Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Religijność - 1990-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-87 z 87
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych / Elżbieta Rydz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Psychologii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2012
Temat:
Młodzi dorośli - Polska - życie religijne - 1990-.
Religijność - 1990-.
Religijność - aspekt psychologiczny.
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej : próba syntezy socjologicznej / Janusz Mariański
Wydawca:
Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos"
Rok wydania:
2004
Temat:
Religijność - aspekt społeczny.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Katolicy - Polska - postawy - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między sekularyzacją i deprywatyzacją : socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim / Wojciech Świątkiewicz
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2759
Temat:
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia, objawy i nadzieje / pod red. Józefa Baniaka
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2004
Seria:
Socjologia Religii (Poznań), 1731-0660 ; t. 2
Temat:
Chrześcijaństwo - Europa - 1990-.
Kościół katolicki - Europa - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Kościół katolicki - Polska - 1990-.
Religijność - socjologia - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowywanie, porzucanie, dekonstrukcja : religia w świadomości młodzieży studenckiej : studium socjologiczne / Anna Małgorzata Królikowska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (811) 737
Temat:
Studenci - Polska - życie religijne.
Studenci - Polska - postawy.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój świadomości religijnej u młodzieży : badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat / Tomasz Niemirowski
Wydawca:
Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM
Rok wydania:
2012
Temat:
Młodzież - Polska - życie religijne - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaangażowanie religijne a zdrowie w starości : mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań / Barbara Woźniak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2015
Temat:
Seniorzy - Polska - sytuacja społeczna - 1990-.
Seniorzy - Polska - życie religijne - 1990-.
Seniorzy - zdrowie i higiena - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt medyczny - Polska - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność a środowisko społeczne : studium zmian religijności pod wpływem ruchów migracyjnych ze wsi do miasta / Hieronim Kubiak
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1972
Seria:
Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 26
Temat:
Religijność - socjologia - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Copyright na Jezusa : język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą / Andrzej Draguła
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo "Więź"
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Biblioteka "Więzi", 0519-9336 ; t. 275
Temat:
Religijność - Kościół katolicki - 1990-.
Sekularyzacja (teologia) - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Symbolika chrześcijańska - Polska - 1990-.
Obrzędy i ceremonie - aspekt religijny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń : badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017 / redakcja naukowa Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki
Wydawca:
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Rozwój osobowości - aspekt religijny.
Doświadczenie religijne - aspekt psychologiczny.
Studenci - Polska - życie religijne - 1990-.
Studenci - Polska - postawy - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy społeczno-religijne archidiecezjan gdańskich : praca zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza i Tadeusza Zembrzuskiego
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Sondaży Społecznych "Opinia" : Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Rok wydania:
2003
Temat:
Ecclesia Catholica. Archidiecezja Gdańska - 1990-.
Katolicy - Polska - Gdańsk (region) - postawy - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idee polityki i komunikowania : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mateuszowi Nieciowi z okazji 40-lecia pracy naukowej / redakcja Tomasz Litwin
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
Rok wydania:
2023
Temat:
Nieć, Mateusz (1957- ) - księgi pamiątkowe.
Nieć, Mateusz (1957- ) - bibliografia.
Księgi pamiątkowe - Polska - Kraków - 1990-.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ.
Komunikacja w polityce.
Komunikacja interpersonalna.
Religijność - 1990-.
Idee polityczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy społeczno-religijne diecezjan tarnowskich : praca zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza i Tadeusza Zembrzuskiego
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Sondaży Społecznych "Opinia" : Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Rok wydania:
2001
Temat:
Ecclesia Catholica. Diecezja Tarnowska - 1990- - statystyki.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Katolicy - Polska - Tarnów (województwo małopolskie ; region) - postawy - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność katolików diecezji sandomierskiej : studium socjologiczne / Edward Marian Frankowski
Wydawca:
Sandomierz ; Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej
Rok wydania:
2006
Temat:
Ecclesia Catholica. Diecezja Sandomierska (1992- ).
Religijność - socjologia - Polska - Sandomierz (region) - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Sandomierz (Polska) - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rodzina, religia, społeczeństwo : Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej / pod red. Sławomira H. Zaręby
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Rodzina - aspekt religijny - Kościół katolicki - 1990-.
Rodzina - socjologia - Polska - 1990-.
Katolicy - Polska - postawy - 1990-.
Rodzina - życie religijne - Kościół katolicki.
Religijność - Kościół katolicki - 1990- - statystyki.
Polska - życie religijne - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dlaczego chodzę, dlaczego nie chodzę do kościoła? / oprac. Ireneusz Cieślik
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka "Więzi"
Rok wydania:
1999
Seria:
Biblioteka "Więzi", 0519-9336 ; t. 112
Temat:
Ankiety religijne - Polska - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - 1990- - źródła.
Katolicy - Polska - postawy - 1990- - źródła.
Msza - uczestnictwo - relacje osobiste.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy wobec religii : psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje / pod red.: Tadeusza Doktóra, Kazimierza Franczaka
Wydawca:
Warszawa : Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
BZM Biblioteka Zagadnień Młodzieżowych ; 8
Temat:
Postawa (psychologia) - konferencje.
Psychologia religii - konferencje.
Psychologia i religia - konferencje.
Religijność - aspekt psychologiczny - konferencje.
Religijność - socjologia - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania religijności na Słowacji i w Polsce wyzwaniem dla duszpasterstwa / red.: Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Religijność - Kościół katolicki - 1990- - konferencje.
Teologia pastoralna - Kościół katolicki - konferencje.
Słowacja - życie religijne - 1990- - konferencje.
Polska - życie religijne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność Polaków 1991-1998 : praca zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza
Wydawca:
Warszawa : "Pax" : Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Rok wydania:
2001
Seria:
Studia Socjologiczno-Religijne ; 20
Temat:
Religijność - Kościół katolicki - 1990-.
Socjologia religii - Polska - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - statystyki.
Polska - życie religijne - 1990-.
Polska - życie religijne - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna religijność kobiet : antropologia doświadczenia / Inga Kuźma
Wydawca:
Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : przy współpr. z Uniwersytetem Wrocławskim
Rok wydania:
2008
Seria:
Archiwum Etnograficzne = Etnographic Archives / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 0066-6858 ; t. 46
Temat:
Doświadczenie religijne - Kościół katolicki.
Kobiety - życie religijne.
Religijność - aspekt antropologiczny.
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej / Kazimierz Święs
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
cop. 2011
Seria:
Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 367
Temat:
Ludność miejska - Polska - Nowy Sącz - życie religijne - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Polska - 1990-.
Nowy Sącz (Polska) - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej / Małgorzata Słowik ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Młodzież - Polska - życie religijne - 1990-.
Młodzież - Polska - postawy - 1990-.
Katecheza - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji i zrozumienia : kryzys tożsamości osobowej a świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej : studium socjologiczne / Józef Baniak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Homini
Rok wydania:
2008
Temat:
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Młodzież - Polska - moralność - 1990-.
Uczniowie szkół średnich - Polska - postawy - 1990-.
Uczniowie szkół średnich - Polska - psychologia.
Uczniowie szkół średnich - Polska - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi : studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce / Hubert Czachowski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Rok wydania:
2003
Temat:
Maryja (Matka Jezusa Chrystusa) - objawienia i cuda - Polska - Kujawsko-Pomorskie, Województwo (1999- ).
Pielgrzymi i pielgrzymki chrześcijańskie - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Polska - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży - studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 1, Przemiany wartości i aspiracji życiowych / Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Aleksandra Minczanowska, Gabriela Piechaczek-Ogierman
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2016
Seria:
Edukacja Międzykulturowa
Temat:
Młodzież - Polska - Śląsk Cieszyński (region) - postawy.
Wartości (filozofia) - aspekt społeczny - Polska - 21 w.
Młodzież - Czechy - Śląsk (region).
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Region przygraniczny polsko-czeski - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świętość w religijnej świadomości maturzystów województwa lubelskiego : studium socjologiczne / Ewa Miszczak
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2014
Temat:
Absolwenci szkół średnich - Polska - Lubelskie, Województwo (1999- ) - postawy.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - Lubelskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej : praca zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza, Sławomira H. Zaręby
Wydawca:
Szczecin : Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum"
Rok wydania:
2006
Temat:
Ecclesia Catholica. Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska - 1990-.
Katolicy - Polska - Szczecin (region) - postawy - 1990-.
Katolicy - Polska - Kamień Pomorski (region) - postawy - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - Szczecin (region) - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - Kamień Pomorski (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiara uczonych : esej socjologiczny mocno osadzony w empirii / Maria Libiszowska-Żółtkowska
Wydawca:
Kraków : "Nomos"
Rok wydania:
2000
Temat:
Ankiety religijne.
Naukowcy - Polska - życie religijne - 1990-.
Naukowcy - Polska - postawy - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Kościół katolicki - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce : studium socjologiczne / Roman Jusiak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych ; Katedra Pedagogiki Społecznej
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Temat:
Kościół i społeczeństwo - Kościół katolicki - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Edukacja religijna - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska krajem misyjnym? : 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce / redakcja Tomasz Wielebski, Piotr Ochotny, Mateusz Jakub Tutak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Warszawskie Studia Pastoralne / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny, 1895-3204 ; wydanie specjalne
Temat:
Kościół katolicki - Polska - historia.
Edukacja religijna - Polska - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Duszpasterstwo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religia i Kościoły w polskiej przestrzeni publicznej / redaktorzy naukowi Aleksandra Kusztal, Sławomir Czapnik ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Kościół katolicki - 1990-.
Socjologia religii - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi / Jerzy Dzieciuchowicz [et al. ; red. nauk. Jerzy Dzieciuchowicz]
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Mniejszości - Polska - Łódź - historia.
Praktyki religijne - Polska - Łódź - 1990-.
Katolicy - Polska - Łódź - postawy - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Przestrzenie publiczne - aspekt religijny.
Łódź (Polska) - historia religijna.
Łódź (Polska) - ludność - historia.
Łódź (Polska) - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego : studium socjologiczne / Janusz Mariański
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2013
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Parafie - Kościół katolicki - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Kościół katolicki - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eschatologia na ambonie : kazania i wiara Polaków w rzeczy ostateczne : studium socjologiczne / Wojciech Klimski
Wydawca:
Kraków : Nomos
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Eschatologia katolicka.
Eschatologia - kazania - historia i krytyka.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Kościół katolicki - Polska - opinia publiczna.
Religijność - Kościół katolicki - badania.
Sekularyzacja (teologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika religijności współczesnej młodzieży polskiej jako wyzwanie duszpasterskie : studium pastoralne na przykładzie Pabianic / Paweł Jan Chmura
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Rozprawy doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny
Temat:
Młodzież - życie religijne - 1990- - rozprawy akademickie.
Młodzież - Polska - Pabianice - postawy - 1990- - rozprawy akademickie.
Duszpasterstwo młodzieży - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Ankiety religijne - Polska - Pabianice - 1990- - rozprawy akademickie.
Religijność - Kościół katolicki - 1990- - rozprawy akademickie.
Duszpasterstwo młodzieży - Kościół katolicki - 1990- - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski homo religiosus : doświadczenie religijne w relacjach potocznych / Emilia Zimnica-Kuzioła
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Religijność nowoczesna.
Psychologia i religia.
Teologia duchowości - Kościół katolicki.
Katolicy - Polska - postawy - 1990-.
Doświadczenie religijne - aspekt psychologiczny.
Doświadczenie religijne - Kościół katolicki - relacje osobiste.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pojęcia religijne młodzieży : badania empiryczne denotacyjnego i konotacyjnego rozumienia pojęć / Anna Królikowska
Wydawca:
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM
Rok wydania:
2008
Seria:
Studia Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"
Temat:
Edukacja religijna młodzieży.
Religijność.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Teologia dogmatyczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ukrzyżowani : współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce / Kamila Baraniecka-Olszewska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Temat:
Misteria pasyjne.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Misteria pasyjne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura i religijność w życiu miejskiej społeczności lokalnej : socjologiczne studium przypadku : Kłodnica w Rudzie Śląskiej / Tomasz Piechniczek
Wydawca:
Katowice : Studio NOA Ireneusz Olsza
Rok wydania:
2015
Temat:
Życie miejskie - Polska - Ruda Śląska - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - Ruda Śląska - 1990-.
Kłodnica (Ruda Śląska, Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność miejska / Czesław Majda
Wydawca:
Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2004
Seria:
Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ; 51
Temat:
Parafia św. Maksymiliana Kolbego (Wrocław).
Religijność - socjologia - Polska - Wrocław - 1990-.
Socjologia religii - Polska - Wrocław - 1990-.
Wrocław (Polska) - życie religijne - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność na pograniczach : eseje apokryficzne / Magdalena Zowczak ; [recenzenci Mikołaj Olszewski, Lech Mróz] ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo DiG
Rok wydania:
2015
Seria:
Studia Ethnologica
Temat:
Maryja (Matka Jezusa Chrystusa) - kult - Polska.
Biblia. Apokryfy - krytyka, interpretacja.
Religijność - aspekt antropologiczny - Polska Wschodnia - 1990-.
Religijność ludowa - Region przygraniczny polsko-ukraiński.
Religijność ludowa - Region przygraniczny polsko-litewski.
Słowianie Południowi - obrzędy i ceremonie.
Kultura masowa - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Gatunek / Forma:
Eseje polskie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska, Czechy, Słowacja : oblicza religijności : praca zbiorowa / pod red. Józefa Budniaka i Andrzeja Kasperka ; [Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich]
Wydawca:
Katowice : Studio NOA
Rok wydania:
2011
Temat:
Religijność - socjologia - Czechy.
Religijność - socjologia - Polska.
Religijność - socjologia - Słowacja.
Czechy - życie religijne - 1990-.
Polska - życie religijne - 1990-.
Słowacja - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność subiektywna : studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych / Stella Grotowska
Wydawca:
Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos"
Rok wydania:
1999
Seria:
Religiologica Juventa
Temat:
Religijność - Kościół katolicki.
Religijność - socjologia.
Socjologia religii - Polska.
Religijność - socjologia - Polska.
Socjologia religii - Polska - 1990-.
Polska - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Disputable religious movements and public security / Maciej Szostak ; [transl. Katarzyna Kretkowska]
Wydawca:
London : Legens. Publishing Workshop
Rok wydania:
cop. 2013
Temat:
Sekty - aspekt społeczny.
Sekty - prawo - 1990-.
Kulty - 1990-.
Kulty - prawo.
Nowe ruchy religijne.
Religijność nowoczesna.
Wspólnoty religijne - 21 w.
Wspólnoty religijne - socjologia.
Socjologia przestępstwa.
Przestępczość - zapobieganie - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bez Boga, Kościoła i zasad? : studium socjologiczne nad religijnością młodzieży / Dariusz Tułowiecki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Petrus
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Religijność - Kościół katolicki - Polska - badania.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - badania.
Młodzież - postawy - badania - Polska.
Młodzież - Polska - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiara i siła : religijność w procesach koherencji / Beata Zarzycka, Anna Tychmanowicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Religijność - Kościół katolicki - Polska - badania.
Wiara - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - statystyki.
Zdrowie psychiczne - aspekt religijny.
Przystosowanie (psychologia) - aspekt religijny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartości - pracy, rodziny i religii - ciągłość i zmiana : socjologiczne studium społeczności śląskich / Urszula Swadźba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2976
Temat:
Wartości społeczne - Polska - Śląsk, Górny (region).
Ślązacy - postawy - 1990-.
Praca - aspekt społeczny - Polska - Śląsk, Górny (region).
Rodzina - socjologia - Polska - Śląsk, Górny (region).
Religia - aspekt społeczny - Polska.
Religijność - socjologia - Polska - Śląsk, Górny (region) - 19 w.
Religijność - socjologia - Śląsk, Górny (region) - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność i Kościół 10 lat po śmierci Jana Pawła II / pod redakcją Mirosławy Grabowskiej
Wydawca:
Warszawa : CBOS
Rok wydania:
2015
Seria:
Opinie i Diagnozy / Centrum Badania Opinii Społecznej, 1732-9787 ; nr 31
Temat:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - wpływ.
Kościół katolicki - 21 w.
Kościół katolicki - opinia publiczna.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - Polska - opinia publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność w dobie popkultury / pod red. Tomasza Chachulskiego, Jerzego Snopka i Magdaleny Ślusarskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Kultura masowa - aspekt religijny.
Kultura masowa - 1990-.
Sekularyzacja (teologia) - aspekt społeczny.
Religia i kultura.
Religijność - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doświadczenia religijne a postawy studentów w obliczu śmierci Jana Pawła II / Borys Jacek Soiński
Wydawca:
Poznań : UAM WT
Rok wydania:
2006
Seria:
Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny ; 92
Temat:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - śmierć i pogrzeb.
Doświadczenie religijne - Kościół katolicki.
Młodzież - Polska - życie religijne - 1990-.
Religijność - socjologia - badania - Polska - 1945-.
Młodzież - życie religijne - 1990-.
Psychologia religii - Polska - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy religijne młodzieży i ich związki z wybranymi elementami osobowości / Józef Bazylak
Wydawca:
Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej
Rok wydania:
1984
Temat:
Młodzież - Polska - postawy - 1945-1990.
Religijność - aspekt psychologiczny - badania.
Młodzież - życie religijne - badania - Polska.
Nastolatki - psychologia - badania.
Osobowość - aspekt religijny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religia, religijność, duchowość : w poszukiwaniu nowych perspektyw : księga jubileuszowa dla Pawła M. Sochy od przyjaciół i uczniów / pod redakcją Haliny Grzymała-Moszczyńskiej i Dominiki Motak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Socha, Paweł (1949- ).
Księgi pamiątkowe - Polska - Kraków - 1990-.
Religijność.
Duchowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad życiem społeczno-kulturalnym Polaków w Niemczech / red. nauk. Władysław Misiak, Janusz Surzykiewicz
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Człowiek - Środowisko Życia - Edukacja
Temat:
Polnische katholische Mission (Monachium).
Duszpasterstwo polonijne - Niemcy.
Polacy - Niemcy - 1990-.
Religijność - socjologia.
Rosja - opinia publiczna polska.
Rosja - opinia publiczna niemiecka.
Książka
    Wyświetlanie 1-87 z 87

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz