Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje." according to the criterion: Subject


Showing 1-34 from 34 results
library suggestion
Full title:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe / pod red. Jana Czekaja
Publisher:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Publication Year:
2004
Subject:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 22 czerwca 2003 r. / red. nauk. Helena Góralska
Publisher:
Bielsko-Biała : Wydaw. WSBiF
Publication Year:
2003
Publication series:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Materiały Konferencyjne
Subject:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 8-10 września 2002 r. Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; Uniwersytet Szczeciński
Publisher:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Publication Year:
2002
Subject:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 8-10 września 2002 r. Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; Uniwersytet Szczeciński
Publisher:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Publication Year:
2002
Subject:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r. Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński
Publisher:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Publication Year:
2007
Publication series:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 6
Subject:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r. Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński
Publisher:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Publication Year:
2007
Publication series:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 6
Subject:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Problemy zarządzania na rynku kapitałowym / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych
Publisher:
Lublin : Wydaw. KUL
Publication Year:
2002
Publication series:
Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 1
Subject:
Papiery wartościowe - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Integracja rynku finansowego - 5 lat członkostwa Polski w UE / [aut. Łukasz Koterwa et al.]
Publisher:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Publication Year:
2009
Publication series:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 103
Subject:
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Publisher:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2008
Publication series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 18 (2008)
Subject:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Inwestycje - finanse - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych : ogólnopolska konferencja naukowa : Nałęczów Zdrój 3-5 października 2008 r. / [red. nauk. Henryk Cioch] ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie
Publisher:
Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział
Publication Year:
2008
Subject:
Prawo prywatne - Polska - konferencje.
Prawo publiczne - Polska - konferencje.
Rynek (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
O systemie gospodarczym : IV Seminarium Wakarowskie dedykowane profesor Urszuli Grzelońskiej / red. nauk. Maciej K. Dudek
Publisher:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza
Publication Year:
2011
Subject:
Grzelońska, Urszula (1939- ).
Ekonomia - Polska - konferencje.
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego / [red. nauk. Dariusz Zarzecki]
Publisher:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Publication Year:
2014
Publication series:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 65
Czas na Pieniądz
Subject:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse międzynarodowe - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Służba zdrowia - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Publisher:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year:
2013
Publication series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 323
Subject:
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Banki - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Inwestycje - 1990- - konferencje.
Analiza finansowa - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego : wybrane aspekty / pod red. Jacka Czareckiego, Roberta Zajkowskiego
Publisher:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication Year:
2010
Subject:
Kryzys gospodarczy (2008).
Rynek kapitałowy - 21 w.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Bezpieczeństwo rynku finansowego / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii]. Koło Naukowe Prawa Finansowego
Publisher:
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa : [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii]
Publication Year:
2010
Publication series:
E-Monografie ; nr 6
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Subject:
Basel Committee on Banking Supervision - konferencje.
Rynek kapitałowy - kontrola państwa - konferencje.
Rynek kapitałowy - prawo - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Publisher:
Wrocław : Wydaw. AE
Publication Year:
2001
Publication series:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 890
Subject:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - Polska - konferencje.
Inwestycje kapitału - Polska - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Publisher:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Publication Year:
2004
Publication series:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1037
Subject:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Publisher:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Publication Year:
2004
Publication series:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1037
Subject:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Wanda Ronka Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Publisher:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Publication Year:
2005
Publication series:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1088
Subject:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Publisher:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Publication Year:
2005
Publication series:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1088
Subject:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Publisher:
Wrocław : Wydaw. AE
Publication Year:
2001
Publication series:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 890
Subject:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Ryzyko (ubezpieczenie) - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje / [redaktor naukowy Dariusz Zarzecki]
Publisher:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Publication Year:
2015
Publication series:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 74, t. 1
Subject:
Rynek kapitałowy - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Inwestycje - konferencje.
Finanse osobiste - Polska - 1990- - konferencje.
Ład korporacyjny - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki : diagnozowanie i prognozowanie koniunktury : konferencja naukowa Poznań-Trzebaw, 15-16 czerwca 2005 roku / [red. nauk. Józef Garczarczyk ; aut. ref. Adamowicz Elżbieta et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Badań Marketingowych
Publisher:
Poznań : Katedra Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej
Publication Year:
2005
Subject:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rozwój gospodarczy - badania - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki ; redaktorzy tematyczni Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Michał Grudziński, Marcin Pawlak, Justyna Wasilewicz, Magdalena Wasylkowska, Tomasz Wiśniewski ; redaktor statystyczny Anna Gdakowicz
Publisher:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Publication Year:
2016
Publication series:
Czas na Pieniądz
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - Uniwersytet Szczeciński, 2450-7741 ; nr 4/2016 (82), cz. 2
Subject:
Rynek kapitałowy - 21 w. - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - konferencje.
Finanse osobiste - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - finanse.
Służba zdrowia - finanse - Polska - 1990-.
Book
library suggestion
Full title:
Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : teoria i praktyka budżetowania / red. nauk. Wiesław Szczęsny, Jan Turyna
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Publication Year:
2009
Subject:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Budżetowanie - konferencje.
Rachunek kosztów - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / [red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder]
Publisher:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Publication Year:
2011
Publication series:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2011, 4/8
Subject:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Inwestycje kapitału - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Publisher:
Warszawa : Wydaw. SGGW
Publication Year:
2004
Subject:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - konferencje.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Book
library suggestion
Full title:
Możliwości inwestowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Les opportunités d'investissement et de développement des PME en Pologne / pod red. I. Bergel i H.-L. Vedie ; Szkoła Główna Handlowa
Publisher:
Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza
Publication Year:
2003
Subject:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - konferencje.
Inwestycje francuskie - Polska - 1990- - konferencje.
Book
    Showing 1-34 from 34 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

    Feedback

    Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

    Feedback form