Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przestępczość - zapobieganie - prawo - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-50 z 50
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : interpretacja i kierunki zmian / redaktor naukowy tomu Paweł Sobczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Prawo Publiczne
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - prawo - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Ofiary przestępstw - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Ofiary przestępstw - opieka i pomoc.
Chrześcijanie - prześladowania - 1990-.
Wolność religijna.
Dyskryminacja - zapobieganie - prawo.
Dyskryminacja - zapobieganie - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania / red. Anna Komadowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2012
Temat:
Młodociani przestępcy - prawo - Polska.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska.
Przestępczość młodocianych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka prewencji kryminalnej / pod red. Anetty Jaworskiej, Marka Stefańskiego ; Akademia Pomorska w Słupsku, Szkoła Policji w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Rok wydania:
2008
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - aspekt społeczny.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość - badania - Polska.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? : aspekty prawne i prawnoustrojowe / red. nauk. Tomasz Miłkowski, Aleksandra Wentkowska
Wydawca:
Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Rok wydania:
2014
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Policja - prawo - Polska - 1990-.
Policja - uprawnienia - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - prawo - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Serbia - 1990-.
Widowiska i spektakle - środki bezpieczeństwa - Wielka Brytania - Sheffield - 1970-2000 - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu / Bartłomiej Gadecki, Olgierd Jakubowski, Maciej Trzciński, Kamil Zeidler ; pod redakcją naukową Macieja Trzcińskiego
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 lipca 2019 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków
Temat:
Dobra kultury - ochrona - prawo - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 1-2 grudnia 2003 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska, Robert Stawicki] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Sejmu
Rok wydania:
2004
Temat:
Probacja (prawo) - Polska - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego / red. Lech Jańczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2014
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : kontrola operacyjna i dane telekomunikacyjne w kontekście inwigilacji społeczeństwa / Krzysztof Chmielarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Prawo do życia prywatnego - interpretacja - Polska.
Ochrona danych (informatyka) - prawo - Polska - 1990-.
Policja - uprawnienia - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Konieczność (prawo) - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość - zwalczanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego : w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców / red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Tunia ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2012
Temat:
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Wykroczenia - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Policja - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Sprawca (prawo karne) - Polska - 1990- - konferencje.
Straż miejska - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Wykroczenia - Polska - 1990- - konferencje.
Porządek publiczny - Serbia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Przestępczość - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Europa - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Europa - 1990-.
Więzienia - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola i zadania policjantów służby prewencji w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich / Andrzej Sęk, Danuta Micek ; Wyższa Szkoła Policji
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2005
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Wyższa Szkoła Policji
Temat:
Policjanci - praca - Polska - 1990-.
Dewiacje społeczne - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności 27-28 października 2008 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Senatu
Rok wydania:
2010
Temat:
Kuratorzy sądowi - Polska - 1990- - konferencje.
Probacja (prawo) - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Probacja (prawo) - Polska - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka kryminalna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 : opracowanie zbiorowe / pod red. Ireny Dybalskiej
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Rok wydania:
2009
Seria:
Ex Libris Pracownika Socjalnego
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniarki - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Rok wydania:
2009
Seria:
Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Porządek publiczny - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym / pod red. Bronisława Urbana i Marka Konopczyńskiego
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Probacja (prawo) - Polska - konferencje.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska - konferencje.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość, resocjalizacja, profilaktyka : współczesne aspekty / pod redakcją Beaty Zinkiewicz
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2020
Temat:
Przestępczość - 1990-.
Przestępczość - Polska - 1990-.
Młodociani przestępcy - resocjalizacja.
Pedagogika resocjalizacyjna.
Więźniowie - resocjalizacja.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość : programy korekcyjno-edukacyjne / Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska, Dobrochna Wójcik ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Rok wydania:
2017
Temat:
Przestępczość - zapobieganie.
Przestępczość - zwalczanie.
Więźniowie - resocjalizacja.
Przestępczość zorganizowana - Polska - 1990-.
Przestępczość - zwalczanie - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profilaktyka demoralizacji i patologii społecznej nieletnich w środowisku lokalnym (osiedlu mieszkaniowym) / Elwira Czapiewska, Wiesław Czapiewski
Wydawca:
Legionowo : Centrum Szkolenia Policji
Rok wydania:
1999
Temat:
Młodzież - konsumpcja alkoholu - Polska - 1990-.
Młodzież - zachowania samobójcze - Polska - 1990-.
Narkotyki i młodzież - Polska - 1990-.
Prostytucja młodocianych - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska.
Włóczęgostwo (prawo karne) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / redakcja naukowa Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Seria:
Engram
Temat:
Narkotyki i młodzież - Polska - 1990-.
Młodzież - używanie narkotyków - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska - 1990-.
Młodzież - konsumpcja alkoholu - Polska - 1990-.
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Narkotyki - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia prawne policyjnych działań zapobiegawczych : wybrane aspekty / Robert Głowacki, Krzysztof Łojek
Wydawca:
Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji
Wydanie:
Stan prawny na dzień 01. 03. 2005 r
Rok wydania:
cop. 2005
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Policja - uprawnienia - Polska - 1990-.
Policjanci - praca - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki organizacyjne policji w 2002 roku / [oprac.: Ewa Budzisz-Walicka et al.] ; Komenda Główna Policji. Biuro Służby Prewencyjnej
Wydawca:
Warszawa ; Legionowo : Wydaw. Centrum Szkolenia Policji
Rok wydania:
2003
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dozór policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym / Jacek Kosonoga
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2008 r
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Postępowanie karne - Polska - 1990-.
Postępowanie przygotowawcze - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych / Teodor Szymanowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 1 (dodruk)
Rok wydania:
2005
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - 1990-.
Więzienia - prawo - Polska - 1990-.
Statystyki kryminalne - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciwdziałanie patologiom na rynku medycznym i farmaceutycznym / redaktorzy Wiesław Pływaczewski, Agnieszka Dobies ; autorzy Ewa Guzik-Makaruk [i 16 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Zdrowie publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Farmacja - prawo.
Prawo medyczne.
Przestępczość - zapobieganie.
Zdrowie publiczne - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego : podstawowe problemy w świetle badań empirycznych / Teodor Szymanowski
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Statystyki kryminalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / redakcja naukowa Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo INP PAN
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Rzeplińska, Irena (1949- ) - księgi pamiątkowe.
Kryminologia.
Przestępczość młodocianych.
Polityka kryminalna.
Księgi pamiątkowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Cudzoziemcy (prawo).
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Przestępczość - zwalczanie.
Mediacja (prawo karne).
Kryminologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / pod red. nauk. Beaty Skafiriak
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2007
Temat:
Polskie Towarzystwo Penitencjarne.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Więźniowie - opieka i pomoc - Polska.
Więźniowie - Polska - psychologia.
Przestępczość - zapobieganie - Polska.
Więzienia - prawo - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku / pod red. Arkadiusza Żukiewicza
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2436
Temat:
Policja - Polska - Zielona Góra - 1990-.
Szkoły - środki bezpieczeństwa - Polska - Zielona Góra - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - Zielona Góra - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd a policja : kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2007
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Policjanci - praca - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / pod red. Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
2009
Temat:
Teleinformatyka - środki zabezpieczające.
Teleinformatyka - polityka publiczna - Polska.
Przestępstwa komputerowe.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Przestępstwa komputerowe - zapobieganie - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej : materiały z konferencji naukowej, Mierki 26-27 października 2000 r. / pod red. Wincentego Bednarka i Stanisława Pikulskiego ; Instytut Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Porządek publiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni / Małgorzata Skórzewska-Amberg
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Przestępstwa komputerowe.
Wykorzystywanie seksualne dzieci.
Wykorzystywanie seksualne dzieci - prawo.
Wykorzystywanie seksualne dzieci - prawo - przepisy karne - Polska - 1990-.
Wykorzystywanie seksualne dzieci - zapobieganie - prawo.
Dzieci w pornografii - prawo.
Dzieci w pornografii - prawo - Polska.
Przestępstwa komputerowe - przepisy karne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym / Wojciech Filipkowski
Wydawca:
Kraków : Zakamycze
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Przestępczość zorganizowana - zwalczanie.
Pranie brudnych pieniędzy.
Pranie brudnych pieniędzy - prawo - Polska - 1990-.
Pranie brudnych pieniędzy - zapobieganie - Polska.
Pranie brudnych pieniędzy - współpraca międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"
Rok wydania:
2011
Seria:
Dylematy Resocjalizacji
Temat:
Dzieci nieprzystosowane.
Dzieci społecznie zaniedbane.
Przestępczość młodocianych.
Prawa dziecka - Polska - 1990-.
Wykluczenie społeczne - zapobieganie.
Zaburzenia zachowania u dzieci.
Dzieci nieprzystosowane - opieka i pomoc.
Agresywność u dzieci.
Dzieci nieprzystosowane - psychologia.
Pedagogika resocjalizacyjna.
Książka
    Wyświetlanie 1-50 z 50

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz