Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Religijność - aspekt społeczny." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-75 z 75
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność i duchowość - dawne i nowe formy / pod redakcją Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej i Stelli Grotowskiej
Wydawca:
Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos ; [Warszawa] : [Polskie Towarzystwo Socjologiczne]
Rok wydania:
2010
Temat:
Religijność - aspekt społeczny - Polska.
Religijność - aspekt psychologiczny.
Duchowość - aspekt psychologiczny.
Duchowość - aspekt społeczny.
Religijność - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O wielowymiarowości badań religioznawczych / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2009
Seria:
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 0239-3271 ; t. 29
Temat:
Religijność - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej : próba syntezy socjologicznej / Janusz Mariański
Wydawca:
Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos"
Rok wydania:
2004
Temat:
Religijność - aspekt społeczny.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Katolicy - Polska - postawy - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój świadomości religijnej u młodzieży : badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat / Tomasz Niemirowski
Wydawca:
Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM
Rok wydania:
2012
Temat:
Młodzież - Polska - życie religijne - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność polska - jej specyfika i uwarunkowania : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 23-24 lutego 1984 / pod red. Jacka Majchrowskiego
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1988
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica ; z. 22
Temat:
Religijność - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Socjologia religii - konferencje.
Polska - życie religijne - 1945- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia i psychologia religii i religijności : bibliografia przedmiotowa publikacji polskich wydanych w latach 1945-1985 / Henryk Swienko ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych
Wydawca:
Warszawa : COMSNP
Rok wydania:
1985
Seria:
Przewodniki Metodyczne / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych
Temat:
Psychologia religii - Polska - bibliografia.
Socjologia religii - Polska - bibliografia.
Religijność - aspekt psychologiczny.
Religijność - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej : praca zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza, Sławomira H. Zaręby
Wydawca:
Szczecin : Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum"
Rok wydania:
2006
Temat:
Ecclesia Catholica. Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska - 1990-.
Katolicy - Polska - Szczecin (region) - postawy - 1990-.
Katolicy - Polska - Kamień Pomorski (region) - postawy - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - Szczecin (region) - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - Kamień Pomorski (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych / Elżbieta Rydz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Psychologii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2012
Temat:
Młodzi dorośli - Polska - życie religijne - 1990-.
Religijność - 1990-.
Religijność - aspekt psychologiczny.
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowywanie, porzucanie, dekonstrukcja : religia w świadomości młodzieży studenckiej : studium socjologiczne / Anna Małgorzata Królikowska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (811) 737
Temat:
Studenci - Polska - życie religijne.
Studenci - Polska - postawy.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej / Małgorzata Słowik ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Młodzież - Polska - życie religijne - 1990-.
Młodzież - Polska - postawy - 1990-.
Katecheza - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bez Boga, Kościoła i zasad? : studium socjologiczne nad religijnością młodzieży / Dariusz Tułowiecki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Petrus
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Religijność - Kościół katolicki - Polska - badania.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - badania.
Młodzież - postawy - badania - Polska.
Młodzież - Polska - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świętość w religijnej świadomości maturzystów województwa lubelskiego : studium socjologiczne / Ewa Miszczak
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2014
Temat:
Absolwenci szkół średnich - Polska - Lubelskie, Województwo (1999- ) - postawy.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - Lubelskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce : studium socjologiczne / Roman Jusiak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych ; Katedra Pedagogiki Społecznej
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Temat:
Kościół i społeczeństwo - Kościół katolicki - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Edukacja religijna - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy społeczno-religijne archidiecezjan gdańskich : praca zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza i Tadeusza Zembrzuskiego
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Sondaży Społecznych "Opinia" : Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Rok wydania:
2003
Temat:
Ecclesia Catholica. Archidiecezja Gdańska - 1990-.
Katolicy - Polska - Gdańsk (region) - postawy - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska krajem misyjnym? : 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce / redakcja Tomasz Wielebski, Piotr Ochotny, Mateusz Jakub Tutak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Warszawskie Studia Pastoralne / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny, 1895-3204 ; wydanie specjalne
Temat:
Kościół katolicki - Polska - historia.
Edukacja religijna - Polska - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Duszpasterstwo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna religijność kobiet : antropologia doświadczenia / Inga Kuźma
Wydawca:
Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : przy współpr. z Uniwersytetem Wrocławskim
Rok wydania:
2008
Seria:
Archiwum Etnograficzne = Etnographic Archives / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 0066-6858 ; t. 46
Temat:
Doświadczenie religijne - Kościół katolicki.
Kobiety - życie religijne.
Religijność - aspekt antropologiczny.
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura tymczasowości jako wyzwanie dla duszpasterstwa Kościoła w świetle nauczania papieża Franciszka : studium teologiczno-pastoralne / Paweł Sproncel
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Franciszek (papież ; 1936- ) - nauczania.
Kultura - aspekt społeczny.
Indyferentyzm (religia).
Kościół i społeczeństwo - 20 w.
Religijność - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religia i Kościoły w polskiej przestrzeni publicznej / redaktorzy naukowi Aleksandra Kusztal, Sławomir Czapnik ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Kościół katolicki - 1990-.
Socjologia religii - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy społeczno-religijne diecezjan tarnowskich : praca zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza i Tadeusza Zembrzuskiego
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Sondaży Społecznych "Opinia" : Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Rok wydania:
2001
Temat:
Ecclesia Catholica. Diecezja Tarnowska - 1990- - statystyki.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Katolicy - Polska - Tarnów (województwo małopolskie ; region) - postawy - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność i moralność młodzieży polskiej w latach 1956-2018 na tle przemian cywilizacyjnych i społecznych : studium socjologiczne / Józef Baniak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Młodzież - moralność - badania - Polska.
Etyka społeczna - badania.
Moralność - aspekt społeczny - Polska.
Moralność - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Religijność - aspekt społeczny - Polska.
Młodzież - Polska - życie religijne - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń : badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017 / redakcja naukowa Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki
Wydawca:
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Rozwój osobowości - aspekt religijny.
Doświadczenie religijne - aspekt psychologiczny.
Studenci - Polska - życie religijne - 1990-.
Studenci - Polska - postawy - 1990-.
Religijność - socjologia - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Copyright na Jezusa : język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą / Andrzej Draguła
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo "Więź"
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Biblioteka "Więzi", 0519-9336 ; t. 275
Temat:
Religijność - Kościół katolicki - 1990-.
Sekularyzacja (teologia) - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Symbolika chrześcijańska - Polska - 1990-.
Obrzędy i ceremonie - aspekt religijny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego : studium socjologiczne / Janusz Mariański
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2013
Temat:
Kościół katolicki - Polska - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Parafie - Kościół katolicki - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Socjologia religii - Kościół katolicki - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych / Dariusz Krok
Wydawca:
Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Człowiek, Rodzina, Społeczeństwo / Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny ; 13
Temat:
Religijność - aspekt społeczny.
Religijność - aspekt psychologiczny.
Jakość życia - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Jakość życia - aspekt społeczny.
Jakość życia - aspekt psychologiczny.
Mediacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność na polskich pograniczach w XVI - XVIII wieku / red. nauk. Dariusz Dolański ; Uniwersytet Zielonogórski
Wydawca:
Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski
Rok wydania:
2005
Temat:
Religijność - aspekt antropologiczny.
Religijność - w sztuce.
Sztuka chrześcijańska - Polska - 1500-1800 - tematy, motywy.
Regiony przygraniczne - Polska - 1500-1800.
Religijność - aspekt społeczny - Polska.
Polska - życie religijne - 1500-1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży - studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 1, Przemiany wartości i aspiracji życiowych / Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Aleksandra Minczanowska, Gabriela Piechaczek-Ogierman
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2016
Seria:
Edukacja Międzykulturowa
Temat:
Młodzież - Polska - Śląsk Cieszyński (region) - postawy.
Wartości (filozofia) - aspekt społeczny - Polska - 21 w.
Młodzież - Czechy - Śląsk (region).
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Region przygraniczny polsko-czeski - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność w dobie popkultury / pod red. Tomasza Chachulskiego, Jerzego Snopka i Magdaleny Ślusarskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Kultura masowa - aspekt religijny.
Kultura masowa - 1990-.
Sekularyzacja (teologia) - aspekt społeczny.
Religia i kultura.
Religijność - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce / Irena Borowik ; Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawca:
Kraków : Wydaw. UJ
Rok wydania:
1997
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, 0239-782X ; nr 323
Temat:
Kościół katolicki - edukacja - Polska - 1945-.
Religia - aspekt społeczny - Polska - 1945-.
Kościół katolicki - Polska - 1945- - rozprawy akademickie.
Religia - aspekt społeczny - Polska - 1945- - rozprawy akademickie.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1945- - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rodzina, religia, społeczeństwo : Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej / pod red. Sławomira H. Zaręby
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Rodzina - aspekt religijny - Kościół katolicki - 1990-.
Rodzina - socjologia - Polska - 1990-.
Katolicy - Polska - postawy - 1990-.
Rodzina - życie religijne - Kościół katolicki.
Religijność - Kościół katolicki - 1990- - statystyki.
Polska - życie religijne - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi / Jerzy Dzieciuchowicz [et al. ; red. nauk. Jerzy Dzieciuchowicz]
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Mniejszości - Polska - Łódź - historia.
Praktyki religijne - Polska - Łódź - 1990-.
Katolicy - Polska - Łódź - postawy - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Przestrzenie publiczne - aspekt religijny.
Łódź (Polska) - historia religijna.
Łódź (Polska) - ludność - historia.
Łódź (Polska) - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność katolików diecezji sandomierskiej : studium socjologiczne / Edward Marian Frankowski
Wydawca:
Sandomierz ; Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej
Rok wydania:
2006
Temat:
Ecclesia Catholica. Diecezja Sandomierska (1992- ).
Religijność - socjologia - Polska - Sandomierz (region) - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - badania - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Sandomierz (Polska) - życie religijne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ukrzyżowani : współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce / Kamila Baraniecka-Olszewska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Temat:
Misteria pasyjne.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Misteria pasyjne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego / Marcelina Koprowska
Wydawca:
Warszawa : Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego : Wydawnictwo Neriton
Rok wydania:
2022
Seria:
Młodzi Historycy IDMN
Temat:
Praktyki religijne - Polska - Warszawa - 1900-1945.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - Warszawa - 1900-1945.
Warszawa (Polska) - życie religijne - 1900-1945.
Warszawa (Polska) - 1944 (Powstanie Warszawskie).
Książka
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych : studium socjologiczne / Janusz Mariański
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2016
Temat:
Socjologia religii - Kościół katolicki - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - 1990-.
Sekularyzacja (teologia) - aspekt społeczny - 1990-.
Religijność
Religia
Laicyzacja
Religia i duchowość
Socjologia i społeczeństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany religijności młodzieży akademickiej Rzeszowa (ciągłość i zmiana 1978-1998) / Hubert Sommer
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1999
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Młodzież - Polska - Rzeszów - postawy - 1970-2000.
Młodzież - Polska - Rzeszów - życie religijne - 1970-2000.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - Rzeszów - 1970-2000.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiara i siła : religijność w procesach koherencji / Beata Zarzycka, Anna Tychmanowicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Religijność - Kościół katolicki - Polska - badania.
Wiara - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Religijność - Kościół katolicki - statystyki.
Zdrowie psychiczne - aspekt religijny.
Przystosowanie (psychologia) - aspekt religijny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartości - pracy, rodziny i religii - ciągłość i zmiana : socjologiczne studium społeczności śląskich / Urszula Swadźba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2976
Temat:
Wartości społeczne - Polska - Śląsk, Górny (region).
Ślązacy - postawy - 1990-.
Praca - aspekt społeczny - Polska - Śląsk, Górny (region).
Rodzina - socjologia - Polska - Śląsk, Górny (region).
Religia - aspekt społeczny - Polska.
Religijność - socjologia - Polska - Śląsk, Górny (region) - 19 w.
Religijność - socjologia - Śląsk, Górny (region) - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika przemian religijności wiejskiej w rejonie płockim w warunkach industrializacji : (1967-1976) / Janusz Mariański ; [przedm. Władysław Piwowarski]
Wydawca:
Poznań ; Warszawa : Pallottinum
Rok wydania:
1984
Seria:
Studia Socjologiczno-Religijne / Zakład Socjologii Religii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ; 2
Temat:
Religijność - socjologia - Polska - 1945-.
Industrializacja - aspekt społeczny - Polska - 1945-.
Płock (Polska ; region) - sytuacja na wsi - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eucharystia w życiu jednostki i rodziny : referat wygłoszony na sekcji polskiej w czasie Międzynar. Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie w maju 1938 r. / Bolesław Kominek
Wydawca:
Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, (Poznań : Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha)
Rok wydania:
1938
Seria:
Bibljoteczka Akcji Katolickiej ; nr 83
Temat:
Eucharystia - aspekt społeczny.
Rodzina - życie religijne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Więzi wspólnoty : literatura - religia - komparatystyka = The ties of community : literature - religion - comparative studies / red. = ed. by Piotr Bogalecki, Alina Mitek-Dziemba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo FA-art : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
2013
Seria:
Komparatystyka Literacka i Kulturowa
Temat:
Hermeneutyka - konferencje.
Religia i kultura - konferencje.
Religia - aspekt społeczny - konferencje.
Religijność - konferencje.
Sekularyzm - konferencje.
Religia i literatura - konferencje.
Więzi społeczne - aspekt religijny - konferencje.
Wspólnoty religijne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość, przestrzeń, sacrum : księga jubileuszowa ofiarowana profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej / pod redakcją Grzegorza Odoja
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2019
Seria:
Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis ; vol. 5
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3873
Temat:
Bukowska-Floreńska, Irena (1938- ) - księgi pamiątkowe.
Etnologia - Polska.
Etniczność.
Etnologia - Śląsk (region).
Magia - Polska.
Religijność ludowa - Polska.
Sztuka ludowa - Polska.
Sacrum - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura staropolska - poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum / red. nauk. Bogdan Rok, Filip Wolański
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2013
Seria:
Staropolski Ogląd Świata
Temat:
Religijność - Kościół katolicki.
Sacrum - aspekt społeczny - Polska - 1500-1800.
Polska - cywilizacja - 17 w.
Polska - cywilizacja - 18 w.
Polska - cywilizacja - 1500-1795.
Polska - obyczaje i zwyczaje - 1500-1800.
Polska - życie religijne - 1500-1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość, przestrzeń, sacrum : księga jubileuszowa ofiarowana profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej / pod redakcją Grzegorza Odoja
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis ; vol. 5
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3873
Temat:
Bukowska-Floreńska, Irena (1938- ) - księgi pamiątkowe.
Etnologia - Polska.
Etniczność.
Etnologia - Śląsk (region).
Magia - Polska.
Religijność ludowa - Polska.
Sztuka ludowa - Polska.
Sacrum - aspekt społeczny.
Gatunek / Forma:
Książki elektroniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych / pod red. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 1506-5790 ; t. 3
Temat:
Religijność ludowa - Polska.
Tożsamość religijna.
Regionalizm - aspekt antropologiczny.
Regionalizm - badania transkulturowe.
Regiony przygraniczne - aspekt społeczny - Polska.
Tożsamość społeczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
    Wyświetlanie 1-75 z 75

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz