Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-70 z 70
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Jajugi ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Katedra Finansów i Rachunkowości
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Stanisław Korenik, Kazimiera Wilk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1129
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reconfiguration of the global scene and the megaspaces of the XXI century / eds.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber
Wydawca:
Warsaw : Ministry of Regional Development
Rok wydania:
2012
Seria:
Regional Development Forum REDEFO / Ministry of Regional Development ; vol. 7
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka w Euroregionie "Nysa" : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Karpacz, 12 grudnia 1998 r. / red. nauk. Leszek Balicki
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "NYSA" - 1990- - statystyki.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Regiony przygraniczne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej = Problems of regional struktures transformation in the process of European integration and changes in menagement system : materiały konferencji naukowej. Cz. 2 / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 1429-5237 ; nr 5
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lasocin, październik 1993 / [red. nauk. Bolesław Winiarski]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 671
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Urban and regional management in countries in transition / editors Manas Chatterji, Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1996
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 5
Temat:
Polityka gospodarcza - aspekt społeczny - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Geografia ekonomiczna - prognozy - konferencje.
Ameryka Południowa - emigracja i imigracja - 1990 - - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The competitiveness of regions in the Polish and European perspective / ed. Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1999
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 9
Temat:
Konkurencja - Europa - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990- - konferencje.
Konkurencja - Europa - 1990- - konferencje.
Konkurencja - Polska - 1990- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie / red. nauk. Janusz Kot
Wydawca:
Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / pod red. Stanisława Cioka i Jana Łobody
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 0591-2776 ; 69
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / pod red. Edyty Jakubowicz i Jana Łobody
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1996
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 0591-2776 ; 65
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyka i podstawy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu / pod red. Marka Stefańskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Kraków
Wydawca:
Włocławek : WSH-E
Rok wydania:
2003
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Lipno (województwo kujawsko-pomorskie ; region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy / red. nauk. Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2014
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Środkowa - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Europa Środkowa - 1990-.
Gospodarka regionalna - Europa Wschodnia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad rozwojem społeczno-gospodarczym makroregionu południowo-zachodniego : materiały po konferencji / [zespół red. Józef Popkiewicz et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. Komisja Nauk Ekonomicznych
Wydawca:
Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział
Rok wydania:
1978
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ UE na rozwój regionalny Polski i Niemiec / oprac. red. i konsultacja Lidia Białoń [et al.] ; Politechnika Warszawska. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji ; Technische Universität Darmstadt
Wydawca:
Warszawa : KNSiA PW
Rok wydania:
2002
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Niemcy - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka - przestrzeń - rozwój / red. nauk. Stanisław Korenik, Kazimiera Wilk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1143
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Sejmu
Rok wydania:
1997
Seria:
Konferencje i Seminaria / Biuro Studiów i Ekspertyz. Kancelaria Sejmu ; t. 14
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / pod red. Stefana Krajewskiego, Leszka Kucharskiego
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 11
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 5, Problemy rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Jacka Brdulaka
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Dom Wydawniczy Bellona
Rok wydania:
2001
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / redaktorzy tematyczni Dariusz Głuszczuk, Elżbieta Sobczak, Andrzej Sztando
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 477
Temat:
Samorząd lokalny - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne - nowe interpretacje / red.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2011
Seria:
Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum ; t. 2
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej = Problems of regional struktures transformation in the process of European integration and changes in menagement system : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 1429-5237 ; nr 4
Temat:
Gospodarka regionalna - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / pod red. Jana Łobody i Stanisława Grykienia ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geograficzny. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej. Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydawca:
Wrocław : "MarMar"
Rok wydania:
1999
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - konferencje.
Obszar gospodarczy - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Zbigniew Przybyła, Jerzy Sokołowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1033
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013). Cz. 2 / pod red. Anny Harańczyk
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; z. 140
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - Polska - zarządzanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demograficzne i ekonomiczne skutki transformacji w Polsce - aspekt regionalny / [red. nauk. Urszula Łangowska-Szczęśniak] ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - ludność - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu / redaktor naukowy: Jan Paradysz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej
Rok wydania:
2002
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - statystyki.
Statystyka - metodologia.
Analiza przestrzenna (statystyka) - metodologia.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 / [organizatorzy] Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Rozwoju Regionalnego
Wydawca:
[Szczecin] : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
[2004]
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej : zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów / red. nauk. Marian Malicki
Wydawca:
Szczecin : Economicus
Rok wydania:
2008
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialog społeczny na poziomie regionalnym : raport z badań / Jacek Sroka, Ryszard Herbut, Piotr Sula ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2004
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / pod red. Andrzeja Klasika, Zbigniewa Zioło ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. WSIiZ
Rok wydania:
2002
Seria:
Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka
Temat:
Konkurencja - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej : (materiały z konferencji) / red. nauk. Andrzej Jagielski ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geograficzny. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej
Wydawca:
Wrocław ; Szklarska Poręba : Zakład Geografii Regionalnej i Turystycznej. IG. UW
Rok wydania:
1995
Temat:
Geografia człowieka - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Socjologia miasta - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Miasta - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, Katedra Gospodarki Regionalnej
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1996
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska Południowo-Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika miejska i regionalna = (City and regional dynamics) / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Towarzystwo Urbanistów Polskich
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 273/274
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Miasta - wzrost - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - konferencje.
Miasta inteligentne - konferencje.
Rozwój gospodarczy - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Colloquium Opole 2003 : przystąpienie do Unii Europejskiej - szanse dla regionów / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus ; [aut. tekstów Frank Ahlmann et al.]
Wydawca:
Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski [etc.]
Rok wydania:
2004
Seria:
Colloquium Opole : Polacy - Niemcy - Czesi : sąsiedztwo na przełomie wieków
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990- - konferencje.
Współpraca transgraniczna - Europa - 1990- - konferencje.
Regiony przygraniczne - Czechy - 1990- - konferencje.
Regiony przygraniczne - Niemcy - 1990- - konferencje.
Regiony przygraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej / pod red. Pawła Brezdenia i Stanisława Grykienia ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej. Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydawca:
Wrocław : Zante
Rok wydania:
2007
Seria:
Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych ; 9
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Bieguny wzrostu - Polska - 1990- - konferencje.
Polaryzacja (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka regionalna a historyczna i obronna świadomość Polaków : w 80. rocznicę przyłączenia Chojnic do Drugiej Rzeczypospolitej / red. Jacek Knopek i Adam Marcinkowski ; Instytut Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej, Katedra Edukacji Obronnej Akademii Bydgoskiej, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2001
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Patriotyzm - Polska - konferencje.
Regionalizm - Polska - 1990- - konferencje.
Świadomość historyczna - Polska - 1990- - konferencje.
Patriotyzm - Polska - 20 w. - konferencje.
Obrona - Polska - 1990- - konferencje.
Chojnice (Polska ; region) - 20 w. - konferencje.
Europa - zjednoczenie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013). Cz. 1 / pod red. Anny Harańczyk
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN
Rok wydania:
2011
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 140
Temat:
Atrakcyjność inwestycyjna - Polska - 1990- - konferencje.
Ekorozwój - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - konferencje.
Urbanizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - prognozy - 21 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / pod red. nauk. Andrzeja Stasiaka, Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydaw. WSE
Rok wydania:
cop. 2001
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Regiony przygraniczne - Polska Wschodnia - konferencje.
Regiony przygraniczne - Polska Zachodnia - konferencje.
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regiony przygraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European integration process in the new regional and global settings / ed. by: Ewa Latoszek [et al.]
Wydawca:
Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Finanse - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Europa - zjednoczenie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyszłość integracji europejskiej : uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Misztal, Witold Rakowski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2012
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Europa - zjednoczenie - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Macroeconomic and regional aspects of the European integration / edited by Wacława Starzyńska, Justyna Wiktorowicz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 223
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spójność społeczno-ekonomiczna : implikacje regionalne : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Głąbickiej ; Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu
Wydawca:
Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji
Rok wydania:
2004
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Radom (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Radom (Polska ; region) - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 / red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Szostak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1071
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Klastry - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 1 / red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Pancer-Cybulska
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1031
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Klastry - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju regionalnego / red. nauk. Ryszard Brol
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; 1899-3192, nr = no.110
Temat:
Gospodarka regionalna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Finanse lokalne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lokalne układy partnerskie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Karwowskiego ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Marketingu, Polska Akademia Nauk. Komisja Organizacji i Zarządzania Oddział w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydawca:
Szczecin : PTE
Rok wydania:
2004
Temat:
Partnerstwo publiczno-prywatne - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - konferencje.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Pomorze Gdańskie (region) - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność / redaktorzy tematyczni Jan Borowiec, Łukasz Olipra
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 537
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 5-6 listopada 1998 / red. nauk. Ryszard Broszkiewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - konferencje.
Polska Południowo-Zachodnia - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy adaptacyjne w regionach przemysłowych w perspektywie europejskiej : materiały z I seminarium polsko-czeskiego, Ustroń, 18-19.02.1999 / pod red. nauk. Andrzeja Klasika ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych ; Katedra Regionální Ekonomiky VŠB - Technická Univerzita Ostrava
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Czechy - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Śląsk (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geographical issues of social and economic transformation of contemporary Japan and Poland : proceedings of the Second Japanese-Polish Geographical Seminar, Mądralin, Poland, September 1991 / edited by Zbigniew Taylor
Wydawca:
Warszawa : Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences
Rok wydania:
1992
Seria:
Conference Papers / Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 0866-9708 ; 16
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Japonia - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - konferencje.
Urbanizacja - Japonia - konferencje.
Urbanizacja - Polska - konferencje.
Japonia - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Japonia - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Region europejski a polskie województwo : materiały seminaryjne, Szczecin 26-27 października 1998 = Euroregion und die polnische Wojewodschaft / [red. Andrzej Bałaban, Bronisław Sitek]
Wydawca:
Toruń : Wit-Graf
Rok wydania:
1998
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Regiony przygraniczne - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Polska - województwa - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restructuring of economies and regional development : selected papers prepared for the Symposium of the Commission on International Division of Labour and Regional Development, International Geographical Union, Szymbark, Poland, Sept. 1-5, 1987 / ed. by Andrzej Wróbel ; Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences
Wydawca:
Warsaw : IGiPZ PAN
Rok wydania:
1988
Seria:
Papers from Seminars and Conferences / Institute of Geography and Spatial Organization
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo i Region / Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomiki i Zarządzania
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomiki i Zarządzania
Rok wydania:
2009-
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - czasopisma.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - czasopisma.
Gospodarka regionalna - badania - Polska - 1990- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Razem i osobno : społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku : przypadek Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Opola / red. nauk. Robert Geisler, Beata Pawlica, Marek S. Szczepański ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Częstochowa : Wydaw. WSP
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Opinia publiczna - Polska - Opole (województwo opolskie ; region) - 1990- - konferencje.
Opinia publiczna - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990- - konferencje.
Opinia publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Śląsk, Górny (region) - opinia publiczna - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Opole (województwo opolskie ; region) - opinia publiczna - konferencje.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990- - opinia publiczna - konferencje.
Polska - administracja - reforma - 1990- - opinia publiczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny w perspektywie integracji europejskiej / red. nauk.: A. Zagórowskiej, K. Malika i M. Miszewskiego ; Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wydawca:
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 20 w. - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Zasoby ludzkie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów / pod red. Aleksandry Jewtuchowicz ; Uniwersytet Łódzki. Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
2004
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście integracji europejskiej : IV Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika ; Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk [etc.]
Wydawca:
Chorzów : Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości ; Katowice : Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor"
Rok wydania:
2003
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Polska.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Planowanie strategiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej : kontynuacje / pod red. Leszka Gołdyki ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Instytut Socjologii
Wydawca:
Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1999
Temat:
Regiony przygraniczne - socjologia - Polska.
Regiony przygraniczne - socjologia - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - aspekt społeczny - Polska.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny.
Współpraca transgraniczna - aspekt społeczny - Polska.
Regiony przygraniczne - Polska.
Etniczność - Europa.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - 1990- - konferencje.
Europa Środkowa - sytuacja społeczna - 1990-.
Europa Wschodnia - sytuacja społeczna - 1989-.
Książka
    Wyświetlanie 1-70 z 70

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz