Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rodzina - prawo - interpretacja - Polska." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-88 z 88
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny : komentarz : praca zbiorowa / pod red. Maurycego Grudzińskiego i Jerzego Ignatowicza ; [koment. oprac. Zbigniew Wiszniewski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Rok wydania:
1955
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / pod red. Jacka Wiercińskiego ; Witold Borysiak [et al.]
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Wydanie:
Stan prawny na 10 września 2014 roku
Rok wydania:
2014
Seria:
Komentarze Klasyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pokrewieństwo i powinowactwo : (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) : komentarz do art. 61 [z indeksem 7]-127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 453-458, 579-589) / Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30.4.2019 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Komentarze & Linia Orzecznicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Janusz Gajda
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
1999
Seria:
Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : praktyczny komentarz z orzecznictwem / Magdalena Lech-Chełmińska, Violetta Przybyła
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Centrum Informacji Prawno-Finansowej
Wydanie:
Wyd. 3, stan prawny na 2 marca 2006 r
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz : przepisy wprowadzające KRO / redaktor Konrad Osajda ; autorzy Maciej Domański, Mateusz Grochowski, Lechosław Kociucki, Grzegorz Matusik, Piotr Mostowik, Jakub Pawliczak, Marta Prucnal-Wójcik, Jerzy Słyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: lipiec 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Komentarze Prawa Prywatnego ; t. 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka i kuratela : komentarz do art. 145-184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 516, 518, 520, 573-574, 590-598, 599-602, 604-605) / Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wydanie
Rok wydania:
2021
Seria:
Komentarze & Linia Orzecznicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka i kuratela : komentarz do art. 145-184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC <art. 516, 518, 520, 573-574, 590-598, 599-602, 604-605> / Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2017
Seria:
Komentarze & Linia Orzecznicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kuratorzy sądowi : komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r. / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 marca 2002 r
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka i kuratela : komentarz / Henryk Haak
Wydawca:
Toruń : TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa] "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do spraw rodzinnych / Helena Ciepła, Jacek Ignaczewski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz ; pod red. Jacka Ignaczewskiego
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Rok wydania:
2012
Seria:
Komentarze z Wokandy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do spraw rodzinnych / Helena Ciepła, Jacek Ignaczewski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz ; pod red. Jacka Ignaczewskiego
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2014
Seria:
Komentarze z Wokandy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Janusz Gajda
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i zaktual
Rok wydania:
2000
Seria:
Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : [z indeksem rzeczowym] : praktyczny komentarz / Magdalena Lech-Chełmińska, Violetta Przybyła
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Zrzeszenia Prawników Polskich
Wydanie:
Stan prawny na październik 2001 r
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : praktyczny komentarz ze wzorami pism procesowych w sprawach rodzinnych / Magdalena Lech-Chełmińska, Violetta Przybyła
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Zrzeszenia Prawników Polskich. Centrum Informacji Prawno-Finansowej
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 26 maja 1995 r.]
Rok wydania:
1995
Seria:
Kodeks z Praktycznym Komentarzem
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem / pod red. Kazimierza Piaseckiego ; [aut.] Helena Ciepła [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Wydanie:
Stan prawny na dzień 10 maja 2001 r., wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Grzegorz Wrona
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
2. wydanie, stan prawny: marzec 2021
Rok wydania:
2021
Seria:
Ustawy w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Grzegorz Wrona
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2019
Rok wydania:
2020
Seria:
Ustawy w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r
Rok wydania:
2008
Seria:
Praktyczne Komentarze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo rodzinne : dla sędziów i pełnomocników / Gromek
Wydawca:
Warszawa : C.H.Beck
Rok wydania:
2017
Seria:
Praxis
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : C.H.Beck
Wydanie:
3. wydanie
Rok wydania:
2022
Seria:
Praxis
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo rodzinne : dla sędziów i pełnomocników / Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wydanie
Rok wydania:
2019
Seria:
Praxis
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje prawa rodzinnego : praktyczny komentarz, wzory pism i dokumenty / red. nauk. Jakub M. Łukasiewicz ; [aut.] Stanisław Grobel [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 31 lipca 2014 r
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowelizacja prawa rodzinnego : na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. : analiza, wykładnia, komentarz / Wanda Stojanowska, Mirosław Kosek ; pod red. Wandy Stojanowskiej
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Wydanie:
Stan prawny na 15 listopada 2010 roku
Rok wydania:
2011
Seria:
Komentarze LexisNexis
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorządowa Karta Dużej Rodziny w Polsce w pierwszych latach funkcjonowania / Anna Bebel
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Karta Dużej Rodziny - podstawowe założenia nowej ustawy / Jakub Szremski
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej / Teresa Mróz
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 30 kwietnia 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Biblioteka Prawa Rodzinnego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / pod red. Kazimierza Piaseckiego ; [aut.] Helena Ciepła [et al.]
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Wydanie:
Wyd. 5, stan prawny na 20 września 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Wielkie Komentarze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Janusz Gajda [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
3 wyd., [stan prawny na dzień 1.2.2012 r.]
Rok wydania:
2012
Seria:
Duże Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz do art. 145-184 / Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2012
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Wyd. 4
Rok wydania:
2013
Seria:
Duże Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy / Marek Andrzejewski [et al.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tomasz Sokołowski
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
2. wyd., stan prawny na 30 czerwca 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Komentarz Lex
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny : komentarz : praca zbiorowa / pod red. Maurycego Grudzińskiego i Jerzego Ignatowicza ; [aut.] S. Breyer [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1959
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy: Janusz Gajda, Jerzy Ignatowicz, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Jan Winiarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
5. wydanie, stan prawny na dzień 1.11.2017 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz : praca zbiorowa / pod red. Maurycego Grudzińskiego i Jerzego Ignatowicza ; [aut.] S. Breyer [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Rok wydania:
1966
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem / Helena Ciepła
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Wydanie:
Stan prawny na 15 grudnia 2009 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Komentarze praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
5. wyd
Rok wydania:
2016
Seria:
Duże Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy / Marek Andrzejewski [et al.] ; pod red. Henryka Doleckiego, Tomasza Sokołowskiego
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny : 15 września 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Komentarz
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Janusz Gajda, Jerzy Ignatowicz, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Jan Winiarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
4. wyd., [stan prawny na dzień 1.2.2015 r.]
Rok wydania:
2015
Seria:
Duże Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Dobrzańskiego i Jerzego Ignatowicza ; S. Breyer [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1975
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Jacek Ignaczewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: sierpień 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Janusz Gajda, Jerzy Ignatowicz, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Jan Winiarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
6. wydanie, stan prawny na dzień 1.12.2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Janusz Gajda, Jerzy Ignatowicz, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Jan Winiarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
8. wydanie, stan prawny na dzień 1.06.2023 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Helena Ciepła [et al.] ; pod red. Kazimierza Piaseckiego
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Wydanie:
Wyd. 4, stan prawny na 30 kwietnia 2009 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 13 czerwca 2009 r.)
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
Wielkie Komentarze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ; autorzy Janusz Gajda, Jerzy Ignatowicz, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Jan Winiarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
7. wydanie, stan prawny na dzień 1.09.2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / redakcja: Mariusz Załucki ; autorzy: Marek Antas [i 15 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2023
Seria:
Komentarze Kompaktowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
2. wyd., stan prawny na 27 marca 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Komentarze Praktyczne / Prawo karne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Rok wydania:
2012
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Helena Ciepła [et al.] ; pod red. Kazimierza Piaseckiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Wydanie:
Wyd. 3, stan prawny na 15 listopada 2005 roku
Rok wydania:
2006
(2005)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: 1 kwietnia 2004
Rok wydania:
2004
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
2. wyd
Rok wydania:
2006
Seria:
Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem / pod red. Kazimierza Piaseckiego ; [aut.] Helena Ciepła [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
Wydanie:
Stan prawny na dzień 10 maja 2000 r
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2009
Seria:
Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Janusz Gajda [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1.5.2010 r.]
Rok wydania:
2010
Seria:
Duże Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Janusz Gajda [et al.]
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Rok wydania:
2003
Seria:
Duże Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz do art. 61'7-91 / Henryk Haak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2009 r
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
6. wydanie
Rok wydania:
2018
Seria:
Duże Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras ; Katarzyna Bagan-Kurluta, Mariusz Fras, Joanna Guttzeit, Magdalena Habdas, Agnieszka Kawałko, Bogusława Kubica, Anna Moszyńska, Magdalena Olczyk, Aneta Pośpiech, Jolanta Sasiak, Anna Stawarska-Rippel, Paulina Twardoch, Barbara Wartenberg-Kempka, Piotr Wicherek, Hanna Witczak, Joanna Zajączkowska-Burtowy, Piotr Zakrzewski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 maja 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
7. wydanie
Rok wydania:
2020
Seria:
Duże Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo rodzinne i opiekuńcze : analiza i wykładnia / Tadeusz Smyczyński
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30 grudnia 2000 r
Rok wydania:
2001
Seria:
Studia Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władza rodzicielska : komentarz / Henryk Haak
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
1995
Seria:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy / Henryk Haak ; 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem / pod red. Kazimierza Piaseckiego ; [aut.] Helena Ciepła [et al.]
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Wydanie:
Wyd. 2 zm., wg stanu prawnego na dzień 1 sierpnia 2002 r
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, akty stanu cywilnego : komentarz / Janusz Gajda
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
3. wyd. rozsz. i zaktual
Rok wydania:
2002
Seria:
Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pochodzenie dziecka / Henryk Haak
Wydawca:
Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"
Rok wydania:
1997
Seria:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Henryk Haak ; t. 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : praktyczny komentarz / Sylwia Spurek
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Praktyczne Komentarze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : pokrewieństwo i powinowactwo : komentarz do art. 61'7-144'1 / Grzegorz Jędrejek
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2013 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Praktyczne Komentarze Lex
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciwdziałanie przemocy domowej : komentarz / Sylwia Spurek
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
6 wydanie, stan prawny na 1 sierpnia 2023 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : opieka i kuratela : komentarz do art. 145-184 / Grzegorz Jędrejek
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Praktyczne Komentarze Lex
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Grzegorz Jędrejek
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
2. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skutki prawne separacji faktycznej / Janina Panowicz-Lipska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1991
Seria:
Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 143
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : z komentarzem oraz aktami szczegółowymi / Anna Matosek-Kozdój
Wydawca:
Warszawa : Infor Ekspert
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Biblioteka Prawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Barbara Królak, Marek Rączka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: sierpień 2017
Rok wydania:
2017
Seria:
Ustawy w Praktyce
Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Karta Dużej Rodziny: świadczenia rodzinne : wybrane problemy / Magdalena Januszewska, Anna Kawecka, Barbara Matysik, Bartłomiej Mazurkiewicz, Iwona Sierpowska
Wydawca:
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Business
Wydanie:
Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Biblioteka Pomocy Społecznej ; nr 6
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
4 wydanie, stan prawny na 10 stycznia 2019 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Wyd. 3 uzup., stan prawny na 1 września 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Praktyczne Komentarze Lex
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
5 wydanie, stan prawny na 10 września 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władza rodzicielska : komentarz / Krystyna Gromek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: 1 czerwca 2008
Rok wydania:
2008
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji : art. 61-113 KRO : komentarz / Jacek Ignaczewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: 13 czerwca 2009 r
Rok wydania:
2009
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 marca 2016 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), które wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Katarzyna Tryniszewska
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2012 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2015 r.)
Rok wydania:
2012
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Katarzyna Tryniszewska
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
2. wyd., stan prawny na 30 kwietnia 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Praktyczne Komentarze Lex
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem / Jacek Ignaczewski
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2011 r
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do Konstytucji RP : Art. 71, 72 / Iwona Sierpowska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego : (zagadnienia wybrane) / Aleksander Ratajczak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
Rok wydania:
1980
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego / Agnieszka Ogrodnik-Kalita ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ius respicit aequitatem : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Pietrzykowskiemu / redaktorzy naukowi: Konrad Osajda, Anna Zbiegień-Turzańska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
© 2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz : ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego / Jacek Męcina ; Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego. Biuro Rady Dialogu Społecznego
Wydawca:
Warszawa : Rada Dialogu Społecznego. Biuro Rady Dialogu Społecznego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 roku
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skutki prawne powinowactwa w prawie polskim / Zdzisław Jancewicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Academicon
Wydanie:
Stan prawny: 15 grudnia 2018
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie Prawnicze ; t. 3
Książka
    Wyświetlanie 1-88 z 88

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz