Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-." according to the criterion: Subject


Full title :
Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki = Structural changes in selected sectors of the economy / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Publisher :
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Publication Year :
2017
Publication series :
Prace Komisji Geografii Przemysłu, 2080-1653 ; 31(1) - 2017
Subject :
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Books
Full title :
Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The development of industry in national and regional economic structures / pod redakcją Zbigniewa Zioła i Tomasza Rachwała
Publisher :
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Publication Year :
2017
Publication series :
Prace Komisji Geografii Przemysłu, 2080-1653 ; 31(4) - 2017
Subject :
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Books
Full title :
Metody budowy długookresowych programów gospodarczych / Krzysztof Barteczko, Andrzej Bocian, Tomasz Kuszewski
Publisher :
Warszawa : Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych
Publication Year :
1993
Publication series :
Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2589 ; 13
Subject :
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Planowanie gospodarcze - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - prognozy.
Books
Full title :
Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji / [red. nauk. t. Witold Kasperkiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski]
Publisher :
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publication Year :
2012
Publication series :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 268
Subject :
Innowacje - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Books
Full title :
RSSG o wzroście gospodarczym / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor] ; Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
Publisher :
Warszawa : RSSG, (Warszawa : Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza "Warsgraf")
Publication Year :
2001
Publication series :
Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, 1233-5711 ; nr 39
Subject :
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Books
Full title :
Prace z zakresu ekonomii stosowanej / [red. nauk. z. Zofia Dach]
Publisher :
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
2006
Publication series :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 707
Subject :
Rozwój gospodarczy - projekty - Polska - 1990-.
Zasoby ludzkie - Polska - 1990-.
Konkurencja - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Books
Full title :
The role of cities in creating competitive advantages / edited by Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski
Publisher :
Warsaw : World Economy Research Institute SGH Warsaw School of Economics
Publication :
First edition
Publication Year :
2018
Publication series :
Competitiveness Report : Poland, 2083-229X ; 2018
Subject :
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Miasta - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Books
Full title :
Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski / redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski
Publisher :
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Publication :
Wydanie I
Publication Year :
2018
Publication series :
Polska : raport o konkurencyjności, 2083-2281 ; 2018
Subject :
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Miasta - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Books
Full title :
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Publisher :
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Publication Year :
2013
Publication series :
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 22
Subject :
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Books
Full title :
Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Publication Year :
2004
Subject :
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - prognozy - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process