Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne - nowe interpretacje / red.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2011
Seria:
Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum ; t. 2
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie rozwoju regionalnego i osadniczego w warunkach transformacji systemowej : (ekspertyzy KPZK PAN) / pod red. Jacka Szlachty
Wydawca:
Warszawa : Wydawcictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1996
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 173
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International aspects of spatial economy / eds. Stanisław Korenik, Katarzyna Miszczak
Wydawca:
Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences
Rok wydania:
2011
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 32
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski / Jerzy Hausner, Tadeusz Kudłacz, Jacek Szlachta
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 185
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej = Problems of regional struktures transformation in the process of European integration and changes in menagement system : materiały konferencji naukowej. Cz. 2 / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 1429-5237 ; nr 5
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lasocin, październik 1993 / [red. nauk. Bolesław Winiarski]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 671
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju / Jacek Zaucha, Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek, Tomasz Komornicki, Zbigniew Mogiła, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu / redaktor naukowy: Jan Paradysz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej
Rok wydania:
2002
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - statystyki.
Statystyka - metodologia.
Analiza przestrzenna (statystyka) - metodologia.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przestrzenią : wybrane zagadnienia z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej : (materiały do studiowania) / Kazimierz Szczygielski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwa WSZiA
Rok wydania:
2003
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialog społeczny na poziomie regionalnym : raport z badań / Jacek Sroka, Ryszard Herbut, Piotr Sula ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2004
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów - analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności / aut. Anna Baranowska [et al.] ; Instytut Badań Strukturalnych
Wydawca:
Warszawa : IBS Instytut Badań Strukturalnych
Rok wydania:
2009
Temat:
Klastry - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. Andrzej Rączaszek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 61
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miasta w polityce regionalnej Polski w latach 2007-2013 = (Cities in the Polish regional policy in the period 2007-2013) / Izabela Siekierska-Rosiak
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2016
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 171
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Urbanizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał instytucjonalny a rozwój obszarów peryferyjnych / pod red. nauk. Kazimierza Meredyka ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2010
Seria:
Proces Tworzenia Kapitału w Gospodarce Peryferyjnej ; Analiza 3
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych. Cz. 1 / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 1429-5237 ; 2/1999
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Ryszard Brol, Andrzej Sztando
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 284
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych / redaktorzy naukowi Stanisław Korenik, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 408
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja dokumentów programowych rządu w sferze rozwoju regionalnego do roku 2001 ; Identyfikacja podkomitetów i komitetów oraz organów doradczych Rady Ministrów do spraw polityki i rozwoju regionalnego do roku 2001 / Grażyna A. Lodkowska-Skoneczna ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
Wydawca:
Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2001
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Jajugi ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Katedra Finansów i Rachunkowości
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Terytorialny wymiar polityki regionalnej : polskie doświadczenia = Territorial dimension of regional policy : Polish experiences / pod redakcją Aleksandry Nowakowskiej i Jacka Szlachty
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2017
Seria:
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 268
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego / Ewa Nowińska-Łaźniewska
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1642-3119 ; 13
Temat:
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamics and factors of local success in Poland / Grzegorz Gorzelak [et al.] ; transl. from the Polish by Krzysztof Kaczyński ; European Institute for Regional and Local Development, Center for Social & Economic Reserach Foundation
Wydawca:
Warsaw : CASE
Rok wydania:
1999
Seria:
Regional and Local Studies = Etudes Regionales et Locales ; 15
Temat:
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; red. z. Grzegorz Ślusarz]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. nr 28
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Eugeniusza Sobczaka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Ekorozwój - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handel zagraniczny : obroty towarowe i usługowe Polski w ujęciu regionalnym : wybrane zagadnienia / Karolina Drela, Agnieszka Malkowska, Jolanta Zieziula
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1144) 1070
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Specjalizacja regionalna - współczesne podejścia = (Regional Specialization - Towards New Approaches) / pod redakcją Andrzeja Klasika i Floriana Kuźnika
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2016
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 170
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizm - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integrated development and spatial management of urban areas : Polish experience / editors: Andrzej Klasik, Tadeusz Kudłacz ; Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warsaw : Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning
Rok wydania:
2015
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 43/44
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - zarządzanie.
Aglomeracje miejskie - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu / pod red. Bogusława Plawgo ; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Instytut Przedsiębiorczości
Wydawca:
Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
Rok wydania:
2008
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Klastry - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej / pod red. Andrzeja Stasiaka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1999
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 188
Temat:
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Ekorozwój - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizm rozwoju gospodarczego obszarów peryferyjnych / red. nauk. Kazimierz Meredyk ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2007
Seria:
Proces Tworzenia Kapitału w Gospodarce Peryferyjnej ; Analiza 2
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - statystyki.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / pod red. Stanisława Cioka i Jana Łobody
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 0591-2776 ; 69
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w regionie w warunkach globalizacji = Changes in the region in terms of globalisation / red. nauk. Antoni Olak, Elżbieta Szymańska, Alicja Trzyna
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"
Rok wydania:
2013
Temat:
Globalizacja - wpływ.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Regiony - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku / Waldemar Sługocki ; [Uniwersytet Zielonogórski]
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - studium przypadku.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurial tissue and regional economy : case studies of selected Polish and Spanish regions / ed. by Marek Rekowski ; Poznań University of Economics
Wydawca:
Poznań : The Poznan University of Economics Publishing House
Rok wydania:
2008
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Hiszpania - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne aspekty rynku pracy / redakcja naukowa Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OLsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Rok wydania:
2013
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich / Dariusz Zając
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria: Monografie i Opracowania ; nr 17
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Rolnictwo - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja na wsi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych = (Theory and practice of functional areas development) / pod redakcją Tadeusza Kudłacza i Patrycji Brańki
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 174
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Urbanistyka zrównoważona - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego = (The vehicles of local and regional development) / pod redakcją Andrzeja Klasika i Floriana Kuźnika
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 177
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Rewitalizacja miast - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Rok wydania:
2012
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie rozwoju wielkich miast / pod red. Ryszarda Domańskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1995
Seria:
a Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 169
Temat:
Aglomeracje miejskie - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / pod red. Edyty Jakubowicz i Jana Łobody
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1996
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 0591-2776 ; 65
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / pod red. Tadeusza Markowskiego i Tadeusza Marszała
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 182
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Aglomeracje miejskie - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw : terytorium - kapitał społeczny - governance / Monika Słupińska
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Ekonomia
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Łódź (region) - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Kapitał kulturowy - Polska - 1990-.
Governance - Polska.
Governance - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego : zastosowanie i efekty w małych miastach / red. nauk. Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 144
Temat:
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Małe miasta - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej = (Expert Project of the National Spatial Development Concept in the light of sustainable development and environmental protection principles in national, regional and local perspective) / pod red. Mariusza Kistowskiego
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2009
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 240
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial aspect of the challenges of regional policy in the new programming period / edited by Marek Dylewski
Wydawca:
Poznan : Poznan School of Banking Press
Rok wydania:
2015
Seria:
Poznan School of Banking Research Journal, 1426-9724 ; 2015, Vol. 58, no. 1
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyka i podstawy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu / pod red. Marka Stefańskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Kraków
Wydawca:
Włocławek : WSH-E
Rok wydania:
2003
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Lipno (województwo kujawsko-pomorskie ; region).
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz