Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rynek kapitałowy - Polska." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Issues in modeling, forecasting and decision-making in financial markets / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 192
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - prognozy.
Rynek kapitałowy - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym : praca zbiorowa / pod red. Piotra Chrzana
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - modele ekonometryczne - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - modele matematyczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowo-kredytowy ze szczególnym uwzględnieniem rynku papierów wartościowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Józef Rutkowski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej
Wydawca:
Warszawa : Real Press
Rok wydania:
1993
Seria:
Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Gospodarka ; z. 19
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska.
Rynek kapitałowy - Polska.
Kredyt - Polska.
Giełda - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy w Polsce / Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Filia w Stalowej Woli
Wydawca:
Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli
Rok wydania:
[1999]
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek finansowy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 4
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek finansowy : instytucje, strategie, instrumenty / pod red. Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego ; [aut. Aleksandra Duliniec et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2003
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski rynek kapitałowy : zbiór esejów studentów IV roku Informatyki i Zarządzania / pod red. Zofii Wilimowskiej, Marka Wilimowskiego, Sławomira Nahotki
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1996
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce / pod red. Mariana Biegańskiego
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne. Seria Ekonomiczna ; nr 40
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The polish law of capital market / Rafał Blicharz ; translation Nicholas Faulkner ; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydawca:
London : London Scientific
Rok wydania:
2016
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial markets in Poland = Instytucje finansowe w Polsce / ed. by Andrzej Bury, Łukasz Rawdanowicz ; with the co-operation of Piotr Sota [et al.]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu : in association with the Ministry of Finance
Rok wydania:
1999
Temat:
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - poradniki.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - poradniki.
Instytucje finansowe - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce / red. nauk. Waldemar Frąckowiak ; [aut. Waldemar Frąckowiak et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The development of the capital market in the process of transformation of Poland's economy into a market system : the period of 1989-1992 (June) / Edmund Pietrzak ; [Institute for Market Economics]
Wydawca:
Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna
Rok wydania:
1992
Seria:
Economic Transformation, 0867-4167 ; no 20
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzeć powinien / Waldemar Tarczyński, Marek Kunasz ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2002
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki finansowe, mikrofinanse / pod red. nauk. Elżbiety Ostrowskiej i Janusza Ossowskiego
Wydawca:
Sopot : Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka
Rok wydania:
2009
Seria:
Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź"
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki finansowe, prognozy a decyzje / pod red. Władysława Milo i Piotra Wdowińskiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 177
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy w Polsce : narodziny, pierwsze dziesięciolecie, perspektywy / Mirosław Dusza
Wydawca:
Warszawa : "Zarządzanie i Finanse"
Rok wydania:
1999
Seria:
Biblioteka Menedżera i Bankowca
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje i instrumeny rynku finansowego = Institutions and instruments of financial market / [red. nauk. Jerzy Węcławski]
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 1429-5237 ; 3/1998
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekcja rozwoju rynku kapitałowego do roku 2002 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edmunda Pietrzaka
Wydawca:
Gdańsk ; Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Rok wydania:
1998
Seria:
Transformacja Gospodarki, 0867-4167 ; nr 94
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekcja rozwoju rynku kapitałowego, polityki kursowej i rynku walutowego oraz rynku pochodnych instrumentów finansowych do roku 2003 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edmunda Pietrzaka
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Rok wydania:
1999
Seria:
Transformacja Gospodarki, 0867-4167 ; nr 102
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The emerging financial system of Poland : institutional constraints and external links / Krzysztof Rybiński, Thomas Linne
Wydawca:
Warsaw : CASE - Center for Social and Economics Research
Rok wydania:
1999
Seria:
Studies & Analyses / Center for Social and Economic Research, 1506-1701 ; 154
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy rynku kapitałowego : instytucje, instrumenty, metody inwestycyjne / Agnieszka Tomczak
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym / [Artur Wolak (red.) ; Agata Jagoda-Hacura et al.] ; Komisja Nadzoru Finansowego
Wydawca:
Warszawa : Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Rok wydania:
2011
Seria:
Materiały i Opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe / pod red. Jana Czekaja
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 22 czerwca 2003 r. / red. nauk. Helena Góralska
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydaw. WSBiF
Rok wydania:
2003
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Materiały Konferencyjne
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : studia przypadków / redakcja Elżbieta Bukalska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2019
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - studium przypadku.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - studium przypadku.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy rynku finansowego : przykłady i zadania / pod redakcją Magdaleny Broszkiewicz i Marka Pauki ; autorzy: Magdalena Broszkiewicz, Emil Łobodziński, Marek Pauka, Paweł Prędkiewicz, Martyna Żyła
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2019
Seria:
Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy / redaktor naukowy Urszula Banaszczak-Soroka ; autorzy Urszula Banaszczak-Soroka, Mariusz Dybał, Magdalena Homa, Sebastian Jakubowski, Patrycja Zawadzka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
2014
Seria:
Finanse
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy / redakcja naukowa Urszula Banaszczak-Soroka ; autorzy Urszula Banaszczak-Soroka, Mariusz Dybał, Magdalena Homa, Sebastian Jakubowski, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Wydanie trzecie rozszerzone i zaktualizowane
Rok wydania:
2019
Seria:
Finanse
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa / Tomasz Nieborak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2016
Seria:
Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 192
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tendencje i perspektywy rozwoju rynków finansowych w Polsce : praca zbiorowa / pod red. naukową Ireny Pyki ; [aut.: Irena Pyka et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Akademickiego w Katowicach
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Banki - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego : konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce / red. nauk. Ryszard Wierzba, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Błażej Lepczyński ; [Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową]
Wydawca:
Gdańsk : IBnGR
Rok wydania:
2004
Seria:
Transformacja Gospodarki, 0867-4167 ; nr 111
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Prawo bankowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał międzynarodowy a funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce / Dorota Ostrowska
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2011
Seria:
Rozprawy Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria 1, 1732-6613 ; nr 7
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Przepływy kapitałów - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowy bank na rynku finansowym w Polsce : uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu / Monika Pettersen-Sobczyk
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1206) 1132
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Banki operacyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena bezpieczeństwa działalności banków komercyjnych na rynku kapitałowym / Anna Mierzejewska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża
Rok wydania:
2018
Seria:
Dysertacje Doktorskie / Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Temat:
Banki operacyjne - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r. Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 6
Temat:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r. Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 6
Temat:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 8-10 września 2002 r. Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Rok wydania:
2002
Temat:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 8-10 września 2002 r. Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe US
Rok wydania:
2002
Temat:
Inwestycje kapitału - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : praca zbiorowa / pod red. Gabrieli Łukasik ; [rozdz. oprac. Gabriela Łukasik et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy zarządzania na rynku kapitałowym / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych
Wydawca:
Lublin : Wydaw. KUL
Rok wydania:
2002
Seria:
Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 1
Temat:
Papiery wartościowe - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyspecjalizowane Segmenty Rynku Finansowego ... : leasing, faktoring, pośrednictwo kredytowe i udzielanie pożyczek ze środków własnych = Specialised Segments of Financial Market ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2016-
Seria:
Studia i Analizy Statystyczne = Statistical Studies and Analyses
Analizy Statystyczne = Statistical Analyses
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - statystyki.
Usługi finansowe - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kursy akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego / Jan Czekaj ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1993
Temat:
Papiery wartościowe - podręczniki akademickie.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego : okres 1989-1991 / Edmund Pietrzak
Wydawca:
Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna
Rok wydania:
1992
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 0867-4167 ; nr 20
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa).
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ procesów prywatyzacyjnych na rozwój rynku kapitałowego w Polsce : lata 1990-1996 / Małgorzata Janicka
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 151
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Transport - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym / red. nauk. Mirosława Capiga, Grażyna Szustak
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 171
Temat:
Instytucje finansowe - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Banki - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz