrona - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Obrona - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Przestępczość - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Europa - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Europa - 1990-.
Więzienia - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 1-2 grudnia 2003 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska, Robert Stawicki] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Sejmu
Rok wydania:
2004
Temat:
Probacja (prawo) - Polska - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki organizacyjne policji w 2002 roku / [oprac.: Ewa Budzisz-Walicka et al.] ; Komenda Główna Policji. Biuro Służby Prewencyjnej
Wydawca:
Warszawa ; Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji
Rok wydania:
2003
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Probacyjne środki polityki karnej - stan i perspektywy : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności : 20-21 października 2000 r. / [oprac. Bogumiła Cichońska et al.] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa: Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu
Rok wydania:
2001
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu / Bartłomiej Gadecki, Olgierd Jakubowski, Maciej Trzciński, Kamil Zeidler ; pod redakcją naukową Macieja Trzcińskiego
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 lipca 2019 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków
Temat:
Dobra kultury - ochrona - prawo - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : interpretacja i kierunki zmian / redaktor naukowy tomu Paweł Sobczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Prawo Publiczne
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - prawo - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Ofiary przestępstw - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Ofiary przestępstw - opieka i pomoc.
Chrześcijanie - prześladowania - 1990-.
Wolność religijna.
Dyskryminacja - zapobieganie - prawo.
Dyskryminacja - zapobieganie - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia prawne policyjnych działań zapobiegawczych : wybrane aspekty / Robert Głowacki, Krzysztof Łojek
Wydawca:
Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji
Wydanie:
Stan prawny na dzień 01. 03. 2005 r
Rok wydania:
cop. 2005
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Policja - uprawnienia - Polska - 1990-.
Policjanci - praca - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? : aspekty prawne i prawnoustrojowe / red. nauk. Tomasz Miłkowski, Aleksandra Wentkowska
Wydawca:
Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Rok wydania:
2014
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Policja - prawo - Polska - 1990-.
Policja - uprawnienia - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - prawo - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Serbia - 1990-.
Widowiska i spektakle - środki bezpieczeństwa - Wielka Brytania - Sheffield - 1970-2000 - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nękani, oszukiwani, hakowani : nowe i tradycyjne wymiary wiktymizacji / Justyna Włodarczyk-Madejska, Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Andrzej Siemaszko
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2021
Seria:
Prawo Karne / IWS
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Ofiary przestępstw - badania - Polska.
Kryminalistyka - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 1
Rok wydania:
2011
Seria:
Bezpieczeństwo, Prawo, Administracja : podręcznik akademicki
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Porządek publiczny - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Rok wydania:
2009
Seria:
Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Porządek publiczny - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dozór policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym / Jacek Kosonoga
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2008 r
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Postępowanie karne - Polska - 1990-.
Postępowanie przygotowawcze - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość zorganizowana w Niemczech i w Polsce : zwalczanie i zapobieganie : praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta, Edwina Kube i Rainera Schulte ; Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości Uniwersytetu Łódzkiego [et al.]
Wydawca:
Warszawa [etc.] : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
Rok wydania:
1996
Temat:
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie - Niemcy - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Niemcy - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego / red. Lech Jańczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2014
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej / redakcja naukowa Małgorzata H. Kowalczyk
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"
Rok wydania:
2017
Seria:
Za Kurtyną Resocjalizacji
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sylwetka pseudokibica w zarządzaniu bezpieczeństwem na stadionach sportowych w Polsce / Marek Zawartka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Chuligaństwo (sport) - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Chuligaństwo (sport) - Polska - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka prewencji kryminalnej / pod red. Anetty Jaworskiej, Marka Stefańskiego ; Akademia Pomorska w Słupsku, Szkoła Policji w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Rok wydania:
2008
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - aspekt społeczny.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość - badania - Polska.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 : opracowanie zbiorowe / pod red. Ireny Dybalskiej
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Rok wydania:
2009
Seria:
Ex Libris Pracownika Socjalnego
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniarki - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Osierdy, Bernarda Wiśniewskiego ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2008
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji / pod red. Magdaleny Mikołajczyk, Antoniego Olaka
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój"
Rok wydania:
2012
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - Słowacja - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość w XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie : problemy technologiczno-informatyczne / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 maja 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Systemy bezpieczeństwa.
Przestępczość - 21 w.
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Przestępczość - zwalczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ urbanizacji i gettyzacji na bezpieczeństwo publiczne w mieście Katowice / Zbigniew Grzywna ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Rok wydania:
2014
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - Katowice - 1990-.
Urbanizacja - Polska - Katowice.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce : identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom / pod red. Ewy M. Guzik-Makaruk ; aut. Wojciech Filipkowski [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2011
Temat:
Poczucie bezpieczeństwa.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych / Teodor Szymanowski
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Statystyki kryminalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profilaktyka pedagogiczna / Sławomir Śliwa ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Temat:
Pedagogika społeczna - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera
Wydawca:
Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Filozofia bezpieczeństwa.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - aspekt społeczny - Polska.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego : perspektywa osób starszych / redakcja Maria Zrałek, Aldona Frączkiewicz-Wronka
Wydawca:
Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2016
Temat:
Policja - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Przemoc wobec seniorów - zapobieganie - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Zygmunt T. Niczyporuk
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Obrona cywilna - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd a policja : kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2007
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Policjanci - praca - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalne formy działań na rzecz bezpieczeństwa państwa : wymiar pedagogiczny i społeczny / redakcja naukowa Krzysztof Gogacz, Alicja Kłos, Zbigniew Mikołajczyk ; Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
Wydawca:
Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
Rok wydania:
2015
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo jednostki - aspekt społeczny.
Edukacja dla bezpieczeństwa - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prywatyzacja bezpieczeństwa : rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego / Grzegorz Gozdór ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2012
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Agencje ochrony - 1990-.
Agencje ochrony - Polska - 1990-.
Agenci ochrony osobistej - status prawny - Polska.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawno-kryminalistyczne środki przeciwdziałania zagrożeniom (zwłaszcza osób starszych) / Karol Sławik
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Semper"
Rok wydania:
2010
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Seniorzy - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Starość - aspekt społeczny.
Ofiary przestępstw - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Kryminalistyka - techniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego : aspekt społeczno-pedagogiczny / Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas
Rok wydania:
2018
Temat:
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Policja - Polska - 1990-.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych / Teodor Szymanowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 1 (dodruk)
Rok wydania:
2005
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - 1990-.
Więzienia - prawo - Polska - 1990-.
Statystyki kryminalne - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz recydywistycznej / redakcja naukowa Piotr Góralski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Recydywa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego : w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców / red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2012
Temat:
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Wykroczenia - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Policja - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Sprawca (prawo karne) - Polska - 1990- - konferencje.
Straż miejska - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Wykroczenia - Polska - 1990- - konferencje.
Porządek publiczny - Serbia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Euro 2012 w Polsce : organizacja turnieju oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego / Marcin Sabat
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 marca 2012 r
Rok wydania:
2012
Temat:
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (14 ; 2012) - środki bezpieczeństwa.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Zawody sportowe - przepisy bezpieczeństwa - Polska - 1990-.
Zawody sportowe - środki bezpieczeństwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności 27-28 października 2008 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Senatu
Rok wydania:
2010
Temat:
Kuratorzy sądowi - Polska - 1990- - konferencje.
Probacja (prawo) - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Probacja (prawo) - Polska - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej : materiały z konferencji naukowej, Mierki 26-27 października 2000 r. / pod red. Wincentego Bednarka i Stanisława Pikulskiego ; Instytut Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Porządek publiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola i zadania policjantów służby prewencji w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich / Andrzej Sęk, Danuta Micek ; Wyższa Szkoła Policji
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2005
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Wyższa Szkoła Policji
Temat:
Policjanci - praca - Polska - 1990-.
Dewiacje społeczne - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nieletni jako przestępca w XXI wieku : studium uwarunkowań społeczno-prawnych / Andrzej Cichy, Cezary Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2014
Temat:
Młodociani przestępcy - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Stan prawny na: 10 kwietnia 2011 roku
Rok wydania:
cop. 2011
Seria:
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Organizacja społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - aspekt społeczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : kontrola operacyjna i dane telekomunikacyjne w kontekście inwigilacji społeczeństwa / Krzysztof Chmielarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Prawo do życia prywatnego - interpretacja - Polska.
Ochrona danych (informatyka) - prawo - Polska - 1990-.
Policja - uprawnienia - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Konieczność (prawo) - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość - zwalczanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Andrzej Szymański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Rok wydania:
2010
Temat:
Dewiacje społeczne - zapobieganie - Polska - 1990-.
Młodzież społecznie zaniedbana - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe wyzwania profilaktyki / redakcja naukowa Zbigniew B. Gaś ; [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie]
Wydawca:
Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Temat:
Alkoholizm - zapobieganie - Polska - 1990-.
Anomia - zapobieganie.
Narkomania - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przemoc w rodzinie - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Sport - aspekt psychologiczny - Polska - 1990-.
Uzależnienie od Internetu - zapobieganie.
Uzależnienie (psychologia) - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : przegląd koncepcji programowych partii politycznych i ruchów społecznych w zakresie dziedzin bezpieczeństwa narodowego / Paweł Malendowicz
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2020
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo energetyczne - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Partie polityczne - programy.
Partie polityczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zorganizowane grupy przestępcze : studium kryminalistyczne / Olga Krajniak
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 15 stycznia 2011 r
Rok wydania:
2011
Temat:
Przestępczość zorganizowana - badania - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - 1990-.
Kryminalistyka - techniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia nauki polityki kryminalnej / Adam Krukowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa UW
Rok wydania:
1977
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1945-1990.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1945-1990.
Polityka kryminalna - 20 w. - podręczniki akademickie.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych / Grzegorz Pietrek ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Polska. Wojsko Polskie (1944- ) - wykorzystanie dla celów niewojskowych.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Wojskowi - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Współpraca cywilno-wojskowa.
Relacje władza cywilna-władza wojskowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym / pod red. Bronisława Urbana i Marka Konopczyńskiego
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Probacja (prawo) - Polska - konferencje.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska - konferencje.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antyspołeczność : diagnoza, profilaktyka, interwencja / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Józefa Rejmana ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Dewiacje społeczne - Polska - 1990-.
Dewiacje społeczne - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Dzieci nieprzystosowane - Polska - 1990-.
Socjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Local community, public security : Central and Eastern European countries under transformation / ed. by Jan Widacki, Marek Mączyński, Janina Czapska
Wydawca:
Warszawa : Institute of Public Affairs
Rok wydania:
2001
Temat:
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.
Administracja lokalna - aspekt społeczny.
Przestępczość - zapobieganie - Europa Środkowa - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Europa Wschodnia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku / pod red. Arkadiusza Żukiewicza
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2436
Temat:
Policja - Polska - Zielona Góra - 1990-.
Szkoły - środki bezpieczeństwa - Polska - Zielona Góra - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - Zielona Góra - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / redakcja naukowa Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Seria:
Engram
Temat:
Narkotyki i młodzież - Polska - 1990-.
Młodzież - używanie narkotyków - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Młodzież - konsumpcja alkoholu - Polska - 1990-.
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Narkotyki - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego / pod redakcją Jana Maciejewskiego, Małgorzaty Stochmal i Agnieszki Sokołowskiej
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 68
Grupy Dyspozycyjne
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Służba publiczna - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa.
Porządek publiczny - aspekt społeczny - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - aspekt społeczny.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Józef Pruchniak
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2020
Temat:
Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej".
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Dewiacje społeczne - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej : zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne / Jerzy Wojciech Wójcik
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie.
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja młodzieży na rzecz bezpieczeństwa / Wiesław Jaszczur ; Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Wydawca:
Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Rok wydania:
2020
Temat:
Edukacja dla bezpieczeństwa - Polska - 1990-.
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia i nauczanie - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo drogowe i dzieci - Polska.
Bezpieczeństwo drogowe - studia i nauczanie - Polska.
Przestępczość młodocianych - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działania profilaktyczne prowadzone przez Policję śląską w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej na przykładzie wybranych powiatów przygranicznych : studium porównawcze / Marzena Piotrowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 1990-.
Podejmowanie ryzyka (psychologia) - badania - Polska - 1990-.
Młodzież - badania - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Policja - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / redakcja naukowa Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo INP PAN
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Rzeplińska, Irena (1949- ) - księgi pamiątkowe.
Kryminologia.
Przestępczość młodocianych.
Polityka kryminalna.
Księgi pamiątkowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Cudzoziemcy (prawo).
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Przestępczość - zwalczanie.
Mediacja (prawo karne).
Kryminologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość zorganizowana / pod red. nauk. Emila W. Pływaczewskiego ; aut. Emil W. Pływaczewski [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2011
Temat:
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie.
Przestępczość zorganizowana - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - Polska - 1990-.
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie - współpraca miedzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profilaktyka i prewencja : między zagrożeniem a bezpieczeństwem : wybrane zagadnienia / Jadwiga Mazur
Wydawca:
Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2012
Seria:
Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 5
Temat:
Przestępczość - zapobieganie.
Zmiana społeczna - 1990-.
Poczucie bezpieczeństwa.
Porządek publiczny.
Dewiacje społeczne - zapobieganie - Polska - 1990-.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Promocja zdrowia - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta : przykład Łodzi / Stanisław Mordwa
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Przestępczość w miastach - Polska - Łódź - 1990- - statystyki.
Przestępczość w miastach - zapobieganie - Polska - Łódź - 1990-.
Przestępczość - Polska - województwa - 1990- - mapy.
Bezpieczeństwo w miastach - Polska - Łódź - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prewencyjno-edukacyjne działania policji w systemie bezpieczeństwa publicznego / Marek Stefański ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - Słupsk - 1990-.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - Słupsk - 1990-.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Dzielnicowi - status prawny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjomapa : Bielsko-Biała w ocenie mieszkańców i organizacji pozarządowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey ; Akademia Techniczno-Humanistyczna. Katedra Socjologii
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2009
Temat:
Socjologia miasta - Polska - Bielsko-Biała - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - Bielsko-Biała - 1990-.
Społeczeństwo obywatelskie - Polska - Bielsko-Biała - 1990-.
Bezpieczeństwo w miastach - Polska - Bielsko-Biała - 1990-.
Organizacje pozarządowe - Polska - Bielsko-Biała - 1990-.
Opinia publiczna - Polska - Bielsko-Biała - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz