Інформація

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Ви шукаєте "Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje." за критеріями: Тема


Перегляд 1 - 34 з 34
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe / pod red. Jana Czekaja
Видавець:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Дата публікації:
2004
Тема:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 22 czerwca 2003 r. / red. nauk. Helena Góralska
Видавець:
Bielsko-Biała : Wydaw. WSBiF
Дата публікації:
2003
Серія:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Materiały Konferencyjne
Тема:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie : jak mądrze inwestować / Sebastian Buczek, Andrzej Fierla
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Дата публікації:
2008
Тема:
Rynek kapitałowy - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 8-10 września 2002 r. Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; Uniwersytet Szczeciński
Видавець:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Дата публікації:
2002
Тема:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 8-10 września 2002 r. Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; Uniwersytet Szczeciński
Видавець:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Дата публікації:
2002
Тема:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r. Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński
Видавець:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Дата публікації:
2007
Серія:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 6
Тема:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r. Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński
Видавець:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Дата публікації:
2007
Серія:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 6
Тема:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. nauk. Henryk Mamcarz
Видавець:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Дата публікації:
2006
Тема:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Problemy zarządzania na rynku kapitałowym / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych
Видавець:
Lublin : Wydaw. KUL
Дата публікації:
2002
Серія:
Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 1
Тема:
Papiery wartościowe - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Inwestowanie na rynku kapitałowym : rynek po kryzysie / redakcja naukowa Teresa Czerwińska, Alojzy Z. Nowak
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Дата публікації:
2015
Тема:
Rynek kapitałowy - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Inwestycje - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Integracja rynku finansowego - 5 lat członkostwa Polski w UE / [aut. Łukasz Koterwa et al.]
Видавець:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Дата публікації:
2009
Серія:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 103
Тема:
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki / pod red. Jana Głuchowskiego i Izabeli Ohl
Видавець:
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Дата публікації:
1997
Тема:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Видавець:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Дата публікації:
2008
Серія:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 18 (2008)
Тема:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Inwestycje - finanse - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych : ogólnopolska konferencja naukowa : Nałęczów Zdrój 3-5 października 2008 r. / [red. nauk. Henryk Cioch] ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie
Видавець:
Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział
Дата публікації:
2008
Тема:
Prawo prywatne - Polska - konferencje.
Prawo publiczne - Polska - konferencje.
Rynek (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
O systemie gospodarczym : IV Seminarium Wakarowskie dedykowane profesor Urszuli Grzelońskiej / red. nauk. Maciej K. Dudek
Видавець:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza
Дата публікації:
2011
Тема:
Grzelońska, Urszula (1939- ).
Ekonomia - Polska - konferencje.
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego / [red. nauk. Dariusz Zarzecki]
Видавець:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Дата публікації:
2014
Серія:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 65
Czas na Pieniądz
Тема:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse międzynarodowe - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Służba zdrowia - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Видавець:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Дата публікації:
2013
Серія:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 323
Тема:
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Banki - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Inwestycje - 1990- - konferencje.
Analiza finansowa - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego : wybrane aspekty / pod red. Jacka Czareckiego, Roberta Zajkowskiego
Видавець:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Дата публікації:
2010
Тема:
Kryzys gospodarczy (2008).
Rynek kapitałowy - 21 w.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Bezpieczeństwo rynku finansowego / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii]. Koło Naukowe Prawa Finansowego
Видавець:
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa : [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii]
Дата публікації:
2010
Серія:
E-Monografie ; nr 6
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Тема:
Basel Committee on Banking Supervision - konferencje.
Rynek kapitałowy - kontrola państwa - konferencje.
Rynek kapitałowy - prawo - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Видавець:
Wrocław : Wydaw. AE
Дата публікації:
2001
Серія:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 890
Тема:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - Polska - konferencje.
Inwestycje kapitału - Polska - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. T. 1 / pod redakcją naukową Bożeny Kołosowskiej i Piotra Prewysz-Kwinto
Видавець:
Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa
Дата публікації:
2008
Тема:
Rynek pracy - konferencje.
Finanse - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. T. 2 / pod redakcją naukową Bożeny Kołosowskiej i Piotra Prewysz-Kwinto
Видавець:
Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa
Дата публікації:
2008
Тема:
Unia Europejska - konferencje.
Rynek pracy - konferencje.
Finanse - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Видавець:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Дата публікації:
2004
Серія:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1037
Тема:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Видавець:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Дата публікації:
2004
Серія:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1037
Тема:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Wanda Ronka Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Видавець:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Дата публікації:
2005
Серія:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1088
Тема:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Видавець:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Дата публікації:
2005
Серія:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1088
Тема:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Видавець:
Wrocław : Wydaw. AE
Дата публікації:
2001
Серія:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 890
Тема:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Ryzyko (ubezpieczenie) - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje / [redaktor naukowy Dariusz Zarzecki]
Видавець:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Дата публікації:
2015
Серія:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 74, t. 1
Тема:
Rynek kapitałowy - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Inwestycje - konferencje.
Finanse osobiste - Polska - 1990- - konferencje.
Ład korporacyjny - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki : diagnozowanie i prognozowanie koniunktury : konferencja naukowa Poznań-Trzebaw, 15-16 czerwca 2005 roku / [red. nauk. Józef Garczarczyk ; aut. ref. Adamowicz Elżbieta et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Badań Marketingowych
Видавець:
Poznań : Katedra Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej
Дата публікації:
2005
Тема:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rozwój gospodarczy - badania - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki ; redaktorzy tematyczni Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Michał Grudziński, Marcin Pawlak, Justyna Wasilewicz, Magdalena Wasylkowska, Tomasz Wiśniewski ; redaktor statystyczny Anna Gdakowicz
Видавець:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Дата публікації:
2016
Серія:
Czas na Pieniądz
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - Uniwersytet Szczeciński, 2450-7741 ; nr 4/2016 (82), cz. 2
Тема:
Rynek kapitałowy - 21 w. - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - konferencje.
Finanse osobiste - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - finanse.
Służba zdrowia - finanse - Polska - 1990-.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : teoria i praktyka budżetowania / red. nauk. Wiesław Szczęsny, Jan Turyna
Видавець:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Дата публікації:
2009
Тема:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Budżetowanie - konferencje.
Rachunek kosztów - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / [red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder]
Видавець:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Дата публікації:
2011
Серія:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2011, 4/8
Тема:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Inwestycje kapitału - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Видавець:
Warszawa : Wydaw. SGGW
Дата публікації:
2004
Тема:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - konferencje.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
пропозиція бібліотеки
Повна назва:
Możliwości inwestowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Les opportunités d'investissement et de développement des PME en Pologne / pod red. I. Bergel i H.-L. Vedie ; Szkoła Główna Handlowa
Видавець:
Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza
Дата публікації:
2003
Тема:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - konferencje.
Inwestycje francuskie - Polska - 1990- - konferencje.
Книга
    Перегляд 1 - 34 з 34

    Надіслати думку

    Ваш відгук дуже важливий для нас і може бути надзвичайно корисним, щоб показати нам, де ми можемо покращити. Ми були б дуже вдячні, якби ви витратили кілька хвилин, щоб заповнити цю коротку форму.

    Формуляр