Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rachunkowość - informatyka." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka - rachunkowość : doświadczenia i perspektywy integracji informatyki i rachunkowości w dziedzinie dydaktyki i badań naukowych : materiały na IV Krajową Konferencję i Szkołę Letnią Zakładów i Instytutów Organizacji Przetwarzania Danych, Informatyki i Rachunkowości, Wrocław, wrzesień 1981 / zespół redakcyjny Barbara Łukasik-Makowska, Wiktor Malc
Wydawca:
[Wrocław] : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Rok wydania:
1981
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 181
Temat:
Rachunkowość - informatyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy rachunkowości i informatyki : materiały na Ogólnopolską Konferencję Naukową i Szkołę Letnią Katedr i Zakładów Rachunkowości i Informatyki, Katowice-Ustroń, 13-16 września 1989. Z. 1, Rachunkowość / [red. nauk. Bernard Binkowski]
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Rachunkowość - informatyka - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komputerowe systemy finansowo-księgowe : podręcznik - zbiór zadań / Mariusz Andrzejewski, Krzysztof Jonas, Paweł Młodkowski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Rok wydania:
2000
Seria:
Biblioteka Menedżera
Temat:
Rachunkowość - informatyka - podręczniki akademickie.
Rachunkowość - informatyka - zadania i ćwiczenia.
Rachunkowość - oprogramowanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość i informatyka w warunkach inflacji ; Komputerowe wspomaganie dydaktyki : materiały na Ogólnopolską konferencję naukową i Szkołę Letnią instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki, Wrocław, wrzesień 1988 / [zespół red.: Mirosława Kwiecień, Danuta Misińska, Edward Nowak]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 429
Temat:
Rachunkowość - informatyka - konferencje.
Inflacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy rachunkowości i informatyki : materiały na Ogólnopolską Konferencję Naukową i Szkołę Letnią Katedr i Zakładów Rachunkowości i Informatyki, Katowice-Ustroń, 13-16 września 1989. Z. 2, Informatyka / [red. nauk. Henryk Sroka]
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Rachunkowość - informatyka - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Informatyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Excel w nauczaniu rachunkowości : pliki z przykładami, zadaniami i raportami / Magdalena Chomuszko
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Wydanie:
Wydanie 1. Stan prawny: luty 2022
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo w Praktyce: Podatki i Księgowość
Temat:
Rachunkowość - informatyka - poradniki.
Microsoft Excel (oprogramowanie) - poradniki.
Rachunkowość - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość komputerowa : sprawozdawczość elektroniczna / pod red. Anny Kasperowicz ; aut. poszczególnych rozdz. Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Robert Kowalak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Temat:
Rachunkowość - informatyka - podręczniki akademickie.
Analiza finansowa - informatyka - podręczniki akademickie.
Sprawozdania finansowe - informatyka - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewidencja podatkowa mikro- i małych przedsiębiorstw w technice komputerowej / pod redakcją Michała Biernackiego ; autorzy poszczególnych rozdziałów: Michał Biernacki, Robert Kowalak, Martyna Koś, Małgorzata Doskocz, Marta Stanisławska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Temat:
Rachunkowość - informatyka - podręczniki akademickie.
Rachunkowość - oprogramowanie - podręczniki akademickie.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - podatki - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspomaganie komputerowe rachunkowości zarządczej / Wojciech Duczmal ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej Spółka z o.o
Wydawca:
Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji [etc.]
Rok wydania:
2016
Temat:
Rachunkowość zarządcza - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Accounting information systems / Ulric J. Gelinas, Jr., Richard B. Dull
Wydawca:
Australia ; Mason, Ohio [etc.] : South-Western Cengage Learning
Wydanie:
8th ed
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy informacyjno-decyzyjne rachunkowości / [red. nauk. Grażyna Watras]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 680
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Programmierte Einführung in das betriebliche Rechnungswesen : Eine problemorientierte Darstellung moderner Abrechnungs-, Kontroll- und Planungsverfahren / B. Rieper, J. Waldmann
Wydawca:
München : Verlag Moderne Industrie
Wydanie:
2. Auflage
Rok wydania:
1973
Seria:
Programmiert
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja rachunkowości skomputeryzowanej : rachunkowość informatyczna : referat na konferencję / Henryk Sobis
Wydawca:
Szczecin : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa Zarządu Głównego. Oddział Wojewódzki
Rok wydania:
1975
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model rachunku nakładów przetwarzania danych / Krystyna Rajzer ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1977
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 38
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja księgowości informatycznej / Ignacy Dziedziczak, Tadeusz Skraiński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1975
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i technika zmechanizowanego przetwarzania danych w przedsiębiorstwach handlowych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Tadeusza Tabeau
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1978
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model księgowości informatycznej w przedsiębiorstwie / Ignacy Dziedziczak
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
1979
Seria:
Informatyka w Praktyce
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Accounting information systems and internal control / Eddy Vaassen, Roger Meuwissen and Caren Schelleman
Wydawca:
Chichester : John Wiley & Sons
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
2009
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mikrokomputery w rachunkowości finansowej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Ochmana ; [aut. Teresa Ciesielczyk et al.]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1991
Seria:
Informatyka w Praktyce
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das Controlling-Informationssystem CIS : Entwicklung - Einsatz in Unternehmen der Einzel- und Kleinserienfertigung - Integrationsfahigkeit hinsichtlich PPS [Produktionsplanungs- und Produktionssteuerungssystems] - Systemen / Dirk Joswig
Wydawca:
[Wiesbaden] : Deutscher Universitats-Verlag
Rok wydania:
[1992]
Seria:
DUV Informatik
Temat:
Sprawozdania finansowe - ocena.
Rachunkowość - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System rachunkowości wspomaganej komputerem : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ignacego Dziedziczaka i Jana Stępniewskiego ; [aut. rozdz. Andrzej Bytniewski et al.] ; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Rok wydania:
1999
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Kontrola ksiąg rachunkowych - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komputerowy system przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie : integrowanie - teoria, praktyka, wspomaganie decyzji / Ryszard Budziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Warszawa : Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
Rok wydania:
2000
Seria:
Badania Systemowe, 0208-8029 ; t. 24
Temat:
Rachunkowość - informatyka.
Przedsiębiorstwa - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ nowoczesnej organizacji i techniki obliczeniowej na realizację zadań rachunkowości / [red. nauk. Kazimierz Sawicki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1990
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Rachunkowości, 1230-364X ; nr 8
Temat:
Rachunkowość.
Rachunkowość - informatyka.
Rachunkowość - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rachunkowości przedsiębiorstw / [red. nauk. Kazimierz Sawicki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1987
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Rachunkowości, 1230-364X ; nr 6
Temat:
Rachunek kosztów.
Rachunkowość - informatyka.
Transport drogowy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Kazimierz Sawicki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Rachunkowości, 1230-364X Nr 17
Temat:
Rachunkowość.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość.
Rachunkowość - informatyka.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka w biznesie / red. nauk. Andrzej Bytniewski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, 1507-3858 ; 19
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie - informatyka.
Rachunkowość - informatyka.
Systemy informacyjne zarządzania.
Handel elektroniczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka zastosowania i technologie / [red. nauk. Agnieszka Szewczyk]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica, 0867-1753 ; nr 12
Temat:
Informatyka.
Społeczeństwo informacyjne.
Zarządzanie - informatyka.
Rachunkowość - informatyka.
Techniki informatyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz