Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-63 z 63
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie i programowanie rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej : (synteza) / oprac. Zdzisław Grochowski z zespołem w składzie: Włodzimierz Kamiński [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Wydawca:
Warszawa : [s.n.], (Warszawa : Poligrafia IERiGŻ)
Rok wydania:
1991
Seria:
Centralny Program Badań Podstawowych 10.06, Kierunki i Czynniki Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Grupa Tematyczna I
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przemysł rolno-spożywczy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Jacka Michalaka ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
Wydawca:
Olsztyn : Katedra Marketingu UWM
Rok wydania:
2003
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka wiejska - Polska - 1990-.
Kreatywność (biznes) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; red. z. Grzegorz Ślusarz]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. nr 29
Temat:
Ekorozwój - 21 w.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rural development and EU cohesion policy / eds. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner
Wydawca:
Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 39
Temat:
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich : finansowanie rozwoju obszarów wiejskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej / [red. nauk. Stanisław Surowiec]
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2005
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska - konferencje.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / pod red. Romualda Jończego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem ; Politechnika Opolska. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Wydawca:
Opole ; Wrocław : Wydawnictwo Instytut Śląski
Rok wydania:
2008
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja na wsi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa : przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki / Renata Przygodzka
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2006
Temat:
Rolnictwo - podatki - Polska - 1990-.
Polityka podatkowa - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wdrażanie polityki rozwoju regionu : wybrane programy i projekty / red. nauk.: Krzysztof Malik
Wydawca:
Opole ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
Rok wydania:
2010
Seria:
Rozwój Regionalny
Temat:
Klastry - Polska - studium przypadku.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doradztwo publiczne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / Teresa Miś, Alina Walenia
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2021
Temat:
Rolnictwo - popularyzacja - Polska - 1990-.
Rolnictwo - popularyzacja - Kraje Unii Europejskiej.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rolnictwo - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce / pod red. Andrzeja Stasiaka
Wydawca:
Warszawa : KPZK PAN
Rok wydania:
2003
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 207
Temat:
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rolnictwo - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej : stare problemy i nowe wyzwania : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) = Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship) / pod red. Krystiana Heffnera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2013
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; 154
Temat:
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rolnictwo - innowacje - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich / pod red. Renaty Marks-Bielskiej i Romana Kisiela
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2013
Temat:
Polska. Agencja Nieruchomości Rolnych.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rolnictwo - subwencje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywizacja działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich / Elzbieta Kryńska
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1999
Seria:
Ekspertyzy IPISS ; z. 1/99
Temat:
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Ludność wiejska - praca - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja na wsi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obszary wiejskie : wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość = (Rural areas : countryside expanse and population, social activity and enterpreneurship) / pod redakcją Krystiana Heffnera i Brygidy Klemens ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2016
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 167
Temat:
Gospodarka wiejska - Polska - 1990-.
Ludność wiejska - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski : analiza socjologiczna / Wojciech Knieć
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2012
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Ekorozwój - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich / Krzysztof Firlej, Jarosław Olejniczak, Hanna Pondel
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2019
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce / Maciej Jabłoński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Rolnictwo - prawo - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 21 w. - prognozy.
Rozwój terenów wiejskich - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa / Adam Czudec
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 6
Temat:
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rolnictwo - aspekt środowiskowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich = Spatial effects of demographic processes in rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Pauliny Legutko-Kobus
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2017
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 267
Temat:
Demografia - Polska - 1990-.
Gospodarka wiejska - Polska - 1990-.
Ludność wiejska - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Migracja ze wsi do miasta - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja na wsi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce / Małgorzata Durydiwka
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, (Warszawa : Zakład Graficzny UW)
Rok wydania:
2012
Temat:
Agroturystyka.
Agroturystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Miejscowości wypoczynkowe - Polska - 1990- - mapy.
Zakwaterowanie turystyczne - Polska - 1990- - mapy.
Tereny wypoczynkowe - Polska - mapy.
Turystyka - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce : wyniki badań ankietowych - 1988. 1, Województwa 1-13 : stołeczne warszawskie, bialskopodlaskie, białostockie, bielskie, bydgoskie, chełmskie, ciechanowskie, częstochowskie, elbląskie, gdańskie, gorzowskie, jeleniogórskie, kaliskie / Mieczysław Stelmach [et al.] ; Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich. Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich. Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Rok wydania:
1990
(1991)
Temat:
Wsie - planowanie - Polska.
Wsie - Polska - rejestry.
Geografia wsi - badania - Polska.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990 - tabele, wykresy.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt społeczny - Polska - 1945-1990 - tabele, wykresy.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt środowiskowy - Polska - 1945-1990 - tabele, wykresy.
Użytkowanie rolnicze gruntów - ocena - Polska - 1945-1990 - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie i marketing. T. 1 / [red. nauk. Barbara Kryk, Tomasz Wiśniewski]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński ; nr 34
Temat:
Personel - kierowanie.
Zarządzanie jakością.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa - innowacje.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Inwestycje.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce / Katarzyna Zawalińska
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2009
Seria:
Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich / red. nauk. Franciszek Kapusta
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1192
Temat:
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 11-13 lipca 2000 r. / red. nauk. Stanisław Urban
Wydawca:
Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej = Spatial aspects of rural space in Poland including the areas of socioeconomic depression / pod red. Andrzeja Stasiaka i Ryszarda Horodeńskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2005
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 115
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt społeczny - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich / pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego i Włodzimierza Dzuna
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk ; Szczecin : Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej
Rok wydania:
2005
Seria:
Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Temat:
Gospodarstwa rolne - zarządzanie - Polska - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania turystycznego kierunku rozwoju górskich obszarów wiejskich Polski = Conditions of mountain rural areas in Poland development through tourism / Dorota Chudy-Hyski
Wydawca:
Kraków : Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN : Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi Uniwersytetu Rolniczego
Rok wydania:
2009
Seria:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich : Seria: monografie = Infrastructure and ecology of rural areas, 1732-5587 ; 2009, 1
Temat:
Agroturystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Góry - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spójność ekonomiczna rolnictwa obszarów problemowych : na przykładzie województwa podlaskiego / Kazimierz Niewiadomski
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka, 0867-096X ; nr 127
Temat:
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Rolnictwo - Polska - Podlaskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia / red. nauk. Stanisław Urban
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 901
Temat:
Jakość życia - Polska - 1990- - konferencje.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej, Agnieszki Rzeńcy
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - Polska - Łódź (region) - 1990-.
Ekorozwój - studium przypadku.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE = Rural areas in the Pilski subregion before and after accession to the UE / Andrzej Czyżewski, Joanna Strońska-Ziemann
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
Rok wydania:
2016
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - Polska - Piła (region) - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - Piła (region) - 1990-.
Rolnictwo - aspekt społeczny - Polska - Piła (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski / Janusz Żmija ; Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zakład Agrobiznesu
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo "Czuwajmy"
Rok wydania:
1999
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - Małopolska (region).
Małopolska (Polska ; region) - sytuacja na wsi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej / [pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ; [Białystok : Partner Poligrafia, Andrzej Kardasz]
Rok wydania:
2015
Temat:
Gospodarstwa rolne rodzinne - Polska - 1990-.
Gospodarstwa rolne rodzinne - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarstwa rolne rodzinne - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich : księga poświęcona pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego profesora Uniwersytetu w Białymstoku / redakcja naukowa Renata Przygodzka, Ewa Gruszewska
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2020
Temat:
Sadowski, Adam (1962-2018) - księgi pamiątkowe.
Księgi pamiątkowe - Polska - Białystok - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieś i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej / pod red. nauk. Stanisławy Sokołowskiej i Anny Bisagi ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieś i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej / pod red. nauk. Stanisławy Sokołowskiej i Anny Bisagi ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieś i Rolnictwo / Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa ; redaktor naczelny: Dyzma Gałaj
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1973-2020
Temat:
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - czasopisma.
Rolnictwo - aspekt społeczny - Polska - czasopisma.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1970-2000.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne : (materiały z konferencji 16-17 maja 2000, zorganizowanej przez KPZK PAN i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego) / pod red. Andrzeja Stasiaka
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : KPZK PAN
Rok wydania:
2000
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 110
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce / red. nauk. Andrzej Czyżewski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 13
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja na wsi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Ściany Wschodniej = (Polish villages after two years of UE membership with special interests of "East Poland") / pod red. Andrzeja Stasiaka
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 228
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990- - poradniki.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - statystyki.
Wsie - Polska - 1990-.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich = Companies and public organisations in sustainable development of rural areas / red. nauk. Mieczysław Adamowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu = Science Works / Warsaw Agricultural University. Faculty of Agricultural Economics. Department of Agricultural Policy and Marketing ; nr 39
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej / Teresa Miś
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 12
Temat:
Rolnictwo - popularyzacja - Polska - 1990-.
Gospodarka wiejska - Polska - 1990-.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Kraje Unii Europejskiej.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludność dwuzawodowa w procesie społeczno-gospodarczych przeobrażeń wsi / Stanisław Moskal
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1978
Seria:
Problemy Rejonów Uprzemysławianych
Temat:
Chłopi - praca - Polska - 1945-1990.
Chłopi - zatrudnienie dodatkowe - Polska - 1945-1990.
Gospodarstwa rolne rodzinne - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990.
Przemysł - aspekt społeczny - Polska - 1945-1990.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T. 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich / pod red. Beaty Namyślak
Wydawca:
Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski
Rok wydania:
2011
Seria:
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 20
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska.
Miasta - Polska - 1990-.
Przestrzenie publiczne - Polska - 1990-.
Przestrzenie publiczne - aspekt antropologiczny.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich : studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego / Mirosław Biczkowski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Seria:
Przestrzeń Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska - Kujawsko-Pomorskie, Województwo (1999- ).
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - Kujawsko-Pomorskie, Województwo (1999- ).
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w rolnictwie i jego otoczeniu w latach dziewięćdziesiątych / Barbara Kożuch
Wydawca:
Białystok : Wydaw. Uniwersytetu
Rok wydania:
1999
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rolnictwo - Polska - finanse - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Rolnictwo - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią natura 2000 w świetle badań empirycznych / red. nauk. Artur Bołtromiuk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2011
Seria:
Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Temat:
NATURA 2000.
Ekologia człowieka - Polska - 1990-.
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Gminy - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Gminy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce = (The Palce of Rural Tourism in the Modern Economy) / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2016
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 172
Temat:
Turystyka - aspekt środowiskowy.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Agroturystyka - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo WSFiZ
Rok wydania:
2005
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - Podlasie (region) - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - Podlasie (region) - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - Podlasie (region) - 1990-.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Polska - Podlasie (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformations of rural areas in Poland and Bulgaria a case study / editors Bożena Gałczyńska, Margarita Ilieva ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego
Wydawca:
Warszawa : IG i PZ PAN
Rok wydania:
2002
Seria:
Dokumentacja Geograficzna, 0012-5032 ; nr 27
Temat:
Gospodarka wiejska - Polska - 1990-.
Agroturystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarstwa rolne - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Bułgaria - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Bułgaria - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Agrobiznes - problemy negocjacji z Unią Europejską / red. naukowa Piotr Jaworowski, Czesław Sobków, Marek Zarębski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesu
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska.
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Rolnictwo - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Polityka rolna - Polska - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wymiary transformacji : przemysł, rolnictwo, usługi publiczne / redakcja naukowa Anna Bisaga, Sabina Kauf, Anna Mijal
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2023
Temat:
Sokołowska, Stanisława (1952- ).
Gospodarka wiejska.
Rozwój terenów wiejskich - Polska.
Organizacja - zarządzanie.
Księgi pamiątkowe - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena ekonomiczno-społeczna przedsięwzięć infrastrukturalnych / Tadeusz Liziński, Marcin Bukowski, Anna Wróblewska
Wydawca:
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Inwestycje - aspekt ekonomiczny.
Inwestycje - ocena.
Inwestycje - ocena - Polska - 1990-.
Ocena oddziaływania (środowisko).
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gmina, przedsiębiorczość, promocja / red. nauk. J. Paweł Gieorgica, Grzegorz Gorzelak
Wydawca:
Warszawa : UW. EIRRiL
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia Regionalne i Lokalne / Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego ; 7(40)
Temat:
Gospodarka regionalna.
Gminy - aspekt ekonomiczny.
Finanse gminne.
Gminy - planowanie.
Marketing terytorialny.
Rozwój terenów wiejskich - Europa - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - Wielka Brytania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i przestrzenne problemy gospodarowania nieruchomościami : z doświadczeń polskich i zagranicznych / pod red. Andrzeja Hopfera
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 183
Temat:
Gospodarka regionalna.
Zagospodarowanie przestrzenne.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Własność nieruchoma - Polska.
Nieruchomości - zarządzanie - prawo.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
    Wyświetlanie 1-63 z 63

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz