Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany strukturalne w przemyśle polskim w okresie transformacji systemowej / Maria Jaworska, Agnieszka Skowrońska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Rok wydania:
2001
Seria:
Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1945-1990.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych = Structural transformations of industry and services in spatial systems - research-related issues / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Instytut Geografii ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 29 (4)
Temat:
Przemysł - Polska - zarządzanie.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktorzy restrukturyzacji : trudne role i wybory / redakcja naukowa Leszek Gilejko ; raport z badań opracował zespół w składzie: Leszek Gilejko, Juliusz Gardawski, Jan Czarzasty, Anna Kulpa-Ogdowska, Izabela Książkiewicz, Jacenty Siewierski, Rafał Towalski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2006
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena i stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w polskim przemyśle hutnictwa żelaza i stali (1990-1998) / Andrzej Muńko
Wydawca:
Warszawa : INE PAN
Rok wydania:
1999
Seria:
Working Papers / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych. PBZ nr 001-09 ; no 13
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przemysł hutniczy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i skutki restrukturyzacji sektorów problemowych - sektor węglowy energetyka, telekomunikacja, przemysł zbrojeniowy, PKP : zapis dyskusji z Konferencji / pod red. Izabeli Książkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
2002
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne problemy uprzemysłowienia : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 27-29 listopada 1989 r. / pod red. Zbigniewa Zioło
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1993
Seria:
Materiały i Sprawozdania / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 0209-374X ; 27
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne uwarunkowania i skutki restrukturyzacji sektorów strategicznych : (sektory paliw i energii, hutnictwo, koleje państwowe, telekomunikacja i rolnictwo) / pod red. Leszka Gilejko
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
cop. 2001
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego : wybór ekspertyz : praca zbiorowa / pod red. Henryki Bochniarz i Stefana Krajewskiego
Wydawca:
Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce
Rok wydania:
1997
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja regionów przemysłowych / pod red. nauk. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2005
Seria:
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 0239-9512 ; t. 94
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Niemcy - Nadrenia Północna-Westfalia (land) - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - Łódź (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restructuring of the industry in towns : proceedings of the conference Łódź, May 24-25, 1988 / [red. Anna Małgorzata Niżnik] ; Uniwersytet Łódzki. Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni. Zakład Lokalizacji Produkcji i Gospodarki Przestrzennej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1988
Temat:
Polityka przemysłowa - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Rewitalizacja miast - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług '99 - uwarunkowania regionalne : (materiały konferencyjne) / pod red. Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydawca:
Katowice ; Wisła : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOiK
Rok wydania:
1999
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług 2000 : XXII Śląskie Dni Organizacji : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydawca:
Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania
Rok wydania:
2000
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; nr 12
Temat:
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział
Rok wydania:
2005
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki ; [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska]
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział
Rok wydania:
2010
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach
Rok wydania:
2004
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług - 2002 : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska
Wydawca:
Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
Rok wydania:
2002
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach
Rok wydania:
2003
Temat:
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych / Paweł Cabała, Katarzyna Bartusik
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - studium przypadku.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Europa - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską / zespół aut. Jerzy Hausner [et al. ; pod red. J. Hausnera i Mirosławy Marody]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta
Rok wydania:
1999
Seria:
EU-monitoring 3
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / pod red. Zbigniewa Zioło ; Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
Rok wydania:
1997
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Europa Wschodnia - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Europa Środkowa - konferencje.
Koncentracja przemysłowa - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany struktur przemysłowych / pod red. Zbigniewa Zioło i Zbigniewa Makieły
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 7
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Polityka przemysłowa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Strefy przemysłowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika zmian w polskim przemyśłe i usługach : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach
Rok wydania:
2011
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - 1990-.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Zasoby ludzkie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / pod red. Zbigniewa Zioło
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe AP
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; nr 1
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przemysł - współpraca międzynarodowa.
Ukraina - sytuacja gospodarcza - 1991-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł polski w perspektywie strategicznej : polityka przemysłowa, strategia rozwoju i restrukturyzacja / Bogusław Pełka ; Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"
Wydawca:
Warszawa : "Orgmasz"
Rok wydania:
1998
Temat:
Polityka przemysłowa - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 9
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Polityka przemysłowa - Polska - 1990-.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa w przebudowie : prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko pomorskich w latach 1990-2004 / Sławomir Kamosiński
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Kujawsko-Pomorskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza.
Kujawy (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Pomorze Gdańskie (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, Katedra Gospodarki Regionalnej
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1996
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska Południowo-Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja starych okręgów przemysłowych : doświadczenia zachodnie a sytuacja w Polsce : misja studyjna Katowice - Łódź 24-25. 06. 1991, konferencja Smardzewice k/Łodzi 26-28. 06. 1991 / Centralny Urząd Planowania, Friedrich Ebert Stiftung, Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydawca:
Warszawa : Friedrich Ebert Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce
Rok wydania:
1991
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Europa Zachodnia - 1990- - konferencje.
Polityka przemysłowa - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka przemysłowa - Europa Zachodnia - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - badania porównawcze - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie się struktur przemysłowych / pod red. Zbigniewa Zioło i Zbigniewa Makieły
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. AP
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; nr 5
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990-.
Strefy przemysłowe - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - planowanie - Polska - 1990- - studium przypadku.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Mielec - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategiczne problemy dostosowań strukturalnych w procesie stowarzyszenia i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi / Józef Pajestka, Maciej Perczyński (red.) ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej
Wydawca:
Warszawa : Real Press
Rok wydania:
1993
Seria:
Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Gospodarka ; z. 26
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1970-2000.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przystosowanie strukturalne (polityka gospodarcza) - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe problemy restrukturyzacji produkcji w makroregionie południowym : [materiały konferencyjne / pod red. Jerzego Siemianowicza]
Wydawca:
Katowice : ŚWSZ
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowo-Badawcze i Konferencje / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Seria A ; 2
Temat:
Polityka przemysłowa - Polska Południowa - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska Południowa - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia / [red. Eugeniusz Rydz] ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Słupski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Instytut Geografii
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane WSP
Rok wydania:
1996
Temat:
Geografia - studia i nauczanie - Polska - konferencje.
Geologia - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - konferencje.
Hydrologia - Polska - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Geomorfologia - Bałtyku, Wybrzeże - konferencje.
Wody śródlądowe - ochrona - Polska - konferencje.
Zasoby wodne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - klimat - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 15
Temat:
Misztal, Stanisław (1929- ) - krytyka i interpretacja.
Misztal, Stanisław (1929- ) - bibliografia.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje w przemyśle : wyniki badań empirycznych : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Mujżela i Kazimierza Poznańskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1981
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1945-1990.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji / Tadeusz Stryjakiewicz
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1999
Seria:
Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8128 ; nr 61
Temat:
Geografia ekonomiczna.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Obszar gospodarczy.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje jako czynnik zmian strukturalnych w przemyśle w warunkach inflacji : (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu okrętowego) / Maria Białasiewicz [et al.] ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1995
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; T. (CCLIII) 179
Temat:
Przemysł okrętowy - finanse.
Przemysł okrętowy - Polska - 1990-.
Przemysł okrętowy - Polska - 1945-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1945-1990.
Inwestycje kapitału - Polska - 1945-1990.
Inflacja - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja przemysłu białostockiego w okresie transformacji : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja H. Jasińskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. Zakład Zarządzania i Marketingu
Wydawca:
Białystok : Wydaw. Uniwersytetu
Rok wydania:
1999
Temat:
Inwestycje - Polska - Białystok (region) - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - Białystok (region) - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój eksportu Makroregionu Południowego jako rezultat restrukturyzacji gospodarki / Jerzy Siemianowicz
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Habilitacyjne / Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska Południowa - 1945-1990.
Eksport - Polska Południowa - 1945-1990.
Polska Południowa - handel zagraniczny - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Anny Barcik i Ryszarda Barcika
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Anny Barcik i Ryszarda Barcika
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restructuring heavy industrial regions : some experience from Scotland and Upper Silesia / ed. by Andrzej Klasik and Krystian Heffner
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Wielka Brytania - Szkocja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transfer technologii w procesie rozwoju polskiej gospodarki : ujęcie sektorowe i regionalne / pod red. Łucji Tomaszewicz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Transfer technologii - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regions in the process of changes / eds Krystian Heffner, Andrzej Klasik
Wydawca:
Katowice : The Karol Adamiecki University of Economics
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe
Temat:
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Wielka Brytania - Szkocja.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologiczne problemy badań zachowań pracowniczych / pod redakcją Władysława Jachera
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1224
Temat:
Zachowania w organizacji.
Reorganizacja przemysłu - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Praca - aspekt społeczny - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Barcika i Grzegorza Biesoka
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2009
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Logistyka (organizacja).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-gospodarcze i przestrzenne problemy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Śląska Opolskiego / pod red. Andrzeja Klasika i Zbigniewa Mikołajewicza
Wydawca:
Warszawa : KPZK PAN
Rok wydania:
1993
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 162
Temat:
Reorganizacja przemysłu - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Śląsk Opolski (region) - 1990-.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - sytuacja społeczna - 1990-.
Śląsk Opolski (Polska ; region) - sytuacja społeczna - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne aspekty restrukturyzacji przemysłu i zarzadzania przedsiębiorstwem na przykładzie rejonu raciborskiego / Maciej Gitling
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1999
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Reorganizacja przemysłu - Polska - Racibórz (region) - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja regionów przemysłowych : możliwości zastosowania doświadczeń francuskich i hiszpańskich w warunkach polskich / Henryk Brandenburg
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 8
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Francja.
Reorganizacja przemysłu.
Przemysł górniczy - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Bezrobocie - polityka publiczna - Francja - 1990-.
Przemysł - lokalizacja - Hiszpania.
Reorganizacja przemysłu - Francja.
Reorganizacja przemysłu - Hiszpania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług w regionie : (materiały konferencyjne). [T. 1] / pod red. Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach [i in.]
Wydawca:
Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOiK
Rok wydania:
1998
Temat:
Przemysł - lokalizacja - Polska - konferencje.
Reorganizacja przemysłu.
Usługi - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesność przemysłu i usług w regionie : (materiały konferencyjne). Suplement / pod red. Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach [i in.]
Wydawca:
Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOiK
Rok wydania:
1998
Temat:
Przemysł - organizacja, kontrola.
Usługi - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu.
Przemysł - lokalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja przemysłu a problem ochrony środowiska i transportu : materiały IV Konferencji Naukowej Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska / pod red. nauk. Andrzeja Misiołka ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wydawca:
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
Rok wydania:
2003
Temat:
Reorganizacja przemysłu - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Środowisko - ochrona - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych : strategie, aktorzy, efekty / Barbara Gąciarz, Włodzimierz Pańków ; [Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
Rok wydania:
1997
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju : losy zakładów przemysłowych po 1945 roku / Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski
Wydawca:
Warszawa : Muza
Rok wydania:
2015
Temat:
Polityka przemysłowa - Polska - 1945-.
Reorganizacja przemysłu - Polska.
Likwidacja przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego / Henryk Dźwigoł
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2007
Temat:
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bielszowice" - reorganizacja.
Przemysł górniczy - reorganizacja - Polska - 1990-.
Spółki górnicze - reorganizacja - Polska - 1990-.
Węgiel kamienny - produkcja i handel - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków, 23-25 listopada 1992 r. / pod red. Zbigniewa Zioło ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe WSP
Rok wydania:
1994
Seria:
Materiały i Sprawozdania / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, 0209-374X ; nr 28
Temat:
Przedsiębiorstwa prywatne - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - studium przypadku - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji / przygot. zespół pod red. Barbary Błaszczyk i Andrzeja Cylwika w składzie Barbara Błaszczyk [et al.] ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : CASE
Rok wydania:
1999
Seria:
Raporty CASE, 1506-1647 ; nr 27
Temat:
Gazy - produkcja i handel - Polska - 1970-2000.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przemysł górniczy - Niemcy.
Przemysł górniczy - Wielka Brytania.
Przemysł hutniczy - Polska - 1990-.
Energetyka - reorganizacja - Polska.
Reorganizacja przemysłu - Polska.
Telekomunikacja - reorganizacja - Polska.
Węgiel kamienny - kopalnie i wydobycie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktury przemysłowe w gospodarce : aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne / pod red. Leona Olszewskiego i Jana Mozrzymasa
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1997
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 1941
Temat:
Przemysł - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-finansowe implikacje restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002 / red. Jan Pyka, Eugeniusz Pawełczyk, Antoni Madejski
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2006
Temat:
Przemysł górniczy - reorganizacja - Polska.
Węgiel kamienny - kopalnie i wydobycie - reorganizacja - Polska - 1990-.
Górnicy węgla - Polska - warunki pracy - 1990-.
Węgiel kamienny - kopalnie i wydobycie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Węgiel kamienny - kopalnie i wydobycie - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu / pod red. Zbigniewa Zioło, Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 8
Temat:
Polityka przemysłowa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy / Roman Ney [et al. ; pod red. Romana Neya]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2006
Temat:
Przemysł górniczy - reorganizacja - Polska - 1990-.
Węgiel kamienny - kopalnie i wydobycie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Węgiel kamienny - kopalnie i wydobycie - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Węgiel kamienny - kopalnie i wydobycie - Polska - prognozy.
Węgiel kamienny - kopalnie i wydobycie - reorganizacja - Polska - 1990-.
Węgiel kamienny - produkcja i handel - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc państwa : wybrane zagadnienia / pod red. Bartłomieja Kurcza ; aut.: Krzysztof Bolesta [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2009
Seria:
Zarys Prawa
Temat:
Pomoc gospodarcza - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Pomoc gospodarcza - prawo - Polska.
Subwencje - prawo - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim / Sylwia Luc ; Szkoła Główna Handlowa
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2000
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 475
Temat:
Inwestycje.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1970-2000.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1970-2000.
Inwestycje - Polska - 1970-2000.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja umiejscowiona : socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego / Marian Mitręga
Wydawca:
Katowice : Wydaw. UŚ
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1964
Temat:
Przemysł górniczy - aspekt społeczny - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Przemysł górniczy - reorganizacja - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzory adaptacji organizacji gospodarczych do rynku : (w regionie środkowym) / Wojciech Widera
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
cop. 2000
Temat:
Akcjonariat pracowniczy - badania - Polska - 1990-.
Personel - udział w zarządzaniu - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transforming rural sector to the requirements of market economy examples from Turkey, Poland and Ukraine / ed. Gülcan Eraktan & Janusz Gudowski ; University of Warsaw. Faculty of Geography and Regional Studies, University of Ankara. Faculty of Agriculture
Wydawca:
Warszawa ; Ankara : Dialog
Rok wydania:
1997
Temat:
Rolnictwo - reorganizacja - Kraje rozwijające się - 1990-.
Geografia wsi - Kraje rozwijające się - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Kraje rozwijające się - 1990-.
Rolnictwo - Polska - 1990-.
Rolnictwo - Turcja - 1990-.
Rolnictwo - Ukraina - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Turcja - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Ukraina - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego : systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce / Kaja Gadowska
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Węgiel kamienny - kopalnie i wydobycie - reorganizacja - Polska - 1990-.
Klientelizm - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - badania - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach
Rok wydania:
2007
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - zarządzanie.
Konkurencyjność (ekonomia).
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientacje społeczne i zawodowe kadry Wojska Polskiego w okresie transformacji systemowej / Marian Kloczkowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 2824
Temat:
Polska. Wojsko Polskie (1944- ) - reorganizacja - 1990-.
Socjologia wojska - Polska - 1990-.
Wojskowi - orientacja zawodowa - Polska.
Wojskowi - Polska - postawy.
Wojskowi - Polska - 1990-.
Polska - siły zbrojne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka i proces dostosowań strukturalnych w Polsce / Lucjan Ciamaga ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej
Wydawca:
Warszawa : Real Press
Rok wydania:
1993
Seria:
Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Gospodarka ; 46
Temat:
Polityka przemysłowa - Polska.
Międzynarodowa integracja gospodarcza.
Reorganizacja przemysłu - Polska.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz